Vergi Takvimi
www.denetimvergi.com
www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr
Ay
Ocak
İlk Tarih
Son Tarih
01/01/2014
10/01/2014
16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014
10/01/2014
16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/01/2014
15/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014
15/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014
15/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014
15/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014
15/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014
15/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi
01/01/2014
20/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014
20/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014
20/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014
20/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
01/01/2014
20/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014
20/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
01/01/2014
23/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2014
23/01/2014
Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar
Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer
Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/2014
23/01/2014
Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde
Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2014
23/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/01/2014
24/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Konu
Şubat
01/01/2014
24/01/2014
Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/01/2014
24/01/2014
1-15 Ocak 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/01/2014
27/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/01/2014
27/01/2014
Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98.
Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından
Yararlananlar İçin)
01/01/2014
27/01/2014
Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde
Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/01/2014
27/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/01/2014
27/01/2014
Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/01/2014
27/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
16/01/2014
27/01/2014
1-15 Ocak 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014
31/01/2014
2014 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/01/2014
31/01/2014
Yıllık Harçların Ödemesi
01/01/2014
31/01/2014
2013 Yılında Kullanılan Defterlerin 2014 yılında da Kullanılmak İstenmesi
Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01/01/2014
31/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
01/01/2014
31/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
01/01/2014
31/01/2014
6111 Sayılı Kanunun (6495 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi
Kapsamında Yapılandırılanlar Dahil) 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri
Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
01/01/2014
31/01/2014
Aralık 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2014
10/02/2014
16-31 Ocak 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2014
11/02/2014
16-31 Ocak 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/02/2014
14/02/2014
2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Beyanı
01/02/2014
14/02/2014
2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici
Vergisinin Beyanı
01/02/2014
17/02/2014
2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Ödemesi
01/02/2014
17/02/2014
2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici
Vergisinin Ödemesi
01/02/2014
17/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2014
17/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2014
17/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/02/2014
17/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2014
17/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
Mart
01/02/2014
17/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi
01/02/2014
20/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2014
20/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2014
20/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2014
20/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
01/02/2014
20/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/02/2014
20/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2014
24/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/02/2014
24/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/02/2014
24/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/02/2014
25/02/2014
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2013 Yılına İlişkin Gelir
Vergisi Beyanı
17/02/2014
25/02/2014
1-15 Şubat 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/02/2014
25/02/2014
1-15 Şubat 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/02/2014
26/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/02/2014
26/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/02/2014
26/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/02/2014
28/02/2014
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit
Ödemesi
01/02/2014
28/02/2014
Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
01/02/2014
28/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
01/02/2014
28/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
01/02/2014
28/02/2014
Ocak 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014
10/03/2014
16-28 Şubat 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014
11/03/2014
16-28 Şubat 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/2014
17/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014
17/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014
17/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Nisan
01/03/2014
17/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014
17/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014
17/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi
01/03/2014
20/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014
20/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014
20/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014
20/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
01/03/2014
20/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014
20/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014
24/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/03/2014
24/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/03/2014
24/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/03/2014
25/03/2014
2013 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
01/03/2014
25/03/2014
GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
17/03/2014
25/03/2014
1-15 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
17/03/2014
25/03/2014
1-15 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/2014
26/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/03/2014
26/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/03/2014
26/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/03/2014
31/03/2014
2013 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/2014
31/03/2014
2013 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi
Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
01/03/2014
31/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
01/03/2014
31/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
01/03/2014
31/03/2014
Şubat 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014
31/03/2014
6111 Sayılı Kanunun (6495 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi
Kapsamında Yapılandırılanlar Dahil) 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri
Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
01/04/2014
09/04/2014
16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2014
10/04/2014
16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2014
15/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2014
15/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2014
15/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/2014
15/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2014
15/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/04/2014
15/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi
01/04/2014
21/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2014
21/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2014
21/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2014
21/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
01/04/2014
21/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı
ve Ödemesi
01/04/2014
21/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2014
24/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/2014
24/04/2014
Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname
ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık
Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/2014
24/04/2014
Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde
Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/2014
24/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/04/2014
24/04/2014
Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/04/2014
24/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/04/2014
25/04/2014
2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
16/04/2014
25/04/2014
1-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/04/2014
25/04/2014
1-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2014
25/04/2014
Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi
Verilmesi
01/04/2014
25/04/2014
Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/2014
28/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/04/2014
28/04/2014
Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98.
Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından
Yararlananlar İçin)
01/04/2014
28/04/2014
Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde
Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/04/2014
28/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/04/2014
28/04/2014
Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Mayıs
01/04/2014
28/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/04/2014
30/04/2014
2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
01/04/2014
30/04/2014
2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan
Bildirimi
01/04/2014
30/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
01/04/2014
30/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
01/04/2014
30/04/2014
Mart 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2014
12/05/2014
16-30 Nisan 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2014
12/05/2014
16-30 Nisan 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/05/2014
14/05/2014
2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Beyanı
01/05/2014
14/05/2014
2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici
Vergisinin Beyanı
01/05/2014
15/05/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2014
15/05/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2014
15/05/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/05/2014
15/05/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2014
15/05/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/05/2014
15/05/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi
01/05/2014
20/05/2014
2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Ödemesi
01/05/2014
20/05/2014
2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici
Vergisinin Ödemesi
01/05/2014
20/05/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2014
20/05/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2014
20/05/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2014
20/05/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
01/05/2014
20/05/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/05/2014
20/05/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2014
23/05/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/05/2014
23/05/2014
GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının
Beyanı
01/05/2014
23/05/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Haziran
01/05/2014
26/05/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/05/2014
26/05/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2014
26/05/2014
GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının
Ödemesi
16/05/2014
26/05/2014
1-15 Mayıs 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/05/2014
26/05/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
16/05/2014
27/05/2014
1-15 Mayıs 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/2014
02/06/2014
2014 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31
Mayıs Tarihleri Arasında)
01/03/2014
02/06/2014
2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1
Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
01/04/2014
02/06/2014
2014 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1
Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)
02/06/2014
2013 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet
Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri
arasında)
01/05/2014
02/06/2014
2013 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının
İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2014 tarihleri
arasında)
01/05/2014
02/06/2014
Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/05/2014
02/06/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
01/05/2014
02/06/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
01/05/2014
02/06/2014
Nisan 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2014
02/06/2014
Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
01/05/2014
02/06/2014
Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
01/06/2014
10/06/2014
16-31 Mayıs 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2014
10/06/2014
16-31 Mayıs 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/06/2014
16/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2014
16/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2014
16/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/06/2014
16/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2014
16/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/06/2014
16/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi
01/04/2014
Temmuz
01/06/2014
20/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2014
20/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2014
20/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2014
20/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
01/06/2014
20/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/06/2014
20/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
01/06/2014
23/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/06/2014
23/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/06/2014
24/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/06/2014
24/06/2014
1-15 Haziran 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/06/2014
25/06/2014
1-15 Haziran 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2014
26/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/06/2014
26/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/06/2014
26/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/06/2014
30/06/2014
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit
Ödemesi
01/06/2014
30/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
01/06/2014
30/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
01/06/2014
30/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014
09/07/2014
16-30 Haziran 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/07/2014
15/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi
01/07/2014
21/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
01/07/2014
21/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
01/07/2014
21/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014
21/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
16/07/2014
24/07/2014
1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Ağustos
01/07/2014
31/07/2014
2013 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2014
31/07/2014
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2014
31/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
ve Ödemesi
01/07/2014
31/07/2014
Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar
Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına
Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/07/2014
31/07/2014
Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde
Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve
Ödemesi
01/07/2014
31/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014
31/07/2014
Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
ve Ödemesi
01/07/2014
31/07/2014
16-30 Haziran 2014 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014
31/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014
31/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014
31/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014
31/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014
31/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
16/07/2014
31/07/2014
1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014
31/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014
31/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014
31/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014
31/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2014
31/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
01/07/2014
31/07/2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
01/08/2014
11/08/2014
16-31 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2014
11/08/2014
16-31 Temmuz 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/08/2014
14/08/2014
2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Beyanı
01/08/2014
14/08/2014
2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici
Vergisinin Beyanı
01/08/2014
15/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2014
15/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül
01/08/2014
15/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/08/2014
15/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2014
15/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/08/2014
15/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/08/2014
18/08/2014
2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Ödemesi
01/08/2014
18/08/2014
2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici
Vergisinin Ödemesi
01/08/2014
20/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2014
20/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
01/08/2014
20/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
01/08/2014
20/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/08/2014
20/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/08/2014
20/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
01/08/2014
25/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/08/2014
25/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/08/2014
25/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
18/08/2014
25/08/2014
1-15 Ağustos 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/08/2014
26/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/08/2014
26/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/08/2014
26/08/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
18/08/2014
26/08/2014
1-15 Ağustos 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/08/2014
01/09/2014
Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/08/2014
01/09/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
01/08/2014
01/09/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
01/08/2014
01/09/2014
Temmuz 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2014
09/09/2014
16-31 Ağustos 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Ekim
01/09/2014
10/09/2014
16-31 Ağustos 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2014
15/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2014
15/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2014
15/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/09/2014
15/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2014
15/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/09/2014
15/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/09/2014
22/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2014
22/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2014
22/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
01/09/2014
22/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/09/2014
22/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/09/2014
22/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
01/09/2014
23/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/09/2014
23/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/09/2014
24/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/09/2014
24/09/2014
1-15 Eylül 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/09/2014
25/09/2014
1-15 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2014
26/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/09/2014
26/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/09/2014
26/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/09/2014
30/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
01/09/2014
30/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
01/09/2014
30/09/2014
Ağustos 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2014
10/10/2014
16-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2014
13/10/2014
16-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/10/2014
15/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2014
15/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2014
15/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/10/2014
15/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2014
15/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/10/2014
15/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi
01/10/2014
20/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2014
20/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2014
20/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2014
20/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
01/10/2014
20/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/10/2014
20/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2014
23/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2014
23/10/2014
Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar
Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer
Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2014
23/10/2014
Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde
Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2014
23/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/10/2014
24/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/10/2014
24/10/2014
Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Beyanı
16/10/2014
24/10/2014
1-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/10/2014
27/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/10/2014
27/10/2014
Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK
98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme
Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2014
27/10/2014
Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde
Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/10/2014
27/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2014
27/10/2014
Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Ödemesi
01/10/2014
27/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Kasım
16/10/2014
27/10/2014
1-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/10/2014
31/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
01/10/2014
31/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
01/10/2014
31/10/2014
Eylül 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2014
10/11/2014
16-31 Ekim 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2014
11/11/2014
16-31 Ekim 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/11/2014
14/11/2014
2014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir
Geçici Vergisinin Beyanı
01/11/2014
14/11/2014
2014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum
Geçici Vergisinin Beyanı
01/11/2014
17/11/2014
2014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir
Geçici Vergisinin Ödemesi
01/11/2014
17/11/2014
2014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum
Geçici Vergisinin Ödemesi
01/11/2014
17/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2014
17/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2014
17/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/11/2014
17/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2014
17/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/11/2014
17/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi
01/11/2014
20/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2014
20/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2014
20/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2014
20/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
01/11/2014
20/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/11/2014
20/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2014
24/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/11/2014
24/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/11/2014
24/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
17/11/2014
25/11/2014
1-15 Kasım 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Aralık
16/11/2014
25/11/2014
1-15 Kasım 2014 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/11/2014
26/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/11/2014
26/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/11/2014
26/11/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/11/2014
01/12/2014
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai
Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
01/11/2014
01/12/2014
Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2014
01/12/2014
2014 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2014
01/12/2014
2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/2014
01/12/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
01/11/2014
01/12/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
01/11/2014
01/12/2014
Ekim 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014
09/12/2014
16-30 Kasım 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/12/2014
10/12/2014
16-30 Kasım 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014
15/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014
15/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014
15/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014
15/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014
15/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014
15/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi
01/12/2014
22/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014
22/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014
22/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014
22/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
01/12/2014
22/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014
22/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
01/12/2014
23/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/12/2014
23/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/12/2014
24/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/12/2014
24/12/2014
1-15 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/12/2014
25/12/2014
1-15 Aralık 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014
26/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/12/2014
26/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/12/2014
26/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/12/2014
31/12/2014
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai
Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/12/2014
31/12/2014
2015 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01/12/2014
31/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
01/12/2014
31/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
01/12/2014
31/12/2014
Kasım 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kaynak: http://www.gib.gov.tr/index.php?id=281
www.denetimvergi.com
www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr
Download

Vergi Takvimi - Denetim Vergi