ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLERİ
TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
Programın Amacı:
Programın amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme
(Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayinin Ar-Ge yeteneğinin
yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Kurumların Ar-Ge çalışmalarını desteklenerek Türk
Sanayisinin Ar-Ge ye ayırdığı payı %0,3’lerden %3’lere çıkarmak hedeflenmektedir.
Projelerin Taşıması Gereken Özellikler:
Programa başvuru yapılacak projenin aşağıdaki niteliklerinden en az birine sahip olması
gerekmektedir.
1. Yeni Ürün Geliştirme
2. Mevcut Ürün Kalitesinin Artırılması
3. Maliyet Düşürücü Yeni Tekniklerin Uygulanması
4. Yeni Üretim Teknolojisi Geliştirilmesi
Desteklenen Ar-Ge Aşamaları:
• Kavram Geliştirme (Araştırma)
• Fizibilite Çalışmaları
• Laboratuar Çalışmaları
• Tasarım Çalışmaları
• Prototip üretimi/ Geliştirme Çalışmaları
• Pilot tesisin kurulması
• Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
Desteklenen Proje Harcamaları:
• Personel Giderleri
• Seyahat Giderleri
• Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alım Giderleri
• Danışmanlık/Hizmet Alım Giderleri
• Yurtiçi Ar-Ge Kurumlarına Yaptırılan İşler
• Malzeme Giderleri
Destekleme Oranı: %50-60
Destek türü: Hibe (geri ödemesiz)
Proje Bütçesi Limiti: Yok
Proje Süresi: Max. 36 ay
Kimler Başvurabilir: Türkiye’de yerleşik tüm kuruluşlar
Detaylı Bilgi: http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=478&pid=478
Download

Program Dökümanı