KKTC
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LEFKOŞA
TC POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 – 2015 AKADEMİK YILI İLE İLGİLİ POLİS GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK SINAV VE İŞLEMLER
1-İNGİLİZCE SINAVI (YAZILI VE SÖZLÜ)
a)Yazılı İngilizce Sınav Tarihi: 21 TEMMUZ 2014
Sınav Yeri: Polis Genel Müdürlüğü-Lefkoşa
b)Sözlü İngilizce Sınav Tarihi: 24 TEMMUZ 2014
Sınav Yeri: Polis Genel Müdürlüğü-Lefkoşa
İngilizce Sınavı lise düzeyinde olacaktır. Her bölüm (Yazılı ve Sözlü) 100 (Yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Her
bölümden geçer puan 50(elli) ve üzeri olmak üzere sınav ortalama geçer puanı 60(atmış) ve üzeridir.İngilizce
Sınavından başarılı olanlar sırasıyla aşağıda belirtilen Yeterlik, Spor ve Sözlü Yarışma Sınavına katılırlar.
2. YETERLİK SINAVI
Sınav Tarihi : 04 AĞUSTOS 2014
Sınav Yeri : Polis Genel Müdürlüğü - Lefkoşa
Yeterlik Sınav Konuları
Konu
Matematik
Sosyal Bilgiler
Fen Bilgisi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili ve Edebiyatı
Kompozisyon
Ağrlığı
80%
20%
3. SPOR SINAVI
Sınav Tarihi : 07 AĞUSTOS 2014
Sınav Yeri : Polis Özel Harekat Müdürlüğü -Dikmen
Spor Sınav Konuları
Erkek Adaylar
Kriter Değerleri
Bayan Adaylar
400 Mt. Koşu
1.10.dk.
400 Mt. Koşu
Şınav
30 adet
(süre 1.30 dk.)
30 adet
(süre 1.30 dk.)
Şınav
Mekik
Kol Çekme
10 adet
Mekik
Uzun Atlama
Kriter Değerleri Spor Sınav Notu her kriter için 100
(yüz) puandır. Her kriterden alınan
1.20.dk.
toplam
puanın
krite
sayısına
20 adet
bölünmesi ile spor notu saptanır.
(süre 1.30 dk.)
25 adet
(süre 1.30 dk.)
3 mt.
4. SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI
Sınav Tarihi : 11 AĞUSTOS 2014
Sınav Yeri : Polis Genel Müdürlüğü – Lefkoşa
Sözlü Yarışma Sınav Konuları
Konu
Puan
Genel Görünüş Tavır ve Hareketler
30 puan
Konuşma Yeteneği ve Türkçeyi Kullanma Seviyesi
30 puan
Kendini İfade etme ve Anlatım Yeteneği
40 puan
Sözlü Yarışma Sınavı 100 (yüz) puan
üzeründen değerlendirilir. 50 (elli) ve
üzeri puan alamayanlar başarı listesine
giremez.
5. BAŞARI SIRASININ OLUŞTURULMASI
(Başarı Sırası aşağıda belirtilen kriterler değerlendirilerek oluşturulur)
Ağırlık
Konu
Diploma Notu
Lise Diploma notunun 10 ile
çarpımının %10'u
LYS Puanı
% 25
Yeterlik Sınav Notu
% 25
Spor Sınav Notu
% 10
Sözlü Yarışma Sınavı Notu
% 30
Başarı Listesi
Yukarıdaki taploda görülen yüzdeliklerden elde edilen puana göre, en yüksek puanı alan adaylardan başlamak üzere aşağıya
doğru yapılan sıralama ile oluşturulur ve gönderilecek öğrenci sayısı kadar asil, gönderilecek öğrenci sayısının yarısı kadar
(küsuratlar bir üste tamalanır) da yedek aday tespit edilir. Puanlarda eşitlik olması halinde sırasıyla yeterlik sınav notu, spor sınav
notu,üniversite giriş puanı, lise diploma notu ve sözlü yarışma sınav notu dikkate alınır.
Gönderilecek öğrenci sayısı kadar veya daha az müracaat olması halinde sadece sözlü yarışma sınavı yapılır.
6. SAĞLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI
Tarihi : 12-13-14 AĞUSTOS 2014
Yeri : Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi - Lefkoşa
Başarılı olup kaydı yapılan adaylar 25 Ağustos 2014 tarihinde Ankara'ya gönderilecektir.
Download

Ağrlığı 20% Erkek Adaylar Kriter Değerleri Bayan