Sayfa 1 / 5
Sakarya Halk Sağlığı Laboratuarında Çalışılan Parametreler
Mikrobiyoloji Laboratuarı
123-
1234-
123456-
NUMUNE CİNSİ :
Çalıştığı Parametreler
E.coli
Koliform Bakteri
C. perfringes
NUMUNE CİNSİ
Çalıştığı Parametreler
Toplam Koloni(Jerm) Sayısı
Toplam Koliform Bakteri
E.coli
Psedomonos aeruginosa
NUMUNE CİNSİ
Çalıştığı Parametreler
Total Jerm (22 0C) 72 h
0
Total Jerm (37 C)
Toplam Koliform Bakteri
E.coli
C. perfringes
Psedomonos aeruginosa
NUMUNE CİNSİ
Çalıştığı Parametreler
123456789-
TS EN 6222
Dökme Plak
TS EN 6222
TS EN ISO 9308-1
TS EN ISO 9308-1
99/83/EC Direktifi
TS EN ISO 16266
Dökme Plak
Membran Filtrasyon
Membran Filtrasyon
Membran Filtrasyon
Membran Filtrasyon
Yöntem/ Metot
DOĞAL MİNERALLİ SULAR
Cihaz
0
TS EN 6222
Dökme Plak
0
TS EN 6222
TS EN ISO 9308-1
TS EN ISO 9308-1
TS EN ISO 9308-1
TS EN ISO 7899-2
TS EN ISO 16266
TS 8020 EN 26461-2
TS ISO 6340, Fransız Standardı
Yoğunlşt. Filtrasyon ve
Çöktürme
Dökme Plak
Membran Filtrasyon
Membran Filtrasyon
Membran Filtrasyon
Membran Filtrasyon
Membran Filtrasyon
Membran Filtrasyon
Membran Filtrasyon
Total Jerm (22 C)
Total Jerm (37 C)
Koliform Bakteri
E.coli
Fekal Koliform
Fekal Streptokok
Pseudomonas aeruginosa
Sülfat Redükleyen Anaerop
Patojen Mikroorganizmalar
10- Parazitler
İÇME- KULLANMA SUYU
Cihaz
Membran Filtrasyon
Membran Filtrasyon
Membran Filtrasyon
HAVUZ SUYU ANALİZLERİ
Yöntem/ Metot
Cihaz
TS EN ISO 6222
Dökme Plak
TS EN ISO 9308-1
Membran Filtrasyon
TS EN ISO 9308-1
Membran Filtrasyon
TS EN ISO 16266
Membran Filtrasyon
KAYNAK SULARI
Yöntem/ Metot
Cihaz
Yöntem/ Metot
TS EN ISO 9308-1
TS EN ISO 9308-1
99/83/EC Direktifi
Sayfa 2 / 5
12-
NUMUNE CİNSİ
Çalıştığı Parametreler
E.coli
P. aeruginosa
Yöntem/ Metot
TS EN ISO 9308-1
TS EN ISO 16266
3-
Koloni Sayısı (22 0C)
TS EN 6222
Dökme Plak
4567-
Koloni Sayısı (37 0C)
Fekal Koliform
Fekal Streptokok
Sülf. Redük. Sporlu Anaerob
TS EN 6222
TS EN ISO 9308-1
TS EN ISO 7899-2
TS 8020 EN 26461-2
Dökme Plak
Membran Filtrasyon
Membran Filtrasyon
Membran Filtrasyon
NUMUNE CİNSİ
Çalıştığı Parametreler
1-
1567-
1234567-
0
Koloni Sayısı (37 C)
NUMUNE CİNSİ
Çalıştığı Parametreler
Toplam Koliform Bakteri
Fekal Koliform
Fekal Streptokok
Salmonella
NUMUNE CİNSİ
Çalıştığı Parametreler
Toplam Koliform Bakteri
E.coli
Pseudomonas aeruginosa
Toplam Koloni(Jerm) Sayısı
Fekal Koliform
Fekal Streptokok
Sülf. Redük. Sporlu Anaerob
NUMUNE CİNSİ
123-
Çalıştığı Parametreler
Toplam Koliform Bakteri
Fekal Koliform
Fekal Streptokok
Yöntem/ Metot
KAPLICA SULARI
Cihaz
Membran Filtrasyon
Membran Filtrasyon
HEMODİYALİZ SULARI
Cihaz
TS EN 6222
Dökme Plak
İÇME SUYU AMAÇLI HAM SU ANALİZLERİ
Yöntem/ Metot
Cihaz
TS EN ISO 9308-1
Membran Filtrasyon
TS EN ISO 9308-1
Membran Filtrasyon
TS EN ISO 7899-2
Membran Filtrasyon
TS EN ISO 6340
Membran Filtrasyon
TALOSSOTERAPİ SULARI
Yöntem/ Metot
Cihaz
TS EN ISO 9308-1
Membran Filtrasyon
TS EN ISO 9308-1
Membran Filtrasyon
TS EN ISO 16266
Membran Filtrasyon
TS EN ISO 6222
Dökme Plak
TS EN ISO 9308-1
Membran Filtrasyon
TS EN ISO 7899-2
Membran Filtrasyon
TS 8020 EN 26461-2
Membran Filtrasyon
YÜZME SULARI (HAVUZ SULARINDAN FARKLI )
Yöntem/ Metot
TS EN ISO 9308-1
TS EN ISO 9308-1
TS EN ISO 7899-2
Cihaz
Membran Filtrasyon
Membran Filtrasyon
Membran Filtrasyon
Gıdalarda Yapılabilen Mikrobiyolojik analizler
AKS
List.monocytogenes
E.coli O157-H7
Pseudomonas spp.
Staph. Aureus
Küf-Maya
Salmonella spp.
Bacillus cereus
C.perfingens
Enterobacteriaceae
Sayfa 3 / 5
Kimya Laboratuarı
12345678910-
NUMUNE CİNSİ :
Çalıştığı Parametreler
Renk
Bulanıklık
Koku
Tat
İletkenlik
pH
Amonyum
Demir
Alüminyum
Nitrit
İÇME- KULLANMA SUYU
Yöntem/ Metot
Cihaz
Organoleptik
Organoleptik
Organoleptik
Organoleptik
Konduktimetrik
Konduktimetre
Elektrometrik
pH metre
Salicylate Metodu
Spektrofotometre
Ferrover Metodu
Spektrofotometre
Aluminon Metodu
Spektrofotometre
Diazotization Metodu
Spektrofotometre
12345678910111213-
NUMUNE CİNSİ
Çalıştığı Parametreler
Renk
Bulanıklık
Sıcaklık
pH
Amonyum
Nitrit
Nitrat
Siyanürik Asit
Bakır
Alüminyum
Toplam Alkalilik (CaCO3 cinsinden)
Serbest Klor
Bağlı Klor
HAVUZ SUYU ANALİZLERİ
Yöntem/ Metot
Cihaz
Spektrometrik
Spektrofotometre
Türbidimetrik
Türbidimetre
Termometrik
Termometre
Elektrometrik
pH metre
Salicylate Metodu
Spektrofotometre
Diazotization Metodu
Spektrofotometre
Kadmiyum İndirgeme Metodu
Spektrofotometre
Türbidimetrik Metot
Spektrofotometre
Bicinchonincle Metodu
Spektrofotometre
Aluminon Metodu
Spektrofotometre
Titrimetrik
DPD Metodu
Spektrofotometre
DPD Metodu
Spektrofotometre
12345678910-
NUMUNE CİNSİ
Çalıştığı Parametreler
Renk
Bulanıklık
Koku
Tat
İletkenlik
pH
Amonyum
Ozon
Bromat
Bromoform
KAYNAK SULARI
Yöntem/ Metot
Cihaz
Organoleptik
Organoleptik
Organoleptik
Organoleptik
Konduktimetrik
Konduktimetre
Elektrometrik
pH metre
Salicylate Metodu
Spektrofotometre
İndigo Metodu
Spektrofotometre
TS EN ISO 15061
İyon Kromatografisi
EPA 524.2
GC-MS Purge&Trap
Sayfa 4 / 5
12345-
NUMUNE CİNSİ
Çalıştığı Parametreler
Renk
Bulanıklık
Koku
Tat
Nitrat
Nitrat (Alternatif Metot)
6-
Nitrit
Nitrit (Alternatif Metot)
Florür (Alternatif Metot)
7- Florür
Mangan
8- Arsenik
9- Siyanür
10- Ozon
11- Bromat
12- Bromoform
1234567891011121314-
NUMUNE CİNSİ
Çalıştığı Parametreler
Renk
Bulanıklık
Koku
Tat
İletkenlik
pH
Amonyum
Demir
Alüminyum
Nitrit
Kadmiyum
Bakır
Florür
Kurşun
1516171819202122-
Siyanür
Arsenik
Mangan
Nitrat
Sülfat
Tuzluluk
Toplam Çözünen Madde
Çinko
DOĞAL MİNERALLİ SULAR
Yöntem/ Metot
Cihaz
Organoleptik
Organoleptik
Organoleptik
Organoleptik
EPA 300.1
İyon Kromatografisi
Kadmiyum İndirgeme Metodu
Spektrofotometre
EPA 300.1
Diazotization Metodu
Spands Metodu
EPA 300.1
PAN Metodu
Hızlı Test Şeridi
Pyridine-Pyrazalone Metodu
İndigo Metodu
TS EN ISO 15061
EPA 524.2
İyon Kromatografisi
Spektrofotometre
Spektrofotometre
İyon Kromatografisi
Spektrofotometre
Spektrofotometre
Spektrofotometre
İyon Kromatografisi
GC-MS Purge&Trap
İÇME SUYU AMAÇLI HAM SU ANALİZLERİ
Yöntem/ Metot
Cihaz
Organoleptik
Organoleptik
Organoleptik
Organoleptik
Konduktimetrik
Konduktimetre
Elektrometrik
pH metre
Salicylate Metodu
Spektrofotometre
Ferrover Metodu
Spektrofotometre
Aluminon Metodu
Spektrofotometre
Diazotization Metodu
Spektrofotometre
Diazotization Metodu
Spektrofotometre
Bicinchonincle Metodu
Spektrofotometre
Spands Metodu
Spektrofotometre
Dithizone Metodu
Spektrofotometre
Pyridine-Pyrazalone Metodu
Spektrofotometre
Hızlı Test Şeridi
PAN Metodu
Kadmiyum İndirgeme Metodu
Sülfaver 4 Metodu
Konduktimetrik
Konduktimetrik
Zinco Metodu
Spektrofotometre
Spektrofotometre
Spektrofotometre
Konduktimetrik
Konduktimetrik
Spektrofotometre
Sayfa 5 / 5
23- Krom VI
242526272829303132333435363738-
Toplam Krom
Toplam Sertlik
Kalsiyum
Magnezyum
Klorür
Karbonat
Bikarbonat
Organik madde
Toplam Alkalite
Serbest Klor
Bağlı Klor
Toplam Klor
Bor
Fosfat
Top.Askıda Katı Madde
39404142434445464748
49
50
51
Fenolik Madde
Siyanürik Asit
Silis
Ozon
Bromat
Bromoform
Nitrit
Nitrat
Florür
Klorür
Sülfat
Fosfat
Bromür
1,5 Diphenylcarbohydrazide Metodu
Spektrofotometre
Hypobromite Oxidation Metodu
Spektrofotometre
Titrimetrik
Titrimetrik
Titrimetrik
Titrimetrik
Titrimetrik
Titrimetrik
Titrimetrik
Titrimetrik
DPD Metodu
DPD Metodu
DPD Metodu
Carmine Metodu
PhosVer 3 Ascorbic Acid Metodu
Gravimetrik
Aminoantipyrine Metodu
Spektrofotometre
Türbidimetrik Metot
Heteroply Metodu
İndigo Metodu
TS EN ISO 15061
EPA 524.2
EPA 300.1
EPA 300.1
EPA 300.1
EPA 300.1
EPA 300.1
EPA 300.1
EPA 300.1
Spektrofotometre
Spektrofotometre
Spektrofotometre
İyon Kromatografisi
GC-MS Purge&Trap
İyon Kromatografisi
İyon Kromatografisi
İyon Kromatografisi
İyon Kromatografisi
İyon Kromatografisi
İyon Kromatografisi
İyon Kromatografisi
Gıdalarda Yapılabilen Kimyasal analizler
pH
Kokuşma Testi
Kuru Madde
Rutubet
Yağ
Tuz
Yağın Asitlik Derecesi
Spektrofotometre
Spektrofotometre
Spektrofotometre
Spektrofotometre
Spektrofotometre
Download

Sakarya Halk Sağlığı Laboratuarında Çalışılan Parametreler