MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ SEMİNER PROGRAMI
Hoca Adı
SEMİNER ADI
Gün
Yer
Saat
1
Doç.Dr. Aynur Uraler
Nevevi, Riyazü’s-Salihin Okumaları
Cuma
MC-317
13:30-15:30
2
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Esra Şahyar
Buhari, el-Camiü’s-Sahih
Perşembe
MC-412
13:30-15:00
3
Arş.Gör.Dr. Ayşe Başak İlhan
Bayanlar Koro
Pazartesi
MC-116
12:30-13:30
4
Prof.Dr. Faruk Beşer
Fıkıh Sohbetleri
Salı
MC-417
12:40-13:30
5
Yrd.Doç.Dr. Fatih Çollak
Tashih-i Huruf ve Kur'an’ı Güzel Okuma
Çarşamba
MC-219
12:30-13:30
6
Prof.Dr. Hüseyin Elmalı
İzhar Okumaları
Perşembe
MC-120
13:30-15:00
7
Prof.Dr. İlyas Çelebi
Cüveyni (eş-Şamil) Okumaları
Perşembe
MC-302
17:00-18:30
8
Doç.Dr. İsmail Cebeci
İslam Hukukunda Finansman Akitleri
Çarşamba
MC-306
15:30-17:00
9
Prof.Dr. İsmail Taşpınar
Dinler Tarihi Metinleri Okumaları
Çarşamba
YE-14
13:30-14:30
10
Prof.Dr. Kemal Yıldız
Mavsili, el-İhtiyar, İbadat
Çarşamba
MC-116
13:30-15:00
11
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Bulğen
İngilizce Kelam-Felsefe Okumaları
Salı
MC-301
17:30-19:00
12
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Efendioğlu
Kadı Iyaz, Şifa-i Şerif
Cuma
MC-401
10:30-12:00
13
Doç.Dr. Mehmet Emin Maşalı
Tashih-i Huruf ve Kur'an-ı Güzel Okuma
Çarşamba
MC-510
12:30-13:30
14
Prof.Dr. Muhsin Demirci
Tefsir Okumaları
Salı
MC-120
12:30-13:30
15
Yrd.Doç.Dr. Nihal Şahin Utku
İslam Tarihi İhtisas Semineri
Cuma
MC-206
13:30-15:00
16
Yrd.Doç.Dr. Nuri Uygun
Ney Çalışması
Cuma
MC-302
10:00-12:00
17
Yrd.Doç.Dr. Osman Aydınlı
İbn Hişam - es-Siretü’n-Nebeviyye Okumaları
Çarşamba
MC-506
13:30-15:00
18
Prof.Dr. Ömer Çelik
Tefsir Okumaları
Pazartesi
MC-116
11:00-12:00
19
Prof.Dr. Safa Yeprem
Gitar Çalışması
Perşembe
MC-302
13:00-15:00
20
Prof.Dr. Yakup Çiçek
Letaifü’l-İşarat Okumaları
Perşembe
MC-203
14:00-15:00
Letaifü’l-İşarat Okumaları
Çarşamba
MC-216
15:00-16:30
İbn Kesîr Tefsiri Okumaları
Salı
MC-101
11:00-12:30
İbn Kesîr Tefsiri Okumaları
Çarşamba
MC-206
15:30-17:00
21
Öğr.Gör.Dr. Aydın Temizer
22
Prof.Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tevilatu’l-Kur'an
Pazartesi
MC-302
17:00-19:00
23
Yrd.Doç.Dr. Turgay Şafak
Farsça (1. Kademe)
Çarşamba
MC-419
13:30-15:00
Farsça (2. Kademe)
Çarşamba
MC-419
15:30-17:00
İbrânice (1. Kademe)
Pazar
YE-6
10:00-11:30
İbrânice (2. Kademe)
Pazar
YE-6
11:30-13:00
24
Yrd.Doç.Dr. Eldar Hasanov
Download

2014-2015 güz dönemi seminer programı