YÖK 2014
http://www.yok.gov.tr/web/guest/yabanci-ogrenciler;jsessionid=568AFED3860C2365112CCEEEBB67CC27
Link:
2013-2014 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarına Göre Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kriterleri
SAT 1 (Scholastic Assessment Test)
toplam en az 1500 puan
GCE’ (General Certificate Education)
en az biri başvurulan bölümle ilgili olmak
üzere en az 2 konuda A Seviyesi (A Level)
ACT (American College Test)
en az 21 puan
Ürdün ve Filistin’de yapılan Tevcihi (Tawjihi)
Lübnan’da yapılan Bakalorya Sınavları
(Baccalauréat Libanais)
fen dalında (Scientific Stream) en az 85
diploma notu Scientific Stream'de en az 14
Çin Halk Cumhuriyetinde yapılan Gaokao sınavı
en az 500 puan
Uluslararası Bakalorya
Diploma notu en az 25
Fransız Bakaloryası
en az 12/20
ABITUR
YGS sonucunda barajı aşanlar
en fazla 4
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilir.
Kendi ülkesinde YÖK tarafından tanınan bir üniversiteye
kabul edilenler
geçerli lise diploması+ilgili ülke elçiliği veya
bakanlık onaylı belge
Download

YÖK 2014 http://www.yok.gov.tr/web/guest/yabanci