T.C.
MANISA VALILlGI
Ii Milli Egitim Müdürlügü
27110/2014
Sayi: 27092994/235/4857071
Konu: 2014/21 Sayili Genelge
KA YMAKAMLIGINA
Ilçe Milli Egitim Müdürlügü
Ilgi: MERTemel Egitim Genel Müdürlügü'nün24/10/2014 tarih ve 4810539 sayili,2014/21
Sayili Genelgesi.
Bakanligimiz Temel Egitim Genel Müdürlügü'nün ilgi sayili Genelgesi ekte
gönderilmistir. Genelge dogrultusunda islem yapilmasini ve Ilçeniz Ilkokul/Ortaokullarina
kaydi yapilan ve e-okul'da kaydi yapilamayan ilgi genelge'nin 4.maddesinin (b) bendinde yer
alan kayit kabuller için gerekli sartlari tasiyan yabanci tanitma belgeli yabanci ögrencileri de
kapsayan sayisal bilgiler, Ek 6'da yer alan tabloya girilerek 31 Ekim Cuma gününe kadar
Müdürlügümüze (elektronikortamda,[email protected]
.tr) gönderilmesi hususunda,
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Mustafa ALTINSOY
Vali a.
Milli Egitim Müdürü
EKLERI:
1- 2014/21 Sayili Genelge
DAGITIM:
17 Ilçe Kaymakamligi (Ilçe MEM.)
NOT: Ilgi yazi ve ekleri e-posta
adreslerine gönderilecektir.
Nisancipasa Mali. Atatürk Bulv. MANIsA
Elektronik Ag: littp://manisa.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak gavenli elektronik imza ile imzalanmistir. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Ayrintili bilgi için: Mine Tülay TEMIz Sef
Tel: (0236) 231 4608/ 132
Faks: (0236) 231 1251
adresinden
52ae-53b8-31
fI-b i 85-bcf5
kodu ile leyii edilebilir.
T.C.
. "
.
....
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Temel Egitim Genel Müdürlügü
24110/2014
Sayi: 10230228/235/4810539
Konu: 2014/21 Sayili Genelge
~
.
DAGITIM YERLERINE
Ilgi:
a) Milll Egitim Bakanliginin 23/09/2014 tarihli ve 2014/21 sayili Genelgesi,
b) 20110/2014 tarihli ve 4692452 sayili Olur
Ülkemizde bulunan yabancilarin
egitim ihtiyaçlarinin karsilanmasi ile ilgili
uygulamalarda ortak hareket edilmesi ve bir standart olusturulmasi amaciyla ilgi (a) Genelge
yayimlanmistir. Genelgenin uygulanmasinda asagidaki hususlara dikkat edilecektir.
i. Ilgi (a) Genelge ile olusturulan Il komisyonlari, denklik islemleri yapilan yabanci
ögrencilerin geçici egitim merkezlerine yönlendirmesini dogrudan, Bakanligimiza bagli
okullara yönlendirme islemlerini ise il/ilçe milll egitim müdürlükleri bünyesinde olusturulan
ögrenci yerlestirme ve nakil komisyonlari araciligiyla yapacaktir.
2. Ilgi (a) Genelge kapsaminda Geçici egitim merkezlerinde görevalan ögretmenler
Bakanligimizin kadrolu ögretmeni ise il milli egitim müdürlüklerinde görevlendirilecek; ders
saati ücreti karsiligi yapilacak görevlendirmeler, halk egitimi merkezleri üzerinden açilacak
kurslar araciligi ile yapilacaktir.
3. Konaklama merkezleri disinda geçici egitim merkezleri olusturulmasi hususunda
valiliklerden olur alinirken Ek l'de yer alan sablondan yararlanilabilecektir.
4. Geçici egitim merkezlerinin sivil toplum kuruluslari ile isbirligi içerisinde
olusturulmasi veya baska bir alanda isbirligi yapilmasi durumunda Ek 2'de yer alan protokol
örneginden yararlanilabilecektir.
5. Bakanligimiza bagli her tür ve seviyedeki (yüksek ögretim kurumlari hariç olmak
üzere) örgün egitim kurumuna yabanci kimlik numarasi olan ögrenciler e-okul otomasyon
sistemi üzerinden, yabanci kimlik numarasi olmayanlar ise sistemin devreye girmesinin
ardindan yobis.meb.gov.tr adresinden yabanci ögrenciler bilgi isletim sistemi otomasyonu
üzerinden kaydedilecektir. http://yobis.meb.gov.tr adresine okullarimiz kendi kurum kodlari
ile giris yapabilecektir. Yabanci ögrenciler bilgi isletim sistemi otomasyonunun
kullanilmasina iliskin ayrica açiklayici bir yazi gönderilecektir.
6. Yabanci tanitma belgesi üzerinden kayitlari alinacak ögrencilerin, sunulacak
hizmetlerden saglikli bir sekilde yararlanabilmesi için kayitlarinin o ilde yapilmis olmasina
dikkat edilecek, farkli ilde kaydi olan yabancilarin kayitlarini o ile tasimalari gerektigi
bildirilecektir.
7. Geçici egitim merkezlerinde yürütülen faaliyete gönüllü olarak destek olan
yabancilarin egitim koordinatörleri araciligi ile Ek 3'te yer alan etik sözlesmeyi imzalamalari
AtatÜrk Blv. 06648 Kizilay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmistir. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Ayrintili bilgi için: Selman ISIKM.E.U.Y.
Tel: (O 312) 4133590
Faks: (O312) XXX XX XX
adresinden
5e94-2aae-340f-ba5f-c50fkodu
ile teyit edilebilir.
saglanacak ve imzalanan sözle~melerin birer örnegi egitim koordinatörleri tarafindan
saklanacaktir .
8. Geçici egitim merkezlerinde, ilgi (b) Olur ile düzenlenmis haftalik ders
çizelgelerine göre egitim ögretim faaliyeti planlanacak ve yürütülecektir. Ek 4'te yer alan
derslerin disinda il komisyonlarinin uygun görmesi ve imkanlarin yeterli olmasi durumunda
ilkokul seviyesinde haftada 30 saati, ortaokul ve lise seviyelerinde 35 saati asmamak kaydiyla
haftalik çizelgeye ders eklenebilecek veya uygun görülen derslerin saati artirilabilecektir.
9. Ilgi (a) Genelge kapsaminda Bakanligimiza bagli her tür ve seviyedeki egitim
kurumuna kayitlari yapilan yabanci ögrenciler, Bakanligimiz tarafindan dagitimi yapilan ders
kitaplari ve egitim materyallerinden yararlandirilacaktir.
10. Valiliklerimizce konaklama merkezlerinde ve konaklama merkezleri disinda ilgi
(a) Genelge'de yer alan düzenleme dogrultusunda konaklama merkezlerin~~ 'le konaklama
merkezleri di~inda olu~turulan geçici egitim merkezleri ile ilgili veriler, YOBIS otomasyon
sistemi henüz devreye girmedigi için Ek 5'te yer alan tabloya girilerek 6 Kasim 2014
Persembe gününe kadar Bakanligimiza ve elektronik ortamda [email protected] adresine
ulastirilacaktir .
11. Il milli egitim müdürlüklerince Bakanligimiza bagli her tür ve seviyedeki egitim
kurumuna kayitlari yapilan ve e-okul'da kaydi yapilamayan ilgi (a) Genelge'nin 4.
maddesinin (b) bendinde yer alan kayit kabuller için gerekli ~artlari ta~iyan yabanci tanitina
belgeli yabanci ögrencileri de kapsayan sayisal bilgiler, Ek 6'da yer alan tabloya girilerek 6
Kasim 2014 Persembe gününe kadar Bakanligimiza ve elektronik ortamda
[email protected] ula~tirilacaktir.
12. Kitlesel akindan etkilenen illerimizde yabancilarin yogun olarak bulundugu
bölgelerde ilgi (a) Genelge kapsaminda geçici egitim merkezi olu~turulmak istenmesi ancak
uygun bina bulunamamasi durumunda, valiliklerce geçici egitim merkezi olu~turulmaküzere
arsa tahsis edilebilirse, tahsis edilen arsa bilgileri Bakanligimiz ile payla~ilacak,Bakanligimiz
tahsis edilen arsa üzerine prefabrike bina talebini konuyla ilgili destekleyici çali~malar
yürüten payda~larimizatoplu halde ula~tiracaktir.
Yukarida belirtilen hususlar disinda yasanan sorunlar Bakanlik yetkilileri ile istisare
edilecek ve ortak kararlar alinarak çözüm yollari üretilecektir.
Bilgilerinizi ve geregini arz ve rica ederim.
Yusuf BUYUK
Bakan a.
Müstesar Yardimcisi
Ekler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ornek Olur Yazisi (1 sayfa)
Ornek Protokol (3 sayfa)
Etik Sözlesme (4 sayfa)
Ders Çizelgeleri (1 sayfa)
Geçici Egitim Merkezi Veri Tablosu (4 sayfa)
Bakanligimiza Bagli Okullardaki
Ogrencilere Ait Veri Tablosu (I sayfa)
Atatürk Blv. 06648 Kizilay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmistir. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Ayrintili bilgi için: Selinan ISIKM.E.U.Y.
Tel: (O 312) 4133590
Faks: (0312) XXX XX XX
adresinden
5e94-2aae-340f-ba5f-c50fkodu
ile teyit edilebilir.
----
DAGITIM:
Geregi:
B Plani
Bilgi:
Basbakanlik Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi
Içisleri Bakanligi Göç Idaresi Genel Müdürlügü
Atatürk Blv. 06648 Kizilay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmistir. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Ayrintili bilgi için: Selman ISIKM.E.U.Y.
Tel: (O 312) 413 3590
Faks: (0312) XXX XX XX
adresinden
5e94-2aae-340f-ba5f-c50fkodu
ile teyit edilebilir.
T.C.
v ALILI(;I
(Il Milli Egitim Müdürlügü)
.../.. ./2014
Sayi
KODU:
VALILIK MAKAMINA
Ilgi: Milli Egitim Bakanliginin 23/0912014tarihli ve 2014/21 Genelgesi
Ilimizde Suriye vatandaslarinin yogun olarak yasadigi bölgede/bölgelerde, ilgi
Genelge'de yer alan düzenlemeler dogrultusunda (eger varsa ekte yer alan protokol!
protokollerde belirlenen isbirligi ile) Il/Ilçe Milli Egitim Müdürlügümüze bagli faaliyet
yürütmek üzere
Ilkokulunun/Ortaokulunun/Lisesinin (Kiralanan binalar veya
belediyelere ait merkezler de belirtilebilir.) hafta içi ...
saatleri arasi geçici egitim merkezi
olarak kullanilmak üzere tahsis edilmesinin MüdürlügÜffiüzce uygun olacagi
degerlendirilmektedir.
Makamlarinizca da uygun görülmesi halinde olurlariniza arz ederim.
.............
Il Milli Egitim Müdürü
Uygun görüsle arz ederim.
.....................
Vali Yardimcisi
Olur
.../.. ./2014
..........
Vali
Il Milli Egitim Müdürlügü
Ile
...........................................
Arasinda
... ... ...
ilinde Mukim Suriyeli Çocuklara
Nitelikli Egitim Hizmetlerinin Saglanmasina Iliskin
Is Birligi Protokolü
A.
Amaç
Bu Protokolün amaci, ... ... ... ... ilinde mukim Suriyeli çocuklara nitelikli egitim
hizmetinin saglanmasinda,
Milll Egitim Müdürlügü ile. .. .. .. .. ... ... .. ... .. arasinda
etkin ve verimli bir is birliginin temin edilmesidir.
B.
Kapsam
MEM ile
arasindaki,
ilindeki Suriyeli
çocuklara kaliteli egitim hizmetlerinin saglanmasi hususunda is birligi esaslarini
belirlemek.
c.
Dayanak
Bu Protokol, Milli Egitim Bakanliginin 23.09.2014 tarihli ve 2014/21 sayili "Yabancilara
Yönelik Egitim Ögretim Hizmetleri" konulu Genelgesine dayanilarak hazirlanmistir.
D.
Hedef
Taraflar, asagida belirtilen faaliyet alanlarinda is birligi yapmak konusunda anlasmislardir:
1.
...... Valiligi tarafindan Milll Egitim Müdürlügüne bagli faaliyet yürütmek üzere
olusturulan. .. ... ... ... geçici egitim merkezi/merkezlerinin idari ve mali açidan yönetimi,
2.
Geçici Egitim merkezinde gönüllü olarak görevalacak
belirlenmesi,
Suriyeli ögretmenlerin
3.
Suriyeli ögrencilerin geçici egitim merkezinde yürütülen faaliyet esnasinda ihtiyaç
duyacagi malzemenin temini,
4.
Geçici egitim merkezinin fiziki ihtiyaçlannin ve giderlerinin karsilanmasi,
5.
Geçici egitim merkezinde gönüllü olarak görevalan Suriyeli ögretmenlere yönelik tesvik
edici desteklerin saglanmasi.
E.
Tanimlar
i.
2.
MEM :
. ... .. ... ....
E.
i.
Milli Egitim Müdürlügü
:
VakfifDernegi/. .. ....
Milli Egitim Müdürlügünün Yükümlülükleri
. .... ... MEM, Suriyeli çocuklara yönelik egitim faaliyeti yapilacak merkezin idari açidan
birinci derecede sorumlusudur.
2.
. .. ... ... ... .. ..MEM,
Suriyeli
çocuklara
yönelik
egitim
faaliyeti yapilacak
merkezlerde çalismalari koordine edecek yönetici görevlendirir.
3.
MEM, Suriyeli çocuklara yönelik egitim faaliyeti yapilacak merkezde Türkçe
ögretilmesi amaciyla ögretmen görevlendirir.
4.
.. .. . ..
yapilacak
MEM, Suriyeli
çocuklara
merkezde gönüllü olarak görevalacak
yönelik
egitim
faaliyeti
Suriyeli ögretmenleri Valilik
koordinasyonunda olusturacagi komisyon marifeti ile belirler.
5.
6.
MEM, Suriyeli çocuklara yönelik olarak yapilacak egitimin içerigini belirler.
... ... ... MEM, Suriyeli çocuklara yönelik olarak yapilacak egitim faaliyetleri için ihtiyaç
duyulan egitim materyallerinin tespitini yapar.
7.
.. .. .. ..
MEM, Suriyeli çocuklara yönelik egitim faaliyeti yapilacak merkezde Valilik
koordinasyonunda egitim ögretim sürecine katilacak ögrencilerin tespitini yapar.
F.
i.
Yükümlülükleri
............., Suriyeli çocuklara yönelik olarak egitim faaliyeti yapilacak merkezin
yönetimindeidari açidan görevlendirecegikisi veya kisiler araciligiile
MEM'e
teknik düzeyde destek olur.
2.
, Suriyeli çocuklara yönelik olarak egitim faaliyeti yapilacak merkezin sürekli
giderlerinin karsilarunasi (kira, elektrik, su, yakit, kirtasiye vb. gibi) hususunda gerekli fon
bulma çalismalarini yapar ve projelendirerek protokol yürürlükte kaldigi müddetçe söz
konusu giderleri karsilar.
3.
. ..... ... ...., Suriyeli çocuklara yönelik olarak egitim faaliyeti yapilacak merkezdeki
Suriyeli çocuklarin kirtasiye ihtiyaçlarinin karsilanmasi hususunda
MEM ile
isbirligi içerisinde çalismalar yürütür.
4.
, Suriyeli çocuklara yönelik olarak egitim faaliyeti yapilacak merkezde
gönüllü olarak görevalan Suriyeli ögretmenlere yönelik maddi ve manevi anlamda tesvik
edici destekler saglamaya yönelik çalismalar yürütür.
5.
. ... .. ... ... .. ., Suriyeli çocuklara yönelik egitim faaliyeti yapilacak
temizlik ihtiyaçlarinin karsilarunasi amaciyla
tedbirleri alir.
G.
merkezin
MEM ile isbirligi içerisinde gerekli
Yürürlük
Bu Protokol, her iki Taraf da bu Protokole göre çalismayi arzu ettigi müddetçe yürürlükte
kalacaktir. Taraflardan herhangi birisi, bu Protokolünden çekildigini bildiren fesih
bildirimini herhangi bir zaman dilimi içerisinde diger Tarafa teblig etmek suretiyle, bu
Protokolden teblig tarihinden bir ay (30 gün) sonra çekilebilecek ve Protokolü
feshedebilecektir.
...............
............................
Yetkilisi
............................
(Unvani)
Il Milli Egitim Müdürü
ETiK SÖZLESME
( Barmma Merkezlerinde veya Geçici Egitim Merkezlerinde Yürütülen Egitim Faaliyetine
Gönüllü Olarak Destek Olan GeçiciKoruma Altmdaki Yabancilardan Beklenen Davramslar)
.,/ Türk Devletinin
ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlügüne,
güvenligine ve
menfaatlerine aykiri, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel degerleri
aleyhinde egitim-ögretim yapmamayi,
.,/ Gönüllü olarak aldigim görevimi insan haklarina saygi, saydamlik, katilimcilik,
dürüstlük, hesap verebiliriik, kamu yararini gözetme ve hukukun üstünlügü ilkeleri
dogrultusunda yerine getirmeyi,
.,/ Ögrencilere dil, din, felsefi inanç, siyasi düsünce, irk, milliyet, yas, bedensel engelli ve
cinsiyet ayrimi yapmadan, firsat esitligini engelleyici davranis ve uygulamalara
meydan vermeden tarafsizlik içerisinde davranmayi,
.,/ Okulolanaklarini
ve kaynaklarini hizmet gerekleri disinda (siyasi, mali vb nedenlerle)
kullanmamayi ve kullandirmamayi,
bu mal ve kaynaklari israf etmemeyi,
.,/ Konumumu ögrenciler ya da ailelerinden kisisel ya da mali kazanç saglamak amaciyla
kullanmamayi,
.,/ Mesleki ve kisisel gelisimimi destekleyici, haklarimi ögretici egitimlere katilmayi,
.,/ Her türlü eylemde adil olmayi ve ögrenciler arasindaki iliskilerde de adaleti saglamayi,
.,/ Farkliliklara saygi göstermeyi ve engellilerin insan çesitliliginin ve insanligin bir parçasi
olarak kabul etmeyi ve engelli ögrencilerime
.,/ Ögrencilere
çatismali
ögretim
konularda
programinda
asiri görüsler
bu dogrultuda davranmayi,
yer almayan, politik
ileri sürmemeyi,
konulardan
ögretim
bahsetmemeyi,
programi
ile ilgisiz
konularda kisisel görüslerimi belirtmemeyi,
.,/ Ögrencilerimin egitimi sürecinde mümkün olan en iyi ögrenme kaynaklarindan
yararlanmalarini saglamayi,
.,/ Ögrenci ve ailesi ile ilgili sahip oldugum bilgileri gizlilik içerisinde tutmayi ve üçüncü
kisi ve kurumlarla hiçbir sekilde paylasmamayi,
.,/ Ögrencilerimi degerlendirirken adil ve dürüst olmayan, tarafsizligi bozacak sekilde
davranmamayi,
.,/ Okul ve toplum arasinda saglikli ve olumlu bir iliski kurmayi,
.,/ Aileleri, ögrencilerin ders durumu ve gelisimi hakkinda ve aileleri çocuklarin duygusal,
davranissal, akademik zorluklari hakkinda bilgilendirmeyi
--
- - - ---
--
./ Okul yönetiminden ve iletisimin saglanmasindan okul idaresinin sorumlu oldugunu
kabul ettigimi,
./ Meslektaslarimla olan iliskilerimde kisilerinkonumlarina saygiliolmayi,
./ Meslektaslar arasinda gruplasma ve kutuplasmalardan uzak durmayi,
./ Okuldaki kurallari ve degerleri net bir sekilde ögrencilerle birlikte olusturmayi ve
uygulamayi,
./ Ögrencilerin okulda ya da okul tarafindan organize edilen aktivitelere katildiklarinda
ögrencileringüvenligineiliskintedbirler almayi
./ Ögrencilerime
siddetin hiçbir türünü uygulamamayi ve böyle bir durum söz konusu
oldugunda yasalar çerçevesinde sorumlulugum oldugunu
./
Ögrencilerime fiziksel, sözel (bagirma, hakaret etme vb) ve psikolojik (asagilama,
küçük düsürme vb) hiçbir ceza vermemeyi,
./ Ögrencilerimekarsi fiziksel siddet, cinsel istismar, saldiri, tehdit, iskence olarak kabul
edilen davranislardan uzak durmayi,
./
Ögrencilerimin önünde tütün mamulleri, alkol ya da uyarici maddeler kullanmamayi,
./ Ögrencilerimdenfizikselya da psikolojiksiddet, istismar ya da ihmal magduru olanlari
Türkiye kanunlari çerçevesindeki sorumluluklarimdan kaynaklanan ve ilgili
kanunlarda (ÇocukKorumaKanunuNo: 5395 ve AileninKorunmasive Kadina Karsi
Siddetin Önlenmesi'ne Dair Kanun No: 6284) belirtilen yetkili makamlara bildirmeyi,
./
Ögrencilerimin dayak, siddet, hakaret, isim takma ve belli özelliklerinden dolayi
asagilanma gibi davranislara maruz kalmasini engellemeyi,
./ istenen belgeleri zamaninda ve eksiksizteslim etmeyi,
./ Hastalik ya da benzer durumlarda önceden yazili onayalmayi, acil durumlarda ise
okul idaresini bilgilendirip onayalmayi,
./ Okul ders saatlerine uymayi,
./ Etik sözlesmedeki maddelere uymayarak etik kurallari ihlal eden kisileri okul
yönetimine bildirmeyi,
./ Etik sözlesmedeki maddelere uyacagimi kabul ve beyan ederim
'>
'>
--; , ~'
'.:i
i
j
~,:'
'>
'>
"i
-) v1
')
"
1
,~ ~.
1: \-f
.~ -J) ,~ --i., - ~i 'Gj
.:i
.~ ~
j ~ ..
L:>
~
")
011.co)
..:J
tt.-
iii
Lu
~
'~
~
Lu
E
~
z
of
Lu
~
.:
o
N
:.
:
..
-6
Lu
>
O
ci')
-
"c
ct
ra
..
.t:
u
i::
>
t--
Lu
.Q
Lu
>
Gl
~ 9 '0.J .:i.J - ")
: ~ '~J
~
-~Jo\~'~
]~..J0
OJ -~ ~
~ ")~, '
...9;>q.
- ,]. -;>q.
.;i. "
~
i '1 .
;i'
>
Gl
.E
~
i..
-=
:0
~
t-Gl
? ,:J
~.:i
~ J '~
~
~
)
;
-1~'
'o
")
~ ,~J,
- ") J')
il ~ ,]
-
.::~.
-;:i~-
J
E
0-
'J
~ ~
..:.-,~'
")
~~
")]
:\j
::J
O~
,~
OJ
O~
'L
") -
'O~
=i,
,] OJ
j1
.
OJ ~,~., ?", '" ~
,~' ~
:'J
~
")
'~i
'~
~
'
~ _"-: ' ' ,J
~
~~
-.
]
'"
~q
-
]
oo .
')
")
.::. -?'
1
')
'" .J -;:i
~
')
'0'
~
oV
~]-
]
l' II
~i,.j
")
~
,~
1
0
r
~]
,]
"
O~
J1
o")
~i "1
.~
")
'"
~ ?'
")
")
O~
j
, ,")
- ~ '?j
;>q.-:)
''''
:"i-
,
'::ii
~''l
t
~ ]_O
~ '?j
~
,J
O
~,~
-
J
~
~~ r.
~
7\.
:i =i
]II ~:.
-..: ~ -,]
")
~
;>q-
:J
'"
')
O~,:J'~q ;~
J l,'
")
~
/i
:;J
~
~
1...:1'
'-J-;:i
...9'OJ '-1 ~,
,.:I
,'J
-~,.j
'~;>q. '~, ,~
j;- :~, ,~~
,'.'
'Gj -;i., ")
~
~ ,~'
1
j
..J'~
'1, ~ ~ '\ -- ~ '\,.
:3
~
~
"3~
~ J'.j
") j
., ' ]
.~,., ~
~
"I..:!
..
Lu
N
]
~
o.:i
-1~' JJO
-t j ~~g
',J -- ,-.i
ii
..
i::
~
~-;:i;>q.~
4 - 0:1, <{.
.:J.~
~,~
tU,
:i :~ ~,..;:
JO -:J
ci
E
.;:;
2
,.. ,
]."'!!.
- -~ ~ .~.':d
~
- ,~
~
-- g1. ~,~
'> '>
-
~~
1.J~{~j
'1. -i
')
'") . .
° ,..f ~
~ ~''')
:i' vi.q
r
,.J - ;~
]'"9
'J
'> '>
')
~,
1
")0
~
i
'")
t
~'"
~
,]
=i,
OJ
~
~
ro,
'"
*
ÔJ
0
~\
.:i
?,,'
J
,~,
'"
'1
.fi~ f'~.J ,~i
~tl.i
~ ~~.-~ .~,ii~I../'i
~ o~-*yJI~I
~y..JI y~I
CL-9)'1 f'~.J ,~Iy..:JI
üc ~.wl üc ~i
~ ~..;-b:WI~i
y~I
,_.1.';1\
~
~ .
'WJ .u11o i"i~J h
. ~.J
U ~i
~
G1t.:i
./
J:.\.bJI./
i.jl ca w\ i~i
~
~t.a...i ./
,~y.:JI
~ .J~I ~ ~'+:i).J ~~:Jk.
ç.WJ\./
f ~~öillç.\iil
ÜC.J,J,.-WI .J~\.J cY.J.J~IJ..? y)lb1\ ~.J ÜCw)WWIt~) ./
,y)UJ1 ~~\.S';II.J~ ~\.J ~WI
,J,.-Ijill ~b.J ~ .J~I o.Jb) üc ~ .J~\ o.Jb) ~.J~ L491./
,~~:Jk.
ç.\iil~i ~ ~~j
~ ç.~)I ~ Y~)'I.J
w~I
,~i
,y)lb11 ca 4.S.J~~
~~i
~
i
f'~.J 'L5~t J J~k. ~
'~\.J
w~~\
~i
~i w\ ~\
o~ ~\jj f'~.J 'i.j~ ~
rAy..i1.Jy)lb11 üc igil.
,JtS..t~I ü-a ~ i.jlu 4 wiyi ~i )
~'+ü) ~) i.j~).1~
w~.J
~..:.11~~ '1-.11
~.J i~..II u-i-=i
. t '-~I ~.j-J
i\~
~
1_.1Li
i s"'*" u-'=
~\
~ ~ o~til
,.J ~- 11.,;1
~
./
.J i ~ .J ~i
~
~I.J
'-:?~ ~~i
ri-i<.J~
.
~
~.J~I
~I.J
~i~i
~Iyi f'}hl ./
üc ~~)'i ./
~.J~.J
./
\iiI \..J)lb1\~)L..J ~ .J.)tll ~ \.u11~Wi. ./
ç..
AA
'~.J~I~~I
~WI o~
~
i.::..i.J~
Jb
~.J ,y)lb11
~
u.liJI t i~1 ü-a t~ i.j1~
'ü~1911
~~
~
J';I~';II
. .J 4JtA';iI
. ) ~
,_i.':.II, C
. i~. -II) ~
J r-.J
~ii
.J (C
.J
~
f'~
./
i,r'Y1.J~ ~4-9
t.ü~. ~. .~i L
~
Ut.a...i f'~
./
,(~~ ~) \ i.J
~~\.Jf'HI.J.~I
ç.I~)'I.Ji.j~1
,~~f'
.~iL \ il ~\
u.liJ\ ü-a f+.i~~I
~\ - .11
~.J
i J ~.Jc::-- <II
;
~~I
~
./
, y)UJ1
.ilIwb:i1a
. f'I~I
f'~
./
~k..J\ Oç.l..ii).J
,~i
) i.j~I u.liJ\ w';lb üc o~~i ~. i~ JI wl.bl..JI t~I ./
~ \ i.Ji,r'Y1.J~ J..? ~y ~I~ b1..l:i...il
~~.J
~
~i J~)'i .J1
~ olyJI ~t!.J.J oy..i~\ ~~ Ü~t!.J '5395:~.J JUJ\ ~~ ü~t!) ~I~ ü-a ~
~
,( 6284 :~.Ju.wl
~
J';I~)'I.J~~I.J wwtA)'l.J
u.liJI.Jy~I
wys~~)lb
,I..,
~ ~
~U~I..,?""
H...ii..ii\.l..JI
d y.IL..J ~tS
.
t~).J ,~~\
w';lWI ~)
~yJI
w';lb ~ ~
,4.=i31JIw';lWI
~ ~I.J-'1
,~~.J
~
~I.J-'1
o~ljWI ~hYI
~\~i
ü~~
~YW ~
-:11~Iwl""II
~
./
~
4..J_IL.
II ~~'t.:iy-II r.:-_.1. ..'; ./
.~
~\.j5;~I.J-'1i.)c J~\
./
i.)c J~I.J
~.J~\ o)~)
~I ~~ ) I J .J.I.wL.f'..J-".
i "-:1';1\./
Ü:!~i~L:: ::iYIüc ~.J~I
o)~) t~)
./
'i}h YI~i
.i}hYI ~i ~ 0.J.~iJI ~1yJ1f'1]l1)'Ii.)c ~\yi ükl.J L491./
.../.../
.
--
'.GEçici EGiTiM MERKEZLERiNDEUYGULANACAK DERSÇiZELGELERi
SiNiFLAR
DERSLER
c::
LU
....J
vi
c::
LU
ci
:J
....J
z
:J
c::
o
N
TÜRKÇE
MATEMATiK
HAYATBiLGiSi
1
iLKOKUL
2
3
5
5
4
5
5
4
4
5
3
4
S
6
7
8
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
4
3
4
3
4
4
3
3
3
2
2
2
3
3
4
4
SOSYAL BiLGiLER
FENBiliMLERi
YABANCI DiL
ORTAOKUL
DiN KÜLTÜRÜve AHLAK BiLGiSi
3
GÖRSELSANATLAR
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
MüziK
1
1
1
1
1
1
1
1
BEDEN EGiTiMi ve SPOR
2
2
1
1
1
1
1
1
ARAPÇA
ZORUNLU DERSTOPLAMi
7
5
5
5
5
5
4
4
25
25
25
25
30
30
30
30
siNiFLAR
DERSLER
LisE (SOSYALBiLiMLER)
9
10
11
12
LisE (FEN BiLiMLERi)
12
9
10
11
TÜRKÇE
3
3
4
4
3
3
3
3
ARAPÇA
TARiH
4
4
6
6
4
4
3
3
2
2
4
4
2
2
DiN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BiLGiSi
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
2
COGRAFYA
2
2
LU
MATEMATiK
6
6
6
6
6
8
c::
LU
ci
:J
FiziK
2
2
2
2
4
4
KiMYA
2
2
2
2
3
3
BiYOLOJi
2
2
2
2
3
3
c::
....J
vi
....J
Z
:J
c::
O
N
FELSEFE
2
2
SOSYOLOJi
2
2
PSiKOLOJi
YABANCI DiL
BEDEN EGiTiMi
GÖRSELSANATLAR ve
MüziK
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
30
30
1
BiLGi ve iLETisiM TEKNOLOJiSi
DERSTOPLAMi
2
30
30
1
30
30
30
30
Türkiye'de Geçici Koruma Altinda Bulunan Suriye Vatandaslanna
Veren Geçici Egitim Merkezlerine Ait Bilgi Formu
Yönelik Egitim
ÖGRETMENLERE
AiT BiLGiLER
i
YABANCI
SIRA
TANITMA..
BELGE
NUMARASi
1 12345678901
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
i-
u
OGRETMENiNADI
.. u
OGRETMENiN
SOYADi
i GOREVALDlGI
..
GEçiCi EGiTiM
MERKEzi
i
iLÇESi
..
LU
-
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
ek 2
... iLiNDE BAKANLlGIMIZA BAGLI RESMi VE ÖZEL OKULLARDA
EGiTiMLERiNE DEVAM EDEN SURivELi ÖGRENCi SAVISI
Kiz
Kiz
Okul Öncesi
7. Sinif Ögrenci
Sayisi
Erkek
Ögrenci Sayisi
--
Toplam
1. Sinif Ögrenci
Sayisi
Erkek
Toplam
Kiz
Kiz
8. Sinif Ögrenci
Sayisi
Kiz
Erkek
9. Sinif Ögrenci
Sayisi
;
i- Toplam
Kiz
3. Sinif Ögrenci
Sayisi
-
10. Sinif Ögrenci
Sayisi
11. Sinif Ögrenci
Sayisi
Erkek
Toplam -
_---T-
Kiz
Toplam
Kiz
Erkek
i-
Erkek
Erkek
Toplam
Kiz
i-
12. Sinif Ögrenci - Erkek
Sayisi
-Toplam
Kiz
. Toplam Ögrenci
Erkek
Erkek
6. Sinif Ögrenci
Sayisi
Erkek
-=rc;plam
Kiz
Toplam
Kiz
5. Sinif Ögrenci
Sayisi
-
Toplam
Kiz
Erkek
4. Sinif Ögrenci
Sayisi
Erkek
Toplam
Kiz
r- Toplam
2. Sinif Ögrenci
Sayisi
Erkek
!
oplam
Sayisi
Toplam
HALK EGiTiMi FAALiYETi
Kadin
DEVAM EDEN
Erkek
KURSIYER SAYiSi; - -
EGITIMLERINI
TAMAMLAYAN
KURSIYER SAYiSi
Toplam
NOT: Bakanligimiza bagli halk
Kadin
Erkek
Toplam
egitimi merkezlerimizdeki egitimlere katilan
(misafir ögrenciler dahil) Suriye vatandaslarina
ait sayisal veriler islenecektir.
O
O
O
Download

2014-21 Sayılı Genelge - Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü