SERVİS GÜZERGAHLARI OPTİMİZASYONU
Personel taşımacılığı hizmetleri alan kurumsal firmalar için
tasarlanmış Rotaban, İnternet tarayıcı üzerinden çalışan
Rota hesaplama Optimize etme
Görselleştirme ve Yönetim sistemidir.
Sağlam
Sağ
ğlam Altyapı
Altya
Al
tya
y pı
p ve Kol
Kolay
ay
y Kullanım
Kullan
Kul
lanım
ım Sağlayan
Sağ
ğlay
yan Ara
Arayüz
y
yüz
Büyük ölçekli servis hizmeti operasyonlarını rahatlıkla
kontrol altında tutulmasına ve yönetilmesine olanak verir.
ROTABAN NE YAPAR?
Kaliteli, Esnek ve Kolay Kontrol Edilebilir Servis Hizmeti
Servis hizmet operasyonu üzerinde iyileştirme, yönetim ve gerekli durumlarda yürüyüş mesafesi, rotalama,
araç ve çalışanlar gibi parametrelerde güzergaha bağlı düzenleme sağlar
Detaylar
• Türkiye yollarına uygun olarak geliştirilmiş altyapısı ile mümkün olan en uygun sonucu, belirlenen
kriterlere göre üretir.
• Kullandığı dijital haritalar sayesinde yol uzunluklarını, hız limitlerini, tek ve çift yönleri, yaya yollarını vb.
göz önünde bulundurarak rota hesaplar.
• Personellerin optimizasyon sonrası belirlenen yeni bırakılma noktalarına olan yürüyüş mesafelerini
otomatik olarak hesaplar.
• Planlama yaparken görsel olarak sonuçları son kullanıcıyla paylaşır.
• Rotalama yaparken kişilerin alınacakları sırayı optimum şekilde hesaplar.
• Rotalama sonuçlarında oluşturulan rotaların mesafe (km) bilgisini net olarak hesaplar.
ROTABAN YARARLARI
• Maliyet Azaltma ve Optimum Kaynak Kullanımı
Rotaban optimizasyon işlemi sayesinde ‘Araç’ yada ‘Km’ üzerinden azalma sağlayarak personel taşımacılığı maliyetlerini düşürür. Servis araçlarının performans, alınan yol, kapasite, uygun dağılım ve yakıt gibi
değerlerinin optimizasyonu ile hem kısa hem uzun vadede maliyet azaltılmasında etkilidir
.rotaban.com
• Maliyet Azaltma ve Optimum Kaynak Kullanımı
Rotaban optimizasyon işlemi sayesinde ‘Araç’ yada ‘Km’ üzerinden azalma sağlayarak
personel taşımacılığı maliyetlerini düşürür. Servis araçlarının performans, alınan yol,
kapasite, uygun dağılım ve yakıt gibi değerlerinin optimizasyonu ile hem kısa hem
uzun vadede maliyet azaltılmasında etkilidir
Rota Hesaplama
Hesap
plama
Optimize
Op
ptimize Etm
Etme
t e Gö
Görselleştirme
se eşt
ş
e Yönetim
ö e
Rotaban’dan
Önce
Rotaban’dan
Sonra
Rotaban sisteminin sağladığı görselleştirme yeteneği ile, mevcut servis
operasyonun işleyişi, yeni personel girişi, güncellemeler, yapılmış ve
yapılabilecek iyileştirmeleri kontrol ederek kolay (sürükle-bırak özelliği ile
kolay kontrol) ve tek bir merkezden yönetim sağlamaktadır.
• Çalışanlar Arası Dengeli Yaklaşım, Memnuniyet
Tüm çalışanlar arasında dengeli bir taşıma sistemi ile iniş-biniş sıralaması, önceliği, yürüyüş mesafelerinin, yol
eğimlerinin ve kondisyon değerlerinin belirlenen seviyelerde düzenlenmesi, görüntülenmesi ile memnuniyeti
artırarak verimliliği hedefler
• Çevre Dostu ve Tasarrufa Önemli Katkı Sağlar
Rotaban, sağladığı yakıt tasarrufu ile CO2 salınımını da azaltarak çevre dostu profili geliştirmeye kayda değer bir
katkıda bulunmaktadır.
Günlük tek yönde 700 km mesafe kat ettiği kabul edilen 10 araçlık bir servis filosu, %30’luk bir tasarruf ile yılda
35,26 ton daha az karbon salınımı yaparak 111 ağacın kesilmekten kurtarılmasını sağlar.
ROTABAN İLE…
Türkiye yollarına uygun olarak geliştirilmiş altyapısı ile dijital haritalama bazlı olarak, kurumun kaynak ve çalışanların ihtiyaçlarının analiziyle en uygun planlama ve kontrol sistemini sunarak, gerek kısa gerekse uzun vadede
kuruma minimum maliyet, maksimum verim ve memnuniyet ilkesiyle sürdürülebilir katkı sağlanmaktadır.
.basarsoft.com.tr
[email protected]
facebook.com/basarsoft
twitter.com/basarsoft
Download

tanıtım broşürünü