Yükselticiler
Bina İçi Yükselticileri (CATV)
HECo-8
FX 3135AR/AGC
Otomatik Kazanç
Kontrolü
(AGC)
FX 3135R
FX 2134R
FX 1130
PA 35124
Merkezi Sistem Filtreli Yükseltici ve Birleştiricisi
• Sekizer kanallık (PAL) girişler sayesinde geleneksel
grup modülatörlere uygun
• 18 dB kazançlı GaAsFET çıkış katı yükselticisi ile
106 dBμV çıkış seviyesi
“FX 3 Serisi” Geniş Ölçekli Dağıtım Yükselticisi / GaAs
e-Phemt, AGC + Kompakt FX Kasa + 1 GHZ + 90-240
VAC (SMPS)
•
İleri Yön Kazancı: 35 dB
•
İleri Yön Çıkış Seviyesi: 123 dBμV
•
Geri Yön Kazancı: 18 dB
•
Otomatik Kazanç Kontrolü ile sahada kurulum
ve sonrasında servis kolaylığı
“FX 3 Serisi” Geniş Ölçekli Dağıtım Yükselticisi / GaAs
e-Phemt Kompakt FX Kasa + 1 GHZ + 90-240 VAC
(SMPS)
•
İleri Yön Kazancı: 35 dB
•
İleri Yön Çıkış Seviyesi: 123 dBμV
•
Geri Yön Kazancı: 18 dB
•
24-65 VAC Hattan Besleme Opsiyonu
“FX 2 Serisi” Dağıtım Yükselticisi / Push Pull Kompakt
FX Kasa + 1 GHZ + 90-240 VAC (SMPS)
•
İleri Yön Kazancı: 34 dB / İleri Yön Çıkış Seviyesi:
120 dBμV
•
Geri Yön Kazancı: 18 dB
“FX 1 Serisi” Dağıtım Yükselticisi
Kompakt FX Kasa + 862 MHz + 90-240 VAC (SMPS)
•
İleri Yön Kazancı: 30 dB
•
İleri Yön Çıkış Seviyesi: 116 dBμV
Dağıtım Yükselticisi / GaAsFET Push Pull
•
İleri Yön Kazancı: 35 dB
•
İleri Yön Çıkış Seviyesi: 124 dBμV
360,00 TL
215,00 TL
180,00 TL
135,00 TL
97,00 TL
210,00 TL
A
14
Yükselticiler
Ana Hat Yükselticileri (CATV)
PA-X 41128
TLE 35128
Geniş Ölçekli Ana Hat Yükselticisi / GaAs Push
Pull
•
İleri Yön Kazancı: 41 dB / İleri Yön Çıkış
Seviyesi: 128 dBμV
•
Geri Yön Kazancı: 18 dB
•
IP54 Alüminyum döküm Kasa
Kablo TV Dış Alan Hat Tekrarlayıcı / GaAs Hybrid
Power Doubler
•
İleri Yön Kazancı: 35 dB / İleri Yön Çıkış
Seviyesi: 128 dBμV
•
Geri Yön Kazancı: 18 dB
•
30-90 VAC Hattan Beslemeli / Art Arda
Bağlanabilir
•
IP67 Alüminyum döküm Kasa
550,00 TL
690,00 TL
Ultra Geniş Band Bina İçi Yükseltici (SMATV)
UBA 4234R
Birleşik Uydu ve Kablo TV Dağıtım Yükselticisi (52150 MHz)
Frekans:
47 - 862MHz / 950 – 2150 MHz
Kazanç:
33 dB / 33...38 dB
Çıkış Seviyesi:
116 dBuV / 120 dBuV
310,00 TL
Ortak Anten Dağıtım Santralleri
MA 302
Dağıtım Santralı 30dB / 2 Giriş (UHF + VHF3-S
Band ) / 118dBuV
115,00 TL
MA 303
Dağıtım Santralı 30dB / 3 Giriş (2 x UHF + VHF3 ) /
118dBuV
125,00 TL
MA 404
Dağıtım Santralı 40dB / 4 Giriş (2 x UHF + VHF3 +
VHF1/FM) / 118dBuV
135,00 TL
MA 465/24V
Dağıtım Santralı 46dB / 5 Giriş (3 x UHF + VHF3VHF1 + FM) / 119dBuV
180,00 TL
A
15
Yükselticiler
Kablo ve Genişband Dağıtım Yükselticileri
•
•
•
•
5-862 MHz / 115 dBmV Çıkış Seviyesi
20 dB / 30 dB Kazanç
Çıkartıkabilir Geri Dönüş
Gürültü Faktörü 6 dB
HC 30/40125 RS
•
•
•
•
5-862 MHz / 125 dBmV Çıkış Seviyesi
30 dB / 40 dB Kazanç
Çıkartıkabilir Geri Dönüş
Gürültü Faktörü 6 dB
295,00 EUR
HA 40125 N A/P
•
•
•
•
5-862 MHz / 125 dBmV Çıkış Seviyesi
40 dB Kazanç
Çıkartıkabilir Geri Dönüş
Gürültü Faktörü 6 dB
326,00 EUR
HA 45125 N A/P
•
•
•
•
5-862 MHz / 125 dBmV Çıkış Seviyesi
45 dB Kazanç
Çıkartıkabilir Geri Dönüş
Gürültü Faktörü 6 dB
366,00 EUR
HV 40126 NPG11
•
•
•
•
•
4-862 MHz / 126 dBmV Çıkış Seviyesi
40 dB Kazanç
Gürültü Faktörü < 6 dB
Geri Dönüş Kaybı 20dB /40 MHz
Çıkartıkabilir Geri Dönüş
560,00 EUR
SUV 28116
N/P30
•
•
•
•
•
Geri Dönüş, 4-65 MHz
TER: 4-862 MHz – SAT: 950-2150 MHz
Kazanç TER: 20-28 dB
Kazanç SAT: 28 dB
Gürültü Faktörü < 7 (Terr)
270,00 EUR
SVV 36119 NPG11
•
•
•
•
•
Çıkış Seviyesi : 119 dBmV
TER: 4-862 MHz – SAT: 950-2150 MHz
Kazanç TER: 34 dB
Kazanç SAT: 40 dB
Gürültü Faktörü < 7 (Terr) - <8,5 (SAT)
725,00 EUR
SVV 36122 NPG11
•
•
•
•
•
Çıkış Seviyesi : 122 dBmV
TER: 4-862 MHz – SAT: 950-2150 MHz
Kazanç TER: 36 dB
Kazanç SAT: 37 dB
Gürültü Faktörü < 7 (Terr) - <8,5 (SAT)
1.100,00 EUR
D WBA 415
SAT/IF + RF Dual Wide Band Amplifier
• 2 giriş , 2+2(test) Çıkış
• RF Kazanç: 35dB , Çıkış Seviyesi: 117dBmV
• IF Kazanç: 34-41 dB , Çıkış Seviyesi: 125 dBmV
HC 20/30115 RS
165,00 EUR
160.00 EUR
A
16
Download

Yükselticiler