02.10.2014
KATILIM ONAY FORMU
TED İstanbul Koleji Lisesi Müdürlüğü’ne,
10.10.2013 Perşembe günü yapılacak toplantıya
Katılacağım :
Kişi sayısı
Katılmayacağım
:
: …………….
Öğrencinin
Velinin
Adı Soyadı
:………………..
Adı Soyadı
:………………..
Sınıfı
:………………..
İmzası
:………………..
Numarası
:………………..
Toplantıda bilgilendirilmek istediğiniz konular:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Download

02.10.2014 KATILIM ONAY FORMU TED İstanbul Koleji Lisesi