ÖNERİLEN KAYNAKLAR:
1. Türkmen yayınları, 24 derste bilgisayar ve internet, Zeydin Pala (*)
2. Akademi yayınları, Bilgisayar ve internet, Hasan Çebi Bal
3. Pusula Yayınları, Temel Bilgisayar Eğitimi, Yayın Yönetmeni: Mustafa Arslantunalı
4. KSÜ yayınları, Temel bilgi teknolojileri, Adil Akyüz
(*) derslerde bu kitap takip edilecektir.
ENTEGRE OFİS DERSİ UYGULAMA SORULARI
Uygulama(M.S.Word) 1:Aşağıdaki metni yeni bir sayfaya biçimlendirmelri ile birlikte
olduğu gibi yazınız.
Bir Öğrenci Olarak Beklentilerim
Ben bir öğrenciyim. Yani bilgiyi, terbiyeyi talim etmeyi diğer bir ifade ile öğrenmeyi
isteyen kişiyim. Benim bilgi istemeden başka bir amacım, gayem yoktur. Okuldaki
derslerime bunun için hazırlıklı gelirim. Ders için gerekli olan defterimi kitabımı getirim.
Derslerimi düzenli olarak takip eder, notlarımı alırım.Dersler bitip evime gittiğimde bu
notlarımı tekrar gözden geçiririm. Yapılan uygulamaları o gün mutlaka evimde tekrar
ederim. Anlamadığım veya yapamadıklarımı not alır, gelecek derste mutlaka dersi veren
öğretim elamanına bunları sorarım.Yapamadıklarımı ve anlamadıkklaarımı öğrenirim.
Her şeyde olduğu gibi aldığım dersleri veren hocalardan da bir takım beklentilerim
var. Bunlar;
* Ders anlaşılır bir dille anlatılsın,
* Konuşmalar az, öz ve sade olmal,
* Ben notlarımı alırken yeni konu anlatılmasın, not almam için zaman bırakılsın,
* Anlatılan konular güncel olsun, tarih olmuş konu ve teknoloji anlatılmasın,
* Beni hayata hazırlasın,
Beklenitlerim karşılanırsa mutlu olurum. Yakınlarıma okulumu tavsiye eder onlarında
bu imkanlardan yararlanmasını isterim. Memmuniyetsizliğimi doğrudan hocalarım ile
paylaşırım.Çünkü sorunumu
çözceklerini biliyorum.Memmuniyetimi başta dost ve
arkadaşlarım olmak üzere herkes ile paylaşırım.
Yasin Öztürk
Adana-2014
Uygulama(M.S.Word) 2:
1. Adana, kozan, İmamoğlu, Osmaniye, Bahçe, Kadirli, Kahramanmaraş her bir il ve ilçe
için 5 satır mantıklı bilgi yazınız.
2. İllerin başlıkları 18 punto, türkuaz renginde, kalın, altı çift kırmızı renk çizgili, ortalı
olsun.
3. İllerin açıklaması 15 punto, symbol tipinde, türkuaz renginde, sağa hizalı olsun.
4. İlçelerin başlıkları 13 punto, koyu mavi, arial black, altı dalgalı çift çizgili ve çizgi
rengi erik, sola hizalı olsun.
5. İlçelerin açıklaması 10 punto, italik, verdana tipinde, iki yana hizalı olsun.
Uygulama(M.S.Word) 3:
1. Adana, kozan, İmamoğlu, Osmaniye, Bahçe, Kadirli, Kahramanmaraş her bir il ve ilçe
yeni bir sayfadan başlamak şartı ile 5 satır mantıklı bilgi yazınız.
2. İllerin başlıkları 23 punto, türkuaz renginde, kalın, altı çift kırmızı renk çizgili, ortalı,
geniş ve 12nk aralığında olsun.
3. İllerin açıklaması 20 punto, symbol tipinde, türkuaz renginde, sağa hizalı, normal satır
aralığında olsun.
4. İlçelerin başlıkları 18 punto, koyu mavi, arial black, altı dalgalı çift çizgili ve çizgi
rengi erik, sola hizalı, losvegas ışıkları metin efekti olsun.
5. İlçelerin açıklaması 15 punto, italik, verdana tipinde, iki yana hizalı, 1,5 satır
aralığında olsun.
6. Belgedeki tüm adana kelimelerine yanıp sönen metin efekt verin.
Uygulama (M.S.Word) 4:
1. Adana, kozan, İmamoğlu, Osmaniye, Bahçe, Kadirli, Kahramanmaraş her bir il ve ilçe
için 5 satır mantıklı bilgi yazınız.
2. Belgede geçen tüm kozan kelimesinin yerine “eskiden sis ismi ile bilenen çağdaş
kozan” kelimeleri ile otomatik olarak nasıl değiştireceğimizi açıklayınız. Açıklamayı
uygulayınız.
3. Belgeye şifrenin nasıl verileceğini ve verilen şifrenin nasıl kaldırılacağını açıklayınız.
4. Belgedeki tüm adana kelimelerine kırmızı, kozan kelimelerine turuncu vurgu yapınız.
5. Verilen vurguların nasıl geri alınacağını açıklayınız.
Uygulama(M.S.Word) 5:
Adana, kozan, İmamoğlu, Osmaniye, Bahçe, Kadirli, Kahramanmaraş her bir il ve ilçe
yeni bir sayfadan başlamak şartı ile 5 satır mantıklı bilgi yazınız.
“tahsinimza” yazıldığında otomatik olarak imza atılmasının nasıl sağlanacağını
açıklayınız. Bu açıklama 1.5 satır aralığında, %15 gri zemin üzerinde olsun.
word ekranından 10 tane düğmenin resmini alt alta koyarak yanlarına görevlerini
yazınız.
Sayfa alt bilgisi olarak sayfa no, ve belgeyi oluşturanın adı, üst bilgi olarak solda
üniversitenin amblemi, sağda türk bayragı olacak şekilde ayarlayınız. Türk bayrağı ve
üniversite amblemi word ard ve otomatik şekiller kullanarak kendiniz oluşturun..
Belgenin en başına içindekiler kısmının nasıl oluşturulacağını açıklayınız.
Uygulayınız.
1.
2.
3.
4.
5.
Uygulama(M.S.Word) 6:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Adana, kozan, İmamoğlu, Osmaniye, Bahçe, Kadirli, Kahramanmaraş her bir il ve ilçe
yeni bir sayfadan başlamak şartı ile 5 satır mantıklı bilgi yazınız.
Haftalık ders programı çizelgesini oluşturunuz. Tablonun dış çizgileri kalın ve kırmızı
renginde olsun. Matematik dersine yanıp sönen metin efekti veriniz. Türk dili dersi
turuncu zemin üzerinde olsun. Entegre ofis dersine turkuaz renginde vurgu yapınız.
Ders saatleri aşağıdan yukarıya doğru yazsın.
Haftalık ders programı İl ve ilçeler hakkındaki açıklamaların içerisinde olsun. Yani
tablonun dört bir yanında açıklama yazsın.
Sayfa alt bilgisi olarak sayfa no, ve belgenin kaydedilme tarihi, üst bilgi olarak solda
üniversitenin amblemi, sağda türk bayragı olacak şekilde ayarlayınız. Türk bayrağı ve
üniversite amblemi word ard ve otomatik şekiller kullanarak kendiniz oluşturunuz.
Osmaniye ili hakkındaki açıklamanın bulunduğu sayfa yatık diğerleri dik olsun.
Yatay ve dikey cetvellerin nasıl gösterilip gizleneceğini açıklayınız. Yatay ve dikey
cetvellerin ve üzerlerindeki araçların görevlerini açıklayınız. Bu açıklamanız koyu
mavi renginde, 1.5 satır aralığında olsun.
Uygulama(M.S.Word) 7:
1.Adana, kozan, İmamoğlu, Osmaniye, Bahçe, Kadirli, Kahramanmaraş her bir il ve ilçe için
5 satır mantıklı bilgi yazınız.
2. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş kelimeleri tıklandığında ilgili ilin valilik resmi internet
sitesine bağlansın.
3. Kozan, İmamoğlu, Bahçe, Kadirlikelimeleri tıklandığında ilgili ilçenin belediye resmi
internet sitesine bağlansın.
4.Her il ve ilçeden sonra “başa dön” kelimesi ekleyiniz. Bu kelime tıklandığında sayfa
başına gelsin.
5.Her il ve ilçeden sonra “detaylı bilgi” kelimesi ekleyiniz. İlçelerde bu kelime tıklandığında
ilgili ilçe hakkında detaylı bilgi verilen word dosyası açılsın. İllerde bu kelime
tıklandığında ilgili ilin geneli hakkında özet bilgi veren excel dosyası açılsın.
Uygulama(M.S.Excell) 8:
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
17
18
19
20
malın cinsi
kalem
alış fiatı
100
adet
8
kar oranı(%)
15
B.satış Fiatı
115
Kazanaç
120
toplamlar
100
8
15
115
120
Satış fiatı=alış fiatı*kar oranı/100+alış fiatı
Kazanç=b.satış fiatı*adet- alışfiatı*adet Yâda kazanç=(satış fiatı-alış fiatı)*adet
Not: Satış fiatı, kazanç ve toplamlar bilgisayar tarafından hesaplanacaktır. Hesaplamaların
olduğu hücrelere değer girişi yapılmasın.
Uygulama(M.S.Excell) 9:
F(x)=x3+3x2-5x+45 fonksiyonunu girilen x değerlerine göre hesaplayan aşağıdaki tabloyu
oluşturunuz
S.No
1
2
3
4
5
...
20
X değeri
1,2
1,4
1,6
1,8
2
5
değerler toplamı
F(x)=x3+3x2-5x+45 değeri
45,048
46,624
48,776
51,552
55
220
467
Not: renkli hücrelerdeki hesaplamalar bilgisayar tarafından otomatik yapılacaktır.
Hesaplamaların olduğu hücrelere değer girişi yapılmasın.
Uygulama(M.S.Excell)10:
yevmiye
gelir
vergisi(%)
damga vergi
Sabitler oranı(%)
s. no
1
2
3
4
5
6
16
17
18
19
20
adı soyadı
adana kozan
20
0,03
0,001
işe giriş
tarihi
çalıştığı gün
12.12.1812 6
7
8
6
6
6
toplamlar
81
brüt
maaş
120
140
160
120
120
120
0
0
0
0
gelir
vergisi
3,6
4,2
4,8
3,6
3,6
3,6
0
0
0
0
damga
vergi
0,12
0,14
0,16
0,12
0,12
0,12
0
0
0
0
kesinti
top.
3,72
4,34
4,96
3,72
3,72
3,72
0
0
0
0
net maaş
116,28
135,66
155,04
116,28
116,28
116,28
0
0
0
0
1620
48,6
1,62
50,22
1569,78
Not: renkli hücrelerdeki hesaplamalar bilgisayar tarafından otomatik yapılacaktır.
Hesaplamaların olduğu hücrelere değer girişi yapılmasın.
Uygulama(M.S.Excell) 11:
s.no
öğrencinin okul
no
adı soyadı
1
2
3
4
5
6
…
20
vize
final
ortalama
sonuç
80
20
80
80
Geçti
harf
Devam
et
not toplamı
Not:
1- Vize ve final notu olarak sadece 0–100 arasında değer girilebilsin başka herhangi bir değer
girişi yapılamasın.
2- ortalama elli ve yukarısı ise turuncu zemin üzerine yeşil, 50 den küçük ise mavi zemin
üzerine kalın kırmızı yazmasını sağlayın
3- Hesaplamaların olduğu hücrelere değer girişi yapılmasın.
4- 0–20 ff, 21–40-fd, 41–60-dd, 61–65-dc, 66–70-cc
Uygulama(M.S.PowerPoint) 12:
1- 16 sayfdan oluşan bir sunu hazırlayınız. Bu sunun her slaytı farklı slay geçisi ile geçsin
2- her slaytaki başlık, açıklama vs. farklı bir animasyon/efekt ile gelsin
3- esc tuşuna basıncaya kadar oluşturulan bu slaytlar ekranda kendiliğinden gösterimini
sürdürsünler.
Download

Uygulama soruları