30/01/2014
6 Şubat 2014 Perşembe Günü Saat 9:30'da Yapılacak
Mahkeme Toplantısı Gündemi
Sıra
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Başvuru
No
2012/254
2013/3912
2013/3202
2013/3007
2013/3309
2013/1335
BİRİNCİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Bölüm
Başvuru Konusu
Komisyon
İnceleme
Evresi
1. Bölüm
2.Komisyon
Başvurucu, kasten adam öldürme
suçundan
yargılandığı
Mahkemenin
yargılamanın
yenilenmesi
taleplerini
reddetmesi nedeniyle adil yargılanma
hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
Kabul
Edilebilirlik
ve Esas
1. Bölüm
1.Komisyon
Başvurucu, İlçe Seçim Kurulu
Başkanının
kararı
sonucunda
oda
seçimlerine katılamaması nedeniyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri
sürmüştür.
Kabul
Edilebilirlik
ve Esas
1. Bölüm
2.Komisyon
Başvurucu, terör olayları nedeniyle
köyünü terk etmek zorunda kaldığını,
uğradığı zararların karşılanması amacıyla
tazminat komisyonuna yaptığı başvurudan
ve akabinde açtığı davadan bir sonuç
alamadığını ve başvurusunun karara
bağlanmasının yaklaşık 7 yıl sürdüğünü
belirterek
Anayasa’da
düzenlenen
mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ve
özel hayatının korunması yükümlülüğünün
ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
Kabul
Edilebilirlik
ve Esas
1.Bölüm
2.Komisyon
Başvurucu, terör olayları nedeniyle
köyünü terk etmek zorunda kaldığını,
uğradığı zararların karşılanması amacıyla
tazminat komisyonuna yaptığı başvurudan
ve akabinde açtığı davadan bir sonuç
alamadığını ve başvurusunun karara
bağlanmasının yaklaşık 5 yıl sürdüğünü
belirterek
Anayasa’da
düzenlenen
mülkiyet ve adil yargılanma haklarının
ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
Kabul
Edilebilirlik
ve Esas
1. Bölüm
3. Komisyon
Başvurucu, terör olayları nedeniyle
köyünü terk etmek zorunda kaldığını,
uğradığı zararların karşılanması amacıyla
tazminat komisyonuna yaptığı başvurudan
ve akabinde açtığı davadan bir sonuç
alamadığını ve başvurusunun karara
bağlanmasının yaklaşık 8 yıl sürdüğünü
belirterek
Anayasa’da
düzenlenen
mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ve
özel hayatının korunması yükümlülüğünün
ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
Kabul
Edilebilirlik
ve Esas
1. Bölüm
1. Komisyon
Başvurucu,
17/4/2008
tarihinde
sulama suyu nedeniyle çıkan tartışma
üzerine beş kardeşinin öldürülmesi ile
sonuçlanan olayda, sanıklar C. K., F. K. ve
B. K.’nin asli fail olarak cezalandırılmaları
yerine,
Mahkemece
delillerin
değerlendirilmesinde
ve
hukuki
nitelendirmede hata yapılarak C. K.
hakkında “suçluyu kayırma” suçundan
uygulama yapılması ve F. K. ile B. K.’nin
Kabul
Edilebilirlik
ve Esas
de beraatlarına karar verilmiş olması
nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal
edildiğini ileri sürmüştür.
7.
8.
9.
2013/5554
2012/574
2013/8998
1. Bölüm
2. Komisyon
Başvurucu şirket, %35 oranında beyan
ettiği ve çalışanlarının gelirinden kesinti
yaparak ödediği 2007 yılı Mayıs ayına ait
21.718,34 TL gelir vergisinin düzeltme
hükümlerine göre terkin edilmemesine
ilişkin işlemin iptali ve fazla yatırılan
verginin tazmini istemiyle açtığı davanın
reddedilmesi nedeniyle eşitlik ilkesinin ve
mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri
sürmüştür.
Kabul
Edilebilirlik
ve Esas
1. Bölüm
3. Komisyon
Başvurucu, Türk Silahlı Kuvvetlerinde
sözleşmeli uzman erbaş olarak görev
yapmakta iken sözleşmesinin hukuka
aykırı olarak feshedildiğini, bu işlemin
iptali istemiyle açtığı davadan da sonuç
alamadığını
belirterek
masumiyet
karinesinin ve adil yargılanma hakkının
ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
Kabul
Edilebilirlik
ve Esas
1. Bölüm
1. Komisyon
Başvurucu, trafik polislerince verilen
154.TL tutarındaki idari para cezasına
ilişkin tutanağın hukuka aykırı olarak
düzenlenmesi ve tebliğ edilmesi ve bu
işleme karşı açtığı davanın reddedilmesi
nedeniyle anayasal haklarının ihlal
edildiğini ileri sürmüştür.
Kabul
Edilebilirlik
ve Esas
Download

İndirilebilir Katalog