(100
)
Sa6lik Bakanlicy
T.C.
AYDINCIK KAYMAKAMLIOI
Toplum Sagligl Merkezi Tabipligi
SAYI : 83599224-290/
KONU : Ohim Belgesi Dtizenleme Ndbet
Listesi.
T.C. SA OUR BAKANLUM MERSNAYD/NCIK
TOPLUM SA CiLM1I MEAKEZ1 - MERSIN AYDR4C110
TSMEVRAR IcAyrn31Rti4t
13.121014 11:47 -2014.1289671. 13/290
00011
III
Hal
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
AYDINCIK
OCAK ayina ait "Oltim Belgesi Dilzenleme NObet Listesi"
Ilcemizin 2015
tarafamzdan hazirlanarak yazimiz ekinde sunulmus olup,
Olurlaruuza an ederim.
Dr.Ali Irian SAM
Top.S g.Mer.Sor
Ek 1: oltim Belgesi Dtizenleme Nobet Listesi (1 sayfa)
OLUR
22:1g12014
Hakan ICA A
Kaymakam V.
Aydinelk / MERSIN
Cumhuriyet Mahallesi Devlet Hastanesi Yarn 33840
Tel : ( 0324 ) 841 36 32 Faks : ( 0324 ) 841 42 00 [email protected]
Download

Dr.Ali Irian SAM Top.S g.Mer.Sor OLUR 22:1g12014 Hakan ICA A