Çalışanlara çeşitli adlarla yapılan ödemelerde sigorta
primi, gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri:
Ödemenin Türü
1
2
Asıl Ücret
Askerlik Yardımı
3
Aile Yardımı
4
Avanslar (Geri
ödemeli)
(Muhtasar
Beyanname
Dönemini
Geçmiyorsa)
Geçiyor ise GVK
Mad.94 Göre
5
6
7
Ayakkabı Bedeli
(GVK md.27/2
hariç)
Bayram Yardımı ve
Harçlığı
Çocuk Yardımı
(GVK md.23/12)
8
Çıraklık Ücreti
(3308S.K.GVK25/5)
9
Doğum Yardımı
(GVK md.25/5)
SGK Kesintisi
SGK tavanı var
Var
Belli Miktarı
Aşan Kısma Var
Yok
Yok
Var
Var
Kesilmiyor
(Muh.Bey.Dön
Geçmiyorsa)
Var(Geçiyor ise
GVK 94'e göre)
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Belli miktarı
aşan kısma var
Belli miktarı
aşan kısma var
Var
Yok (Devlet
Karşılıyor)
Belli miktarı
aşan kısma var
(GVK. 23/12
hariç)
Yok
Yok
Belli miktarı
aşan kısma var
Var
11
Eğitim Öğretim
Yardımı
Elbise Dikiş Bedeli
12
Evlenme Yardımı
Yok
13
Fazla Mesai
Var
10
Var
Var
Damga
Vergisi
Var
Var
Gelir Vergisi
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Belli miktarı
aşan kısma var
Var
Var
Var
Ödemenin Türü
SGK Kesintisi
Gelir Vergisi
Damga
Vergisi
20
21
22
23
Giyecek Yardımı
(ayni)
Giyecek Yardımı
(Nakdi)
İkramiye
İzin Harçlığı
İdareci Primi
İstirahat
Yardımı(SSK'ca
İş.Gör.Öd.)
İhbar Tazminatı
Kıdem Zammı
Kasa Tazminatı
Kıdem Tazminatı
24
Konut Lojman
Yok
25
26
Var
Var
Var
Var
Var
Yok
Var
Yok
Yok
Var
Yok
Var
Var
Yok
Var
Var
Yok
Var
Yok
Var
Var
Var
Var
Var
Yok
Var
Yok
Var
Var
Var
Var
Var
37
38
Konut (Nakdi)
Kardan Hisse Ücret
Komisyon Şeklinde
Ödenen Ücret
Ölüm Yardımı
Primler
Sağlık Yardımı (Ayni)
Stajyer Yardımı
Satış Primi
Taşıt (Servis)
Taşıt (Nakdi)
Temettü İkramiyesi
Toplu Sözleşme Zam
farkları
Tabii Afet Yardımı
Teşvik İkramiyesi
Var
Var
Var
Var
Var
Var
39
Yolluk
Yok
14
15
16
17
18
19
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
40
41
Yemek (Ayni)
İşyerinde
Yemek (Nakdi )
Yok
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Yok
Var
Var
Yok
Var
Yok
Yok
Yok
Belli miktarı
Var
Var
Var
Yok
Belli
Koşullarda Yok
(GVK 23/9)
Var
Var
Belli miktarı
aşan kısma var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Yok
Yok
Var
Var
Ödemenin Türü
42
43
44
45
46
47
SGK Kesintisi
aşan kısma var
Yıllık İzin Ücreti
Var
Yıpranma Tazminatı
Var
Yılbaşı İkramiyesi
Var
Yakacak (Nakdi)
Var
Yakacak (Ayni)
Yok
Hakkı Huzur
Yok
Gelir Vergisi
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Damga
Vergisi
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Download

Çalışanlara çeşitli adlarla yapılan ödemelerde sigorta primi, gelir