2013-VLK61-017
YÜRÜYORUM BAĞIMSIZIM OKUYORUM ÖZGÜRÜM PROJESİ
Projenin Özel Amacı
Trabzon Merkez, Akçaabat ve Yomra ilçelerinde eğitimöğretimine devam eden görme engelli 45 bireye Beyaz
Baston(BB) kullanımı ve Braille alfabesi(BA) eğitimi vererek;
görme engelli 45 bireyin ikinci bir bireye bağlı kalmadan
sosyal hayatın içerisinde yer alabilmesine katkı sağlamaktır.
Projenin Özel Amacı
Ayrıca;
8 kamu kurumundan 9 personele yönelik
verilecek olan eğitici-eğitimi ile kamu
kurumlarının görme engelli bireylere
sunduğu hizmet kalitesi artmasına ve
engelli bireylerin kamu dairelerinde
sunulan hizmetlerden daha rahat
yararlanmalarına katkı sağlamaktır.
Projenin Özel Amacı
Kent genelinde görme engelli bireylerin ulaşılabilirliğinin
artmasına katkı sağlayacak,
BB kullanımı ve BA
eğitimlerini verebilecek uzman personel yetersizliği
sorununun çözümüne katkı sağlamaktır.
Projenin Özel Amacı
Eğitici eğitimi alan personellere verilecek ‘İlk Yardım
Eğitimi’ ile kurumların ve personellerin engellilere
sunacağı koruyucu önleyici sağlık hizmetlerinin
gelişmesine katkı sağlamaktır.
Projenin Özel Amacı
Trabzon Rehabilitasyon Merkezi’nin sunduğu hizmet alanlarından görme engelli bireylerin de
faydalanma olanağı bulmasına, böylece Trabzon Rehabilitasyon Merkezi’nin kurumsal kapasitesinin
artmasına katkı sağlamaktır.
Projenin Özel Amacı
Devlet desteğiyle İstanbul ve Ankara’da verilen BB kullanımı eğitimi ile BA eğitiminin yerel düzeyle
verilmesine olanak sağlanarak; kamu kaynaklarının israfının azalmasına katkı sağlamaktır.
Projenin Bütçesi ve Ortakları
Projenin Toplam EDES Destek Tutarı
Uygun Maliyeti
113.071,00 TL
98.321,00 TL
Projenin Süresi: 12 Ay
Projenin Ortakları:
İl Sağlık Müdürlüğü
Türkiye Körler Vakfı Trabzon Şubesi
Anadolu Tüm Engelliler Derneği Genel Merkezi
Projenin Faaliyetleri
Trabzon Büyükşehir Belediyesi,
İl Emniyet Müdürlüğü,
İl Sağlık Müdürlüğü,
İŞKUR İl Müdürlüğü,
İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü,
Trabzon Valiliği SYDV Başkanlığı,
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,
olmak üzere toplam 9 katılımcıya 30 saatlik BB
kullanımı ve 92 saatlik BA eğitici eğitimi verildi.
Projenin Faaliyetleri
45 kişilik hedef grubumuza 100 saatlik BB kullanımı ve 92 saatlik 1. Kademe BA eğitimi verildi.
SOSYAL KAYNASTIRMA ETKİNLİĞİ
Eğitici eğitimi alan uzmanlarla hedef grubumuzu
oluşturan katılımcıların ortak bir eğitim alanında
buluştuğu
“Sosyal
Kaynaştırma
Etkinliği”
düzenledik.
SOSYAL KAYNASTIRMA ETKİNLİĞİ
Beyaz Baston İle Balıklı Göle Gidiş-geliş
Uygulama Faaliyeti
Binicilik Faaliyeti
Braille Alfabesi Okuma Saati
Drama Etkinlikleri
Rengini Seç
Bilişsel Haritalama
Boş Sandalye
Hayal Et Benim Adıma Çiz
SOSYAL KAYNASTIRMA ETKİNLİĞİ
Bu faaliyet eğiticilerin görme engelli bireylerle
bir araya gelerek nasıl iletişim becerileri
geliştireceklerini,
eğitim
süreçlerini
nasıl
planlamaları gerektiğini ve eğitmenlerin engellilik
alanında bilinç düzeylerini geliştirerek sosyal
hayatın içinde birlikte var olabilmelerine olanak
sağlamıştır.
Ayrıca bu faaliyet görme engelli bireylerin eğitimleri alıştıkları
proje ortamı ve kent merkezindeki sosyo-kültürel alanların
dışında, Karadeniz’in doğal yaşam alanları içerisinde
birçok eğitici ile bir araya gelerek eğitim almalarına ve
kendilerini geliştirme olanağı bulmalarına katkı sağlamıştır.
SOSYAL KAYNASTIRMA ETKİNLİĞİ
Tüm etkinlik süresince eğiticiler ve proje ekibi tarafından katılımcılara tasvir edilen yayla yolları, yayla
yaşamı, kalınacak olan mekân ve diğer proje etkinlikleri hedef grubumuzun psikolojik olarak
rahatlamasına katkı sağlamıştır
SOSYAL KAYNASTIRMA ETKİNLİĞİ
Yaylakent’te Gönül Elçileri’nden moral gecesi
Proje Sonuçları
Trabzon Merkez, Akçaabat ve Yomra ilçelerinde
eğitim-öğretimine devam eden görme engelli 45
bireye Beyaz Baston(BB) kullanımı ve Braille
alfabesi(BA) eğitimi verilerek, görme engelli
bireylerden 45 kişinin kendini geliştirme olanağı
bulmasına ve eğitimlere düzenli katılarak başarılı
olan 24 kişi bu alanda yeterlilik kazanarak
sertifika almaya hak kazanmıştır.
Proje Sonuçları
Ayrıca 8 kamu kurumundan 9 personele yönelik
verilen eğitici eğitimi ile Türkiye’de ilk kez
yerel
düzeyde
BB
ve
BA
eğitimlerini
verebilecek bir eğitici havuzu oluşturuldu.
Proje Sonuçları
Böylece kamu kurumlarının görme engelli bireylere sunduğu hizmet
kapasitesinin artmasına ve ilgili kamu kurumlarında görme
engelli bireylerin destek alabilecek irtibat kişilerinin oluşmasına
olanak sağlandı.
Proje Sonuçları
BB kullanımı ile BA eğitimlerini verebilecek uzman personel yetersizliği sorununun çözümüne katkı sağlandı.
Proje Sonuçları
Bunların yanında proje ortağımız İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından eğitici eğitimi alan personellere yönelik verilen İlk
Yardım Eğitimi ile kurumların ve personellerin engellilere
sunacağı koruyucu önleyici sağlık hizmetlerinin gelişmesine
katkı sağlandı.
Proje Sonuçları
Projenin
Trabzon
Rehabilitasyon
Merkezi
Müdürlüğü
binasında yürütülmesi kurumun sunduğu hizmet alanlarından
görme engelli bireylerin de faydalanma olanağı bulmasına,
böylece Trabzon Rehabilitasyon Merkezi’nin kurumsal
kapasitesinin artmasına katkı sağlandı.
Kapanış Videosu
Download

japonya`ya değişim öğrencisi olarak giden öğrencilerimiz 2014