Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek Formu (PD201)
1.Başvuru Sahibine ait Bilgiler
1.1 Ad Soyad veya Firma Ünvanı:
1.2 TC Kimlik Numarası(Gerçek Kişiler için):
Ticaret Sicil No(Tüzel Kişiler için):
1.3 Adres:
1.4 Telefon:
1.5 Faks:
1.6 e-posta:
1.7 Diğer Başvuru Sahiplerinin Ad-Soyad- TC Kimlik No (Birden fazla buluş sahibi varsa doldurulacaktır):
2. Patent Bilgileri
2.1 Patent Başvuru Numarası:
2.2 TPE Başvuru Numarası:
2.3 Patent Başvuru Tarihi:
Başvuru yapılan kuruluşlar
EPO
JPO
USPTO
Diğer Ülkeler(Bu ülkelerin isimlerini
buraya yazınız):
Toplam Destek Tutarı 30.000 TL'yi geçmeyecek
Destek Tutarı: 5.000 TL Destek Tutarı: 10.000 TL Destek Tutarı: 5.000 TL şekilde PCT üyesi diğer ülkeler için ülke başına
5.000 TL
İstenilen Toplam Destek Tutarı:
3. Banka Bilgileri
Banka-Şube Adı:
Hesap No:
IBAN No:
4. Buluş Bilgileri
4.1 Buluş Başlığı
4.2 Buluşunuzu hangi ülkelerde korumak istediğinizi gerekçeleriyle birlikte yazınız.
*Verilen e-posta adresi bilgilendirmelerde kullanılacak olup geçerliliği ve kontrolu başvuru sahibinin
yükümlülüğündedir.
4.3 Buluşunuzla ilgili aşağıdaki soruları kısa cevaplar veriniz.
4.3.a- Buluşunuzun ne olduğunu anlatınız.
4.3.b- Buluşunuz nerelerde, hangi sektörlerde kullanılabilir?
4.3.c- Buluşunuz nasıl çalışıyor ve buluşun arkasındaki teknoloji nedir?
4.3.d- Buluşunuz mevcut teknolojilere göre avantajları nelerdir?
4.3.e- Buluşun ticari potansiyelinden bahsediniz.Buluşun kullanılabileceği potansiyel sektörlerin pazar büyüklükleri
ve bu pazarda yer alan firmalar hakkındaki bilgilerinizi yazınız.
Ad Soyad:
İmza:
Ek-1 Başvuru yapılan kuruluş tarafından düzenlenmiş olan araştırma raporu
Ek-2 Ülkelerde inceleme raporu düzenlenmesi için yapılan başvuru belgesi, bu başvuruya ait fatura ve faturanın
ödendiğine dair banka dekontu
Ek-3 Başvuru Sahibinin birden fazla kişi veya kuruluş olması halinde başvuru sahipleri kendi aralarından
belirleyecekleri bir kişi ya da kuruluşu noter onaylı TÜBİTAK nezdinde işlem yapma ve ödeme alma yetki belgesi
*Verilen e-posta adresi bilgilendirmelerde kullanılacak olup geçerliliği ve kontrolu başvuru sahibinin
yükümlülüğündedir.
Download

Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek Formu (PD201)