Nurettin Ok Halk Eğitim
Merkezi ve ASO Müdürlüğü
Vali Ayhan Çevik Özel Eğitim ve
Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
PROJE İL YÜRÜTME KURULU
 Aysu GÜNGÖR
(Nurettin Ok Halk Eğt. Mrk. ve ASO Md. Yrd.)
 Sibel YILMAZ
(Org. İ. H. Karadayı İlkokulu Özel Eğt. Öğrt.)
 Ahmet DÖNMEZ
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü Memuru)
 Çelebi ÇAĞLAYAN (Rehberlik ve Araştırma Merkezi Md.)
 Şaban DOĞAN
(Vali Ayhan Çevik Öz. Eğt. Uyg. Mrk. Md.)
‘BEN ENGELSİZİM’ PROJESİ
Projenin Uygulanacağı Yer : Çankırı İl Merkezi ve 11 İlçe
Projenin Toplam
EDES
Uygun Maliyeti
Destek Tutarı
55.045,00 TL
55.045,00 TL
Projenin Türü
Engellilerin Psikososyal ve Tıbbi Rehabilitasyonu
Projenin Süresi 12 ay
Projenin
Engelli ailelerinin bilgilendirilmesini sağlamak, engelli bireyi topluma
Hedefleri
kazandırmak ve yaşam kalitesini artırmak.
Ortak(lar)
Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü
Vali Ayhan Çevik Özel Eğitim Uyg. Ve İş Uygulama Merkezi
Çankırı Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Hedef Grup(lar) Öğrenciler, Öğrenci Velileri, Okullarda görevli öğretmenler ve
yöneticiler
Projenin amacı;
Engelli bireylerin
bağımsız yaşam ve
topluma uyum becerilerini geliştirmek, engelli
ailelerinin ve eğitimcilerin
konu ile ilgili
farkındalık düzeyini artırmaktır.
Hedef grubun belirlenen ihtiyaç ve sorunları:
• Engelli bireylerin bağımsız bir şekilde yaşamlarını sürdürmede yetersiz
kalmaları;
• Eğitim hizmeti alanından tam olarak yararlanamamaları, teknoloji
kullanımında donanım ve bilgilendirme konusunda sorun yaşamaları,
• Sosyal kültürel ve sportif etkinliklere katılımın çok düşük olması,
• Mesleki becerilerin yetersiz olması, toplumsal duyarlılık ve kabulün istendik
düzeyde olmaması,
• Engelli bireyler ve ailelerinin yaşanan sorunlar karşısında yalnızlık hissine
kapılarak toplumdan kendilerini soyutlama yoluna gitmesi,
• Öğretmen ve yöneticilerin engelli birey ve ailelerine rehberlik ve doğru
yönlendirme yapmakta sorun yaşaması,
Temel Faaliyetler
1. Engelli bireylere bağımsız hareket becerisi kazandırmaya yönelik kurs açılması.
2. Engelli bireylerin ailelerine yönelik sağlık, beslenme, yasal haklar ve eğitim alanında seminerler
verilmesi.
3. Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelliler ve otistik bireylere bağımsız yaşam becerilerinin
kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.
4. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerle ilgili temel kavramlar hakkında bilgiler vermek, öğretmen ve
yöneticilere bu alanla ilgili gelişmeleri sunmak, meslek seçimi ve yasal haklar konusunda kılavuz
kitap hazırlanması.
5. Görme engelli bireylere yönelik Braille ve bilgisayar kullanma kursu açılması.
6. Engelliler Günü Yürüyüşü ve Etkinlikleri
7. Raporlama ve arşivleme
Nurettin Ok Halk Eğitim Merkezi ve ASO
Müdürlüğü Tarafından Yapılacak Faaliyetler:
Görme Engelli Bireylere Bağımsız Hareket Becerisi
Kazandırma Kursu (32 Saat)
Tüm kursiyerlere proje kapsamında
baston alınacak.
Kursun amacı;
görme engellilerin
topluma ve çevresine uyumunu sağlamak,
kendisini tehlikelere karşı koruyabilmelerini
öğretmek, zihinsel haritasını geliştirmek, evde
ve trafikte hareket edebilme kabiliyeti
kazandırmak, bulunduğu noktadan gitmek
istediği noktaya kolay ve tehlikesiz bir şekilde
ulaşmasını, bastonlu - bastonsuz bina içi ve
dışı serbestçe dolaşabilme yeteneğini
geliştirmeyi sağlamaktır.
Braille Alfabesi Kursu 176 Saat)
Tüm kursiyerlere proje kapsamında
tablet ve çivili kalem alınacak.
Kursun amacı; görme
engellilerin dokunma
yoluyla harfleri hissederek,
okumalarını öğreterek
hayata daha aktif
katılmalarını sağlamaktır.
Görme Engellilere Yönelik Bilgisayar Kursu (368 Saat)
Tüm kursiyerlere proje kapsamında
bilgisayar seslendirme programı alınacak.
Kursun amacı; hızla gelişen
teknolojiden görme engellilerin de
yararlanmasını sağlamak, bilgisayar
kullanmayı
öğreterek
meslek
hayatlarında daha başarılı olmaları için
yol açmak, meslek elemanlarının kendi
mesleki
çalışmalarını
başkalarına
gereksinim duymadan geliştirmelerine
olanak tanımak ve bilgi kaynaklarına
kolayca ulaşmalarına yardımcı olmaktır.
Günlük yaşam
becerisi
kazandırma
Toplumsal
kabul ve
farkındalık
Bağımsız
yaşam
Orta-ağır düzey zihin engelli ve otistik bireylere günlük yaşam
becerilerinin kazandırılması, engellilik konusunda farkındalığın
artırılması amacı ile;
 Aile, öğretmen ve yöneticilerin bilgilendirilmesi,
 Öğrencilerin toplumsal uyum becerileri dersine yönelik bireysel
eğitim planları güncellenerek günlük yaşam becerilerinin uygulama
örneklerine ağırlık verilmesi,
 Uygulama mutfağı araç gereçleri tespit edilerek proje kapsamında
temin edilmesi,
Proje kapsamında okula alınacak malzemeler:
 Buzdolabı
 Çamaşır Makinesi
 Bulaşık Makinesi
 Fırın - Aspiratör
 Ocak
 Ütü
 Elektrik süpürgesi
 Küçük ev aletleri
 Temrinlik malzeme
Günlük yaşam becerisi kazandırma eğitimleri:








Yemek yapma, fırın ve ocak kullanma
Bulaşık yıkama ve bulaşık makinesini kullanma
Çamaşır makinesi kullanımı
Ütü yapma
Masa hazırlama
Görgü kuralları
Ev aletleri konusunda güvenlik önlemleri
Ev ziyaretleriyle evdeki uygulamalar takip edilip değerlendirilecek veli
ve öğrenci motivasyonu artırılacak
İl merkezi ve tüm
ilçelerimizdeki
Özel Eğitim ihtiyacı
olan engelli bireylerin
ailelerine yönelik
seminerlerin
düzenlenmesi.
TÜM ORTAKLARIN VE HEDEF KİTLENİN KATILIMI İLE
Download

Slayt 1 - Milli Eğitim Bakanlığı