ön 42x26 cm
ULUSAL PATENT BAŞVURUSU
PATENT SÜRECİ
Patent Başvurusu
Araştırma Raporu Düzenleyecek
Patent Ofisinin Seçimi
İnceleme Raporu Düzenleyecek
Patent Ofisinin Seçimi
Araştırma Raporu
Şekle Uygunluk Belgesi
İncelemeli Patent Belgesi
İnceleme Raporu
DESTEK SÜRECİ
Ulusal Patent Başvurusu
Araştırma Raporu Desteği
Ulusal Patent Başvurusu
İnceleme Raporu Desteği
Patent Başvurusu
Vekil Desteği
3.000
Destek Miktarı
• Araştırma raporunun
düzenlendiği ülke
- Türkiye ise 300
- Rusya ise 354
- Diğer ülkeler ise 400
• TPE web sayfasından
yapılan başvurular
desteklenir.
• 1 araştırma raporuna
destek verilir.
• PD-101 formu ile başvuru.
• Her bir başvuru için 250
Ulusal Patent
Tescil Ödülü
Destek Miktarı
• İnceleme raporunun
düzenlendiği ülke
- Türkiye ise 300
- Rusya ise 354
- Diğer ülkeler ise 400
• TPE web sayfasından
yapılan başvurular
desteklenir.
• 1 inceleme raporuna
destek verilir.
• Gerçek kişiler,
üniversiteler ile
KOBİ ölçeğindeki şirketler
• PD-100 formu ile başvuru.
Patent Tescil
Vekil Ödülü
2.000
• İncelemesiz
patentlere ödül
verilmez.
• PD-102 formu ile başvuru.
iç 42x26 cm
ULUSL ARARASI PATENT BAŞVURUSU
PATENT SÜRECİ
Patent Başvurusu
İnceleme Raporu
Araştırma Raporu
Patent Belgesi
Araştırma Raporu
DESTEK SÜRECİ
Uluslararası
İnceleme Raporu
Desteği
• Sadece 1 patent ofisi için
destek verilir.
Uluslararası Patent
Başvuru Desteği
Uluslararası Patent
Tescil Ödülü
Buluş Değerleme
• Patentlenebilirlik
• Ticari potansiyel
• EPO, JPO, USTPO da yapılan
her bir tescil için;
EPO
10.000’er
USPTO
• TPE’ye ulusal tescil
başvurusu yapılmalıdır.
WIPO (PCT)
JPO
• Kabul ofisi olarak TPE seçilen
başvurular desteklenir.
• PD-200 formu ile başvuru.
• PCT :
2000
• EPO :
4000
• JPO :
4000
• USPTO:
4000
• Uluslararası patent başvuru
desteği alınmış ise
• PD-201 formu ile başvuru.
• JPO
: 4000
• EPO
:
4000
• USPTO
: 4000
• Diğer ülkeler : 5000
30.000’ye kadar destek
verilir.
- PD-202 formu ile başv.
- Gerçek kişiler, üniversiteler ile
KOBİ ölçeğindeki şirketler
yararlanabilir.
Download

ULUSAL PATENT BAŞVURUSU