Adı Soyadı: …………………………………………………. Sınıf: …… No: ……
Tarih: …… /…… /…………………
Ders: Hayat Bilgisi
Konu: A.1.13. Görev almak istediği kulübü tercih etme nedenini açıklar.
1 Hoşgörü ve yardımseverlik üzerinde durulacaktır.
2
Haydi Seçime Hangi Kulüpte Olmalıyım? diye sorulacak.
*-*-*
3 Çocuklarımızı Konuşturalım:
1. Hoşgörülü insanın özellikleri nelerdir?
*-*-*
At-Ata-Et-ete-al-el-la-le
Ata al. Ata al. Ata al.
6.
7.
8.
Okuma Metinleri - 1
Okuma Metinleri - 2
Okuma Metinleri - 3
1.Lale, lale
1.At at at.
al.
2.Ela at.
2.Lale, lale
3.At Ela at.
1 kez ezberden yazdıralım.
at.
3.Lale al, at.
1 kez ezberden yazdıralım.
*-* Okuma hep olacak.
9.
Ata
10.
Ta ta
11.
Tat
12.
Sürekli okuyacak.
Ata et tat.
1.Ata et al.
2.Et al Ata.
3.Ata 3 et al.
1 kez ezberden yazdıralım.
1.*
2. *
3 .*
Çalışma Metinleri - 1
Çalışma Metinleri - 2
Çalışma Metinleri - 3
1.At at at at.
2.Ata at.
3.At Ata at.
4.Ata at.
5.At Ata at.
1.Ata et al.
2.Ata et at.
3.Ata
at.
4.Ata ete
at.(tuzluk)
1.Ata ete
1 kez ezberden yazdıralım.
1 kez ezberden yazdıralım.
at.
(tuzluk)
(tuzluk)
2.Ata
at.
(top)
3.Ete
4.Ata
at. (tuzluk)
at. (çiçek)
1 kez ezberden yazdıralım.
*-*-*
Çocuklarımıza böyle sesleniyoruz.
Ders: Matematik
Konu: Rakamların yazılışları
1. 5
8
Matematik Ödevi:
3 sıra 6,
3 sıra 7,
3 sıra 8, 3 sıra 9
yazdıralım.
*-*-*
Serbest Boyama-1
Serbest Boyama-2
Serbest Boyama-3
At
Topu at, arkadaşım.
İçinden nasıl geliyorsa öyle boya.
Download

At-Ata-Et-ete-al-el-la-le Ata al. Ata al. Ata al.