CERRAHİ OKULU CHILD-PUGH
SINIFLAMASI
Dr. Dilek KUZUKIRAN CERRAHİ OKULU • 
Karaciğer sirozu, dünyanın pek çok bölgesinde en önemli ölüm nedenlerinden • 
BaK Avrupa ve Kuzey Amerikada çoğunlukla alkol tükeNmi • 
Ülkemizde HBV ve HCV'ye bağlı olarak gelişen kronik karaciğer hastalığı Hafif ateş
• Bulantı ve kusma
CERRAHİ OKULU • Ödem
• Spontan burun veya diş eti kanaması-ekimozlar
• İştahsızlık
• Halsizlik, yorgunluk, güçsüzlük
• Kas krampları
• Kıllarda azalma ve dağılımında bozukluk
• Memelerde büyüme (Jinekomasti) (Erkeklerde)
• Cinsel davranış değişiklikleri ve libido da azalma, impotans
• Kaşıntı
• Kas krampları
• Dispne-takipne
• Kilo kaybı veya kilo artışı
Dudak çevresinde çatlak
• Dilde atrofi
• Solukluk
• İkter
• Ekimoz
• Parotis büyüklüğü
• Temporal atrofi
• Ekstremitelerde adale atrofisi
• Spider anjioma
• Palmar eritem
• Tenar ve hipotenar atrofi
• Beyaz tırnak
• Dupuytren kontraktürü
• Çomak parmak
• Testislerde küçülme
• Erkeklerde jinekomasti
• Siyanoz
• Ödem - asit
• Pigmentasyon
• Hipotansiyon
• Splenomegali
CERRAHİ OKULU • 
Prognoz; • 
Etyoloji, • 
Klinik (hastalığın tanı konulduğu zamanki karaciğer hücre yetmezliği ve komplikasyonların varlığı), • 
Laboratuar bulguları, • 
Histolojik lezyonun şiddeN, • 
Tedavi CERRAHİ OKULU • 
Dekompanse sirozda (asit, sarılık, hematemez olan), tanı konulduktan sonra 3 yıllık sağ kalım %15 ve 5 yıllık sağ kalım %7-­‐%10 • 
Kompanse sirozlu hastalarda dekompanzasyon oranı yılda yaklaşık %10 CERRAHİ OKULU Child-Pugh Sınıflaması
Parametreler Değerler EnsefalopaN Yok Grade I-­‐II Grade III-­‐IV 1 2 3 Asit Yok Hafif Fazla ve tedaviye dirençli 1 2 3 Bilirübin (mg/dL)* < 2 2-­‐3 >3 1 2 3 Albumin(g/dL) > 3.5 2.8-­‐3.5 < 2.8 1 2 3 Protrombin AkNvitesi (%) > 50 40-­‐50 < 40 1 2 3 Puan
Grup A= 5-6 puan; Grup B= 7-9 puan; Grup C=10-15 puan
(*) Primer bilier sirozda bilirübin düzeylerindeki düzeltme: < 4 mg/dL (1 puan), 4-10 mg/dL (2 puan), >
10 mg/dL (3 puan).
(Perioperatif morbidite ve mortalite Child A: %10, Child B: %30, Child C: %82)
Download

chıld-pugh sınıflaması