Forum: Ekonomik ve Sosyal Konsey Sorun: Dünya Çapında Yetersiz ve Azalan Su İle Gıda Kaynakları Yazar: Ömer Sarıtaş Pozisyon: Başkan Vekili Araştırma Raporu Giriş Su ve gıda kaynakları canlıların yaşamı için çok önemlidir. Bu kaynakların tükenmesi demek canlıların yaşamının sonu demektir. Günümüzde bu kaynaklar nüfusun artması, sanayileşmenin artması ile birlikte oluşan kontrolsüz hammadde kullanımı gibi nedenlerden dolayı azalmakta hatta yok olmaktadır. Bu yok olmayı günümüzde aşama aşama görmekteyiz. Gıda kaynağı tükenen hayvanların neslinin tükenmesi veya yetersiz gıda nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinde insanların açlıktan ölmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Bu aşamalar nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu gözler önüne sermektedir. Tüm dünyanın geleceği ve daha fazla insanın ölmemesi için bir dizi önlem almamız gerekmektedir. Konferans boyunca forumumuzun amacı dünya çapındaki yetersiz ve azalan su ile gıda kaynaklarına dikkat çekmek ve bu probleme dur demek adına bir dizi önlem almaktır. Anahtar Kelimelerin Tanımları Ekonomi Üretim, ticaret, dağıtım ve tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan aktivitesidir. Ekonomi, belli bir bölge içindeki ekonomik sistemden oluşur. Bir ekonomi teknolojik evrim, tarih ve sosyal organizasyon ile coğrafya, doğal kaynaklar, gelir ve çevrebilim gibi ana faktörlerin birleşmesiyle oluşur. Susuzluk Su ihtiyacının karşılanamaması, kuraklık anlamında da kullanılır. Gün geçtikçe azalan su kaynakları nedeniyle bu durum günümüz ve gelecek için büyük bir problemdir. Su Kaynağı Suyun çıkarıldığı kaynaktır. Yer altında ve yer üstünde bulunurlar. Son yıllardaki küresel ısınma gibi nedenlerden dolayı bu kaynaklar zarar görmektedir. Gıda Kaynağı Canlıların yaşaması için gerekli olan enerjiyi sağlayan, vücudun yenilenmesi ve onarılmasına imkân veren, büyüyüp gelişmesini sağlayan bütün maddelerin karşılandığı kaynaklardır. Bu kaynaklar gün geçtikçe yok olmaktadır. Genel Bakış Yetersiz ve Azalan Su Kaynakları Dünya üzerindeki su miktarı gün geçtikçe azalmaktadır. Afrika kıtasının çoğu bölgesinde su sıkıntısı günümüzde de yaşanmaktadır. Gelecekte bu sıkıntı büyük bir probleme dönüşebilir ve çoğu savaşın sebebi olabilir. Gelecekte yşanabilecek bu probleme dikkat çekmek ve bu problemi önlemek için 2003 yılında Birleşmiş Milletler Su (BMS) örgütü kurulmuştur. (BMS ‘nin sembolü) Günümüzde Birleşmiş Milletlere (BM) üye olan çoğu ülke BMS’ de yer almaktadır. Susuzluk önemli bir konu olduğundan 1996 yılında merkezi Marsilya’da yer alan Dünya Su Konseyi (DSK) kurulmuştur. DSK 3 yılda bir farklı bir ülkede; Dünya gündeminde suyun öneminin altını çizmek, Dünyada su sorunlarının çözümü çalışmalarına destek olmak, Kesin çözüm olacak öneriler getirerek kamuoyunun dikkatini çekmek, Politik kararlar üretmek, amacıyla Dünya Su Forumu (WWF) düzenlemektedir. (WWS tarafından 2009 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen WWF’nin logosu) WWF Fas, Hollanda, Japonya, Meksika, Türkiye ve Fransa da yapılmıştır. Yetersiz ve Azalan Gıda Kaynakları Dünyada gıda kaynaklarının azalmasının önüne geçmek, açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla 1943 yılında Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) kurulmuştur. 1946 yılında BM’nin uzmanlık kuruluşu olmuştur. BM üyesi çoğu ülke FAO’ya da üyedir. (WFO’nun sembolü) 1961 yılında FAO tarafından Dünya Gıda Programı (WWP)kurulmuştur. Program ani açlığa maruz kalan halk kitlelerine insani amaçlarla gıda yardımı sağlamayı temel amacı olarak belirlenmiştir. Küresel Isınma Küresel ısınma dünya çapında azalan gıda ve su kaynaklarının en büyük sebebidir. Küresel ısınma doğanın dengesini bozmakta ve bunun sonucu olarak dünyadaki su ile gıda kaynakları azalmakta ve yok olmaktadır. Küresel ısınmanın başlıca nedeni çevre kirliliğidir. Bir çok ülke çevre kirliliğini önlemek için 1997 yılında Kyoto Protokolünü imzalamıştır ve çevreye kirletmeyeceklerine dair söz vermiştir. Bu protokol 2005’te yürürlüğe girmiştir. İlgili Taraflar ve Görüşleri Dünya Su Konseyi Dünyada, Dünya üzerinde adil su kullanımı bilincini geliştirmek amacıyla her düzeyde en etkili kararların alınması da dahil olmak üzere, su varlığının korunması, geliştirilmesi, planlamaları yapılmaktadır. Su seviyesi kullanımı yönetimi için, kritik yaşam kaynaklarının küresel sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde siyasi taahhütler gerçekleştirilmesi yolunda çalışan, Dünya Su Konseyi her üç yılda bir farklı bir ülkede Dünya Su Forumu düzenlemektedir. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü Dünya Gıda ve Tarım Örgütü açlığa son vermeyi amaçlamıştır. Dünyanın çoğu ülkesinde ofisi bulunmaktadır ve dünyanın birçok yerinde konferans ve panel düzenlemektedir. WWP’yi kurmuş ve desteklemiştir. Olayların Zaman Çizelgesi 16 Ekim 1943 1946 06 Nisan 1948 1961 1996 1997 1997 2005 2009 Dünya Gıda ve Tarım Örgütü Kuruldu. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü BM’nin uzmanlık kuruluşu oldu. Türkiye WFO’ya üye oldu. WFP kuruldu. Marsilya’da Dünya Su Konseyi kuruldu. Dünya Su Forumu ilk kez Fas’ta yapıldı. Kyoto Protokolü imzalandı. Kyoto Protokolü yürürlüğe girdi. Dünya Su Forumu İstanbul’da yapıldı. Sorunu Çözmek İçin Atılmış Önceki Girişimlerin Değerlendirilmesi Dünya çapında sınırlı olan ve azalan su ile gıda kaynaklarının önüne geçmek için alınan önlemler yetersiz kalmış ve bazıları başarıya ulaşamamıştır. Kyoto Protokolü başarıya ulaşamayanların başındadır ve bunun sebebi protokolü imzalayan bazı ülkelerinin sözlerini tutmamasıdır. Dünya Su Forumu fazla etkili olamadı çünkü sesini fazla duyuramadı ve ulusal kararlar alınamadı. WFO’nun dünya siyaseti yüzünden yardıma muhtaç bazı bölgelere yeterince yardım yapılamamaktadır. Ülkeler şu an günümüzde ekonomik ve teknolojik gelişmeyi öncelik olarak görüyorlar bu nedenle yapılan çözüm önerileri amaçlarına ulaşamıyor. Çözüm Önerileri Daha sert kuralları ve daha etkili çözüm önerileri olan yeni bir protokolün imzalanması. Yardım için kurulan örgütlerden dünya siyasetini uzak tutacak kuralların koyulması. Dünya Su Konseyi kararlarını tüm dünyaya duyurtacak ve kabul ettirecek bir politika izlemesi. Bunlar örnek çözüm önerileridir ancak tabi ki siz delegeleri daha çok araştırma yapmaya ve daha yaratıcı çözümler bulmaya teşvik ediyoruz. Kaynakça "un." water. N.p., n.d. Web. 1 May 2014. <https:// www. unwater.org / news-events / news-details />. "worldwater." water. N.p., n.d. Web. 1 May 2014. <https:// www.worldwaterconcil.org / en/ c/ 214489 />. "mfa." mfa. N.p., n.d. Web. 1 May 2014. <https:// www.mfa.gov.tr /birlesmis –milletler –dünya –gida –
programi –wfp –tr .mfo>. Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi / Prof. Dr. Mehmetçik Beyazıt/ Prof. Dr. Bihrat Önöz / Ekim 2008/ 1. Baskı/ Seçkin Yayıncılık/Kuraklık Kıranı / Miktad Kadıoğlu / Güncel Yayıncılık/ 2001 Araştırma Soruları Giriş Lütfen cevaplarınızı sizin için ayrılan boşluklara yazınız. Bu soruları ve cevaplarını ülkeniz ve sosyal politikaları hakkında olabildiğince bilgi edinmek için bir kılavuz gibi kullanın. Soruları cevaplamak için önceden var olan bilgilerinizi kullanabilir, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden ve forum yöneticilerinden yardım alabilirsiniz. Ayrıca, daha fazla bilgi için interneti, kitapları, gazeteleri ve magazinleri kullanabilirsiniz. Tüm yerleri doldurmak ve tüm soruları cevaplamak zorunda olmadığınızı unutmayın. O yüzden gerekli bilgileri bulamazsanız endişelenmeyin. Tartışmalara katılmak için her şeyi tamamıyla bilmeniz gerekmiyor. Ancak, ne kadar iyi araştırırsanız, argümanlarda fikirlerinizin ikna edilmesinde o kadar etkili olursunuz. 1. Sizin ülkenizin bu konudaki görüşleri nelerdir ? 2. Bu soruna çözüm olarak ülkeniz ne tür önemler alıyor ? 3. Yetersiz olan ve azalan su ile gıda kaynaklarının ekonomiye etkisi nedir ? 4. Sizin ülkeniz Kyoto Protokolünü imzaladı mı ? 5. Dünya Su Forumu’na sizin ülkeniz katılıyor mu ? 6. Gıda yardımına en çok hangi ülkeler muhtaç ? 7. Sizin ülkenizde kuraklık var mı ? 8. Sizin ülkenizdeki su kaynakları sizi kaç yıl daha susuzluktan koruyabilir ? 9. Kyoto Protokolü amacına ulaşabilmiş mi ? 10.Dünya Su Konseyinin gelecek için yaptığı yatırımlar nelerdir ? 11.
Sizin ülkenizin yıllık gıda ihtiyacı ortalama ne kadar ? 
Download

Dünya çapında yetersiz ve azalan su ile gıda kaynakları