İZMİR ADLİYESİ
İCRA KÂTİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI DUYURUSUDUR!
 Merkezi Sınav puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda İcra Kâtipliği uygulama
sınavına katılmaya hak kazanan/hak kazanamayan adayların isimleri İzmir Adliyesi resmi internet
sitesinde yayınlanmıştır.
 F Klavye Uygulama Sınavı 01 Mart 2014 Cumartesi günü saat 09:00'dan itibaren,
Q Klavye Uygulama Sınavı 01 Mart 2014 Cumartesi günü saat 13:00'ten itibaren
yapılacaktır.
 Adayların sınava girecekleri zaman aralığı Klavye Türü listelerinde belirtilmiştir.
Adaylar 50'şer kişilik gruplar halinde sınava alınacaklardır. Kendi isminin karşısında belirtilen saatte
sınava katılmayan adaylar ayrıca sınava alınmayacaktır.
 Klavye Türü listesinde yayınlanandan farklı bir klavye ile sınava girmek isteyen ya
da klavye türünü belirtmemiş olan adayların 17 Şubat 2014 tarihine kadar Komisyonumuza
sınavda kullanmak istedikleri klavye türünü bildirmeleri gerekmektedir.
 Uygulama sınavı İzmir Adliyesi Sosyal Tesisler binasında yapılacaktır.
 Sınava giriş belgeleri 18 Şubat 2014 tarihinden itibaren sınav gününe kadar
Komisyonumuzdan alınabilecektir. Ayrıca belgelerini alamayan adayların giriş belgeleri sınav günü,
sınava giriş sırasında teslim edilecektir.
 Sınava katılacak adayların yanında mutlaka nüfus cüzdanı ile sınav giriş kartının
bulunması gerekmektedir.
NOT: Adayların belirtilen tarihte sınava alınacakları saatten en az yarım saat önce
İzmir Adliyesi Sosyal Tesisler binasında hazır bulunmaları gerekmekte olup, sınava alınacak
adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Download

izmir adliyesi icra kâtipliği uygulama sınavı duyurusu