Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
AKTOB
Dünden bugüne ve yarına...
AKTOB ARAŞTIRMA YAYINLARI 2014
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Yeni Dünya’da AKTOB’un Misyonu
Tam otuz yıl oldu, AKTOB kurulalı… Tam
zamanında, daha işin başında, kitle turizmi
dediğimiz turizm türünün daha en başlangıcında.
Devletin turizmi ciddiye almasıyla çıkartılan 2634
Turizm Teşvik Kanunu ile neredeyse eş zamanlı.
Dünyayı her gün değiştiren insan, bu son otuz
yılda daha fazla ve daha hızlı yer değiştirme
yeteneğine kavuştu. Demir perde yerine tül perde
kullanabilmeyi öğrenen toplumlar hem ekonomik
hem de sosyal açıdan hızla gelişti.
İnternet, cep telefonu henüz yokken; birlik,
beraberlik, daha iyiye yelken açmak, olanaksızlıkları
birlikte yenmek, birlikten kuvvet doğar
düşüncesiyle kuruldu.
Bu gelişme bu toplumlarda insanın yaşamdan
beklentilerini daha fazla açığa vurma özgürlüğünü
beraberinde getirdi, kişinin kendisine yönelik bir
yaşam ve tatil anlayışı geliştirdi.
İleriyi görebilmek önemliydi, Türkiye zor bir
süreçten yeni çıkmıştı; yıl 1984. Antalya’ya bir yılda
gelenlerin sayısı 35 bin, bugünün hesabıyla 12 saatte
gelenlerin sayısına eşit…
Bugünün tatil dünyasında rekabet çıtaları bunun
üzerine kuruluyor. Sosyal medyadaki hızlı gelişim
ve değişim ‘bireysellik’ üzerine kurulu, ‘ben’
merkezli. İnsanın ‘dikkate alınma’ isteğinin bir dışa
vurum olgusu olarak da görebiliriz bunu.
Otuz yılda nereden nereye… Binlerden 10
milyonlara. Tarihe eşlik etmek herhalde buna denir.
Kuranların eline sağlık, yaşatanların inancına
takdir.
Türkiye turizmi artık gençlik dönemini kapatıyor,
‘biz henüz genç bir turizm ülkesiyiz, olur böyle
şeyler’ dönemi geçti artık, mazeretler dönemi
bitti. Mazeretler artık hafif bir tebessümle dinlenir
oldu, inandırıcılıktan çok uzak… Turizmde kalite
kavramı, sürdürülebilirlik ön planda.
2
Antalya bu otuz yılda muhteşem bir yolculuk yaptı.
Haftada sadece Pazartesi ve Perşembe İstanbul’dan
bir uçak seferiyle başlayan bu hikâye, bugün 55
ülkeden 330 şehirden uçakla devam ediyor.
Dünya her gün yeniden kurulmak üzere değişiyor,
dün yatarken bıraktığımız gibi uyanmıyoruz
dünyaya, bizimle uyumuyor. Dünyayı insan
yaratmadı ama dünyayı insan yönetiyor, her türlü
ihtiras, hırs ve güç arayışı ile… Engel tanımadan,
denge aramadan.
Birçok ülkede aşırı milliyetçi ve ırkçı söylemlere
sahip partiler güçleniyor, iktidar ortağı veya iktidar
partisi haline geliyor. Turizmin birlikte yaşaması en
zor yaklaşıma sahip bu akımlar gittikçe sempati ve
kuvvet topluyor.
Oysa ne çok sevinmişti turizm, ‘demir perdenin’
kalkmasına, sınırların kalkmasa da hoşgörüyle
donatılmasına, sadece ticaretin değil, insanın da
dolaşabilmesine olanak tanınmasına...
Bir demir perde kalkmıştı, şimdi farklı demir
perdeler yeniden yaratıldı, bazıları ırksal, bazıları
dinsel, bazıları mezhepsel, bazıları ise içimizde,
vicdanımızda, bazıları ise düşüncelerimizde.
Oysa ben kendi adıma hep daha güzel bir dünya
hayal etmiştim. Bir nedeni olduğu için değil. Belki
bir temenniydi, belki gönlümden öyle olmasını arzu
ettiğim için…
İnsanın içindeki ‘demir perdeler’ yıkılması en zor
olanlardır.
O halde, ‘beni kişi olarak dikkate al’ diyen bir
gelişimi turizm sektörü olarak doğru algılamak
ve buna göre hizmet sunumu yapmak doğru bir
yaklaşım olsa gerek.
Günümüzde, turizmin geleceği konusunda olumlu
yorumların daha çok olduğu bir dönem yaşıyoruz.
Seyahat sayılarındaki artış, ulaşım araçlarının
gelişmişliğine kuşkusuz bağlanabilir. Ancak insanın
dünyayı görme merakının da arttığı bir yüzyıl
içindeyiz. Ulaşım araçlarının yanı sıra iletişim
araçlarının da uzak olanı yakınlaştırması ve bu
merakı daha arttırması önemli bir unsur.
Turizmin geleceğine bu merakın, ‘yabancı olanın
keşfedilmesi’ olarak da nitelendirebileceğimiz
olgunun damga vuracağını düşünmekteyim.
‘Yabancı’ kavramını burada insandan ziyade her şey
için kullanmaktayım, ‘bana yabancı’ anlamında.
Bu bir meyve de olabilir, bir spor türü de, dağlar,
tepeler, kum fırtınası da, buzullarla kaplı olan bir
dağ da, bir masaj, yetenek geliştirme ve öğrenme
süreçleri de, ruhsal
eğitim de, ruhsal ve bedensel özgürlük de…
‘Bana yabancı’ olan her dünyayla tanışmak, onu
keşfetmek ve onu yaşamak. Bence turizmin
geleceğinde ‘değişen insanı’ görmek gerekir, çünkü
geleceğin turizmi bunun üzerine kurulacak.
Zihinlerimizdeki demir perdeler kalkıp, yerine tül
perde koyabildiğimiz ölçüde geleceğin turizminden
alacağımız pay artabilecektir.
AKTOB, bundan sonraki otuz yılda çalışmalarını
her alanda, ülkemizde turizmin önünde engel teşkil
eden perdelerin hem zihinlerde, hem eylemlerde,
demirden tüle dönüşmesi için, ‘yabancı’ olan
her şeye hoşgörüyle bakılmasını sağlamak üzere
sürdürecektir.
AKTOB’un Misyonu ve Vizyonu bugüne kadar
Antalya ile sınırlı kalmamıştır, bundan sonra da
kalmayacaktır. Nice otuz senelere.
Yusuf Hacısüleyman
AKTOB Başkanı
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
BAŞKANLARIMIZ…
ALİ BERBEROĞLU
1984-1997
SELAHATTİN
SAKLICA
1997-1999
AHMET BARUT
1999-2003
OSMAN AYIK
2003-2007
3
SURURİ
ÇORABATIR
2007-2014
YUSUF
HACISÜLEYMAN
2014-
AKTOB’a, Antalya ve Türkiye turizmine emek veren herkese
minnet ve saygılarımızla...
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Turizm sektörünün öncü kuruluşu
AKTOB 30 YAŞINDA
4
T
ürkiye turizminin dünya pazarına
önemli bir aktör olarak katılmaya
başladığı yılların başında 1984’te kurulan
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler
Birliği (AKTOB), bugün 500’e yakın üyesi
ile sektörün öncü yapıları arasındadır.
O yıllarda, Akdeniz Turistik Otelciler
Derneği (AKTİD) adıyla kurulan AKTOB,
aradan geçen 30 yılda, Türkiye’de turizm
sektörünün gelişmesinde öncülük eden
Antalya’nın özellikle konaklama sektörü
yapılanmasında da hayati rol üstlenmiştir.
1984 yılında, başta Antalya Turistik
İşletmeciler Derneği (ANTİD) olarak
kurulan birlik, daha sonra adı Akdeniz
Turistik Otelciler Derneği (AKTİD)
şeklinde değiştirdi. Sektörün gelişimine
paralel olarak büyüyen birliğin adı ilerleyen
dönemde Akdeniz Turistik Otelciler ve
İşletmeciler Birliği (AKTOB) odu.
AKTOB, 30 yıl önce kurulduğunda, değil
Antalya, Türkiye turizminin potansiyeli
bugün en az gelişmiş bölgemiz kadar bile
değildi. Mesela; o yıllarda Türkiye, 150
bin kadar belgeli ve belgesiz yatağa sahip
tesislerde 2 milyon dolayında yabancı
ziyaretçiyi ağırlıyordu.
Bugün 500 bini aşan yatak kapasitesiyle
Antalya’da turistik beldelerin her birinin
ağırladığı turist sayısı 2 milyonu aşmış
durumdadır.
İşte bu gelişmeyi öngören Türkiye turizm
politikaları doğrultusunda çalışan AKTOB
kurucuları ve üyeleri, 30. Yıla girilirken
hedeflerini daha da yukarı çekmiştir.
Bugün 35 milyon ziyaretçiyi 1,2 milyon
yatağı aşan tesislerde ağırlayan Türkiye
turizminin gelişiminde AKTOB ve
üyelerinin 30 yıllık mücadelesi büyük yer
teşkil eder niteliktedir.
Öyle ki Antalya, turist sayısında turizm
gelirine, yatak kapasitesinden turizm
istihdamına kadar, Türkiye turizminde
üretilen her 3 değerin birinin sahibi
konumundadır.
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Kurucu Başkan Ali Berberoğlu:
“Bir aile havasında
kenetlenmiş,
bir şeyler yapmak
isteyen gönüllü
insanlardık.”
5
AKTOB’un kuruluşu ve gelişimini, “Derneğe,
kuruma yalnızca aidat ödeme külfeti olarak
bakarsanız hiçbir şey elde edemezsiniz. Bugün
AKTOB bir yerlere geldiyse bu anlayış olmadığı
içindir” şeklinde özetleyen merhum kurucu
başkanımız Ali Berberoğlu o yılları şöyle
değerlendiriyordu:
“Ben sektörün hem otelcilik hem de acentecilik
alanlarında da bulundum. Otelimi 1978’de açarken
çok gülenler oldu. Ama yola çıkarken bu mesleğe
ve sektöre inanmıştım. O zamanlar Kemer’de
yol yoktu, kayıklarla gidilip gelinirdi. Elektrik
yoktu, hatta hijyenik tuvalet kağıdı bile. Özetle
o imkansızlıklar içinde ilerlemek, sorunlara çare
üretmekte zorlanıyorduk.
O zamanlar bu sektörde çalışan bir grup arkadaş,
bir araya gelememenin ve çözüm bulamamanın
eksikliğini aşmak için toplantılar yaptık. Arkadaş
meclislerindeki konuşmalar en son Cennet Otel’de
yaptığımız görüşme ile somutlaşmaya başlamıştı.
O zaman ben, Ali Barut, Ercan Evren Bey, Kaya
Gülersan bu derneği kuralım dedik ve sahası
Kalkan’dan Hatay’a kadar uzanan, Akdeniz
Turistik Otelciler Derneği AKTİD ortaya çıktı.
Faaliyete Işıklar Caddesi’nde bulunan ofiste
başladık. Para pul sorunu ve bir çok olanaksızlık
altında çalışmaya başladık.
O dönemde Turizm Bakanlığı da yeniden
yapılanıyor, adeta turizmi herkes yeni öğreniyordu.
Şimdilerde pek de görmediğimiz bir birliktelik
kurulmuştu. Bakanlık ve biz 5 bölge derneği
sürekli olarak diyalog toplantıları yapıyorduk.
Yılda en az 2-3 kez yaptığımız bu toplantılarda;
yıldızlama, sınıflama ve denetleme gibi asli işlerde
işbirliği yapıyor, atılması gereken adımlara birlikte
karar veriyorduk adeta. Alaylıydık, yapacaklarımız
fazlaydı. AKTİD, Anadolu Otelciler Birliği
rahmetli Beyhan Abi, Güney Marmara Ferruh Abi,
İzmir’de Haluk Abi sürekli bu toplantılarda çalışıp,
iyi sonuçlar da alabiliyorduk. Bir aile havasında
kenetlenmiş, bir şeyler yapmak isteyen gönüllü
insanlardık.”
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
1. Dünden bugüne ve yarına AKTOB
AKTOB’da kurumsallaşma süreci
6
İkibinli yıllara kadar bünyesinde deneyimli
kadrolar ve birimler oluşturma gayreti
içinde olan AKTOB, 1999-2000 döneminde,
gelecek yıllar için daha etkin çalışan bir
birlik hedefinde yeni bir vizyon politikası
hazırladı. Türkiye turizminin önemli
konuları hakkında ana vizyonları ortaya
koyan çalışmanın içinde AKTOB’un
kurumsallaşması da yer alıyordu.
Buna göre AKTOB içinde; Genel
Sekreterlik, Sekreterlik, Üye geliştirme
Birimi, Ar-ge Eğitim Sorumlusu, Halkla
İlişkiler ve Tanıtım-Pazarlama Sorumlusu,
mali ve Hukuk İşleri Sorumlusu birimleri
tanımladı.
Bu birimler, 2010 yılından sonra yapısını
değiştirdi ve araştırma birimi kendi başına
bir birim olarak ayrıldı. Haziran 2012’den
bu yana AKTOB Araştırma Birimi (Ar-Ge)
çalışmalarına devam etmektedir.
Bugün AKTOB’un profesyonel kadrosunda;
Genel Sekreterlik, Sekreterlik, Üye
geliştirme Birimi, Basın, Halkla İlişkiler
ve Ar-Ge Birimi, Eğitim Birimi, Mali ve
Hukuk İşleri birimi, Sınav ve Belgelendirme
Merkezi Müdürü, Kalite Müdürü,
sekreterya ve mutfak birimi bulunmaktadır.
Diğer yandan, AKTOB kadrosunda yer
almayıp, kurumun çeşitli projelerinde fiilen
destek olan, hizmet veren ve danışmanlık
yapan kişi ve kurumlar da bulunmaktadır.
Öte yandan AKTOB, bugün Sınav ve
Belgelendirme Merkezi’ni de bünyesinde
bulunduran AKTOB Eğitim ve Tanıtım
İktisadi İşletmesini 2010 yılının
ortalarından başlayan çalışmaları ile hayata
geçirdi.
Yine aynı dönemde Antalya Tanıtım
A.Ş’nin kuruluş çalışmaları başladı ve
AKTOB 2011 yılında bu yapının ana
ortaklarından biri olarak, ilimizin
tanıtımında önemli rol üstlendi.
Yıllar içinde, turizmin hızlı büyümesine
paralel üye sayısı artan AKTOB, yönetim
kurulunda yer alan üye sayısı da arttı. 7
kurucu üye aile yola çıkan AKTOB’un
yönetim yapılanması, zaman içinde 9,
11, 13 ve 15 kişiye ulaştı. Bugün asil ve
yedek üyelerle birlikte AKTOB yönetim ve
denetleme kurullarında 36 sektör temsilcisi
görev yapmaktadır.
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
7
Birlik yayın organı
AKTİD Dergisi’nden
RESORT’a uzanan tarihi birikim
AKTOB’dan bir ilk:
İlk sayısı 1986 yılının yaz aylarında çıkan
aylık dergimiz AKTİD Dergisi, çeşitli
imkansızlıklar içinde 1991 yılı Kasım ayına
kadar yayınlandı. Verilen kısa bir sürenin
ardından 1993 yılı yazından itibaren
yeniden yayına dönen AKTİD Dergisi,
2000’li yılların başında yerini Resort
Dergisi’ne bıraktı.
Ulusal ve uluslar arası alanda bir çok
gelişmeyi yakından takip eden AKTOB
Yönetimi, geçtiğimiz 4 yıl içinde Uluslar
arası Resort Kongresi adı altında bir
organizasyonu kurumsallaştırdı.
Yıllar içinde AKTOB yönetimi yayın
politikasını geliştirerek, çalışmalarına 2002
yılında Resort Dergisi adıyla devam etti.
12 yıldır kesintisiz olarak her ay yayınlanan
Resort Dergisi’nde, Türkiye ve dünya
turizminin haber ve araştırmaları
yayınlanıyor.
Uluslar arası Resort Turizm Kongresi
Bu yıl 4’üncüsü yapılacak olan Uluslar arası
Resort Kongresi’ne yurtiçi ve yurtdışından
sektörün önde gelen şirket, kurum ve
yapıların tepe yöneticileri konuşmacı olarak
katılırken, binden fazla katılımcı da bu
organizasyona dahil oluyor.
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Sektörün ilk sınav ve belgelendirme merkezi kuruldu
Turizm çalışanlarını sertifikalandırmaya başladı
8
AB yasaları ve uyum çalışmaları
çerçevesinde, turizm sektöründe çalışanların sertifikalandırılmasında da ilk adımlardan birini atan AKTOB, 2008 yılında
başladığı Sınav ve Belgelendirme Merkezi
oluşumunu, 2014 yılında tamamladı.
Sektörde, Merkezi Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türkiye Kalite Kurumu
(TÜRKAK) tarafından akredite edilen
ilk merkezi açan AKTOB, sınav be belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamış
bulunmaktadır.
“Nitelikliyim, Sertifakalıyım, Turizm Sektöründe Farklıyım”
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler
Birliği Eğitim ve Tanıtım İktisadi İşletmemiz Bünyesinde kurulan Sınav ve Belgelendirme Merkezi, Türk Akreditasyon
Kurumu (TURKAK) tarafından TSE EN
ISO / IEC 17024 Personel Belgelendirme
Standardına uygun bulunarak, ilk etapta
"Oda Temizleme Görevlisi (Seviye 2) (Kat
Görevlisi), Kat Sorumlusu (Seviye 3)(Kat
Şefi), Genel Alan Görevlisi (Seviye 2) (Mey-
dancı), Genel Alan Sorumlusu (Seviye 3)
(Meydan Şefi)" meslek çalışanlarını, Ulusal
Meslek Standartlarına göre sertifikalandırma konusunda Akredite oldu.
Merkez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) tarafından da YB-0015
Yetkilendirme numarası ilk etapta adı geçen
mesleklerde Sınav ve Belgelendirme yapmak
üzere yetkilendirildi.
Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için
MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi,
beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu
gösteren asgari normlara uyum şeklinde
tanımlanan Ulusal meslek standardı işveren
ve çalışanlar için hayati öneme sahiptir.
İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi
ve becerilerin önceden bilinmesi, nitelikli
işe uygun olmayan adayı istihdam ederek
para ve zaman kaybetme riskini azaltmaktadır. İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere
sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen
kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmaktadır. İnsan kaynakları
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
9
yönetiminde; seçme ve yerleştirme, görev
tanımlarının oluşturulması, beceri-yetkinlik
boşluklarının tespiti, hizmet içi eğitimin
planlanması, performans değerlendirmesi, kariyer danışmanlığı ve rehberlik gibi
birçok alanda önemli girdi sağlamaktadır.
Mesleki yeterlilik belgelerine sahip nitelikli
işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile
tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması desteklenmektedir.
Öte yandan sertifika alacak çalışanlar
açısından da; bir işi başarıyla ve işveren
tarafından kabul edilebilir ölçülerde yapabilmesi için sahip olması gereken bilgi,
beceri ve yetkinliklerin neler olduğunu
göstermesi, işe başvuruken sahip olduğu
bilgi ve becerileri sergileme olanağı vermesi,
yeni iş öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi, bilgi ve
beceri boşluğunun ne düzeyde olduğunu,
dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini göstermesi gibi önemli konularda
donanım sağlamaktadır.
Sınavlar sonucunda başarılı olanlara verilen
sertifikalar AB'de de kabul görmekte, Europass Belgesi ile birlikte 5 yıllığına geçerliliğini korumaktadır.
Sertifika sahibi olan kişi 5 yıllık süre içerisinde 2 tam yıl o işte çalışmak ve çalıştığını
da belgelendirmek, kurumumuz da bunun
takibini yapmak zorundadır. 2 Tam yılı o
işte çalışmayan veya çalışamayanların sertifikaları iptal olmaktadır. Çalışmaları halinde
ise sertifika süreleri 5 yıl daha otomatik
olarak uzatılmaktadır.
Ancak bir sonraki dönem için kişi yeniden
sınava girecektir. Buradaki yeniden sınava
girme zorunluluğu sektördeki yeniliklere
adaptasyonunun ölçülmesi amacıyladır.
AKTOB ilerleyen süreçte Kat Hizmetleri’nin
dışında Mutfak, Servis ve Ön büro Departmanı elemanlarının da sertifikalandırılması
için çalışmalarına devam edecek.
2014 yılında resmi mercilerden ve bağımsız
kurumlardan onay alarak faaliyete başlayan
Sınav ve Belgelendirme merkezinde, Mart
ayından bu yana; Oda Temizleme Görevlisi,
Kat Sorumlusu, Genel Alan Görevlisi, Genel
Alan Sorumlusu gibi branşlarda sınavlara
devam etmektedir.
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
lk bölgesel tanıtımı AKTOB başlattı
Uluslar arası turizm sektöründe, bölgesel bazda
ilk tanıtımları da AKTOB başlattı. 1986 yılında,
“Turkish Riviera Antalya” adıyla başlayan
tanıtma çalışmaları, yıllardır; ITB Berlin, MITT
Moskova, BIT Milano gibi önde gelen fuar ve
organizasyonlara güçlenerek devam etti.
AKTOB, yalnızca fuarlara katılmakla kalmadı,
ülkemizde bu alanda ortaya çıkan oluşumlara
da destek oldu. Bunlar arasında ANFAŞ, EMITT
İstanbul, MEDİTT Antalya, Fabex, Hotel Product
gibi pek çoğu sayılabilir.
AKTOB’un bölgesel olarak Antalya’yı tanıtımı
2008 yılında farklı bir uygulamaya da sahne
oldu. ICF Havalimanı işletmesinin de desteği ile
Antalya’nın tanıtımında Frankfurt Havalimanı
birkaç dönem önemli bir tanıtım unsuru oldu
10
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Her çabanın içinde ve destekçisi oldu
AKTOB, gerek bölgesel gerekse ulusal düzeyde, turizmin geliştirilmesi için atılan her
adımda rol alırken, verilen çabalara destek oldu. Tanıtım ve pazarlama konularında da
ilklerin girişimcileri arasında yer aldı.
Otelciler Birliği yasa çalışmaları, bir zamanlar ATSO bünyesinde oluşturulan Turizm İhtisas Kurulu çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yasal altyapı ve mevzuat düzenlemeleri, bölgesel birlik ve derneklerin yapılanması, uluslararası konaklama örgütlerine üyelik
ve işbirliklerinin geliştirilmesi gibi bir çok alanda AKTOB hep öncü yapılar içinde yerini
almıştır.
Bir zamanlar bu alandaki ilk adımlardan olan Anadolu Tanıtım AŞ ve ANFAŞ’ın kuruluş
çalışmalarında yerini aldı. Hotel Product, Fabex, Antalya Jaz festivali, TÜYAB Antalya
Kitap Fuarı, Altın Portakal Festivali, Futsal Turnuvası gibi fuar ve organizasyonlara yıllardır destek olmayı sürdürüyor.
Öte yandan Antalya Tanıtma Vakfı (ATAV) gibi yapıların içinde de yer alan AKTOB, son
olarak Antalya Tanıtım A.Ş’nin kurulmasında öncülük ederek, ana ortaklar içinde yerini
aldı.
AKTOB halen Türkiye’nin ilk EXPO’su olan EXPO 2016 Antalya çalışmalarında da aktif
roller üstlenmektedir.
11
AKTOB aynı zamanda turizm sektörünün tartışma platformlarının da destekçisi oldu.
Bunlar arasında, özellikle her sezon öncesi yapılan Turoperatörlerinin Gözüyle Pazarlarda
Durum Ve Beklentiler başlıklı toplantılar öne çıkmaktadır.
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma projelerine kaktı sağlamak da adeta, AKTOB’un asli
görevleri arasında yer aldı. Sel, deprem ve yangın felaketleri, şehit olan güvenlik görevlilerine destekler, 30 yıllık süreçte söylenebilecek birkaç başlık olarak karşımıza çıkmaktadır.
Antalya ve Türkiye’de sürdürülebilir turizm altyapısının sağlanmasında da aktif rol alan
AKTOB, Mavi Bayrak, Yeşil Yıldız, Beyaz Bayrak gibi uygulamaların başından itibaren
içinde yer aldı ve özellikle de Mavi Bayrak uygulamasında değerlerin korunmasında önemli katkılar sağladı.
Sektörün kurumsallaşması ve AKTOB
AKTOB, kurulduğu günlerden bu güne, turizm ve konaklama sektörünü örgütlü bir yapı
olması için atılan tüm adımlarda öncü rol oynamıştır.
İlk yıllarda Antalya özelinde 2000’den sonra da Türkiye genelindeki tüm yapılanmalara
destek olan AKTOB, özellikle Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) oluşumunda, kurulmasında ve işleyişinde üzerine düşen görevleri layıkıyla yapmaktadır.
AKTOB ilk yıllarından itibaren; seyahat acenteleri, turist rehberleri, turizm taşımacıları,
havayolu şirketleri, bölgesel tanıtım dernekleri gibi bir çok oluşumla işbirliği içinde oldu.
Bazı dernek ve birliklerin kurulmasına da katkı verdi.
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Eğitim ve istihdama destek oldu
AKTOB sektöre olan katkılarının yanı sıra, turizm istihdamı ve eğitimine yönelik proje,
çalışma ve uygulamaların da ana destekçilerin oldu. Lise mezunlarına turizm sektöründe
meslek edindirme projesinden üniversitelerin eğitim ve istihdam konulu proje ve uygulamalarında yerin alan birliğimiz, özellikle konaklama sektörünün ihtiyacı olan meslek
gruplarında önemli eğitim faaliyetlerine katıldı ve işbirlikleri geliştirdi. Bu etkinlikler
içinde Cankurtaran ve Temel İlk yardım Eğitimleri gibi güncel konular öne çıkıyordu.
Öte yandan İş Kur, Çıraklık Eğitim, Çalışma Bakanlığı ve yerel idarelerin istihdam ve eğitim projelerine her anlamda destek olan AKTOB, bir dönem Kepez’de Uygulamalı Otelcilik
ve Turizm Merkezi’nde çalışmalarda bulundu.
Diğer yandan çalışanların sosyal bilimler konusundaki bilgilerini geliştirme amacında olan
çeşitli seminerler, toplantılar düzenledi.
Araştırma ve projeler
Antalya ve Akdeniz bölgesi turizminin geliştirilmesi için bir çok alanda çalışmalarına
devam eden AKTOB, 2012 yılında BAKA tarafından desteklenen bir projeyi daha sektöre
kavuşturmuştur. Akdeniz Turizmini Geliştirme Projesi ile bir çok fuarda tanıtım yapılmış,
bölgemizin turistik değerleri tanıtılmıştır. Diğer yandan bu proje ile bir adet hizmet içi
eğitim birimi de kurulmuştur. Bu birimde; önbüro, mutfak, kat hizmetleri gibi birimlerin
torik ve pratik eğitim altyapısı da oluşturulmuştur.
12
Kurulduğu günden bugüne turizmde araştırma faaliyetlerinin önemini bilen ve buna paralel olarak 2010’da altyapısını tamamladığı ve 2012’de faaliyete soktuğu Araştırma Birimi
(Ar-Ge) çalışmalarına devam eden AKTOB, gerçekleştirdiği anketlerle de Antalya turist
profilinin çıkartılmasına destek olmuştur. 2008 ve 2010 yıllarında yapıla ve halen devam
etmekte olan anket çalışmaları yanında, Ar-Ge biriminin çıkardığı sektörel araştırmalar da
sektörümüze destek vermektedir.
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
2. AKTOB tarihinde ilkler
İlk yemekli toplantı: 1985
AKTOB; üyelerinin bir araya gelerek daha
güçlü ve katılımcı bir dernek yapısı oluşturmak için, üyeleri, diğer sektör temsilcileri,
yerel idare yöneticileri ve resmi makamların
katıldığı aylık yemekli toplantıları düzenleniyor. Bu toplantılar, 1985 yılından bu yana
düzenli olarak yapılıyor.
İlk Balo
Kurulduğu günden itibaren üyelerle ilişkilerin geliştirilmesine özen gösteren AKTOB,
aylık yemekli toplantıların yanı sıra kuruluş
yıldönümlerinde de özel gece, balo gibi etkinlikler de düzenledi. İlk balo, kuruluşun 5.
yılında 14 Haziran 1989’da gerçekleşti.
13
Turizm politikalarına ilk resmi katılım
Sektörün öncü kuruluşu AKTOB; Kültür
ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim gibi bakanlıklarla çeşitli müsteşarlıkların turizmi ve
politikalarını ilgilendiren tüm toplantılarına yıllardır katılım sağlamaktadır. Resmi
düzeyde ilk katılım 1985’te TUGEV’in Bakan
Mükerrem Taşçıoğlu başkanlığında düzenlediği Danışma Toplantısı, Yıldızlama Komitesi
çalışmalarında gerçekleşti.
Birlik, aynı yıllarda başlayan Dernekler arası
Koordinasyon Toplantıları’nın da ilk kurucuları ve katılımcıları arasında yerini aldı.
İlk sempozyum
Kurulduğu günden itibaren Antalya ve Türkiye turizminin tüm konularına yakın ilgi
gösteren, düzenlenen tüm organizasyonlara
katılan AKTOB, aynı zamanda bu tip toplantıların düzenleyicisi de oldu. AKTOB’un
turizm konusundaki ilk semineri 15 Nisan
1985 yılında gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi
MYO ile birlikte düzenlenen sempozyumun
konusu; Antalya Bölgesinin Turizm Kompozisyonu idi.
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Aynı yıl, Talya Otel’de 5 Ekim 1985’te; 1985
yılı Turizm Sezonu Değerlendirme Toplantısı
yapıldı.
İlk dernek merkezi
1 Şubat 1986 yılına kadar, Kurucu başkan Ali
Berberoğlu’nun bürosunda çalışan AKTOB,
bu tarihte 115 m2 ‘lik bir apartman dairesine
taşındı.
İlk eğitim, ilk kurs
14
Turizm eğitimi ve mesleki yeterlilik konusunda öncü rolü oynayan birlikler arasında
yerini alan AKTOB, ilk eğitim kursunu
10-16 Mart 1986 tarihlerinde gerçekleştirdi. Antalya’da, Bilgehan Otel, Büyük Otel
ve Lara Oteli’nde yapılan kurslarda, turizm
çalışanlarına; önbüro, mutfak, kat hizmetleri
ve servis alanlarında, TUGEV uzmanlarınca
eğitim verildi.
Öte yandan AKTOB, 1987’den sonra Antalya’da başlatılan Antalya Turizm Eğitimi
Kongreleri’ne katılım sağladı.
AKTOB’un eğitim konusunda uluslar arası
ilk işbirliği ise 1995’te AMHA adlı örgütün
eğitim projeleri çalışmasına partner olmaktı.
İlk bölgesel tanıtım
Uluslar arası turizm sektöründe, bölgesel
bazda ilk tanıtımları da AKTOB başlattı.
1986 yılında, “Turkish Riviera Antalya”
adıyla başlayan tanıtma çalışmaları yıllardır;
ITB Berlin, MITT Moskova, BIT Milano gibi
önde gelen fuar ve organizasyonlara güçlenerek devam etti.
Bölgesel tanıtımda ikinci önemli aşama 1990
yılı BIT Fuarı’nda gerçekleşti. O yıl bu fuara;
Antalya Valiliği, ATSO ve AKTOB (AKTİD),
topluca katılım sağladı.
Diğer yandan AKTOB, 1993-94 döneminde
bölgenin tanıtımında ilk video rehber (Video
Guide) projesi üzerinde çalıştı. 55 dakikalık
bantlarda Antalya’nın tanıtım dokümanları
oluşturuldu.
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
İlk rezervasyon sistemi (AKOS)
Turizm alanındaki son gelişmeleri de
yakından izleyen AKTOB internet, online
satışlar, rezervasyon sistemleri gibi konularda da ilk adımları attı. 1989 yılında birlik
tarafından gerçekleştirilen Akdeniz Otel Satış
Sistemi (AKOS), uzun süre Antalya Havalimanı’nda faaliyet göstererek, otellerin satış
ve tanıtım yapabilmelerine olanak sağladı.
Sistem 1990’larda bürokratik uygulama ve
yaptırımlarla sonlandırıldı.
Öte yandan AKTOB internetin yaygınlık
kazanmaya başladı 1990’lı yılların başından
itibaren, üyelerine hızlı ve yaygın internet
hizmeti sağlama projesi de gerçekleşmiştir.
İlk tatil promosyonu
15
Yurtdışı ve yurtiçi fuarlarda Kalkan’dan
Hatay’a kadar olan bantta; Antalya ve Akdeniz bölgesine olan ilgiyi çeşitli promosyon,
medya ve tanıtım malzemeleri, özel geceler
ve ilanlarla artırmaya çalışan AKTOB, uluslar
arası alandaki ilk promosyon çalışmasını,
1990 yılında ITB Berlin’de yaptı.
O yıl, 12 konaklama tesisinden alınan 1’er
haftalık ücretsiz tatil promosyonları; yabancı
basın mensupları, turizm yazarları ve turoperatörleri çalışanlarına kura ile dağıtıldı.
İlk fuar ve organizasyon
Antalya turizminin gelişiminde önemli yere
sahip olan turizm ihtisas fuarlarının ilk
adımlarında da AKTOB yerini aldı. 1990’da
başlayan ve Anadolu Tanıtım A.Ş ile birlikte
düzenlenen Hotel Product, bu adımlardan
ilkiydi.
Sonraki yıllarda bu çabalar Uluslar arası
Yiyecek İçecek Fuarı FABEX ve İnşaat Teknolojileri Fuarı YAPI, MEDİTT Antalya gibi
organizasyonlarla devam etti.
AKTOB’un bu anlamda en önemli katkılarından biri de 1994’te ANFAŞ’ın kuruluş
çalışmalarında bizzat yer almasıydı.
Sektöre ilk mali katkı
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Kuruluşundan itibaren üyelerinin maddi ve manevi çıkarlarını, resmi makamlar
nezdinde ısrarla takip eden AKTOB, ilk resmi
başarısını 1992 yılında elde etti. O yıl, otellerin kullandığı; elektrik, gaz ve suyun tarifelerinde indirim sağladı. Varılan anlaşma ile
tesisler faturalarını en düşük tarifeden ödemeye başladı.
Yine ayını yıl, % 12’de % 20’ye çıkartılan
KDV’nin turizm sektöründe uygulanmaması
için yoğun çabalar sarfeden AKTOB, uygulamanın; Oda kahvaltı, yarım pansiyon ve tam
pansiyon paketlerinde geçerli olmamasını
sağladı.
Çevre koruma ve Mavi Bayrak’ta ilk adımlar
16
Turizm sektöründe bugün en bilindik kriterlerden biri olan Mavi Bayrak Projesi de
ilk olarak Antalya bölgesinden başladı. 1992
ile başlayan dönemde gündeme gelen Mavi
Bayrak projesi, AKTOB tarafından, altyapının
yetersizliği gibi nedenlerle çok eleştirilmiş olmasına rağmen, ilimiz bugün Mavi Bayrak’da
dünya liderliğindedir.
AKTOB aynı zamanda o yıllarda Antalya
Çevre Danışma Kurulu çalışmalarına katılım
sağlamaya başladı.
İlk kurumsal vizyon dokumanı
Çağın gerekleri doğrultusunda Türkiye turizminin vizyon ve beklentileri doğrultusunda
iç yapısını da değiştirme kararı alan AKTOB, 1999-2000 çalışma döneminde ilk defa
Vizyon ve Misyon Planı açıkladı. Buna göre,
turizme yaklaşım, bakış açıları ve profesyonel yönetim kadroları açıklanarak, hedefler
saptandı.
Otelciler birliğinin temelleri
1985 yılından 1987’ye kadar otel cemiyetlerinin bir birlik altında toplanmasında önayaklardan olan AKTİD (AKTOB), TUROB,
ETİK, ATİD VE BUTİOD, 1987 tamamlanırken, Türkiye Otelciler Birliği Kanunu
taslağını tamamladılar. Birlik çalışmaları
2000’li yılların başında TUROFED ile
gerçekleşecekti.
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
3. Binlerden milyonlara…
Turizm yatırımlarına özel yasalarla sunulan
teşvikler Türkiye turizmine ciddi bir ivme
kazandırırken, özellikle Antalya bölgesi
birkaç önemli projenin merkezi oluyordu.
Türkiye 1980’lerin başında, 150 bin dolayında yatakla, 2 milyon dolayında turist çekiyordu. Aynı dönemde, 10 bin dolayında
yatağa sahip olan Antalya ise 30 bin civarında bir turiste sahipti.
Yeni tesis yatırımları, çeşitlenen ürünler ve
uluslararası pazarlarda sergilenen çalışmalar
neticesinde 1990 yılına gelindiğinde Türkiye
300 bin dolayında yatak ile 5 milyonu aşan
turisti çekmeyi başarmıştı.
Aynı dönemde Antalya turizmi de ciddi
gelişme gösterdi. İle gelen turist sayısı 1
milyona yaklaşırken, yatak kapasitesi de 70
bine dayanmıştı.
17
Turizmde yeni bir yatırım hamlesinin
görüldüğü 1990-2000 döneminde Türkiye,
turist sayınsı 2 katına çıkartarak 10 milyona
ulaştırırken, toplam yatak kapasitesi de 500
bini geçmişti. Bu dönem içinde 3 kat artışla
3 milyon turiste ulaşan Antalya’da yatak arzı
da 170 bin dolayına çıkmıştı.
2000 ve sonrasında dünya turizmi pazarında hızla yükselişe geçen Türkiye, bir zamanlar rakibi olan Yunanistan gibi pek çok
ülkeyi geride bırakmayı başarı. Öyle ki,
Avrupa liderleri Fransa, İspanya ve İtalya’nın ardından en büyük destinasyon
oldu.
2000-2013 döneminde turist sayısını katlayarak 35 milyon dolayına çıkaran Türkiye,
aynı zamanda 1,2 milyon yatak arzı ile
Avrupa’da ilk 5 içinde yerini sağlamlaştırdı.
Öte yandan Antalya da 13 milyona yaklaşan
turist sayısı ve 500 bini aşan yatak kapasitesi
ile dünyada en çok ziyaret edilen ilk 5 kent
içinde yerini aldı.
Antalya’ya gelen turist sayısı-Bin
Antalya
19
1.200
4.700
11.500
1983
1993
2003
2013
Türkiye
1625
6500
13701
33827
Antalya'nın payı,%
1,2
18,5
34,3
34,0
Antalya'da toplam yatak sayısı (000)
600,0
500,7
500,0
400,0
239,3
300,0
200,0
100,0
93,0
9,0
0,0
1983
1993
2003
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
2014
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
4. DÜNDEN BUGÜNE AKTOB YÖNETİMLERİ
ANTALYA TURİSTİK İŞLETMECİLER
DERNEĞİ (ANTİD)
Kuruluş: 1 Şubat 1984
Kurucu üyeler:
Ali Berberoğlu: Turizm İşletmecisi
Hüseyin Sipahioğlu: Tıp Doktoru
Ercan Evren: Turizm İşletmecisi
Yalçın Çiftçioğlu: Turizm İşletmecisi
Adnan Yerebakan: Turizm İşletmecisi
Mustafa Sak: Turizm İşletmecisi
Ali Rıza Çağlayan: Otel Müdürü
3. Genel Kurul
21 Mart 1986
Yönetim Kurulu (Asil)
Ali Berberoğlu
Mehmet Alfuran
Günanç Gürkaynak
Kaya Gülersan
Ergun Güvenç
Aziz Sürmeli
Yaşar Alanya
1. Genel Kurul
18 Kasım 1984
İlk genel kurulda isim değişikliğine gidildi
Kuruluşta, ANTALYA TURİSTİK
İŞLETMECİLER DERNEĞİ (ANTİD)
olarak kabul edilen birliğin yeni adı,
AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE
İŞLETMECİLER DERNEĞİ (AKTİD) oldu.
Yönetim Kurulu (Yedek)
Kaya Gülersan
Necip Fincancıoğlu
Denetleme Kurulu (Yedek)
Ali Rıza Çağlayan
Şevki Hacıkadiroğlu
Mustafa Atilla
29 Mart 1985 tarihli genel kurulda birliğin
tüzüğü yenilendi.
14 Haziran 1984
YK Asil
Ali Berberoğlu
Hüseyin Sipahioğlu
Ercan Evren
Yalçın Çiftçioğlu
Adnan Yerebakan
Mustafa Sak
Ali Rıza Çağlayan
Yönetim Kurulu (Asil)
Ali Berberoğlu
Günanç Gürkaynak
Yalçın Çiftçioğlu
Mehmet Alfuran
Alaaddin Lambaoğlu
Denetleme Kurulu (Asil)
Hüseyin Sipahioğlu
Ahmet Çiloğlu
Doğan Özüt
2. Genel Kurul
İlk yönetim
18
Salih Çene
Hüseyin Hacıkadiroğlu
Mustafa Sak
Yönetim Kurulu (Yedek)
Nihat Özbek
Alaaddin Lambaoğlu
Salih Çene
Hamdi Yoldaş
Aydın İldem
Neşe Çiftçioğlu
Orhan Gürel
Denetleme Kurulu (Asil)
Doğan Özüt
Talip Yörükoğlu
Alaaddin Sayır
Denetleme Kurulu (Yedek)
Ahmet Çiloğlu
Orhan Altun
Nebi Barut
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
4. Genel Kurul
Mahmut Şimşekol
28 Mart 1987
Yönetim Kurulu (Asil)
Ali Berberoğlu
Aydın İldem
Mehmet Alfuran
Mahmut Şimşekol
M.Akın Acar
Subutay Gönen
Arslan Türkel
Denetleme Kurulu (Asil)
Adnan Yerebakan
Feridun Tabur
Mustafa Kıvrak
Yönetim Kurulu (Yedek)
Neşe Çiftçioğlu
Orhan Altun
Hamdi Yoldaş
Alaaddin Lambaoğlu
Yaşar Alanya
Alaaddin Sayır
Salih Çene
6. Genel Kurul
Denetleme Kurulu (Yedek)
Alaaddin Lambaoğlu
Ercan Evren
Doğan Özüt
29 Mart 1989
Yönetim Kurulu (Asil)
Ali Berberoğlu
Günanç Gürkaynak
İsmail Işık
İbrahim Yerebakan
Salih Tonguç
M.Akın Acar
Mehmet Alfuran
Denetleme Kurulu (Asil)
Talip Yörükoğlu
Adnan Yerebakan
Doğan Özüt
19
Denetleme Kurulu (Yedek)
Toygar Güler
Hüseyin Türel
H.Saim Şen
5. Genel Kurul
Mali genel kurul
5 Nisan 1988
Yönetim Kurulu (Asil)
Ali Berberoğlu
Günanç Gürkaynak
İsmail Işık
İbrahim Yerebakan
Salih Tonguç
M.Akın Acar
Mehmet Alfuran
Yönetim Kurulu (Yedek)
Talip Yörükoğlu
Subutay Gönen
Orhan Altun
Ahmet İllez
Mustafa Kebapçı
Neşe Çiftçioğlu
Yönetim Kurulu (Yedek)
Talip Yörükoğlu
Subutay Gönen
Orhan Altun
Ahmet İllez
Mustafa Kebapçı
Neşe Çiftçioğlu
Mahmut Şimşekol
Denetleme Kurulu (Asil)
Adnan Yerebakan
Feridun Tabur
Mustafa Kıvrak
Denetleme Kurulu (Yedek)
Alaaddin Lambaoğlu
Ercan Evren
Doğan Özüt
7. Genel Kurul
30 Mart 1990
Mali genel kurul
Yönetim Kurulu (Asil)
Ali Berberoğlu
Günanç Gürkaynak
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Denetleme Kurulu (Asil)
Ercan evren
Hülya Bilgin
Neşe Çiftçioğlu
İsmail Işık
İbrahim Yerebakan
Salih Tonguç
M.Akın Acar
Mehmet Alfuran
Denetleme Kurulu (Yedek)
Ali Beykoz
Mustafa Kebapçı
Alaaddin Sayır
Yönetim Kurulu (Yedek)
Talip Yörükoğlu
Subutay Gönen
Orhan Altun
Ahmet İllez
Mustafa Kebapçı
Neşe Çiftçioğlu
Mahmut Şimşekol
10. Genel Kurul
27 Nisan 1992
Mali konular
Denetleme Kurulu (Asil)
Adnan Yerebakan
Feridun Tabur
Mustafa Kıvrak
11. Genel Kurul
19 Şubat 1993
Yönetim Kurulu (Asil)
Ali Berberoğlu
Sefa Gürman
Ahmet İllez
Ahmet Barut
Osman Ayık
Naci Gedik
Osman Duman
Denetleme Kurulu (Yedek)
Alaaddin Lambaoğlu
Ercan Evren
Doğan Özüt
20
8. Genel Kurul
12 Kasım 1990
Tüzük tadilatı konulu olağanüstü kurul
9. Genel Kurul
9 Nisan 1991
Yönetim Kurulu (Asil)
Ali Berberoğlu
Sefa Gürman
Mehmet Alfuran
Salih Tonguç
Günanç Gürkaynak
Evren Kaynak
Subutay Gönen
Yönetim Kurulu (Yedek)
Ahmet İllez
M.Akın Acar
Aydın Aytuğ
Osman Duman
İbrahim Yerebakan
Can Evren
Naci Gedik
Yönetim Kurulu (Yedek)
Hülya Bilgin
Hasan Kaçmaz
Mehmet Alakavuk
Ömer Aba
Ruhi Çuhadaroğlu
Metin Yavuz
Can Evren
Denetleme Kurulu (Asil)
Toygar Güler
İbrahim Yerebakan
Mustafa Kebapçı
Denetleme Kurulu (Yedek)
Hüseyin Türel
Kaya Gülersan
Alaaddin Lambaoğlu
12. Genel Kurul
26 Nisan 1994
Mali genel Kurul
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
13. Genel Kurul
25 Nisan 1995
Yönetim Kurulu (Asil)
Ali Berberoğlu
Ahmet İllez
Selahattin Saklıca
Ruhi Çuhadaroğlu
Ahmet Barut
Osman Ayık
Osman Duman
Yönetim Kurulu (Yedek)
M.Hakan Süral
T.Şevki Bulut
Mahmut Erbil
Mehmet Alakavuk
Haldun sadık
Nezihi Özyalçın
Ömer Aba
21
Denetleme Kurulu (Asil)
Toygar Güler
İbrahim Yerebakan
Mustafa Kebapçı
Denetleme Kurulu (Yedek)
Kaya Gülersan
Neşe Çiftçioğlu
Alaaddin Lambaoğlu
14. Genel Kurul
Tüzük Değişikliği yapıldı
29 Nisan 1997
Yönetim Kurulu (Asil)
Selahattin Saklıca
Ahmet İllez
Bülent Çimenli
Sefa Gürman
Mengü İlban
Ruhi Çuhadaroğlu
Ahmet Barut
Osman Ayık
M.Hakan Süral
Yönetim Kurulu (Yedek)
Mahmut Erbil
T.Şevki Bulut
Yaşar Sunal
Ali Dayanıklı
Mustafa Kepabçı
Mehmet Alakavuk
Sedat Peker
Feridun Tabur
Tanju Özalpay
Denetleme Kurulu (Asil)
Toygar Güler
İbrahim Yerebakan
Neşe Çiftçioğlu
Denetleme Kurulu (Yedek)
Metin Şekercioğlu
Mehmet Tüsüz
Ahmet Aras
15. Genel Kurul
28 Nisan 1998
Mali kurul
16. Genel Kurul
30 Nisan 1999
Yönetim Kurulu (Asil)
Ahmet Barut
Selahattin Saklıca
Ahmet İllez
Sefa Gürman
M.Hakan Süral
Bekir akkaş
Yaşar Sunal
Osman Ayık
Mahmut Veziroğlu
Yönetim Kurulu (Yedek)
Fulya Eyilik
Necmi Gür
Rezzan Kulaksız
Mahmut Erbil
Şükrü Vural
Subutay Gönen
Yılmaz Kozan
Bülent Çimenli
Mehmet Alp
Denetleme Kurulu (Asil)
İbrahim Yerebakan
Neşe Çiftçioğlu
Hülya Bilgin
Denetleme Kurulu (Yedek)
Kaya Öztoprak
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Mehmet Alakavuk
Muhsin Yontar
17. Genel Kurul
28 Nisan 2001
Tüzük Tadilatı
Yönetim Kurulu (Asil)
Ahmet barut
Osman Ayık
M.Hakan Süral
Sefa Gürman
Mahmut Veziroğlu
Yaşar Sunal
Bekir Akkaş
Fulya Eyilik
Necmi Gür
Aslı Yada
Hakan Saatçioğlu
22
Yönetim Kurulu (Yedek)
İsmail Şandan
Sururi Çorabatır
Zerrin Kahraman
M.Yaman cender
Ali Kızıldağ
Cenk Halil Bayaz
Tanju Özalpay
Mehmet Alp
Cengiz Karaağaç
Mustafa Kebapçı
Emin Çelik
Denetleme Kurulu (Asil)
İbrahim Yerebakan
Neşe Çiftçioğlu
Hülya Bilgin
Denetleme Kurulu (Yedek)
Fikret Demirtürk
Hüseyin Yıldırım
Zeki Özen
18. Genel Kurul
19 Nisan 2003
Yönetim Kurulu (Asil)
Osman Ayık
M.Hakan Süral
Yaşar Sunal
Bekir Akkaş
Necmi Gür
Fikret Demirtürk
Hamdi Çalık
Murat Süğlün
Cem Uzan
Sururi Çorabatır
Tayfun Zeytinbaş
Yönetim Kurulu (Yedek)
Adnan Evrim
Kemal Açan
Mehmet Alp
Cengiz Sevin
Volkan Şimşek
Hikmet Arabacı
Mustafa Kebapçı
Zeki Özen
Hüseyin Yıldırım
Levent Temel
Bozkurt Atilla
Denetleme Kurulu (Asil)
İbrahim Yerebakan
Neşe Çiftçioğlu
Aydın Aytuğ
Denetleme Kurulu (Yedek)
Mehmet Yaman Cender
Nebi Barut
Doğan Doğu
19. Genel Kurul
7 Şubat 2004
Olağanüstü genel kurul
Yönetim Kurulu (Asil)
Osman Ayık
M.Hakan Süral
Ahmet Barut
Yaşar Sunal
Bekir Akkaş
Necmi Gür
Fikret Demirtürk
Hamdi Çalık
Murat Süğlün
Cem Uzan
Sururi Çorabatır
Tayfun Zeytinbaş
Yönetim Kurulu (Yedek)
Adnan Evrim
Volkan Şimsek
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Mehmet Alp
Cengiz Sevin
Hikmet Arabacı
Mustafa Tunceri
Kaan Kandemir
Hüseyin Yıldırım
Jan Gönül
Zeki Özen
Bozkurt Atilla
Levent Temel
Denetleme Kurulu (Asil)
Neşe Çiftçioğlu
İbrahim Yerebakan
Aydın Aytuğ
Denetleme Kurulu (Yedek)
Mehmet Yaman Cender
Nebi Barut
Doğan Doğu
20. Genel Kurul
23
28 Ağustos 2004
Olağanüstü Kurul
Tüzük tadilatı
21. Genel Kurul
30 Nisan 2005
Tüzük tadilatı
Yönetim Kurulu (Asil)
Osman Ayık
Ahmet Barut
Sururi Çorabatır
Yaşar Sunal
M.Hakan Süral
Cenk Halil Bayaz
Hamdi Çalık
Adnan Evrim
Cem Uzan
Yusuf Hacısüleyman
Bekir Akkaş
Murat Süğlün
Tayfun Zeytinbaş
Yönetim Kurulu (Yedek)
Hikmet Arabacı
Tunç Müstecaplıoğlu
Doğan Doğu
Mehmet Cender
Mehmet Alp
Cengiz Sevin
Filiz Demiral
Erdal Tontu
Mustafa Tunceli
Volkan Şimsek
Hüseyin Yıldırım
Kaan Kandemir
Jan Gönül
Denetleme Kurulu (Asil)
Neşe Çiftçioğlu
İbrahim Yerebakan
Aydın Aytuğ
Denetleme Kurulu (Yedek)
Levent Temel
Nebi Barut
Zeki Özen
21. Genel Kurul
27 Mayıs 2006
Genel Kurul
Tüzük tadilatı
Yönetim Kurulu (Asil)
Osman Ayık
Ahmet Barut
Sururi Çorabatır
Yaşar Sunal
M.Hakan Süral
Cenk Halil Bayaz
Hamdi Çalık
Cem Uzan
Yusuf Hacısüleyman
Bekir Akkaş
Tayfun Zeytinbaş
Fikret Demirtürk
Ali Kızıldağ
Yönetim Kurulu (Yedek)
Tunç Müstecaplıoğlu
Cengiz Karaağaç
Fehmi İncidiş
Hakan Alpay
Hakan Saatçioğlu
Hikmet Arabacı
Doğan Doğu
Mehmet Cender
Zafer Alp
Cengiz Sevin
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Hüseyin Yıldırım
Jan Gönül
Mustafa Tunceli
Denetleme Kurulu (Asil)
Ali Güneş
İbrahim Yerebakan
Neşe Çiftçioğlu
24
Sait Güneri
Denetleme Kurulu (Asil)
Hamdi Çalık
Erdal Tontu
Ahmet Çevik
Denetleme Kurulu (Yedek)
Levent Temel
Nebi barut
Hüseyin Özkavak
Denetleme Kurulu (Yedek)
Levent Temel
Nebi Barut
Hüseyin Özkavak
24. Genel Kurul
23. Genel Kurul
9 Ocak 2010
5 Ocak 2008
Olağanüstü Kurul
Tüzük düzeltmesi
Yönetim Kurulu (Asil)
Sururi Çorabatır
Osman Ayık
Yusuf Hacısüleyman
Yaşar Sunal
Cenk Halil Bayaz
Mehmet Hakan Süral
Bekir Akkaş
Hikmet Arabacı
Aslı Ulukapı
Yeliz Gül Ege
Erkan Yağcı
Tolga Cömertoğlu
Bilal Aydın
Fikret Demirtürk
Tayfun Turanlıoğlu
Yönetim Kurulu (Asil)
Sururi Çorabatır
Yaşar Sunal
Yusuf hacısüleyman
M.Hakan Süral
Cenk Halil Bayaz
Osman Ayık
Bekir Akkaş
Fikret Demirtürk
Bilal Aydın
Cihat Gazel
Erkan Yağcı
Hikmet Arabacı
Tolga Cömertoğlu
Aslı Bayar Ulukapı
Yeliz Gül Ege
Yönetim Kurulu (Yedek)
Umman Çetinbaş
Fehmi İncidiş
Nilgün Özer
Cengiz Karaağaç
Tunç Müstecaplıoğlu
M.Yaman Cender
Hakan Saatçioğlu
Hakan Alpay
Doğan Doğu
Zafer Alp
Cengiz Sevin
Hüseyin Yıldırım
Ahmet Demirci
Yüksel Gürhan
Yönetim Kurulu Yedek
Abdullah Keleş
Kemal Taş
Murat Kalaycı
Alper Cömertoğlu
Özgür Çinkılıç
Cengiz Karaağaç
Alper Karakaş
Erol Akın
Cengiz Yapa
Ahmet Uslu
Ali keleş
Nuri İnce
Yavuz Zeyrek
Zekai Aydın
Ali Uçaş
Denetim kurulu
Erdal Tontu
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Ali Güneş
Nebi Barut
Denetim kurulu yedek
Mustafa çalık
Aziz Dinçer
Jan Gönül
25. Genel Kurul
7 Ocak 2012
25
Yönetim Kurulu (Asil)
Sururi Çorabatır
Yusuf Hacısüleymanoğlu
Erkan Yağcı
Cenk Halil Bayaz
Kaan Kaşif Kavaloğlu
Ece Tonbul Kilit
Yeliz Gül Ege
Bilal Aydın
Yaşar Sunal
Bekir Akkaş
Aslı Bayar Ulukapı
Mehmet Hakan Süral
Hikmet Arabacı
Erdal Tontu
Metin Peltek
Yönetim Kurulu (Yedek)
Zafer Alkaya
Zeynep Karameşe
Ahmet Çevik
Oğuz Kabadayı
Ahmet Özden
Murat Kalaycı
Haluk Tüfekçi
Ali Keleş
Yavuz Zeyrek
İsmail Hakkı Yılmaz
Levent Şen
Ali Okay
Cengiz Yapa
Ömer Özkul
Arif Atak
Denetleme Kurulu (Asil)
Ali Güneş
Fikret Demirtürk
Uğur Yiğit
Denetleme Kurulu (Yedek)
Mustafa Çalık
Aziz Dinçer
Jan Gönül
26. Genel Kurul
21 Aralık 2014
Yönetim Kurulu (Asil)
Yusuf Hacısüleyman
Erkan Yağcı
Erdal Tontu
Yeliz Gül Ege
Kaan Kaşif Kavaloğlu
Ece Tonbul Kilit
Aslı Ulukapı
Tolga Cömertoğlu
Nihat Vural
Adnan Soyaslan
Mehmet Tümbül
Zafer Alkaya
Emir Demirci
Selçuk Akıltopu
Ahmet Çevik
Yönetim Kurulu (Yedek)
Fikret Demirtürk
Murat Kalaycı
İbrahim Yaşar
Hakan Saatçioğlu
Ahmet Özden
Cengiz Yapa
Ali Okay
Haluk Tüfekçi
Arif Atak
Ali Keleş
Şener Gürkan
Mesut Kaplan
Bozkurt Atilla
Ahmet Uslu
Levent Şen
Denetleme Kurulu (Asil)
Ali Güneş
Uğur Yiğit
Hüseyin Öner
Denetleme Kurulu (yedek)
Burçin Çorabatır
Adnan Evrim
Tevfik Yanarışık
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Genel Kurul 1987
26
Genel Kurul 1988
Genel Kurul 1989
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Genel Kurul 1990
27
Yönetim 1999
Yönetim 2012
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Yönetim 2014
28
Yönetim 2012
Yönetim 2000
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
5.Diyalog Toplantısı 1988
29
6.Diyalog Toplantısı 1988
Sektör toplandısı 1988
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
ITB berlin 1988
30
ITB berlin 1988
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
31
ITB berlin 1987
ITB berlin 1987
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
ITB berlin 1993
32
Üye toplantıları 1987
Üye toplantıları 1987
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
33
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Bakanlık 30.Yıl Ödül töreni
34
1980’lerde ilk eğitimler
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
1980’lerde ilk eğitimler
35
Katalog çalışmaları
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
36
Dergimizin ilk sayıları
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
37
Sınav ve Belgelendirme Merkezi
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
38
Ar-Ge Yayınları
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
39
İlk tanıtım kataloğu, 1987
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
40
ANTALYA
TURİZMDE
YARATILAN
HER 3
DEĞERDEN
1’İNİ
ÜRETİYOR
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
ANTALYA’DA TURİST SAYISI
Antalya'ya Gelen Turist Sayısı (000)
15.000
16.000
14.000
11.500
12.000
10.000
8.000
4.700
6.000
4.000
1.200
2.000
19
0
1983
41
1993
2003
2013
2015
TURİST TRAFİĞİNDE ANTALYA’NIN PAYI
Antalya'nın Türkiye turist trafiğinden aldığı pay,%
35,0
34,3
30,0
34,0
25,0
20,0
18,5
15,0
10,0
5,0
0,0
1,2
1983
1993
2003
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
2013
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
ANTALYA’NIN YATAK ARZI
Antalya'da toplam yatak sayısı (000)
600,0
500,7
500,0
400,0
239,3
300,0
200,0
93,0
100,0
9,0
0,0
1983
42
1993
2003
2014
Antalya'nın yatak arzından aldığı pay,%
40,0
39,3
35,0
30,0
29,2
25,0
20,0
17,7
15,0
10,0
5,0
0,0
2,5
1983
1993
2003
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
2014
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
ANTALYA’NIN TURİZM İSTİHDAMINDAKİ PAYI
Antalya'nın konaklama sektörü
istihdamındaki payı, %
Antalya
32%
diğer
34%
İzmir
4%
Ankara
4%
Muğla
6%
İstanbul
20%
43
YATIRIMLARIM % 56’SI ANTALYA’DA
Türkiye
turizminin
gerçekleştirdiği
yatırımların
toplamı 70
milyar Dolar’a
yaklaştı.
Bu yatırımların
% 56’sı
Antalya’da
yapıldı.
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
ANTALYA’DA MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYISI
Mavi Bayraklı plaj sayısı-2014
197
200
180
160
140
120
100
80
60
89
43
40
25
18
9
20
0
44
Türkiye
bulunan
Çevreye
Duyarlı
(Yeşil Yıldız)
80 tesisin 41’i
Antalya’da
Bulunuyor.
Dünden bugüne ve yarına AKTOB
6
10
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
AKTOB
Dünden bugüne ve yarına...
AKTOB
30. YIL ÖZEL SAYI
HAZİRAN 2014
İmtiyaz Sahibi
AKTOB Adına
Yusuf Hacısüleyman
Yayın Kurulu
Erkan Yağcı, Kaan K. Kavaloğlu, Erol Karabulut
Editör /Araştırma
Erol Karabulut
AKTOB Ar-ge
AKTOB
YÖNETİM KURULU
Yusuf Hacısüleyman
Erkan Yağcı
Erdal Tontu
Tolga Cömertoğlu
Kaan Kaşif Kavaloğlu
Ece Tonbul Kilit
Aslı Ulukapı
Yeliz Gül Ege
Nihat Vural
Adnan Soyaslan
Mehmet Tümbül
Zafer Alkaya
Emir Demirci
Selçuk Akıltopu
Ahmet Çevik
İLETİŞİM
Adres:Gebizli Mah.Termessos Bulvarı. Güngör Ahmet Yitmen İş
Merkezi No: 73/ A 07300 Muratpaşa ANTALYA
Tel: 90 242 321 39 94 / 95 Fax: 90 242 321 59 26 / 27
www.aktob.org.tr / [email protected]/ [email protected]
AKTOB ARAŞTIRMA YAYINLARI 2014
Download

dünden bugüne 30.yılında aktob