ÖDEV-2
MF-Harita Mühendisliği Bölümü / 2014-2015 /
Ad ve Soyad
:
Numara /İmza
:.
JDZ409 Dengelemede Özel Konular - 1 / 2
Veriliş Tarihi: 08 Aralık 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
/
Teslim Tarihi: 22 Aralık 2014
. . . . . . . .
Yerel yataya dönüştürülmüş olan bir GNSS ağının; yaklaşık koordinatları ve bağıl koordinat
ölçüleri verilmiştir. Verilenlerden yararlanarak:
1. Ağı serbest olarak dengeleyiniz ve nokta koordinatlarını ve duyarlıklarını hesaplayınız.
Matematik modeli test ediniz.
m 0= ±
. .
NNj
,
. .
cm
T =
nj [m]
. .
,
. .
~
±mnj[cm]
χ2(f,1-α)=
. .
,
KARAR:
. .
ej [m]
±mej[cm]
. . . . . . . . . .
uj [m]
±muj[cm]
01
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
02
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
03
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
04
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
05
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
06
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
. . . . .
,
. . . .
. .
,
. .
2. Hata ve bağıl hata elipslerini, yükseklik duyarlıklarını aşağıdaki kanavaya çiziniz.
Not: Gerekli yerlerde α=0.05 ve σ0=±1cm alınız. Kendi verilerinizi kullanınız.
Yrd.Doç.Dr. Orhan KURT
ÖDEV-2
MF-Harita Mühendisliği Bölümü / 2014-2015 /
3. Ölçülerin iç güven ölçütlerini tabloya yazınız.
(3)
j
DN
BN
rj []
∆j []
δj []
. . , . .
. . , . .
. . , . .
1
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
,
. .
2
. .
. .
. .
,
,
. .
,
. .
3
. .
. .
. .
,
,
. .
,
. .
4
. .
. .
. .
,
,
. .
,
. .
5
. .
. .
. .
,
,
. .
,
. .
6
. .
. .
. .
,
,
. .
,
. .
7
. .
. .
. .
,
,
. .
,
. .
8
. .
. .
. .
,
,
. .
,
. .
9
. .
. .
. .
,
,
. .
,
. .
10
. .
. .
. .
,
,
. .
,
. .
11
. .
. .
. .
,
,
. .
,
. .
12
. .
. .
. .
,
,
. .
,
. .
13
. .
. .
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
,
. .
. .
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
4. Uyuşumsuz ölçü testi yapınız.
(4)
vj [cm]
Tj[]
N{1-α0}
. . , . .
,
. .
. .
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
,
,
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
. .
,
. .
Not: Gerekli yerlerde α=0.05 ve σ0=±1cm alınız. Kendi verilerinizi kullanınız.
. .
. .
,
,
. .
14
,
JDZ409 Dengelemede Özel Konular - 2 / 2
. .
. .
Yrd.Doç.Dr. Orhan KURT
Download

Download