İller Bankası A.Ş.
Kentsel Atık Yönetimi Eğitim Programı
Ankara, 18-22 Mart 2014
Gün 1 (18 Mart Salı) – Kavramsal Çerçeve ve Atık Yönetimi Mevcut Durum
Süre
Konu
09.30-09.45
Kayıt
09.45-10.00
Açılış Konuşmaları
İLBANK, REC Türkiye
Eğitmenlerin Tanıtımı
Pınar Akpınar
Proje Yöneticisi
REC Türkiye
10.00-10.20
Katılımcıların Kısaca Kendini Tanıtması
Konuşmacı/Eğitmen
10.20-10.30
Eğitim Programının İçeriği
Onur Akpulat
Proje Yöneticisi
REC Türkiye
10.30-10.45
Beklentilerin Alınması
Pınar Akpınar
Proje Yöneticisi
REC Türkiye
10.45-11.00
Kahve Arası
Atık Nedir? Kaynak Olarak Atık!
11.00-12.30
REC Türkiye (İnteraktif Çalışma)
Waste Quiz ve Veri Tartışması
12.30-13.30
Öğle Arası
13.30-14.15
AB ve Türkiye’de Atık Yönetimine İlişkin Mevcut Durum
14.15-14.30
Soru & Cevap
14.30-14.45
Kahve Arası
14.45-16.45
Kentsel Atıktan Enerji Tesisi Yer Belirleme Çalışması
16.45-17.00
Değerlendirme ve Kapanış
Onur Akpulat
Proje Yöneticisi
REC Türkiye
REC Türkiye (İnteraktif Grup Çalışması)
İller Bankası A.Ş.
Kentsel Atık Yönetimi Eğitim Programı
Ankara, 18-22 Mart 2014
Gün 2 (19 Mart Çarşamba) – Entegre Katı Atık Yönetimi
Süre
Konu
09.30-09.45
Kayıt
09.45-10.00
1. Gün Değerlendirmesi ve 2. Gün Planı
10.00-10.45
Atık Yönetimine İlişkin AB ve Ulusal Mevzuat
10.45-11.00
Soru & Cevap
11.00-11.15
Kahve Arası
11.15-12.00
Ulusal ve Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planları
12.00-12.15
Soru & Cevap
12.15-13.30
Öğle Arası
13.30-14.15
Atık Yönetim Hiyerarşisi & 4R Prensibi: Atık Azaltımı (Reduce), Yeniden Kullanım (Reuse), Geri Kazanım
(Recovery), Geri Dönüşüm (Recycle)
Konuşmacı/Eğitmen
Onur Akpulat
Proje Yöneticisi
REC Türkiye
Yard. Doç. Dr. Hasan Sarptaş
Öğretim Üyesi
Ege Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Hasan Sarptaş
Öğretim Üyesi
Ege Üniversitesi
14.15-14.30
Soru & Cevap
14.30-14.45
Kahve Arası
14.45-15.15
Katı Atık Özellikleri, Örnekleme ve Analiz Yöntemleri
Yard. Doç. Dr. Hasan Sarptaş
Öğretim Üyesi
Ege Üniversitesi
15.15-16.45
Biriktirme, Toplama ve Taşıma
Yard. Doç. Dr. Hasan Sarptaş
Öğretim Üyesi
Ege Üniversitesi
16.45-17.00
Soru & Cevap ve Kapanış
İller Bankası A.Ş.
Kentsel Atık Yönetimi Eğitim Programı
Ankara, 18-22 Mart 2014
Gün 3 (20 Mart Perşembe) – Entegre Katı Atık Yönetimi (Devam)
Süre
Konu
09.30-09.45
Kayıt
09.45-10.00
2. Gün Değerlendirmesi ve 3. Gün Planı
10.00-10.45
Düzenli Depolama Alanlarının Yer Seçimi, Planlanması ve İşletimi
10.45-11.00
Soru & Cevap
11.00-11.15
Kahve Arası
11.15-12.00
Düzenli Depolama Alanlarında Sızıntı Suyu Toplanması ve Arıtımı
12.00-12.15
Soru & Cevap
12.15-13.30
Öğle Arası
13.30-14.15
Depo Gazı Toplanması ve Enerji Eldesi
14.15-15.00
Vahşi Depolama Alanlarının Rehabilitasyonu
15.00-15.15
Soru & Cevap
15.15-16.00
16.00-16.45
16.45-17.00
Düzenli Depolama Öncesi İşlemler – Çöp Fabrikası Kavramı: Bileşenlerine Ayırma ve Potansiyel
Kullanım (Kompost, RDF - ATY. vb.)
Örnek Uygulama: Vahşi Depolama Alanlarının Rehabilitasyonu, Düzenli Depolama ve Tıbbi Atıkların
Yönetimi
Soru & Cevap ve Kapanış
Konuşmacı/Eğitmen
Prof. Dr. Necdet Alpaslan
Bölüm Başkanı
Çevre Mühendisliği Bölümü
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz Dölgen
Fakülte Dekan Yardımcısı
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz Dölgen
Fakülte Dekan Yardımcısı
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet Alpaslan
Bölüm Başkanı
Çevre Mühendisliği Bölümü
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet Alpaslan
Bölüm Başkanı
Çevre Mühendisliği Bölümü
Dokuz Eylül Üniversitesi
Erdoğan Göğen
Genel Müdür
ITC Türkiye Entegre Katı Atık Yönetim Sistemleri
İller Bankası A.Ş.
Kentsel Atık Yönetimi Eğitim Programı
Ankara, 18-22 Mart 2014
Gün 4 (21 Mart Cuma) – Farklı Atık Kollarının Yönetimi
Süre
Konu
09.30-09.45
Kayıt
09.45-10.00
3. Gün Değerlendirmesi ve 4. Gün Planı
10.00-10.45
Tıbbi Atıkların Yönetimi
10.45-11.00
Soru & Cevap
11.00-11.15
Kahve Arası
11.15-12.00
Termal Teknolojiler: Yakma, Beraber Yakma, Gazlaştırma, Piroliz
12.00-12.15
Soru & Cevap
12.15-13.30
Öğle Arası
13.30-14.15
Ambalaj Atıkları
14.15-14.30
Soru & Cevap
14.30-15.15
Elektronik Atıklar
15.15-15.30
Soru & Cevap
15.30-16.30
Ömrünü Tamamlamış Araçlar, Ömrünü Tamamlamış Lastikler, Atık Yağlar, Atık Pil ve Akümülatörler
16.30-16.45
Soru & Cevap ve Kapanış
Konuşmacı/Eğitmen
Prof. Dr. Bülent Topkaya
Bölüm Başkanı
Çevre Mühendisliği Bölümü
Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent Topkaya
Bölüm Başkanı
Çevre Mühendisliği Bölümü
Akdeniz Üniversitesi
Onur Akpulat
Proje Yöneticisi
REC Türkiye
İlkim Yiğit
Genel Müdür Yardımcısı
TÜKÇEV
Rıfat Ünal Sayman
Direktör
REC Türkiye
Prof. Dr. Bülent Topkaya
Bölüm Başkanı
Çevre Mühendisliği Bölümü
Akdeniz Üniversitesi
İller Bankası A.Ş.
Kentsel Atık Yönetimi Eğitim Programı
Ankara, 18-22 Mart 2014
Gün 5 (22 Mart Cumartesi) – İyi Uygulama Örnekleri
Süre
Konu
09.30-09.45
Kayıt
09.45-10.00
4. Gün Değerlendirmesi ve 5. Gün Planı
10.00-11.15
Türkiye, AB ve Dünyadan İyi Uygulama Örnekleri
11.15-11.30
Soru & Cevap
11.30-11.45
Kahve Arası
11.45-12.30
Türkiye, AB ve Dünyadan İyi Uygulama Örnekleri
12.30-12.45
Soru & Cevap
12.45-13.45
Öğle Arası
13.45-14.15
Kırıkkale Katı Atık Depolama ve Enerji Eldesi
14.15-14.30
Soru & Cevap
14.30-14.45
Kahve Arası
14.45-15.45
Sertifika Sınavı
15.45-16.30
Kahve Arası ve Değerlendirme
16.30-17.15
Kapanış ve Sertifika Töreni
Konuşmacı/Eğitmen
Dr. Oğuz Can
Genel Müdür
Recydia A.Ş.
Prof. Dr. Bülent Topkaya
Bölüm Başkanı
Çevre Mühendisliği Bölümü
Akdeniz Üniversitesi
Mustafa Doğru
Kurucu Ortak
Zarif Enerji ve Elektrik Üretim
REC Türkiye
İLBANK, REC Türkiye
Download

İller Bankası A.Ş. Kentsel Atık Yönetimi Eğitim Programı