ANALİZ SONUÇ FORMU
EK-2
Laboratuar Adı
Laboratuar Adresi
Laboratuar Sorumlusu
Tel:
e-posta:
Kapsam
Parametre
Fax:
Kullanılan Metot Adı ve Numarası
Sonuç
Birim
Toprak
Arsenik (As)
mg/kg
Toprak
Kadmiyum (Cd)
mg/kg
Toprak
Bakır (Cu)
mg/kg
Toprak
Krom (Cu)
mg/kg
Toprak
Civa (Hg)
mg/kg
Toprak
Baryum(Ba)
mg/kg
Toprak
Çinko (Zn)
mg/kg
Toprak
Nikel (Ni)
mg/kg
Toprak
Aldrin
µg/kg
Toprak
delta-BHC
µg/kg
Toprak
alpha-BHC
µg/kg
Toprak
beta-BHC
µg/kg
Toprak
gamma-BHC
µg/kg
Toprak
4,4'-DDD
µg/kg
Toprak
4,4'-DDE
µg/kg
Toprak
4,4'-DDT
µg/kg
Toprak
Dieldrin
µg/kg
Toprak
Endosulfan sulfate
µg/kg
Toprak
Heptachlor
µg/kg
Laboratuvar Sorumlusu
…/…/2014
İrtibat adresi.
İrtibat Gamze YÜCEL e-posta : [email protected]
irtibat Ayşe Birim UĞUR e-posta : [email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Onaylayan imza
…/…/2014
Download

EK-2 ANALİZ SONUÇ FORMU