OTEL SU SİSTEMİ
LEGIONELLA RISK KONTROL ve DEĞERLENDİRME FORMU
Otel Hakkında Bilgi
Otelin;
Adı
:
Sahibinin Adı ve Soyadı
:
Adresi
:
İşletme Müdürünün Adı ve Soyadı :
Telefon
:
İnşa Edildiği Yıl
:
Faks
:
Toplam Oda Sayısı
:
 Otel müşterilerinin ortalama yaşı ?
Çoğunluk > 50 yaş
Çoğunluk < 50 yaş
 Daha önce Legionella spp. varlığı açısından otel su siteminde inceleme yaptırılmış
mıdır ?
Evet
Hayır
 Legionella spp. varlığı açısından inceleme yaptırılmış ise tespit edilmiş midir ?
Evet
Hayır
 Bu güne dek otelin su sisteminde Legionella sp varlığı araştırılmamış veya araştırıldığı
halde saptanmamış olsa da otel işletmesi tarafından legionellaların kolonizasyonunu
önlemeye yönelik herhangi bir rutin önlem alınıyor mu?
Evet
Hayır
 Son 3 ay içinde su sistemi basıncında ani değişikliğe neden olan türden bir olay yaşanmış mıdır?
 Şehir şebeke suyu kesintisi
Evet (_______kez, ortalama ___________süre ile)
 Bina su pompasında bozulma
 Şehir şebeke suyu giriş vanalarının kapatılıp açılması
(çok kısa bir süre için bile olsa)
 Diğer ? (belirtiniz)
 Otel binası yakın çevresinde büyük harfiyat (temel kazma,
kanalizasyon veya alt yapı inşaatı v.b.) var mıdır?
Hayır
Evet (_______kez, ortalama ___________süre ile)
Hayır
Evet
Hayır
Evet (süresi__________
niteliği______________________________________)
Hayır
Otel Su Sistemi Hakkında Bilgi
Merkezi Soğutma (air-conditioning)
Her odada split klima vardır
 Yüzme havuzu
Var
Yok
 Türk Hamamı
Var
Yok
 Lobi veya benzeri bir yerde dekoratif (fiskiyeli vb.) havuz
Var
Yok
 Otel Soğutma Sistemi
 Soğutma kulesi adedi: _____________
Hacim: ___________m3
 Sıcak ve Soğuk Su Sistemi
 Ana su deposu hacmi: ___________ m3 Yaşı: ___________________
Diğer (kaplıca vb.)
________________________
[İlave su deposu varsa hacmi: ___________ m3
 Depoya su girişinde filtre
Yok
 Suyu Sağlayan Kaynak
Belediye Şebeke Suyu
Var (Sayısı: _______)
Artezyen
 Ana su deposunda bulunduğu yer: ________________________
 Bina su tesisatına girişte kompresör
Var
Yok
Yakıt veya elektrik ile suyun
 Sıcak Su Sistemi
Güneş Enerjisi
Diğer (Açıklayınız)_____________________
ısıtıldığı sistem (Sıcak Su Tankı)
3
 Sıcak Su tankları; Adet: __________ Toplam Hacim: _________m
Yatay
Düşey
Paralel
Seri
 Soğuk Su Tankları; Adet. __________
Toplam Hacim: _________m3
Yatay
Düşey
Paralel
Seri
 Su tanklarında tahliye musluğu
Var
Yok
 Su boruları
Galvanize boru
Diğer (Belirtiniz)_____________________________
 Otel Su Sisteminde Rutin Bakım ve Tadilatlar
 Soğutma kulesi rutin bakım ve temizliği;
 Yılda kaç kez yapılmaktadır ?_______________________________________________________________________________________
 Hangi aylarda yapılmaktadır ? _______________________________________________________________________________________
 En son hangi tarihte bakım yapılmıştır ? _______________________________________________________________________________
 Ne tür bir bakım yapılmıştır / Hangi işlemler uygulanmıştır ? _______________________________________________________________
 Sıcak Su tanklarının bakım ve temizliği;
 Hangi sıklıkta yapılmaktadır ? ______________________________________________________________________________________
 Hangi aylarda yapılmaktadır ? ______________________________________________________________________________________
Sayfa 1/2
14.06.2014/00
P03-NK-F01.3
OTEL SU SİSTEMİ
LEGIONELLA RISK KONTROL ve DEĞERLENDİRME FORMU
 En son hangi tarihte bakım yapılmıştır ? ______________________________________________________________________________
 Ne tür bir bakım yapılmıştır / Hangi işlemler uygulanmıştır ? ______________________________________________________________
 Tanklarda suyun ortalama sıcaklığı nedir ? ____________________________________________________________________________
 Enson yüksek-ısıtma (super-heating) tarihi?___________________ Ulaşılan Isı?___________________ Süresi?___________________
 Soğuk Su tanklarının bakım ve temizliği;
 Hangi sıklıkta yapılmaktadır ? ______________________________________________________________________________________
 Hangi aylarda yapılmaktadır ? ______________________________________________________________________________________
 En son hangi tarihte bakım yapılmıştır ? ______________________________________________________________________________
 Ne tür bir bakım yapılmıştır / Hangi işlemler uygulanmıştır ? ______________________________________________________________
 Tanklarda suyun ortalama sıcaklığı nedir ? ____________________________
 En son hiperklorinasyon tarihi ? ________________________________
Ortalama klor düzeyi? ___________________________
Ulaşılan klor (ppm)?________________ Süresi?__________
 Su borularının bakım ve tadilatları;
 En son hangi tarihte tadilat yapılmıştır ? ______________________________________________________________________________
 Tadilat nedeni nedir ? ____________________________________________________________________________________________
 Ne tür bir tadilat yapılmıştır ? _______________________________________________________________________________________
 Ne kadar süre ile su kesintisine neden olunmuştur ? ____________________________________________________________________
 Duş başlıkları ve muslukların bakım ve tadilatları;
 En son hangi tarihte tadilat yapılmıştır ? ______________________________________________________________________________
 Tadilat nedeni nedir ? ____________________________________________________________________________________________
 Ne tür bir tadilat yapılmıştır ? _______________________________________________________________________________________
 En uzak duş başlığından akan sıcak suyun;
Olçülen ortalama sıcaklığı ? ___________________________________________________
Super heating sonrası ölçülen sıcaklık ? _________________________________________
 En uzak musluktan akan suyun;
Ölçülen ortalama klor düzeyi ? _________________________________________________
Hiperklorinasyon sonrası ölçülen klor düzeyi ? ____________________________________
Evet (yıl:___________, yapılan
Otel binasının inşaatından sonra büyük ölçekli bir tadilat (ek bina, ek su tankı,
Hayır
kalorifer sistemi...) geçirip geçirmediği ?
işlem:______________________________)
Otel su sisteminde (şebeke suyu girişinde veya sonraki düzeylerde) suyun mikrobiyolojik arıtması için
Evet
konvansiyonel yöntemler haricinde (klorinasyon cihazı v.b.) yerleştirilmiş bir sistem bulunup bulunmadığı?
Yanıt evet ise
bakır-gümüş iyonizasyon sistemi (yerleştirildiği tarih_____________________________)
Hayır
UV (ultra-violet) su dezenfeksiyon ünitesi (yerleştirildiği tarih_______________________)
Diğer ___________________________________________
Sağlık Bakanlığı Genelge No 2011/34, WHO ve EWGLI direktiflerine göre hazırlanmıştır.
Formu Dolduran
Adı ve Soyadı
:
Görevi
:
Tarih
:
İmza
:
Sayfa 2/2
14.06.2014/00
P03-NK-F01.3
Download

Legionella Risk Kontrol Formu - Legionella Kontrol Laboratuvarı