EK - 4A
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
:Haki Çebi
2. Doğum Tarihi
3. Unvanı
:Dr.
4. Öğrenim Durumu
:Doktora
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
Elektronik ve Haberleşme
Müh.
Elektrik ve Bilgisayar Müh.
Elektrik ve Bilgisayar Müh.
Üniversite
Yıl
Yıldız Teknik Üniversitesi
1991
Kolorado Üniversitesi Boulder
Kolorado Üniversitesi Boulder
1995
1999
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 Eric Austin, Haki Cebi, Jay Yang, “Tackling Multi-Bit Attenuator Designs,” Microwave & RF
Journal, March 2012.
 Haki Cebi, “A High Linearity Darlington Intermediate Frequency (IF) Amplifier for Wide
bandwidth Applications,” Microwave Journal, November 2010.
 Ce-Jun Wei, Yu Zhu, Oleksiy Klimashov, Binhui Li, Haki Cebi, Cindy Zhang, Yevgeniy
Tkachenko, Dylan Bartle, "Scaleable Comprehensive Low-Noise PHEMT Model That Predicts
IP3 and Noise," Microwave and Optical technology Letters, Volume 52, Issue 3, pg 604-611,
March 2010.
 K.C. Gupta, Haki Cebi, Choonsik Cho, Zhiping Feng, "As contributor for the book chapter on
Microwave Circuits in the Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering," Edited by
John G. Webster, John Wiley & Sons, Inc., 1998.
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
 Haki Cebi, Oguz Bayat, “Derivation of Coupler and Power Sensing Requirements for High
Linearity and Efficiency Tunable Power Amplifiers,” 20th International Conference on
Microwaves, Radar and Wireless Communications, June, 2014.
 Haki Cebi and K.C. Gupta, "A Method for Evaluating Effect of Package Resonances on Circuit



Performance," IEEE 5th Topical Meeting on Electrical Performance of Electronic Packaging,
October 1996.
KC Gupta, John Dunn, Haki Cebi, "EM Simulation," 1999 IEEE MTT-S International
Microwave Symposium, Microwave and Millimeter-Wave Design Tool Applications.
Haki Cebi and K.C. Gupta, "Effect of Package Shape on Spurious Coupling Among Microstrip
Discontinuities," IEEE MTT-S, International Microwave Symposium, June 1996.
K.C. Gupta, Haki Cebi, Cheok T.H., "Effect of Package Shape on Spurious Coupling Among
Microstrip Discontinuities, "IEEE 4th Topical Meeting on Electrical Performance of Electronic
Packaging, October 1995.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
K.C. Gupta, Haki Cebi, Choonsik Cho, Zhiping Feng, "As contributor on Microwave Circuits in
the Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering," Edited by John G. Webster, John
Wiley & Sons, Inc., 1998.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
Haki Cebi, “Effect of Package Shape on the Performance of Microstrip and CPW Circuits”. Ph.D Thesis
University of Colorado 1999.
Patentler
 ”Efficient Coupler Detector Circuit with Reduced Harmonic Distortion,” Issued on May 17,
2005. USPTO Patent No. 6,894,476, With Russell Wyse and Terry J. Shie.
 “Multiband Low Noise Amplifier (LNA) with Parallel Resonant Feedback,” Issued on Feb 4, 2014,
USPTO Patent. USPTO Patent No. 8,644,773, Sole Inventor.
 “Seal ring inductor and method of forming the same,” With Fikret Altunkilic, USPTO Patent
Application # US 20120223788.
 Switch linearization by non-linear compensation of field effect transistor, “ USPTO Patent
Application No. 20140009203 ,Issued on Jan 9, 2014, Haki Cebi, Fikret Altunkilic,
 “Several other patents pending in the area of RFIC.”
8.Projeler
 Akilli telefonlar icin RF ön-uc devrelerin tasarimi ve uretimi
 Baz istasyonlari icin almac devrelerinin tasarimi
 Akilli telefonlar icin guc yukseltici devrelerin tasarimi
 Akilli telefonlar icin dusuk gurultulu ve yuksek lineariteli sinyal yukseltici amplifikator tasarimi
 Akilli telefonlar ve tablet PC ler icin anten anahtarlama devreleri tasarlanmasi
 Akilli telefonlar ve tablet PC ler icin diplexer devrelerinin tasarimi
 Akilli telefonlar ve tablet PC ler icin filtre devrelerinin tasarimi
 Akilli telefonlar icin Anten akort devresi tasarimi
 Kablolu TV icin RF amplifikator tasarimi
 Baz istasyonlari icin digital guc azaltici devre tasarimi
 Akilli telefonlar icin kuplör devresi tasarimi
 Cep telefonlari icin RF güc sezici ve kuplör devre tasarimi
9.İdari Görevler
Teknik Müdür Skyworks Solutions Inc. Boston USA
Takim lideri Motorola Inc.
i5-communications co-founder, Teknik danisman.
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
IEEE
11.Ödüller
MEB yurtdisi yüksek lisans ve doktora bursu 1991
Kolorado Universitesi outstanding yüksek lisans ogrenci odulu
Skyworks Solutions Inc. yuksek performans basari ödulleri
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Download

EK - 4A - İstanbul Esenyurt Üniversitesi