2015 ERASMUS+
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
PROGRAM
MERSİN
İçerik
Saat
13.30-13.50
21.11.2014
Açılış, Mersin Genel Durum, Erasmus+ Program Rehberi, Erasmus+ ana yapı
(Selim Burak KUHU)
13.50- 14.40
Ana Eylem-1 (KA1): Bireysel Öğrenme Hareketlilikleri
Mesleki Eğitim (Hasan BABA)
Turna, ECAS-PIC Kodu (Serkan ATİK)
14.40-14.50
Çay- kahve arası
14.50-15.40
KA1 Başvuru Formu (Ahmet ŞAHİN)
EST- European Shared Treasure, E-twinning (Hamide KAVAS)
KA1 (Son Başvuru Tarihi: 4 Mart 2015)
KA2 (Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015)
15.40-15.50
Sorular ve Kapanış
2014 KA1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Proje
Başvurularının İllere Göre Dağılımı Toplam 1658 başvuru
KA1 Kabul edilen başvuruların illere göre dağılımı 93 kabul
2014 Erasmus+ Mersin
Mersin İli 2014
Erasmus+
Toplam Hibe
KA1 Toplam 606,949,00
13 proje
314 kişi
KA2 Toplam 394,121,00
16 proje
367 kişi
29 proje
681 katılımcı
1,001,070,00
MERSİN İLİ 2014 ERASMUS+ KA1 VE KA2 PROJE SONUÇLARI
2014
İlce
Türü
Akdeniz
Anamur
Erdemli
Mezitli
Silifke
Tarsus
Proje No
Gençlik 2014-1-TR01-KA105-003077
Başvuran Kurum/Kuruluş Adı
Proje Adı
Mersin Spor Lisesi
Time Machine
12.050,00
5
KA1
2014-1-IT02-KA201-003460 4
Akdeniz İlkokulu
Europe Web Walking
21.630,00
11
KA2
2014-1-ES01-KA201-004466 6
Vakıfbank Atatürk Ortaokulu
Implementation of Agenda 21 in Schools
10.005,00
52
KA2
2014-1-RO01-KA201-002915 4
Anamur Anadolu Lisesi
Forum Theatre - a Learning Instrument for Education
33.405,00
17
KA1
2014-1-TR01-KA102-001376
Erdemli Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise, M
Makine Bekim Onarım Stajı (21 katılımcı)
46.896,00
21
KA2
2014-1-IS01-KA201-000167 4
50. Yıl İlkokulu
Play and Learn!
12.780,00
10
KA1
2014-1-TR01-KA101-002817
Tece Ortaokulu
Teknolojiyi Kullanıyorum, Yabancı Dilimi Paylaşıyorum
12.592,00
10
KA1
2014-1-TR01-KA101-005519
Davultepe Atatürk Ortaokulu
Avrupa Standartlarında Okul Personeli Pedaqojik Eğitimleri
55.928,00
20
KA1
2014-1-TR01-KA102-002939
Kuyuluk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
El Sanatları Alanındaki Teknolojik Geliştirilmelerin Yerinde İncelenmesi (25 Katılımcı)
43.300,00
25
KA1
2014-1-TR01-KA102-002932
Mersin Mezitli Teknik ve Endüstri Meslek Lis
Fotovoltaik Güç Sistemleri (31 Katılımcı)
66.620,00
31
KA2
2014-1-PL01-KA201-002796 3
Narlıkuyu İlkokulu
We Are Equal, We Have the Same Rights!
28.300,00
10
KA1
2014-1-TR01-KA102-002780
İclal Ekenler Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Yaşlılık Dönemindeki Nörolojik Hastaların Bakımı (25 Katılımcı)
52.604,00
25
KA1
2014-1-TR01-KA102-004301
Tarsus Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Li
Mesleki Eğitimde Geliştirilmiş İşbirliği Yoluyla Mesleğinde Yenilikçi Gençlerin Stajı (48 Katılımcı)
86.913,00
48
KA2
2014-1-EE01-KA201-000519 3
Tarsus Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
United Colours of Creativity
29.760,00
34
KA2
2014-1-PL01-KA201-002812 3
75.Yıl Kocatepe Ortaokulu
Young Citizens of Europe - Our Future. The Path of Knowing, Growing and Understanding.
27.200,00
30
KA2
2014-1-PL01-KA201-002875 2
Sesim Sarpkaya Fen Lisesi
Creativity Knows No Borders
43.635,00
45
KA2
2014-1-ES01-KA201-004934 4
Gülek Atatürk Ortaokulu
Break Stereotypes-Break Barriers in Minds
15.620,00
12
KA2
2014-1-FR01-KA201-002291 5
100. Yıl Ortaokulu
Chaque Enfant est un Artiste
35.300,00
33
2014-1-TR01-KA101-003252
2014-1-TR01-KA101-004923
19 Mayıs Ortaokulu
Atike Akel Ortaokulu
Öğren, İzle ve Uyqula
Fen, Matematik ve İngilizce Derslerinde Bilişim İletişim Teknolojileri Araçları Kullanımının
Etkinleştirilmesi
23.550,00
25.700,00
15
20
2014-1-TR01-KA101-004961
Çavuşlu Ortaokulu
Tamam mı, Devam mı?
14.200,00
4
2014-1-TR01-KA101-005633
Buluklu Ortaokulu
Ignite your Innovation
23.490,00
10
2014-1-DE03-KA201-001215 2
Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu
Values -Treasure and Challenge for Europe's Youth
18.920,00
16
2014-1-EL01-KA201-001321 4
Hüseyin Okan Merzeci Anadolu Lisesi
Our School - My Future - ESL Project
24.976,00
20
2014-1-ES01-KA201-004504 4
İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu
iQue Arte Tienes! (How Talented You Are!)
13.920,00
12
2014-1-HU01-KA201-002216 3
İnönü İlkokulu
Öko-Brücke
26.725,00
20
2014-1-UK01-KA201-000351_7
19 Mayıs Ortaokulu
No Child Left Behind!
25.805,00
31
KA1
2014-1-TR01-KA102-005110
Şevket Pozcu Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Okul Öncesi Eğitimde Fen ve Matematik Etkinliklerini Uyqulama Yöntemleri (80 Katılımcı)
143.106,00
80
KA2
2014-1-FI01-KA201-000795_2
Özel Güney Gelişim Ortaokulu
Our Visiting Bird Friends: A Research Project of Shared Migratory Birds Between Finland and Turkey
26.140,00
14
1.001.070,00
681
KA1
Toroslar
KA2
Yenişehir
9
Kabul Edilen Katılımcı
Azami Hibe (€) Sayısı
29
ERASMUS+
Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi
için eğitim, öğretim, gençlik ve spor
alanlarındaki Programıdır.
ERASMUS+ Genel Yapı
1. Bireysel Hareketlikler
Eğitim ve Gençlik
Alanındaki Hareketlilik
Projeleri
Yüksek Öğrenim Öğrenci ve
Personeli İçin Hareketlilik Projesi
2. Yenilik ve İyi
Uygulamaların Değişimi
İçin İşbirliği
Stratejik Ortaklıklar
Yüksek Öğrenim Destekleri
Spor
3. Politika Reformlarına
Destek
Yapılandırılmış Diyalog:
Gençlerle gençlik
alanındaki karar alıcıların
buluşmaları
Mesleki Eğitim Destekleri
Mesleki Eğitim Öğrenci ve
Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Okul Eğitimi Destekleri
Okul Eğitimi Personeli İçin
Hareketlilik Projesi
Yetişkin Eğitimi Destekleri
Kar Amacı Gütmeyen Spor
Etkinlikleri
Gençlik Destekleri
Yetişkin Eğitimi Personeli İçin
Hareketlilik Projesi
Gençler ve Gençlik Çalışanları İçin
Hareketlilik Projesi
Geniş Katılımlı Avrupa
Gönüllü Hizmeti
Organizasyonları
Bilgi Ortaklıkları
Sektörel Beceri Ortaklıkları
Ortak Master Derecesi
Master Öğrencisi Kredi
Garantisi
İşbirliği Ortaklıkları
Gençlik Alanında
Kapasite Geliştirme
Ülke Merkezli
Başvurular
Üç Ana Eylem
Bireylerin Öğrenme
Hareketliliği (KA1)
• Öğrenicilerin ve personelin
Yenilik ve İyi Ugulama
Değişimi İçin İşbirliği (KA2)
Politika Reformu Desteği
(KA3)
• Eğitim-öğretim veya gençlik
• Açık Koordinasyon Yöntemi
kuruluşları ile diğer ilgili aktörler
(OCM)
arasındaki deneyim ve teknik
• Geleceğe Yönelik Girişimler
eğitici/eğitmenlere, gençlik
uzmanlık paylaşımı ve yeniliği
• AB Araçları: Tanınırlık
çalışanlarına, eğitim kurumlarının
teşvik eden Stratejik Ortaklıklar
• Yaygınlaştırma ve kullanma
•Bilgi Ortaklıkları
• Paydaşlar, üçüncü ülkeler ve
diğer bir ülkede bir öğrenme
•Sektörel Beceri Ortaklıkları
uluslararası örgütler ile politika
deneyimi ve/veya mesleki bir
• E-Twinning
diyaloğu
Hareketliliği: Öğrencilere,
stajyerlere, gönüllülere, gençlere,
öğretmenlere, akademisyenlere,
ve sivil toplum
kurum/kuruluşlarının personeline
deneyim yaşamaları için fırsatlar
•Jean Monnet Faaliyetleri
• Ortak Yüksek Lisans Derecesi,
• Yüksek Lisans Öğrencisi Kredisi
•Spor
Erasmus+ hakkında genel bilgi
• Gençlerin artan işsizlik düzeyleri ile mücadele etmek,
• Gençlerin, okullarını erken terk etmeleri ve işsiz kalmaları, kalifiye
olmayan çok sayıda yetişkin çalışanın varlığıyla mücadele etmek,
• Güçlü ve iyi işleyen eğitim, öğretim ve gençlik sistemleri,
vatandaşları rekabetçi bir ekonominin ve işgücü piyasasının talep
ettiği becerilerle donatarak vatandaşların bu sorunlarla başa
çıkmasına yardımcı olmak,
• Gençlerin Avrupa’da demokratik hayata katılımını teşvik etmek,
gençler arasında sosyal sermayenin geliştirmek, gençlerin topluma
aktif olarak katılma yeteneklerini güçlendirmek
• Gençlerin beceri ve yeteneklerinin yanı sıra aktif vatandaşlıklarını
da geliştirmeyi amaçlayan yaygın öğrenme faaliyetleri aracılığıyla
da hedeflemek
Program Rehberi
Program Rehberi üç ana bölümden oluşmaktadır:
-Kapsam ve yapı: Programın hedefleri, öncelikleri ve temel özellikleri, Program
Ülkeleri, uygulayıcı yapılar ve mevcut toplam bütçe hakkında bilgi vermektedir.
Bu bölüm temel olarak hangi tür projelerin Program tarafından desteklendiği
konusunda daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenlere yöneliktir.
- Erasmus+ hibesinin verilmesi ile bağlantılı idari ve mali hükümlerin yanı sıra
hibe başvurusu ve projelerin seçimine ilişkin prosedürler hakkında detaylı bilgi
vermektedir.
http://www.ua.gov.tr/programlar/teklif-çağrıları
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
Erasmus+ Katılımcılar
•
•
•
•
•
•
Eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyeti olan kurum/kuruluşlar
İşletmeler
Eğitim çalışanları
Örgün eğitim öğrencileri
Gençler
Gençlik çalışanları
Uygun Ülkeler
• 28 Avrupa Birliği üyesi ülke
• 4 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke: İsviçre, İzlanda,
Lihtenştayn ve Norveç
• 2 AB adayı ülke: Türkiye ve Makedonya
• Program Üyesi toplam 34 ülke
ERASMUS+
EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Eğitim ve Öğretim Özel Amaçlar:
• Temel becerilerin geliştirilmesi
• Ulus ötesi işbirliği ile kurumlarda kalite iyileşmeleri,
uluslararasılaştırmayı sağlamak,
• Ulusal seviyedeki politika reformlarının tamamlanmasını
sağlamak,
• Dil çeşitliliği ve kültürlerarası farkındalığı teşvik etmek
Eğitim ve Öğretim Öncelikler:
•
•
•
•
Öğrenme çıktılarına dayanarak ve yenilikçi ve öğrenci merkezli pedagojik
yaklaşımlar kullanarak uygun değerlendirme ve belgelendirme yöntemlerini
geliştirmek ve eğitim ve öğretimin tüm alanlarında girişimcilik gibi temel ve
çapraz becerileri, dijital becerileri ve çok dilliliği geliştirmek;
BİT tabanlı öğretme ve değerlendirme uygulamalarını desteklemek ,öğretme
ve öğrenmede bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) anlayışını güçlendirmek ;
Beceri ve yeterliliklerin sınırlar arasında kolayca tanınmasını sağlamak için AB
seviyesinde ve ulusal seviyedeki şeffaflık ve tanınma araçları arasında daha
güçlü bir bütünlüğü desteklemek;
Avrupa seviyesinde ve ulusal seviyede eğitim ve öğretimde etkin ve
sürdürülebilir yatırım ile ilgili tartışmaları teşvik etmek;
KA1. Bireylerin Öğrenme
Hareketliliği
KA1: Hangi Eylemleri Kapsar?
• Eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki hareketlilik
faaliyetleri
• Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri
• Ortak Yüksek Lisans Derecesi
• Yüksek Lisans Öğrencisi Kredi Garantisi
KA1: Beklenen Çıktılar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Daha iyi öğrenme performansı;
Güçlendirilmiş istihdam edilebilirlik ve kariyerde ilerleme beklentileri;
Artırılmış girişim ve girişimcilik ruhu
Kişisel gelişimin ve özgüvenin artırılması
Yabancı dil yeterliliklerinin artırılması;
Güçlendirilmiş kültürlerarası farkındalık;
Aktif toplumsal katılımın artırılması;
Avrupa projesine ve AB değerlerine karşı farkındalığın artırılması;
Yurt dışında geçirilen hareketlilik dönemi sonrasında, gelecekteki
(örgün/yaygın) eğitim veya öğretimlerde yer almaya yönelik motivasyonun
artırılması.
Okul Eğitimi Personeli Hareketliliği
Faaliyetler:
• Personel Eğitimi
- Yurtdışında kurs ve eğitim faaliyetlerine katılım
- Yurtdışında bir ortak okul ya da eğitim alanındaki ilgili bir kuruluşta
işbaşı izleme ve gözlem faaliyeti
•
Öğretmen Görevlendirmesi:
Okul eğitim personelinin proje ortağı bir okulda öğretmenlik yapması
(Başvuru okul tarafından, on-line olarak yapılıyor)
KA1: Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Kimler başvurabilir?
• Okullar (okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm düzeylerde genel,
mesleki ve teknik eğitim veren okullar)
• Kurumsal başvuru yapılabilir, bireyler doğrudan başvuru yapamaz.
Başvuru Şekli
• On-line başvuru (Başvuru formu kaydedilerek, online gönderilir ve bu belge
Turna hesabına eklenir.)
Kimler Katılabilir?
•
Eğitim personeli: Başvuru yapan okulun öğretmen ve idarecileri
Son Başvuru Tarihi
• 4 Mart 2015, öğle 12:00 (Brüksel yerel saati ile)
Okul Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi
•
Öğretmen görevlendirmesi faaliyetinde
Gönderen
Ev sahibi
•
Farklı program ülkeleri
OKULLAR
Personel Eğitiminde
Gönderen
Okul
Ev sahibi
Okul veya eğitim-öğretim ve gençlik ya da işgücü piyasası
alanında aktif bir kamu kurumu veya özel bir kuruluş.
– Her ikisi de Program Ülkelerinden
KA1: Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Projenin süresi: 1 veya 2 yıl
Faaliyetin süresi: 2 gün - 2 ay
KA1: Okul Eğitimi Personeli Hareketliliği
Başvuruda bulunması gerekenler;
•Ana eylemin (Personel Hareketliliği) amaçları ve öncelikleri ile uyumlu
olmalıdır.
•Bir Avrupa Gelişim Planı (European Development Plan) çerçevesinde
hazırlanmalıdır.
•Personelin mesleki gelişim ihtiyaçlarını iyi tanımlamalıdır.
•İhtiyaca uygun personel seçimi, projeye hazırlık süreci ve katılım sonrası
uygulamaya yönelik önlemler içermelidir.
•Katılımcılar için kaliteli öğrenme olanakları sağlayarak kurumun kapasitesini
güçlendirmelidir.
•Sonuçların kullanılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirler içermelidir.
KA1 : Okul Eğitimi Personeli Hareketliliği Hibe Ölçütleri



Önerinin şunlara uygunluğu:
a)Eylem’in hedefleri ve önceliklerine
b)Katılımcı kuruluşların ve bireysel katılımcıların ihtiyaçları ve hedefleri



Önerinin şunlara uygun olması ölçüsünde:
a) Katılımcılar için yüksek kalitede öğrenme çıktıları üretme
b) Katılımcı kuruluşların kapasitelerini ve uluslararası kapsamını teşvik etme

Proje teklifinin tüm aşamalarının netliği, tamlığı ve kalitesi (hazırlık, hareketlilik
faaliyetlerinin uygulanması ve izleme)
Önerilen projenin hedefleri ve faaliyetleri arasında tutarlılık
Başvuran kuruluşun Avrupa Gelişim Planı kalitesi
Katılımcıları hareketlilik faaliyetlerine seçme ve dahil etme için ölçütlerin uygunluğu
Pratik düzenlemeler, yönetim ve destek yöntemlerinin kalitesi
Katılımcılara sağlanan hazırlığın kalitesi
Katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve doğrulanması için düzenlemelerin kalitesi
(Avrupa boyutunda)
Projenin uygunluğu (en fazla 30 puan)
Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (en
fazla 40 puan)
Etki ve yaygınlaştırma (en fazla 30 puan)











Proje çıktılarını ölçme ve değerlendirme ölçütlerinin kalitesi
Projenin potansiyel etkisi:
a)Proje ömrü süresince ve sonra, katılımcılar ve katılımcı kuruluşlar üzerinde
b) Yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa düzeylerinde projeye doğrudan katılan
kuruluşların ve bireylerin dışına
Katılımcı kuruluşların içerisinde ve dışarısında proje çıktılarını yaygınlaştırmayı amaçlayan
ölçütlerin uygunluğu ve kalitesi
KA1 Okul Eğitimi Personeli Hareketliliği Hibe Destekleri
Projeye sağlanan hibe başlıkları:
-Seyahat giderleri
-Kurumsal destek
-Bireysel destek
-Kurs ücreti (En fazla 10 gün
-Özel ihtiyaç desteği
)
Seyahat
•
Katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve
dönmek için yaptıkları seyahat harcamalarına katkı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:
Katılımcı başına 180 Avro
500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:
Katılımcı başına 275 Avro
2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:
Katılımcı başına 360 Avro
3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:
Katılımcı başına 530 Avro
4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:
Katılımcı başına 820 Avro
8000 ila 19999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:
Katılımcı başına 1100 Avro
Kurumsal Destek
•
Hareketlilik, öğrenme çıktılarının doğrulanması esnasında
katılımcıların hazırlanması (pedagojik, kültürlerarası, dilbilimsel),
izlenmesi ve desteklenmesi de dâhil, hareketlilik faaliyetlerinin
uygulanması ile doğrudan bağlantılı olan her türlü harcama
(katılımcılar için harcırah harcamaları hariç)
- 100. katılımcıya kadar: Katılımcı başına 350 Avro
- 100. katılımcı sonrası: her katılımcı başına 200 Avro
Diğer Destekler
Bireysel destek
• Katılımcıların faaliyeti esnasındaki harcırahı ile doğrudan bağlantılı harcamalar
•
•
Faaliyetin 14. gününe kadar:
Faaliyetin 15. ila 60. günü arasında
Miktar kabul eden ülkeye göre değişir
Kurs Ücreti
• Kurs kayıt ücretleri ile doğrudan bağlantılı harcamalar
• Katılımcı başına günlük 70 avro
• Hareketlilik projesinde katılımcı başına maksimum 700 avro
Özel ihtiyaç desteği
• Özel ihtiyaçları olan katılımcılar ile doğrudan ilişkili ilave harcamalar
• Uygun harcamaların %100’ü
KA1: Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personeli
İçin Hareketlilik Projesi
Ana Eylem 1- Bireylerin Ögrenme Hareketliliği
Amaçlar
• Kişisel gelişim ve istihdam için öğrenicilere bilgi ve beceri kazandırmak
• Faaliyetlerin kalitesini artırmak için çalışanların mesleki gelişimi
• Yabancı dil gelişimi
• Farklı kültürlerin tanınması
• Uluslararası iletişim ağları oluşturma fırsatı ve bir Avrupa vatandaşlığı ve kimliği
duygusu oluşturma
• Eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında çalışan kuruluşlara ilgiyi artırmak ve onların
kapasitelerini ve uluslararası niteliklerini geliştirmek,
• Örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki eğitim, işgücü ve girişimcilik arasındaki geçişleri
güçlendirmek
• Kazanılan yeterliklerin daha iyi tanınması
Mesleki Egitim Hareketlilik Projesi Nedir?
Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların staj,
Mesleki eğitim personelinin öğretmenlik/egitmenlik veya eğitim alma
faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için;
Program üyesi bir ülkeye gitmelerini sağlamak amacıyla tüzel kişiliğe
sahip kuruluşlar tarafından planlanan faaliyetlerin tamamıdır.
Hareketlilik projesi; hazırlık, hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması, izleme
aşamalarından oluşur.
KA1: Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Proje Ortakları
•
Başvuran kuruluş: Hareketlilik proje başvurusunu yapma, hibe sözleşmesini imzalama,
yönetmek ve raporlamadan sorumlu kuruluştur. Başvuran kuruluş bir konsorsiyumun koordinatörü
olabilir. Bu koordinatör, mesleki eğitim öğrencilerini ve personelini yurtdışındaki faaliyetlere
göndermeyi amaçlayan ortak kuruluşların oluşturduğu ulusal bir Konsorsiyumu yönetir.
Konsorsiyum koordinatörü, zorunlu olmamakla birlikte Gönderen Kuruluş görevini de
yapabilmektedir. Ancak bu zorunlu değildir
•
Gönderen kuruluş: Mesleki
gönderilmesinden sorumludur.
•
Ev sahibi kuruluş: Mesleki eğitim öğrencilerini veya personelini kabul etmekten ve onlara bir
faaliyet programı sunmaktan veya mesleki eğitim personelinin vereceği eğitimden faydalanmaktan
sorumlu olan program üyesi ülkedeki kuruluştur.
•
Aracı kuruluş: İşgücü piyasasında veya eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren
bir kuruluştur. Hareketlilik faaliyet kapsamındaki ulusal konsorsiyumunun ortağıdır. Ancak katılımcı
gönderen bir kuruluş değildir. Bu ortağın rolü, katılımcı gönderen mesleki eğitim kuruluşlarının
idari prosedürlerini paylaşmak ve kolaylaştırmak, staj faaliyetinde çırak veya öğrenci profili ile
işletmenin ihtiyaçlarını daha iyi eşleştirmek ve diğer ortaklarla birlikte katılımcıları faaliyet için
hazırlamaktır.
eğitim
öğrencileri
ve
personelinin
seçimi
ve
yurtdışına
Kimler Başvuru Yapabilir?
• Yurtdışına öğrenici ve personel gönderen bir Mesleki
eğitim kurum/kurulusu
• Bir ulusal mesleki eğitim konsorsiyumun koordinatörü
Bireyler doğrudan hibe için başvuramaz.
Kimler Ortak Olabilir?
• Mesleki eğitim alanında faal olan herhangi bir kamu veya özel
kurum/kuruluşlar (Mesleki Eğitim ve Öğretim Kurumu olarak
tanımlanmaktadır)
• İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan
kamu aye da özel kuruluşlar
Örneğin; Mesleki eğitim kurumları, özel veya kamusal işletmeler, odalar, meslek
örgütleri gibi is dünyasının temsilcileri, sendikalar, kamu kurumları, araştırma
enstitüleri, eğitim merkezleri, sivil vakıflar, kar amacı gütmeyen sivil toplum
kuruluşları, mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar
Kimler Katılımcı Olabilir?
• Mesleki eğitim öğrenicileri:
– Çalışmaya dayalı eğitimleri olan mesleki eğitim öğrencileri ve çıraklar.
– Refakatçiler (Özel ihtiyaç sahibi Mesleki eğitim öğrenicileri, yetişkin olmayanlar
veya dezavantajlı kişiler için). Refakatçi sayısı öğrenicilerin sayısı ile orantılı
olmalıdır (aynı ev sahibi kuruluşta staj yapan öğrenci grubu basına genellikle bir
refakatçi)
– Meslek lisesinden yeni mezunlar da faaliyete katılabilir. Yeni mezunlar mezun
olmalarından itibaren bir yıl içinde yurt dışındaki eğitimlerine ilişkin yerleştirmelerini
gerçekleştirmelidir.
• Mesleki eğitim personeli: Mesleki eğitim alanında faal olan bir kuruluşta
çalışan ve
rehberlik görevi olan personel vb.). Mesleki eğitimden sorumlu olan herhangi bir kişi
(Öğretmen, eğitmen, idari veya
• Öğretmenlik/eğitmenlik görevlendirmelerinin söz konusu olması halinde, Eylem,
işletmelerden, kamu sektöründen ve/veya sivil toplum kuruluşlarından gelen kişilere
de açıktır.
Yurtdışı Faaliyetler Nelerdir?
Mesleki Eğitim Hareketlilik Projesi başka bir Program Ülkesinde gerçekleşecek
aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da bir kaçını içermelidir:
• Staj: Mesleki eğitim öğrenicilerinin bir işletmede veya çalışma temelli programı
olan mesleki eğitim kurumunda stajı
• Egitmenlik/ögretmenlik görevlendirmeleri: Mesleki eğitim öğretmeninin baska
bir Program Ülkesinde bir mesleki eğitim kurulusunda öğretmenlik yapması. Bir
isletme personeli de bir mesleki eğitim kuruluşunda eğitmenlik yapabilir.
• Personel egitimi: Mesleki eğitim personelinin Program Ülkesindeki bir işletmede
veya herhangi bir mesleki eğitim kurulusunda ise yerleşme, uygulamalı öğrenme
deneyimi veya gözlem süreci geçirmesi
Ortakların Sayısı
• Bir mesleki egitim kurulusunun basvuru yapması halinde
projede Program üyesi ülkeden bir yurtdışı ortak olmalı.
• Basvurunun Konsorsiyum tarafından sunulması halinde, tüm
üyeler Türkiye’den olmalı ve basvuru formunda yer almalı.
• Bir Konsorsiyum en az 3 mesleki egitim kurulusundan olusur.
Süreler
• Proje Süresi: 12 veya 24 ay
– En erken proje baslangıç tarihi: 01 Temmuz 2015
– En geç proje bitis tarihi: 30 Haziran 2017
• Yurtdısı faaliyet süreleri:
– Mesleki lisesi ögrencileri ve çıraklar için; 2 hafta - 12 ay
– Mesleki egitim personeli için; 2 gün – 2 ay (seyahat süresi hariç)
Hibe Ölçütleri
• Uygunluk (En fazla 30 puan)
• Projenin tasarımı ve uygulanmasının kalitesi (En fazla 40 puan)
• Etki ve yaygınlaştırma (En fazla 30 puan)
Teklifin hibe almaya hak kazanabilmesi için toplamda en az 60 puan
almalıdır.
Her bir bölüm için geçerli en yüksek puanın yarısını alamayan proje
elenir.
Bütçe Kalemleri
• Kurumsal destek
• Seyahat desteği
• Bireysel destek
• Özel ihtiyaç desteği
• Dil desteği
• İstisnai masraf desteği
Bütçe Kalemleri
Kurumsal Destek
100 kisiye kadar kisi bası 350 €, sonrası için 200 € (birim maliyet)
Kurumsal destek kaleminin kullanılacagı faaliyet örnekleri:
• ögrenci ve personele bilgi ve yardım saglamak;
• ögrenci ve personelin seçimi;
• ögrencilerin elde edecekleri egitsel bilesenlerin tam olarak tanınmasını
saglamak için ögrenim anlasmaları hazırlamak; personel için hareketlilik
anlasmaların hazırlanması ve tanınması;
• hem ögrenci hem de personele dilsel ve kültürlerarası hazırlık saglamak
• özellikle mesleki egitim için sektöre özel dil kursları;
• hareketlilik projesi kurma ve yönetme çerçevesinde genel yönetim;
• katılımcılara yönelik etkin rehberlik ve gözetim düzenlemelerinin saglanması;
• isletmelerde staj kalitesini saglamak için özel düzenlemeler.
Bütçe Kalemleri
Seyahat
• Refakatçiler dahil olmak üzere, katılımcıların yerlesik oldukları yerden yurtdısı
faaliyet
yerine gitmek ve dönmek için kullanacakları birim maliyet üzerinden hesaplanan
tutarlar:
– 100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için; katılımcı basına 180 €
– 500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için; katılımcı basına 275 €
– 2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı basına 360 €
– 3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı basına 530 €
– 4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı basına 820 €
– 8000 KM ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: Katılımcı basına 1100 €
Bütçe Kalemleri
Bireysel Destek
• Birim maliyet üzerinden hesaplanan katılımcıların
yurtdısı faaliyeti sırasında kullanacakları harcırah
• Tutarlar ülke ve süreye göre degisir
• Basvuru formunda otomatik hesaplama
Özel Ihtiyaç Destegi
• Engelli katılımcılar ile dogrudan iliskili ek destek
• Uygun harcamaların tamamı
• Belge karsılıgı
• Basvuru formunda gerekçelendirilme sartı
Dil Destegi
• Yurtdısı Faaliyete gitmeden önce veya Faaliyet boyunca katılımcıların egitim
almak veya ögrenim görmek için kullanacakları dil bilgilerini iyilestirmek
amacıyla sunulan destek
• Komisyon tarafından online hizmet sunulması planlanan bes dil (Ingilizce,
Almanca, Fransızca, Ispanyolca, Italyanca) faaliyetler içindir.
• Online dil degerlendirmesi yurtdısı faaliyeti 1-12 ay sürecek olan mesleki
egitim ögrenicileri için zorunludur. (yurtdısına çıkıstan önce ve döndükten
sonra)
• 1 ay ve üzeri yurtdısı faaliyetine katılacak ögrenciler için kisi bası 150 €
Basvuru
• URF ((Unique Registration Facility) kayıt
– ECAS sisteminden kullanıcı adı ve sifre (Kullanıcı el kitabı)
– Katılımcı Portalına (URF) kurulusun kaydı (URF Rehberi)
– Basvuru sahibi dahil proje ortaklarının PIC numarası alması
– Yasal temsilcinin girilmesi (LEAR)
– Tüzel Kisilik Belgesi, Finansal Kimlik Formu yüklenmesi
– 60.000 Avro ve üzeri hibe basvurusu yapan özel kuruluslar için hesapların
kapatıldıgı son mali yıla ait gelir gider tablosu veya bilanço/isletme defteri
kayıtları
• TURNA’ya kayıt ve basvuru formunun indirilmesi
• Basvuru formunun doldurulması ve elektronik olarak gönderilmesi
• Basvuru formunun PDF halinin TURNA’ya yüklenmesi
• Son basvuru tarihi: 4 Mart 2015 ögle saat 12:00 (Brüksel saati)
Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personelinin Hareketliliği
Hareketlilik
Projesi Nedir?
(Proje süresi:
1 veya 2 yıl)
Aşamalar:
• Hazırlık (Uygulamaya yönelik düzenlemeler, katılımcı seçimi, ortaklar ve
katılımcılar ile anlaşmalar, katılımcıların hazırlanması),
• Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması
• Değerlendirme (Faaliyetlerin değerlendirilmesi, elde edilen öğrenme çıktılarının
resmi olarak tanınması ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve kullanılması)
•
•
•
•
•
Amaçlar
Kişisel gelişim ve istihdam için öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak
Faaliyetlerin kalitesini artırmak için çalışanların mesleki gelişimi
Yabancı dil gelişimi
Farklı kültürlerin tanınması
Uluslararası iletişim ağları oluşturma fırsatı ve bir Avrupa vatandaşlığı ve kimliği
duygusu oluşturma
• Eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında çalışan kuruluşlara ilgiyi artırmak ve onların
kapasitelerini ve uluslararası niteliklerini geliştirmek,
• Örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki eğitim, işgücü ve girişimcilik arasındaki
geçişleri güçlendirmek
• Kazanılan yeterliklerin daha iyi tanınması
Özetle
Özetle
Mesleki Eğitim Öğrenicileri
2 hafta-12 ay
Hedef Grup
&
Süre
Mesleki Eğitim Öğrenicileri
(Mezuniyetten sonra en geç 1 yıl içinde staj)
2 hafta-12 ay
Mesleki Eğitim Personeli (Öğretmenlik/eğitmenlik imkanı)
2 gün-2 ay
Kurumsal Destek (Tutar değişikliği)Harcırah dışındaki tüm destek (pedagojik,
kültürel, dil hazırlığı, izleme… vb. gerçekleşen tutar üzerinden ödenir.)
Seyahat (Mesafeye göre birim maliyet)
Hibe Kalemleri
Bireysel Destek (Tutar değişikliği)
Dil Desteği (Öğrencilerin1 ay ve üzeri hareketliliklerinde-5 yaygın dil dışındabirim maliyet)
Özel İhtiyaç Desteği
İstisnai Giderler
KA1: Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar:
•Yerel, bölgesel veya ulusal Mesleki eğitim kurum ve kuruluşları
•İş gücü piyasasında veya eğitim, eğitim, öğretim ve gençlik
alanlarında özel ya da kamu kuruluşları,
•Kar amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek , dernek ve STK
•Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık bilgisi sunan
kurum/kuruluş
•Ulusal mesleki eğitim konsorsiyum koordinatörleri
Not: Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe
başvurusu yapamazlar
KA1:Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Öğrenci Hareketliliği
• Faaliyetin kalitesini yükseltmek amacıyla katılımcı
gönderen ve alan kuruluşlar tarafından önceden
üzerinde
anlaşmaya
varılmış
olan
«Öğrenme
Anlaşması» (Learning Agreement) şeklinde bir kalite
çerçevesi düzenlenir.
KA1:Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Başvuru zamanı
• En geç 4 Mart
sunulmalıdır.
2015 öğlen 12:00’ye
kadar (Brüksel saati)
KA1: Yetişkin Eğitimi Personeli İçin
Hareketlilik Projesi
PERSONEL ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ
Eğitim/öğretim görevlendirmesi
KA1: Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Hedef Kitle
• Yaygın eğitim içindeki öğrenici, öğretmen, eğitmen ve diğer personel
•
Yetişkin eğitim alanındaki eğitim kurumları ve bu tür eğitim fırsatları sunan
kuruluşlar
– Yaygın eğitim kurumları,
– Sivil toplum kuruluşları,
– Araştırma merkezleri,
– Danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları,
– Özel kuruluşlar,
– Yükseköğretim kurumları,
– Cezaevleri,
– Müzeler,
– Kütüphaneler
KA1:Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Amaç:
• Yetişkin eğitimi faaliyeti gösteren kuruluşların personeline yurtdışında bir
öğrenme deneyimi sunmak
Faaliyetler:
• Personel eğitimi: Yetişkin eğitimi personelinin profesyonel gelişimi için destek
sağlanması
a) yurtdışında yapılandırılmış bir kurs veya eğitim faaliyetine katılım,
b) yurtdışında yetişkin eğitimi alanında aktif bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem
süreci geçirme.
•
Eğitim/öğretim görevlendirmesi: Yetişkin eğitim kuruluşu personeline
yurtdışındaki ortak bir kuruluşta eğitim veya öğretim sunma fırsatı sağlanması
KA1: Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Kimler başvurabilir?
• Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe başvurusu
yapamazlar. Başvurular, Programa üye ülkelerden birinde bulunan uygun
katılımcı kuruluşlar tarafından yapılır.
Uygun Katılımcı Kuruluşlar Kimlerdir?
• Yetişkin eğitimi alanında faaliyet yürüten herhangi bir kamu veya sivil toplum
kuruluşu (Yetişkin Eğitim Kuruluşu olarak tanımlanmaktadır)
• İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet
yürüten herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu
• Bir Ulusal Yetişkin Eğitim Konsorsiyomunun koordinatör kuruluşu
KA1: Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Katılımcı Kuruluşların Görevleri Nelerdir?
• Gönderen kuruluş: Yetişkin eğitimi alanında aktif personel veya
profesyonelleri seçmek ve yurt dışına göndermek.
•
Ev sahibi kuruluş: Yurt dışından gelen yetişkin eğitimi personeli kabul
etmek, onlara bir faaliyet programı önermek veya onların sunacakları bir
eğitim faaliyetinden istifade etmek.
•
Konsorsiyum koordinatörü: Yurt dışındaki faaliyetlere yetişkin eğitimi
personelini göndermek isteyen ortak kuruluşlardan oluşan bir ulusal
konsorsiyumu yürütmek.
KA1:Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Projenin süresi: 1 veya 2 yıl
Faaliyetin süresi: 2 gün - 2 ay
Son Başvuru Tarihi: En geç
(Brüksel saati) sunulmalıdır.
4 Mart 2015 öğlen 12:00’ye
kadar
KA1. BİREYSEL
HAREKETLİLİKLER
1. GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ
2. AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ
3. GENÇLİK ÇALIŞANLARININ HAREKETLİLİĞİ
Erasmus+ Gençlik Destekleri Hedefler
• Gençlerin demokratik yaşama ve istihdam piyasasına aktif
katılımlarını sağlamak,
• Dezavantajlı gençlerin sosyal dahil edilmesini (social inclusion)
sağlayarak onlarla dayanışma içine girmek,
• Kültürlerarası diyalogu güçlendirmek,
• Gençlerin aktif vatandaşlık bilincini teşvik etmek,
Erasmus+ Gençlik Destekleri Hedefler
• Gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşlarla diğer
paydaşların aralarındaki işbirliğini güçlendirerek gençlik
çalışmalarının niteliğini arttırmak,
• Yaygın ve sargın eğitim yoluyla gençlik alanında yerel,
bölgesel ve ulusal düzeyde gençlik politikalarının
oluşturulmasına destek olmak,
• Hareketlilik ve işbirliği fırsatları sağlayarak gençlik çalışanları
ve gençlik kuruluşlarını uluslararası ölçekte güçlendirmek.
Erasmus+ Gençlik Destekleri Öncelikler
•
•
•
•
Gençlerin istihdamı- Sosyal dahil etme
Sağlıklı yaşam tarzlarına teşvik- Sosyal dahil etme
AB Vatandaşlığı ve haklar konusunda farkındalık sağlamak
Gençlerin becerilerinin geliştirilmesi- Dil becerileri, dijital beceriler,
girişimcilik
• Gençlik çalışmaları ve yaygın öğrenme alanında bilişim
teknolojilerinin kullanılması
Hedef Kitle:
•
•
•
•
Gençler
Kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları
En az dört gencin oluşturduğu gençlik gurupları
Üniversite öğrenci kulüpleri
Desteklenecek Faaliyetler:
• Gençlik Değişimleri
• Avrupa Gönüllü Hizmeti
• Gençlik Çalışanları için Hareketlilik Faaliyetleri
• Ortaklık Projeleri
• Politika Yapımına Destek Projeleri
KA1- Bireysel Hareketlilikler
1. Gençlik Değişimleri
• Farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelerek birbirlerinin
kültürleri hakkında öğrenme fırsatları sunan faaliyettir.
• Gruplar karşılıklı ilgi duyulan bir konu etrafında Gençlik
Değişimini birlikte planlarlar.
• Gençler bu Eylem ile yurt dışındaki projelere katılabildikleri
gibi yurt içinde de uluslararası projeler yapabilirler.
• Bir Gençlik Değişimine katılmak için yabancı dilinizin çok iyi
seviyede olması da gerekmiyor.
Gençlik Değişimleri
Kimler Katılımcı Olabilir
13-30 Yaş
Ortaklık Kompozisyonu
Program Ülkeleri (28 AB üyesi ülke, EFTA
ülkeleri, Makedonya ve Türkiye ) ve Ortak
Ülkeler
Kimler Başvuruda Bulunur
Program üyesi ülkelerde ve ortak
ülkelerde yer alan tüm grup/kuruluşlar
(STK, Kamu kuruluşu veya ticari sosyal
sorumluluk alanında aktif özel şirket) ortak
olabilir ve başvurabilir. Resmi olmayan
gençlik grupları başvuru yapabilir.
Proje Süresi
3-24 ay
Aktivite Süresi
5-21 gün
Son Başvuru Tarihi
4 Şubat, 30 Nisan, 1 Ekim
KA1- Bireysel Hareketlilikler
2. Avrupa Gönüllü Hizmeti
• Gençlerin, istediği bir Avrupa ülkesinde, sosya içerikli bir projede 212 aylık süreler dahilinde yer almalarını sağlayan bir faaliyettir.
• AGH’nin amacı, gençlerin Avrupa içinde ve dışında gönüllü
faaliyetlere katılımını desteklemektir.
Avrupa Gönüllü Hizmeti
Kimler Katılımcı Olabilir
17-30 Yaş
Ortaklık Kompozisyonu
Program Ülkeleri (28 AB üyesi ülke,
EFTA ülkeleri, Makedonya ve Türkiye
) ve Ortak Ülkeler
Kimler Başvuruda Bulunur
Program üyesi ve ortak ülkelerde yer
alan tüm kuruluşlar (STK, kamu,
Avrupa Gençlik STK’ları, Sosyal
sorumuluk konusunda aktif şirketler)
AGH projelerine başvurabilir.
Öncelikle akreditasyon alınmalıdır.
Proje Süresi
3-24 Ay
Aktivite Süresi
2- 12 Ay
Son Başvuru Tarihi
17 Mart, 30 Nisan, 1 Ekim
KA1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
2. Avrupa Gönüllü Hizmeti Diğer Hususlar
• Program ülkelerinden katılan gönüllüler, program ülkesi veya ortak
ülkelerde; ortak ülkelerden katılan gönüllüler, yalnızca program
ülkelerinde AGH yapabilir.
• Bir katılımcı yalnızca bir kez AGH yapabilir.
• Katılımcılara dil desteği sağlanır. Faaliyet öncesinde veya faaliyet
sırasında gittiği ülkenin dil eğitimini alır.
KA1- Bireysel Hareketlilikler
3. Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği
• Gençlik çalışmalarında ve gençlik kuruluşlarında aktif olarak faaliyet
gösteren kişilere yönelik faaliyetlerdir.
• Eğitim, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımı, proje ortaklıkları ve
ağ kurma faaliyetlerini içerir.
• En az iki ortaklı bir yapı kurulmalıdır. Proje, ortaklardan herhangi
birinin ülkesinde gerçekleşir.
• Koordinatör ortak, program ülkelerinden olmalıdır. Koordinatör ortak,
başvuruyu diğer ortaklar adına kendi ülkesinin ulusal ajansına yapar.
Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği
Kimler Katılımcı Olabilir
Yaş sınırı yoktur. Maximum 50
katılımcı olabilir.
Ortaklık Kompozisyonu
Program Ülkeleri (28 AB üyesi
ülke, EFTA ülkeleri, Makedonya ve
Türkiye ) ve Ortak Ülkeler
Kimler Başvuruda Bulunur
STK, Kamu Kurumları, YerelBölgesel Otoriteler, Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Yapan ve Kar
Amacı Güden Kurumlar
Proje Süresi
3-24 ay
Aktivite Süresi
2 gün - 2 ay
Son Başvuru Tarihi
17 Mart, 30 Nisan, 1 Ekim
Bütçeler
1.Gençlik değişimleri
€32 x günlük x kişibaşı
2.Avrupa Gönüllü Hizmeti* €500 x aylık (Türkiye’de 2-12 ay)
3.Gençlik Çalışanların
hareketliliği
€56 x günlük x kişibaşı
• Süre ve Faaliyetin gerçekleştiği ülkeye göre oran
değişmektedir. Türkiye baz alınmıştır.
• Yol masrafları kilometre bazında karşılanmaktadır.
KA2. Yenilik ve İyi Uygulamaların
Değişimi İçin İşbirliği
STRATEJİK ORTAKLIKLAR
KA2: Stratejik Ortaklıklar
Hedef
• Farklı ülkelerdeki okullar, yerel/bölgesel eğitim kuruluşları, öğretmen
eğitimi veren kuruluşlar ve diğer kuruluşlar arasında yeni
uygulamalar geliştirmek, transfer etmek ve bu uygulamaları hayata
geçirmek,
KA2: Stratejik Ortaklıklar
Faaliyetler:
•
Okullar arasında ortak konularda çalışmaya yönelik küçük ölçekli işbirliği
projeleri
•
Yerel/bölgesel kuruluşlar ile okullar arasında, eğitim alanında yenilikçi
uygulamaların geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli ortaklık projeleri
•
Dil becerileri ve kültürel farkındalığı güçlendirmeyi amaçlayan bir proje
aracılığıyla, eğitim dönemleri içinde öğrenci gruplarının değişimi
•
Uzun dönemli personel hareketliliği
KA2: Stratejik Ortaklıklar
Kimler başvurabilir?
• Okullar ve okul eğitimine destek veren diğer kuruluşlar
Katılımcı kuruluş sayısı
En az 3 program üyesi ülkeden en az 3 kuruluş
İstisna: a) Program üyesi 2 ülkeden 2 Okulun yer aldığı ortaklık
b) Program üyesi 2 ülkeden 2 Yerel/Bölgesel okul eğitimi yetkilisi
kuruluşun yer aldığı ortaklık (en az bir okul ve en az bir yerel kuruluş ile birlikte)
Başvuru Nasıl Yapılır?
• On-line başvuru
Son Başvuru Tarihi
• 31 Mart 2015, öğle 12:00 (Brüksel yerel saati ile)
KA2: Stratejik Ortaklıklar
Projenin süresi: 2 veya 3 yıl
Proje kapsamında gerçekleştirilebilecek faaliyetlerin süresi:
-Kısa dönemli öğrenci grupları ortak proje çalışması (5 gün – 2 ay)
-Uzun dönemli öğrenci hareketliliği ( 2 – 12 ay)
-Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün – 2 ay)
-Uzun dönemli öğretmen görevlendirmesi (2 – 12 ay)
75
KA2: Stratejik Ortaklıklar
Projeye sağlanan hibe başlıkları:
-Proje yönetimi ve uygulama
-Ulusaşırı Proje Toplantıları
-Fikri çıktılar
-Ulusal ve Uluslararası konferans/seminer/etkinlikler
-Ulusaşırı öğrenme - öğretme faaliyetleri
-İstisnai maliyetler
-Özel ihtiyaç desteği
KA2: Stratejik Ortaklıklar
Bir stratejik ortaklık başvurusu;
•Avrupa eğitim, öğretim politikalarıyla uyumlu olmalıdır.
•Ana eylemin (Stratejik Ortaklıklar) amaçları ve öncelikleri ile uyumlu olmalıdır.
•Gerçekçi ve yeterli ihtiyaç analizlerine dayanmalıdır.
•Katılımcı kuruluş ve hedef kitleye yönelik iyi tanımlanmış ve gerçekçi hedefler
içermelidir.
•Yenilikçi özellikler ve Avrupa katma değeri barındırmalıdır.
•Amaca yönelik faaliyetler içermeli ve bu faaliyetler projenin amaçlarına uygun
sayıda katılımcı ile gerçekleştirilmelidir.
•Projenin gidişatını değerlendirmeye yönelik süreçler içermelidir.
•Her bir faaliyet için uygun miktarda hibe ayırarak kaynakların etkin kullanımını
sağlamalıdır.
•Alanında deneyimli, işbölümü ve görev dağılımı esasına göre çalışan bir proje ekibi
içermelidir.
•Sonuçların kullanılması, yaygınlaştırılması ve proje sonuçlandıktan sonra da
etkilerinin devam ettirilmesine yönelik bir plan içermelidir.
77
KA2: Stratejik Ortaklıklar
Hibe Ölçütleri
•Projenin uygunluğu (30 puan)
•Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (20 puan)
•Proje ekibinin ve işbirliğinin kalitesi (20 puan)
•Etki ve yaygınlaştırma (30 puan)
Spor
Spor Alanında Desteklenecek Faaliyetler
1. Spor ile ilgili alanlardaki İşbirliği Ortaklıkları
Spor ve fiziksel aktivite ile ilgili alanlarda yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi , transferi
veya hayata geçirilmesi için kurulan ortaklıklar
2. Kâr amacı gütmeyen Spor Etkinlikleri
En az 12 program ülkesini kapsayan profesyonel olmayan spor etkinlikleri
Spor Alanındaki Faaliyetlerin Hedefleri
1. Doping, şike, şiddet, ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele etmek
(Uluslararası olarak),
2. Sporculara sporla birlikte diğer alanlarda da kariyer olanağı ile
(bundan böyle çift taraflı kariyer olarak belirtilecektir) sporun iyi
yönetişimini teşvik etmek,
3. Gönüllü aktiviteler ve spor etkinliklerine katılımın arttırılması ve
sosyal içerme, fırsat eşitliği ve beden eğitiminin önemi hakkında
bilinçlendirmek, spor yapma olanağını arttırmak,halkın gönüllü spor
faaliyetlerine katılımını artırmak,
4. Faaliyetleri ulusal, bölgesel ve yerel anlamda geliştirmek, transfer
etmek, yenilikçi uygulamalarla sonuçlandırmak.
Proje türleri:
• Kimler başvurabilir:
• İşbirliği Ortaklıkları
Program üyesi ülkelerdeki tüm kamu kurum kuruluşları ve kar amacı
gütmeyen tüm kurum kuruluşları (en az 5 program üyesi ülkeden 5
farklı kuruluş olmalı)
Not: Ortak ülkelerden kuruluşlar anlamlı bir katkı sunarlarsa ortak
olarak projede yer alabilirler)
Erasmus + Spor İşbirliği Ortaklıkları
Neler yapılabilir?
•
•
•
•
•
•
•
•
Kilit paydaşlar arasında işbirliği ağı oluşturulması,
İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve paylaşılması,
Eğitim ve öğretim modüllerinin geliştirilmesi ver uygulanması,
Sporcular arasında etik davranışların yaygınlaştırılması, sporcuların fiziksel ve
zihinsel gelişimlerine destek sağlanması,
Bireylerin kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimleri kapsamında sporun
önemine ilişkin bilincin arttırılması,
Sporun, sosyal sorunlarla mücadeledeki öneminin örnek olaylarla gösterilmesi
(aktiviteler düzenlenmesi, veri toplanması, anketler, danışmanlık hizmetleri
vb.)
Eğitim, öğretim, gençlik ile spor alanlarında yenilikçi sinerjilerin geliştirilmesi
konusunda faaliyetler,
Yukarda belirtilen faaliyetleri destekleyici konferanslar, seminerler, toplantılar
ve etkinlikler düzenlenmesi
İşbirliği Ortaklıkları:
• Proje süresi:
12-36 ay arası
Hibe başvuruları Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na
yapılır:
http://eacea.ec.europa.eu/education/index_en.php
Spor Faaliyetleri (Özel Eylem) 22 Ocak 2015 (EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR
YÜRÜTME AJANSI )
Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları (Sadece 2015 Avrupa Spor Haftası ile İlgili)
Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri (Sadece 2015 Avrupa Spor Haftası ile İlgili)
14 Mayıs 2015
Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları (EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI)
Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri
KA3. Politika Reformuna Destek
KA3: Politika Reformunun
Desteklenmesi
Amaç:
• Üst düzey politika oluşturucular, uygulayıcılar, katılımcı kuruluşlar,
araştırmacılar ve paydaş gruplar arasında akran öğrenimi
• Ulusal politikalar ve Avrupa diyaloğunun gelişimi
Faaliyetler:
•
Yenilikçi politika tedbirleri ve transferleri ile ükeler arası deneyim
Başvuru:
• Brüksel'de bulunan Yürütme Ajansına (The Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency) yapılır.
86
ECAS (European Commission Authentication Service)
Avrupa Komisyonu’nun Ortaklık/Katılımcı Portalı- Burdan alacağınız
PIC kodu ile projelerinizi sisteme yükleyebilirsiniz.
1-Yandaki linki açınız: https://webgate.ec.europa.eu/cas/
2- Lütfen «Neither an institution nor a European body»
seçeneğini tıklayınız. «remember my choice» tıklayıp «select»i
seçiniz.
Nasıl Başvuru Yapılır?
Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi
– https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
adresinden European Commission Authentication Service
(ECAS)’e üyelik http://eeas.europa.eu/media/subscribe/ecasuser-manual.pdf (ECAS Kullanıcı Kılavuzu)
– Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC)
• Dokuz (9) haneli
• Elektronik başvuru formlarına ulaşım
• Ulusal Ajanslar ve kurum/kuruluş/gruplar arasındaki iletişim
• PIC kullanım rehberi (Internet sayfasında yayımlanacak)
ULUSAL AJANS ANASAYFA
Nasıl Başvuru Yapılır?
Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi
• Başvuru öncesi kayıt işlemi
• TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine kayıt ve başvuru formunun
indirilmesi
• Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgelerin başvuru formuna
eklenmesi. Eklenmesi gereken belgeler:
a) Başvuru formu doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali,
b) Program Kılavuzu ve Başvuru Rehberinde belirtilecek diğer ek belgeler.
• Başvuru formlarının üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak
çevrim içi gönderim yapılması
• Formun ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine yüklenmesi
NOT: Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı
olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen
başvuru formları kabul edilmeyecektir.
Nasıl Başvuru Yapılır?
Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi
• Başvuru öncesi kayıt işlemi
• TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine kayıt ve başvuru formunun
indirilmesi
• Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgelerin başvuru formuna
eklenmesi. Eklenmesi gereken belgeler:
a) Başvuru formu doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali,
b) Program Kılavuzu ve Başvuru Rehberinde belirtilecek diğer ek belgeler.
• Başvuru formlarının üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak
çevrim içi gönderim yapılması
• Formun ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine yüklenmesi
NOT: Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı
olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen
başvuru formları kabul edilmeyecektir.
E-Twinning nedir?
• eTwinning, öğrencilerin projeler aracılığı ile
birbirlerini tanımaları ve öğretmenlerin
Avrupa’daki öğretmen topluluklarının bir parçası
olmaları için fırsattır.
• eTwinning projeleri, öğretmenler ve öğrenciler için
– en az iki ülkeden iki okul arasında olmak üzere –
Bilgi İletişim Teknolojilerini (BİT) kullanarak birlikte
çalışmalarını sağlayan işbirlikçi fırsatlardır.
Ana Site adresi www.etwinning.net
Türkçe tanıtım sitesi
www.etwinning.meb.gov.tr (Bu sitede
çalışma aşamalarını adım adım anlatan
kılavuz vardır.)
2015 ERASMUS+ PROJELERİ
SON BAŞVURU TARİHLERİ ve ÖNEMLİ LİNKLER
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi
AB Projeleri
Sıra
Adın soyadı
1
Burak KUHU
2
Hamide KAVAS
3
Hasan BABA
4
Serkan ATİK
5
Ahmet Callut ŞAHİN
Telefon Nu.
0505 698 28 67
E posta adresi
[email protected]
05056481641
[email protected]
0505 476 22 55
[email protected]
0506 645 83 35
0534 240 41 93
[email protected]
[email protected]
TEŞEKKÜR EDERİZ...
Download

2015 İlk Toplantı Bilgilendirme - Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü