PROJENİN ADI:
PROJENİN GEREKÇESİ:
PROJENİN ÖZETİ:
PROJENİN AMACI VE
HEDEFLERİ:
PROJEYİ YÜRÜTECEK
KİŞİ/KURUM/KURULUŞLAR:
PROJENİN UYGULAMA
ADIMLARI:
İÇİMİZDEKİ YAZARLAR
-Öğrencilerimizin genel olarak duygu ve düşüncelerini yazılı olarak
ifade etmede zorluk çekmeleri.
-Öğrencilerin kitap okumanın insana kazandırdıkları, bulunduğu
ortam ve çevresinin sahip olduğu özellikleri bilme gerekliliğinin
farkında olamaması
- Öğrenci ve velilerimizin Milli Eğitim Bakanlığının okullara
sağladığı web site imkanın hangi olanakları sağladığının farkında
olamaması
-Günümüzde öğrencilerin teknolojinin olumsuz yönlerinden uzak
tutularak , olumlu yönde kullanma ihtiyacının çok büyük olması.
-Öğrencilerimiz içinde yazarlık yönü güçlü olanların bu yeteneklerinin
farkında olamaması
Okulda yapılan yarışma sonucu seçilen öğrencilerin ödüllendirilerek
okulun resmi sitesinde yazar olarak yazılarının yayınlanması ve bu
yazıların herkes tarafından okunup yorum yapılmasıyla ,yazısı
seçilmeyen her öğrencinin ,yazı güncelleme şartı gereği her an
seçileceği ihtimalini düşünerek köşe yazarı olmak için daha çok kitap
okumaları,bulunduğu ortamı,çevreyi gözetip inceleyerek yazı
yazmaları,velilerin sitede çocuklarının yazılarını okuyarak onlarla
gurur duymaları, yıl sonunda yazılan tüm yazıların okulun imkanları
dahilinde bir kitap haline getirilerek öğrencilerin kalıcı birer esere
sahip olmalarının sağlanması.
-Öğrencilerin duygu,düşünce ve fikirlerini yazıyla ifade edebilme
becerisini kazanmak
-Kitap okuma,araştırmalar yapma,çevresini dikkatlice gözlemleme
gibi olumlu davranışları edinmek.
-Teknolojiden en iyi şekilde faydalanma yollarını öğrenmek.
-Yazmanın, bireyde oluşturduğu birikimin farkına varmak
Dörtçelik İlkokulu Okul Yönetimi ve Tüm Öğretmenler
1-Okulda “İnternet Sitemizde Yazar Ol, Seni Dünya Tanısın” adlı
yarışmanın duyurulması
(Yarışma Şartnamesi Sitemizin Duyurular Kısmında Duyurulacaktır)
2-Yarışma süresi boyunca gerek okul yöneticileri ve gerekse
öğretmenlerin her gün öğrencileri bu konuda bilgilendirmeleri,
3-10 gün(19.11.2014-29.11.2014) sürecek yarışma sonunda gelen
yazıların okul müdür yardımcısı İbrahim KAYA başkanlığında
kurulan yarışma yazı inceleme kurulunun yayınlamaya değer gördüğü
ilk beş yazının belirlenmesi.
Önemli Bilgi: Gelen her yazı 100 puan üzerinden değerlendirilecek.
Puanlama;
1.Özgünlük: 25p
2.Başlıkla İle İçeriğin Uyumu: 25p
3.Noktalama işaretleri: 25p
4.Seçtiği konuyu herkesten daha farklı anlatma becerisi : 25p
Gelen tüm yazılar puanlandırılarak bir sıralama oluşturulacaktır.İlk
etapta sıralamadaki ilk beş yazı sahibi yazar olarak seçilecek.Her
seferinde seçilen yazarlar şartname gereği eğer her pazartesi günü
farklı bir yazı getirip yazısını güncelleyemezse ,o ilk beş kişiden sonra
gelecek altıncı kişiden başlanarak yazarlar seçilmeye devam
edilecektir..
4-Seçilen bu yazıların tümünün puana göre en yüksekten başlanarak
en düşük puana doğru sıralanarak liste halinde okul duyuru panosunda
ilan edilmesi.
5-İlk beş sırayı paylaşan öğrencilerden birer vesikalık fotoğraflarıyla
birlikte kısa özgeçmişlerinin alınması.
6-Okulun İnternet sitesinde uygun bir alana “İçimizdeki Yazarlar”
tablosunun oluşturulması ve yazıların sitede yayınlanması .
-Yazıları bilgisayarlarda yazan öğrencilerin yazıları olduğu gibi
eklenecek ,bilgisayarlarda yazma imkanı olmayanların ise tarayıcı
yoluyla resim formatında eklenecektir.(ya da tamamen okulun
belirleyeceği kurala bağlı)
7-Yazıların yayınlandığı sayfada yazıya yorum ekle formunun
oluşturulması.
8-Öğretmenlerimizin uygun zamanlarda bu yazılara yapılan
yorumların tüm öğrencilere gösterilmesi ve ilginin oluşturulması.
9-Yazıların her hafta güncellenmesi,yazısını güncellemeyenin yerinde
daha önceki sıralamada son seçilenden sonraki öğrencinin yazısının
yayınlanarak sitede yazar yapılması.
10-Yıl sonunda yayınlanmaya değer görülen tüm yazıların bir kitapta
toplanması ve yazısı olan tüm öğrencilere hediye edilmesi.
PROJENİN UYGULANACAĞI
YER:
PROJENİN BAŞLAMA/BİTİŞ
TARİHİ:
PROJENİN MALİYETİ:
PROJE ÇIKTILARI
Dörtçelik İlkokulu
24.11.2014-13.06.2015
Sadece yazıların kitaplaştırılması aşamasında bir maliyet söz
konusu.Bu da sponsor bulma ya da Okul-Aile Birliği yoluyla giderilir
1-Öğrencilerin kendi duygu ve düşüncelerini yazıyla yansıtan
yazılarının okulun internet sitesinde “İçimizdeki Yazarlar” adı altında
oluşturulmuş sayfada yayınlanmasıyla,bu yazıları okuyan diğer
öğrenci ve velilerin de yazmanın nasıl büyük bir kazanım olduğunun
farkına varabilmesi.
2-Öğrencilerin; her hafta sitedeki köşe yazılarını güncelleme şartı
gereği ,gerek okulda ve gerekse de evde ;daha çok kitap okuma,farklı
konular bulma,araştırma yapma gibi iyi alışkanlıklar edinmeleri.
3-Öğrencilerin teknolojinin olumsuz yönlerini adeta unutarak,her
bilgisayar başlarına geçtiklerinde,okulun sitesini ziyaret ederek,yazısı
olanın kendisine yapılan yorumları okuyarak yaptığı işten keyif
alma,daha güzel,daha farklı,daha kusursuz ve daha çok beğeni
toplayan yazıları yazma,yazısı olmayanın ise o da burada yayınlanma
şansı yakalamak için bu konuda bir çaba içerine girmesinin
sağlanması.
4-İçimizde yazma becerisi olan öğrencilere fırsatlar sunarak,bu
yeteneği gün ışığına çıkarıp okulun resmi internet sitesi üzerinden
farklı ilçe,il,bölge , hatta ülke ve kıtalara taşımak.
5-Yıl sonunda yazılan tüm yazıları okulun imkanları ölçüsünde bir
kitap halinde bastırarak ,bu projeyi bir sonraki yıl için daha da cazip
hale getirmek.
6-Öğrencilerin daha küçük yaşlarında birer eser sahibi olmalarının
SÜRDÜREBİLİRLİK:
RİSKLER:
PROJEYİ SAHİBİ
PROJEYİ HAZIRLAYANLAR
sağlanmasıyla, okulun bulunduğu çevreden başlanarak, internet
sitesini ziyaret eden herkeste öğrenci ve okul için olumlu izlenimler
oluşturmak
Her yıl yapılabilir.
1-Okullarda Web Site Hazırlama ve Güncelleme Personelinin
Yetersizliği(BT Öğretmeninin Olmaması)
2-Yazıları güncellemenin zaman alması
3-Bu projeyi yürütecek kişilerin gönüllü olması ve bu iş karşılığında
herhangi bir ücret almaması
4-Milli Eğitim Bakanlığının okullara sağladığı k12.tr uzantılı web
sitelerinin kapasitelerinin düşüklüğü ve bu servis sağlayıcının yorum
ekleme formatını desteklememsi,(bu sorun okulumuzun sitesinden de
görüleceği gibi giderilmiştir.)
Dörtçelik İlkokulu Adına Okul Müdürü Turgut ANŞİN
İbrahim KAYA(Müdür Yardımcısı) ,Okulumuzun 3.ve 4.Sınıf
Öğretmenlerimizin Tümü
19.11.2014
İbrahim KAYA
Müdür Yardımcısı
.
Turgut ANŞİN
Okul Müdür V.
Download

yazar ol projemiz-dörtçelik