Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)
ANTALYA VE TÜRKİYE
KONAKLAMA SEKTÖRÜ ENVANTERİ
ÖZET NOTLAR - 2014
30
YIL
1984-2014
AKTOB ARAŞTIRMA 2014
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)
1
2014 yılı verilerine göre,
Antalya bölgesinde BAKANLIK+BELEDİYE belgeli tesislerde
toplam yatak arzı 567 077
Türkiye’de BAKANLIK+BELEDİYE belgeli tesislerde
toplam yatak arzı 1 297 100
Türkiye yatak arzının sayısal gelişimi (000)
1297,0
2013
1263,5
ANTALYA VE TÜRKİYE KONAKLAMA SEKTÖRÜ ENVANTERİ-2014
2012
1223,7
2011
1203,2
2010
2009
1015,8
2008
1008,0
975,4
2007
940,5
2006
910,3
2005
876,3
2004
850,1
2003
763,6
2002
734,6
2001
719,9
2000
0,0
200,0
400,0
600,0
2
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)
2
Anta lya’d a va rol a n te s i s l e r in
b e lge a lı n a n ku r u m a göre d ağ ı lı mı , %
Antalya
BAKANLIK
BELEDİYE
% 82,5
% 17,5
Antalya'da tesislerin
belge alınan kurumlara göre dağılımı,%
ANTALYA VE TÜRKİYE KONAKLAMA SEKTÖRÜ ENVANTERİ-2014
17%
Bakanlık
83%
3
Belediye
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)
3
Tü rk iye’d e va rol a n te s i s l e r i n
be lge a lı n a n ku r u m a göre d ağ ı lı mı , %
BAKANLIK
BELEDİYE
% 57,7
% 38,3
ANTALYA VE TÜRKİYE KONAKLAMA SEKTÖRÜ ENVANTERİ-2014
Türkiye'de tesislerin
belge alınan kurumlara göre dağılımı,%
40%
60%
4
BAKANLIK
BELEDİYE
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)
4
Anta lya’d a va rol a n te s i s l e rd e k i ya t a k a r z ı nı n
c oğ ra f i ol a ra k d ağ ı lı mı , %
DOĞU68,4
BATI
% 20,3
MERKEZ (GÜNEY VE KUZEY)
11,3
Antalya'da tesislerin coğrafi dağılımı, ,%
ANTALYA VE TÜRKİYE KONAKLAMA SEKTÖRÜ ENVANTERİ-2014
BATI
20%
MERKEZ
11%
DOĞU
69%
5
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)
5
Anta lya’d a yata k a r z ı nı n
b ölge l e re göre d ağ ı lı mı ,%
Antalya'da yatak arzının bölgelere dağılımı,%
DİĞER
KAŞ
KUMLUCA
KONYAALTI
MURATPAŞA-LARA-ŞİCİ
AKSU-KUNDU
ANTALYA VE TÜRKİYE KONAKLAMA SEKTÖRÜ ENVANTERİ-2014
SERİK-BELEK
KEMER
MANAVGAT-SİDE
ALANYA
0,0
5,0
10,0
6
15,0
20,0
25,0
30,0
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)
6
Tü rk iye’d e va rol a n te s i s l e rd e k i yat a k a r z ı nı n
c oğ ra f i d ağ ı lı mı , %
BÖLGELER
AKDENİZ
EGE
MARMARA
ORTA ANADOLU
D.GD.ANADOLU,KARADENİZ
ANTALYA*
Akdeniz içinde yer almaktadır.
Pay,%
50,8
21,3
16,6
5,8
5,5
48,3
Türkiye yatak arzının bölgelere dağılımı, %
ANTALYA VE TÜRKİYE KONAKLAMA SEKTÖRÜ ENVANTERİ-2014
60
50
40
30
20
10
0
7
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)
7
Ant a lya’d a te s i s l e r i n
t ü r ve s ı nıf l a r ı n a göre d ağ ı lı mı (Ba k a nlı k b e lge li)
Antalya'da tesislerin sınıflarına göre dağılımı,%
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
ANTALYA VE TÜRKİYE KONAKLAMA SEKTÖRÜ ENVANTERİ-2014
5,0
0,0
8
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)
8
Anta lya’d a yata k a r z ı nı n
t ü r ve s ı nıf l a r ı n a göre d ağ ı lı mı (Ba k a nlı k b e lge li)
Antalya'da yatak arzının sınıflarına göre dağılımı, %
60,0
50,0
40,0
30,0
ANTALYA VE TÜRKİYE KONAKLAMA SEKTÖRÜ ENVANTERİ-2014
20,0
10,0
0,0
9
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)
9
Tü rk iye’d e te s i s l e r i n
t ü r ve s ı nıf l a r ı n a göre d ağ ı lı mı (Ba k a nlı k b e lge li)
Türkiye'de tesislerin sınıflarına göre dağılımı,%
30
25
20
15
10
ANTALYA VE TÜRKİYE KONAKLAMA SEKTÖRÜ ENVANTERİ-2014
5
0
10
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)
10
Tü rk iye’d e yata k a r z ı nı n
t ü r ve s ı nıf l a r ı n a göre d ağ ı lı mı (Ba k a nlı k b e lge li)
Türkiye'de yatak arzının sınıflarına göre dağılımı,%
45
40
35
30
25
20
15
ANTALYA VE TÜRKİYE KONAKLAMA SEKTÖRÜ ENVANTERİ-2014
10
5
0
11
Download

TÜRK KA