SORU
Bir taşın birim ağırlığı 2,51 gr/cm3 ve özgül ağırlığı 2,70 gr/cm3 tür. Bu taştan
kesilmiş her bir kenarı 10 cm olan bir küp numune, suya doygun olunca ağırlığı
2564 gram oluyor.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Taşın doluluk oranı nedir?
Taşın boşluk oranı nedir?
Taşın ağırlıkça su emme oranı nedir?
Taşın hacimce su emme oranı nedir?
Taşın su ile doyma derecesi nedir?
Bu sonuçlara göre taşın dona dayanıklılığı nasıl değerlendirilir?
ÇÖZÜM
a)
k
V
doluhacim
k  d
görünenhacim
Vg
  P0 V 
P0
Vd

2,51


k  k 
 k  0,93 (%93)
k 
P
P0
V

2,
70
0
g
 V 

d 
g
b)
p  1 k
p  1  0,93  p  0, 07 (%7)
c)
Sa  EmilenSu Ağırlığı
Sa 
Numune Ağırlığı
P1  P0
P0 bilinmiyor.
P0

Vg  103  1000cm3 ve  2,51 gr / cm3  P0  2510 gr.
g
P1  2564gr
  P0 V 
Sa  (25642510)
2510
*100  Sa  %2,15
d)
P1  P0  P1  P0   P0 

 .
  Sh  Sa.
P1  P2  P0   P1  P2 
Sh  0, 0215.2,51. 100   Sh  %5, 40
Sh 
e)
DoymaDerecesi: Dışa Açık Boşluklar
D.D.  Sh
 D.D.  0, 054
BütünBoşluklar
*100
p
0, 070
D.D.  %77  %80  Donadayanıklıkabuledilir.
Download

Fiziksel Özellikler