POLİÜRETAN İPEK MAT VERNİK
Ürünün Teknik Özellikleri:
Her cins ahşap ve kaplama yüzey üzerine uygulanabilen İpek Mat görünümlü son kat verniğidir.
Ürün Tanımı :
Poliüretan esaslı, iki bileşenli, yarı mat, son kat uygulama verniğidir.
Uygulama Metodu:
Püskürtme şeklinde tatbik edilir. Uygun bir şekilde zımparalanmış, kuru ve tozsuz ahşap yüzeye
doğrudan tatbik edilebileceği gibi, selülozik veya poliüretan dolgu verniği ile hazırlanması
yüzeylerde tatbik edilir. İsteğe bağlı olarak bir veya iki çapraz kat uygulandığında düzgün bir yüzey
elde edilir.
Renk Çeşitleri: Renksiz,Puslu
Katı Madde % (Ağırlıkça): 38 - 40
Yoğunluk (g/cm3, 20 C derece): 0.92 - 0.96
Vizkozite (Dın Cup 6 sn 20 C derece): 20 – 30
Boyanabilen Alan: Tek katta yaklaşık 8-10 m2/kg
Kuruma Süresi (20 C Derece): Dokunma kuruması 1 saatte; sert kuruması 16-24 saatte tamamlar.
Parlama Noktası: >21 C Derece
Yüzey Hazırlama:
Kuru, yağ ve kirden arındırılmış POLİÜRETAN DOLGU VERNİĞİ uygulanmış, her
cins ahşap ve kaplamalı yüzeye, iyice zımparalandıktan sonra uygulama yapılmalıdır.
Uygulama Notu: Hazırlanan karışım 5 -10 dakika dinlendirildikten sonra pistole 2-3 kat çapraz
olarak uygulanır. Katlar arasında 5-15 dakika beklenmelidir 10 C’nin altındaki sıcaklıklarda
uygulanmamalıdır.
Kullanılan Aletler:
Pistole ile uygulanır.
İnceltme /Karışım Oranı:
Ağırlıkça 4 birim PELİN POLİÜRETAN İPEK MAT VERNİK , ağırlıkça 1 birim Pelin POLİÜRETAN İPEK
MAT SERTTLEŞTİRİCİSİ ile karıştırılır. Karışım oranına dikkat edilmelidir. İnceltme gerektiğinde %510 oranında PELİN POLİÜRETAN TİNER kullanılmalıdır. Uygulama için hazırlanan karışım 7-8 saat
içinde kullanılmalıdır.
Depolama Koşulları :
Ağzı kapalı ambalajlarda, kuru ve serin yerlerde depolayınız.
Raf Ömrü:
Uygun depolama şartlarnda en az 1 yıldır.
UYARILAR:
R10. Alevlenir
R20/21/22. Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararşıdır
S2. Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz
S16. Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz. SİGARA İÇİLMEZ
S24/25. Deri ve göz temasından kaçınınız
S46. Yutulduğunda derhal doktora danışınız kabı veya etiketi gösteriniz.
S51. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır.
Genel Uyarılar: Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte kullanınız ve solumayınız.
ALEV ve ATEŞTEN UZAK TUTULMALIDIR.
Download

POLİÜRETAN İPEK MAT VERNİK