#
KOŞTAŞ Tarım Makinaları
İmalat Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi
Sanayi Sitesi 1.Blok No:44 ELMALI / ANTALYA / TURKEY
Tel: +90 242 618 1202 Faks: +90 242 618 4721
Web: www.kostas.com.tr
E-posta: [email protected]
AT UYGUNLUK BEYANI
Aşağıda Marka, Model ve Tipi belirtilmiş olan ürünün, 2006/42/AT Makine
Emniyeti Yönetmeliğinin gerekli güvenlik ve sağlık koruma şartlarını
karşılayacak şekilde, aşağıda belirtilen standartlara başvurularak üretildiğini
beyan ederiz.
İlgili Standartlar
TS 5242, TS 5243, TS EN 907, TS EN ISO 12100-1, TS EN ISO 12100-2, TS EN
ISO 13857, TS ISO 11684
Ürün Bilgisi
Marka
Model
Tip
Seri No
TOROS
B200
Arabalı Motorlu Pülverizatör
KOŞTAŞ Tarım Makinaları
İml.San.Tic.Paz.Ltd.Şti.
Şirket Müdürü
Metin Koştaş
ANTALYA
01.09.2014
Ref.No : UB.B200.12
Download

at uygunluk beyanı - KOŞTAŞ Tarım Makinaları