Nuhoğlu, Erdoğan liderliğindeki
İş Forumlarına katıldı
sayfa1_Layout 2 02.04.2015 00:58 Page 1
Çetin
Nuhoğlu
Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın, 30 Mart1 Nisan tarihleri arasında
Slovenya, Slovakya ve
Romanya'ya yaptığı resmi
ziyaretler kapsamında Türk
iş dünyası ve örgütlerinden
temsilcilerin katılımıyla İş
Forumları düzenlendi.
n 5. sayfada
n 2. sayfada
ULASIM
1-15 NİsaN 2015 - www.ulasimgazetesi.com - 1 TL - sayI:70
@ulasimgazetesi
P.P
İST.
ACIBADEM
80
GAZETESi
iMZA YETKiSi
iSTiYORUZ
İstanbul
İstanbul
Taşımacılar
Birliği
Derneği
İstanbul
Taşımacılar
Birliği
Derneği
İstanbulTaşımacılar
TaşımacılarBirliği
BirliğiDerneği
Derneği
İstanbul
Taşımacılar
Birliği
Derneği
(İSTAB)
(İSTAB)
Başkanı
Ali
Bayraktaroğlu,
(İSTAB)
Başkanı
Ali
Bayraktaroğlu,
(İSTAB)Başkanı
BaşkanıAli
AliBayraktaroğlu,
Bayraktaroğlu,
(İSTAB)
Başkanı
Ali
Bayraktaroğlu,
servisçi
servisçi
esnafının
UKOME’de
temsil
servisçi
esnafının
UKOME’de
temsil
servisçiesnafının
esnafınınUKOME’de
UKOME’detemsil
temsil
servisçi
esnafının
UKOME’de
temsil
değil,
değil,
imzaya
yetkisi
olması
değil,
imzaya
yetkisi
olması
değil,imzaya
imzayayetkisi
yetkisiolması
olması
değil,
imzaya
yetkisi
olması
gerektiğini
gerektiğini
söyledi.
Bayraktaroğlu,
gerektiğini
söyledi.
Bayraktaroğlu,
gerektiğinisöyledi.
söyledi.Bayraktaroğlu,
Bayraktaroğlu,
gerektiğini
söyledi.
Bayraktaroğlu,
gerektiğini
söyledi.
Bayraktaroğlu,
“İşi
“İşi
bize
danışmadan
yola
“İşi
bize
danışmadan
yola
“İşibize
bizedanışmadan
danışmadanyola
yola
“İşi
bize
danışmadan
yola
çıkılmamalı.
çıkılmamalı.
İmza
yetkimiz
olursa,
çıkılmamalı.
İmza
yetkimiz
olursa,
çıkılmamalı.İmza
İmzayetkimiz
yetkimizolursa,
olursa,
çıkılmamalı.
İmza
yetkimiz
olursa,
hakkımızda
hakkımızda
alınan
kararlara
direkt
hakkımızda
alınan
kararlara
direkt
hakkımızdaalınan
alınankararlara
kararlaradirekt
direkt
hakkımızda
alınan
kararlara
direkt
hakkımızda
alınan
kararlara
direkt
müdahale
müdahale
etmiş
olacağız,”
dedi.
müdahale
etmiş
olacağız,”
dedi.
müdahaleetmiş
etmişolacağız,”
olacağız,”dedi.
dedi.
müdahale
etmiş
olacağız,”
dedi.
müdahale
etmiş
olacağız,”
dedi.
PIRELLI LASTiKLERi
SANATA DÖNÜŞTÜ!
n 4. sayfada
dünyada sokak sanatı
(street art) denilince akla
ilk gelen üç sanatçının,
Pirelli lastiklerini
yeniden yorumlayarak
yarattıkları
5 metrelik piramitler,
Milano’daki
HangarBicocca’da
sergilendi.
NEOPLAN
Türkiye’de
üretilecek
P.K.
İST.
ACIBADEM
80
İsTaB UKOME’dE KaRaRLI
Bayraktaroğlu, ortaya atılan önerilerin vahim
hataları da beraberinde getirdiğini belirterek, şöyle
konuştu: “Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
30 yaşın altındakiler servis kullanamaz önerisi
getirdiğinde hemen Kara Ulaştırma Genel
Müdürlüğü’nü aradım, müsteşar beye dedim ki; ‘Bu
öneri yasalaşırsa biz mahvoluruz, sektörde 10 bin
kişi işsiz kalır...’, Müsteşar bey, ‘Tamam Ali Bey, biz
ilgileniyoruz konuyla’ dedi, ardından 26 yaş sınırı
getirildi. Ancak ben böyle bir şey de söylemedim.
Yine sektöre danışılmadan yapıldı. Maalesef yasalar
çıkarken, böyle sığ çıkıyor. Bu nedenle, bizim
UKOME’de temsil değil, imza yetkili olmamız
gerekiyor. Çünkü TUHİM’den çıkan sonuç, UKOME
tarafından karara bağlanıyor. Seçimlerden sonra
inşallah İTO, UKOME’de imza yetkili olarak yer alacak.”
MARTAŞ
MARTAŞ
MARTAŞ
LOJİSTİK
LOJİSTİK
MARTAŞ
MARTAŞ
MARTAŞ LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
ORTAĞI
ORTAĞI
OKAN
KURT;
ORTAĞI
OKAN
KURT;
ORTAĞI
ORTAĞI OKAN
OKAN
OKAN KURT;
KURT;
KURT;
Diğer
Diğer marka
marka
100
100 binde
binde bitti,
bitti,
2008
2008 Scania
Scania ise
ise
hâlâ
hâlâ yollarda
yollarda
65 yaş
ücretsizelere
destek
TBMM’de
bütçeye alındı
n 7. sayfada
Lojistik Dünyası FIATA
Toplantısı’nda Buluştu
n 9. sayfada
TAM SAYFA
BULMACA
n 8. sayfada
n 6. sayfada
irFan
irFan
kalkan
kalkan
GökSal
GökSal
Purtuloğlu
Purtuloğlu
Murat
Murat
köylÜoğulları
köylÜoğulları
ilhan
ilhan
kılınç
kılınç
n 4. sayfada
DİKKAT!!!
Avcılar Terminali
ihaleye çıkacak!
İstanbul Avcılar Terminali, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve Avcılar Belediyesi arasındaki
anlaşmazlıktan dolayı şimdilik faal durumda değil.
Yetkililer, Büyük İstanbul Otogarı’nın ağırlığını
alacak başlıca terminallerden biri olacak Avcılar
Terminali’nin her an ihaleye çıkarılacağı konusunda
işletmecileri hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.
n 2. sayfada
Serhat
Serhat
akçakaya
akçakaya
n 10. sayfada
n 9. sayfada
OSD
40’ıncı
yılını
kutladı
n 6. sayfada
n aRKa
sayfada
sayfa2_Layout 2 02.04.2015 01:00 Page 1
Turgay
Saraçlı
Otomotiv
2
1-15 Nisan 2015
Küçükler ağlıyor,
büyükler yayılıyor
[email protected]
NEOPLAN
Türkiye’de
üretilecek
Fikri Işık
Otobüs dünyasının premium
markası NEOPLAN, artık
sadece Ankara’daki MAN
Türkiye’nin tesislerinde
üretilecek. NEOPLAN’ın tüm
modellerinin üretimini
üstlenmesi ile birlikte MAN
Türkiye’nin; üretim, istihdam,
ciro, ihracat rakamları da
önemli ölçüde gelişecek.
Münir
Yavuz
www.ulasimgazetesi.com
ULASIM
GAZETESi
Yıllardır bireysel otobüsçülerin,
firmaların yaşadıkları zorlukları, çilelerini,
ekonomik ve manevi boyutunu sektörün
önde gelen gerek yazılı basınında,
gerekse internet ortamında yazdıkçizdik. Fakat değişen hiçbir şeyin
olmadığını gördük!.. Defalarca
uyarmamıza rağmen, sektör mensupları
hep kulaklarını tıkadı. Şuanda en fazla
ağlayan, sızlayanlar arasında
bireyselcileri görüyoruz!.. Aradan yıllar
geçiyor, yine baktığımızda değişen
hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz!.. Ne
görüyorsunuz diye sorarsanız: Sadece
kurumsal firmaların Türkiye coğrafyasına
büyüyerek yayılmalarını görüyoruz!..
Zamanında tabiri caiz ise beğenilmeyen
iller, ilçelere kadar girdiklerini görüyoruz.
Bu da demek oluyor ki yöresel
firmaların zaman içerisinde geriye
gittiklerini, daha da gideceğinin hatta
eriyeceklerinin işareti anlamını taşıyor.
Birde ulaşım alanında gelişen Türkiye
artık 300-3500 adet taşımacı firmayı
kaldırmıyor!.. Hızlı tren faktörünü bunun
dışında tutarak söylüyorum. Çünkü
Yüksek Hızlı Tiren yok iken de
sızlanmalar vardı!.. Buna karşın sektör
yazan çizenleri uyarılarını vermişti, fakat
değişen sadece değişmeyen oldu!..
Otobüs sektöründe bazı olumlu projelere
de imza atılmadı değil. Ucuz yakıt
projesi, kredi kartı avantajı, sigorta da
yapılabilecek indirim uygulaması,
otobüslerde yangın ikaz sistemleri,
otobüsçüler vakfının kurulması gibi
projelere TOFED imza attı. Yani
TOFED elinden geldiğince tüm firmalara
birşeyler yapmaya çalıştı ve yapmaya
çalışıyor. Ama gelelim sektördeki
mutluluğa!.. Mutlu olan var mı? Hayır,
yok değil mi? Herkes kan ağlıyor!..
Kurumsal firmalar havuz sistemi ile
çalıştıkları için şimdilik onların bir tutar
dalı var görünüyor. Yöresel firmalara
göre de kıyaslandığında farklı avantajları,
dezavantajları var. Bireyselciler de ise
ağlama bitmiyor. Fakat işlerini de
bırakmıyorlar!.. Bu da anlaşılır bir durum
değil. Bireysel taşımacılar, saldım çayıra
mevlam kayıra diyip gidiyorlar. Sonuç
olarak TOFED’in ürettiği projelerin
avantajları da onlara yetmiyor. Nihayet
orası da bir resmi kurum ve herkesin
otobüsünü dolduracak diye bir
yükümlülüğü de yok. Mutluluk ilacıda
yok!.. Herkesi mutlu edemezsin ve
edemezde!.. Yani eee ne olacak?
Koltuklar bilir!.. Lastikler bilir!.. Şoför
bilir!.. Cevaplasınlar… Komik mi komik
bir vaka!.. Ha şu olabilir; TOFED
başkanımız şunu söylemişti: “Halkımızı
otobüsle seyahate alıştırmalıyız…
Otobüsle seyahat güvenli, ekonomik
daha lükstür. Bunu anlatmalıyız herkes
üzerine düşen görevi yapmalı…”
TOFED Başkanının söylediklerine
katılmamak mümkün değil ama hiç
kimse bir şey yaptı mı bu konuda?
Söyleyelim: Hayır. Üstüne üstlük bla bla
car denen bir sistem de sektöre girdi!..
Yasal olup olmadığı da nedir ben
bilmiyorum. Buda sektörümüze ve
otobüs dünyamıza amorti olmuş!.. Tam
bilet olma yolunda, yoluna devam
ediyor!. Devam edecek gibi de
görünüyor, hayırlı olsun. Özel araçla
yolculukları nasıl otobüslere
çevireceksiniz? Buyurun yapın!.. Ey
firma sahipleri; eğer siz otobüslerinize ve
yolcu potansiyelinize katkı sunmak
istiyorsanız, belki hepinize komik ve
gülünç gelecek bir durumu da ben sizler
ileteyim. Cesursanız dinlenme
tesislerindeki yolcuların karşılaştıkları
sıkıntıları bir bir araştırın ve sonucunda
ne olduğunu göreceksiniz!.. Gelin
karınca kararınca otobüsle seyahati
toplumun tüm katmanlarına anlatalım.
Reklamlarla, bireysel özveriyle
yaygınlaştıralım… Nerede durduğumuz
değil, nasıl durduğumuz önemli!.. Nasıl
gördüğümüz değil, nasıl baktığımız
önemli!.. Ulaşım Gazetesi olarak bizler
sektör adına her türlü görevi yapmaya
hazır olduğumuzu tekrar tekrar ifade
ediyorum. TOFED genel kurulunun
önemini buradan tekrar duyurmak
çok çok önemli olduğunu hatırlatmak
gazetemiz adına elzemdir!..
Buradan tüm kaptanlara
yolunuz açık, gözleriniz her daim
ışık olsun. Hoşça kalın, dostça kalın.
kURUcU:
iMtiyAz sAHiBi ve
sorumlu yazı işl. Müd.
Hüseyin KARABULUT
yAyın yÖnetMeni
Korhan DEMİR
HUkUk dAnıŞMAnı
Alper HAMiTOĞLU
Dr.
Carsten
Intra
Yeni NEOPLAN Üretim Üssü Açılış
Töreni’nde konuşan Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, bu
gelişmenin MAN Türkiye için çok
önemli bir gurur kaynağı olduğunu
ve geleceğe dair önemli işaretler
taşıdığına da dikkat çekti. Bakan
Işık, “Bu, aynı zamanda Türkiye
otomotiv sektörünün kapasitesinin,
kabiliyetinin ne kadar önemli bir
noktada olduğunu da gösteriyor.
Bununla birlikte, sanayiye, üretime
verdiğimiz, teknolojiye ve Ar-Ge’ye
verdiğimiz önem ve yürüttüğümüz
politikaların ne kadar başarılı,
izlediğimiz rotanın da ne kadar
doğru olduğunun da bir kanıtı,
somut bir örneğidir” dedi.
TASARIM MERKEZİ
MAN Türkiye’nin, son yıllarda yaptığı
yatırımlar, önemli geliştirmeler ile
kalite ve verimliliğini arttırarak,
tüm MAN camiası için örnek bir
tesis haline geldiğini belirten MAN
Truck & Bus Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Carsten Intra, “Markamızın
gözbebeği ve prestiji olan premium
İrfan KALKAN
ürünlerimiz CITYLINER, JETLINER
MAN Truck & Bus’un aldığı
ile amiral gemimiz olacak olan yeni bu kararla birlikte MAN Türkiye,
tasarım SKYLINER otobüslerinin NEOPLAN’ın araç gamını oluşturan
MAN Türkiye’de üretilecek olması,
Cityliner, Skyliner ve Jetliner
geleceğe daha güvenli bakmamızı
modellerini de üretmeye başladı.
sağlıyor“ dedi. Dr. Intra, MAN
Türkiye’nin aynı zamanda bir
Bakan Işık; “Rotamızın ne
Tasarım Merkezi olacağını da belirtti.
kadar doğru ve başarılı olduğunu
Türkiye A.Ş. Yürütme Kurulu
gösteriyor” MAN Türkiye
Başkanı Münür Yavuz, NEOPLAN’ın
bünyesinde gerçekleştirilen
tüm üretimi için Ankara’nın tercih
Yeni NEOPLAN Üretim Üssü
edilmesinin, yüksek yerlilik
Açılış Töreni, Bilim, Sanayi ve
oranları sayesinde, sadece MAN
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın
Türkiye ve personelinin değil, Türk
katılımlarıyla, MAN Türkiye A.Ş.
otomotiv sektörü ve çalışanlarının
Yürütme Kurulu Başkanı Münür
tamamı için bir gurur kaynağı
Yavuz’un ev sahipliğinde
olduğunu belirtti.
düzenlendi. MAN Turck & Bus üst
düzey yönetiminin yanı sıra
Dünya otomotiv devi MAN Truck &
sektörün ulusal ve uluslararası
Bus, bünyesinde bulunan premium
önemli temsilcilerinin de katıldığı
segment otobüs markası NEOPLAN’ın
törende konuşma yapan Bilim,
tüm üretimi Ankara’daki MAN
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Türkiye tesislerine kaydırdı. MAN
Işık, bu gelişmenin MAN Türkiye
Türkiye tesislerinde, halen MAN’ın için çok önemli bir gurur kaynağı
şehiriçi, seyahat, turizm ve servis
olduğunu ve aynı zamanda
otobüslerinin yanı sıra NEOPLAN’ın
geleceğe dair önemli işaretler
Tourliner modeli de üretiliyordu.
taşıdığına dikkat çekti.
TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ
TÜM ÜRETİM ANKARA’DA
gÖRsel tAsARıM
Serpil ÇIRACI
www.nilgrafikstudyosu.com
ReklAM
Hande YURDAKUL
editÖR
MUHABiR
Atike ŞiMŞEK
Caner TAN
yAyın tÜRÜ: Yaygın-Süreli
yAyın PeRiyodU: 15 günde 1
yÖnetiM yeRi
Namık Kemal Mah. Gezi Sok.
No: 15/A Ümraniye/İSTANBUL
TEL: 0216 316 59 08
Mail: [email protected]
BAsıldığı yeR
İhlas Gazetecilik A.Ş.
Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
İhlas Plaza No: 11A/41 Yenibosna
Bahçelievler/İSTANBUL
TEL: 0212 454 30 00
sayfa3_Layout 2 02.04.2015 01:01 Page 1
Güncel
1-15 Nisan 2015
3
Alanur
Özalp
Uzman Psikolog
[email protected]
Brisa, iz bırakmayan
Kinesis forklift
lastiklerini tanıttı
(Fotoğraf: Soldan-Sağa) Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman’ın sunumunun ardından, ekip çalışanlarından Brisa Satış Yöneticisi Berk Demiröz, Brisa Ürün Geliştirme Mühendisi Murat
Özgen, Brisa Saha Mühendisi Hüsamettin Uysal ve Brisa Pazarlama Uzmanı Neslihan Altıntaş Kinesis foklift lastikleri konusunda teknik bilgileri, basınla ve müşterileriyle paylaştılar.
Brisa, Kinesis markası altında satışa
sunduğu dolgu forklift lastiklerini tanıttı.
Brisa, alışılmış siyah lastiklerin yanında
beyaz foklift lastiğine yer verdiği segmentte
pazar hakimi olmayı amaçlıyor. Beyaz
renkli dolgu foklift lastiğinin, bulunduğu
zeminde iz bırakmadığı belirtildi.
başı çektiği gelişmiş Avrupa
Brisa Genel Müdürü Hakan
ülkelerindeki sürdürülebilirlik
Bayman, Kinesis ile lojistik
trendlerine baktığımızda,
firmaları başta olmak üzere
ülkemizde de kapalı alanda
lastik sektörüne yeni bir marka
depolama faaliyetlerinde akülü
sunmaktan ve Türkiye
forklift kullanımının artacağını
ekonomisine katkıda
öngörüyoruz. Türkiye
bulunmaktan mutluluk
ekonomisinin ve sanayisinin
duyduklarını dile getirdi.
büyümesi de bu alandaki
Bayman, Kinesis’in dayanıklılığı
ihtiyacı arttıracak” diyen
ve uzun kullanım ömrüyle
Bayman, buna paralel olarak,
forklift pazarında çevresel
dolgu lastikler pazarında da
sürdürülebilirliğe de katkı
hızlı bir büyüme beklediklerini
sağlayacağına dikkat çekti.
ifade etti.
AİLENİN YENİ YILDIZI
Brisa, 17 Mart Salı günü
düzenlediği lansman toplantısı
ile Kinesis markası altında
satışa sunacağı dolgu forklift
lastiklerini basın mensuplarına
ve iş ortaklarına tanıttı. Brisa
tarafından, dünyada dolgu
lastiklerin üretim merkezi
olarak kabul edilen Sri
Lanka’da üretilen ve “Brisa
ailesinin yeni yıldızı” sloganıyla
tanıtılan Kinesis markalı
lastikler, yüksek hareket
kabiliyeti ve dayanıklılığıyla
dikkat çekiyor. Dolgu lastik
segmentindeki Kinesis, uzun
ömürlü olması sebebiyle
çevresel sürdürülebilirliğe de
katkı sağlayacak bir ürün.
Brisa, Kinesis marka dolgu
forklift lastikleriyle forklift
kiralama şirketlerinden forklift
servislerine kadar forklift
kullanan tüm firmalara hizmet
sunmayı hedefliyor. Öte yandan
Kinesis’in bu sene içinde
Orijinal Ekipman olarak forklift
üreticilerine sunulması,
önümüzdeki sene ise ihracatının
yapılması planlanıyor.
SANAYİ İLE PARALEL
Toplantıda yaptığı konuşmada,
Brisa olarak, müşteri odaklı
anlayışları çerçevesinde, her
zaman pazardaki ihtiyaçları
öngörmeye ve bu ihtiyaçları
karşılayacak ürün ve hizmetler
sunmaya çalıştıklarını dile
getiren Brisa Genel Müdürü
Hakan Bayman, uzun zamandır
dolgu forklift lastiklerini
portföylerine katmak için
çalışmalar yürüttüklerini
belirtti. “Özellikle Almanya’nın
INOVASYON SÜRECİ
Brisa’nın 2014 yılında daralan
ticari lastikler pazarında
büyümeye devam ettiğini ve
2015’te de yine pazarın üzerinde
büyümeyi hedeflediklerini ifade
eden Bayman, Türk sanayisinde
bir rol model olarak başlattıkları
üretim şirketinden inovasyon
şirketine dönüş sürecini
kararlılıkla sürdürdüklerini
vurguladı. Bayman,
“Müşterilerimizin gelecekteki
hizmet ve ürün ihtiyaçlarını
onlardan önce öngörerek, global
trendleri sürekli takip ediyor,
inovasyon ve kurumsal
girişimciliği bir kurum kültürü
haline getiriyoruz. Filo
müşterilerimizle ilişkimizde de
kendimizi bir lastik üreticisi
değil, değer sağlayıcı ve stratejik
ortak olarak konumlandırıyoruz.
LOJİSTİK MÜŞTERİSİ
Tüm bunlara ek olarak, yeni
markamız Kinesis ile, lojistik
firmaları başta olmak üzere,
tüm filo müşterilerimize
sunduğumuz 360 derece çözüm
anlayışımız doğrultusunda, ürün
portfoyümüzdeki önemli bir
eksikliği de tamamlamış oluyoruz.
Yeni markamızla aynı zamanda
Türk ekonomisine de katkı
sağlayacağımız için mutluluk
duyuyoruz” dedi. Öte yandan
toplantıda, Brisa Satış Yöneticisi
Berk Demiröz, Brisa Ürün
Geliştirme Mühendisi Murat
Özgen, Brisa Saha Mühendisi
Hüsamettin Uysal ve Brisa
Pazarlama Uzmanı Neslihan
Altıntaş Kinesis foklift lastikleri
konusunda teknik bilgi verdiler.
Sosyal fobi
Başkaları tarafından kendisinin veya yaptığı
işlerin incelenip, eleştirilmesi ve küçük düşme
korkusudur. Kişi bu korkudan kurtulmak için
sosyal ortamlara girmekten kaçınır. Kişinin iş ve
aile yaşamı bu durumdan etkilenir!.. Zamanla kişi
izole olur, yalnız kalır... Bu defa ise yalnızlık onda
“sevilmiyorum, aranmıyorum, istenmiyorum, hak
etmiyorum” duygusunu doğurur. Böylelikle
kendisini kötü hissetmeye başlar… Sosyal fobi ya
her durumda vardır ya da özel durumlarda ortaya
çıkar. Örneğin kalabalık ortamlara girememek
genel bir durumdur. Yemek yerken, yazı
yazarken, otururken, yürürken, telefonla
konuşurken bana bakıyorlar korkusu özel bir
durumdur. Kişinin bu durumla birlikte korku ve
heyecanı da çok yoğundur. Bu yoğunluk kişiyi
tam bir sosyal yalnızlık içine sokabilir. Kişi
korktuğu şeyi yapmamak için olmadık şeyler
yapabilir. Örneğin bankadaki memurun soracağı
sorulara cevap verirken yüzü kızaracak, dili
tutulacak veya imza atarken eli titreyecek diye
bankadaki parasını alamaz!.. Kişi bu belirtileri
benimser. Bu düşünce ve sıkıntılar iş yapmasını
engellemesine rağmen tedaviyi nadir olarak ister.
Bu durumun tedavisi yoktur düşüncesine kendini
alıştırır. Ancak sevdiği kişileri kaybedeceğini
anladığında tedaviyi isteyebilir. Sosyal fobi
belirtileri ile endişe belirtileri benzeşir. Korkulan
durumdan kaçma davranışı genellikle çok
belirgindir. Sosyal fobide başlangıç yaşı
erkendir. Kişilerin çoğunda bu korkunun okul
döneminde başladığını görmekteyiz!..
Bu durumun kesin tedavisi vardır. Tedavi
sabır gerektirir. Öte yandan bu kişilerin sabır
göstermek konusunda zorlukları vardır.
Terapiye geldiklerinde, kısa sürede iyileşmek
isteyeceklerdir. En ufak bir başarısızlıkta
hemen vazgeçeceklerdir. Usta bir terapist,
bu durumları iyi bildiği için bu tür
kaçış çabalarına izin vermeyecektir.
sayfa4_Layout 2 02.04.2015 01:02 Page 1
UKOME’DEN
iMZA YETKiSi
iSTiYORUZ
Otobüs
4
irfan
KALKAN
[email protected]
Otobüsün
üretim üssü
Türkiye!
Türkiye'de otobüs taşımacılığı hem
tarihi açısından hem de verdiği hizmet
kalitesi bakımından tüm dünyaya örnek
olacak konumda!.. Yıllar önce kamyon
şasesi üzerine tahta kasa yapılarak
başlayan taşımacılıkta bugün otomobil
konforunu aratmayan otobüsler ile
hizmet veriyoruz. Her geçen günde
hizmet kalitesini arttırmak için
firmalarımız çalışıyor. Konforlu ve güvenli
araçlarla seyahatte elbette Yüce Türk
halkının hakkıdır.
1-15 Nisan 2015
İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği
(İSTAB) Başkanı Ali Bayraktaroğlu, servisçi
esnafının UKOME’de temsil değil, imzaya
yetkisi olması gerektiğini söyledi.
Bayraktaroğlu, “Bize danışmadan
yola çıkılmamalı. İmza yetkimiz olursa,
hakkımızda alınan kararlara direkt
müdahale etmiş olacağız,” dedi.
HHH
Ülkemiz; Gerek coğrafi konum,
gerekse bir takım avantajlar nedeniyle
Avrupalı otobüs üreticilerin de gözdesidir.
Sektörde kullandığımız otobüslerin de
Türkiye'de üretilmesi bizim açımızdan
ayrıca bir gurur kaynadığıdır. Ülkemiz
hızla gelişimini sürdürmekte ve otobüs
üretiminde de adeta bir üs haline
gelmektedir. Hal böyle olunca hem biz
otobüsçüler kazanıyoruz hem de ülkemiz
kazanıyor. Açılan her fabrika ayrıca
gururlandırıyor beni!..
HHH
Dünya devi Man'ın da Almanya'daki
üretim tesislerini kapatıp, Neoplan
otobüslerini Türkiye'de üretmesi de ayrıca
ülkemiz adına bir gururdur. Evet sevgili
dostlar; Neoplan, artık sadece
Ankara’daki Man Türkiye’nin tesislerinde
üretilecek. Neoplan’ın tüm modellerinin
üretimini üstlenmesi ile birlikte Man
Türkiye’nin üretim, istihdam, ciro, ihracat
rakamları da önemli ölçüde gelişecek.
Şöyle bir düşünün; bu otobüs Türkiye'de
üretiliyor!.. Fabrika'da çalışan Türk
insanı!.. Yedek parça tedarikçileri bizim
kendi KOBİ'lerimiz!.. Sonuç: hem biz
otobüsçülerin işletme maliyetleri düşüyor
hem fabrika da insanımız alnının teriyle
ekmeğini kazanıyor hem de ülkemizin
kasasına vergi giriyor ki bu da bizim
açımızda ayrı bir öneme sahip!..
Ali
Bayraktaroğlu
çıkarılırken, sektör sivil toplum
yapacağı zaman hemen bizlere
olarak o masaya oturacak inşallah...
Bayraktaroğlu, servisçiye sorulmadan
kuruluşları, duayenleri, odalar ayrıca
danışıyor. Ulaşım Koordinasyon
Sorunlarımız meclise taşıma yönünde
alınan kararların, vahim hatalar
yıllarca bu işe emek vermiş şirketlere Merkezi (UKOME) hazırlanmış işlerin
ise bu iş milletvekillerinde değil,
doğurduğunu belirterek şunları
söyledi: “Hakkımızda alınan kararlar, danışılması gerektiğini düşünüyorum. karara bağlandığı yer. Aslında gerçek bürokratlarda bitiyor. Biz derdimizi
Ben Ar-Ge çalışması yapılmasına
bize sorulmadan veriliyor. Maalesef
işi yapıp UKOME’ye sunan, TUHİM’dir. vekile anlatıyoruz, vekil dönüp bürokrata
sonuna kadar katılıyorum. Çünkü
yasalar çıkarken, böyle sığ çıkıyor.
Bizim burada amacımız ise, karar
soruyor. Eğer bürokrat konudan
kanun koyucunun bir işi sık sık
Bu nedenle, bizim UKOME’de
mekanizmasının yani UKOME’de
habersizse, tekrar başa dönüyoruz.
tekrar etmesi ve boşu boşuna zaman
temsil değil, imza yetkili olmamız
imza yetkisine sahip olmak. Yetkili
kaybetmesi demek. O nedenle, bizim
gerekiyor. Çünkü TUHİM’den
olursak, bir sorun olduğunda ve biz
sorunlarımızı önce bürokrasiyle
çıkan sonuç, UKOME tarafından
bunu UKOME’ye sunduğumuzda bizi O nedenle, bizim sorunlarımızı önce
bürokrasiyle halledip, sonra meclise
halledip, sonra meclise taşımamız
karara bağlanıyor. Seçimlerden
ciddiye almak zorunda olacaklar.
taşımamız gerekiyor. İçimizden
gerekiyor,” diye konuştu.
sonra inşallah İTO, UKOME’de
Ancak bizim yetkimiz için bir torba
birinin mutlaka mecliste olması
imza yetkili olarak yer alacak.”
yasaya ihtiyaç görülüyor.”
gerekiyor. Biz Sayın Mustafa Ilıcalı’ya
İSTAB Başkanı şöyle devam etti: “Şu
o nedenle destek verdik. Bir
Bir konunun yasalaşmadan önce
anda örneğin İstanbul Büyükşehir
Ali Bayraktaroğlu, İstanbul Ticaret
sorunlarımızı Sayın Ilıcalı’ya
sektöre mutlaka sorulması gerektiğini
Belediyesi’nin Toplu Ulaşım
Odası (İTO) çok ciddi olarak,
anlattığımızda karşılığını mutlaka
vurgulayan İSTAB Başkanı
Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM)
UKOME’de imza yetkisi konusunda
bulacağız, çünkü Sayın Ilıcalı
Bayraktaroğlu, “30 yaş, 26 yaş gibi
birimi çok sık alt komisyon
mücadele ettiğini belirterek, “Bu
sorunlarımızın altında yatan
öneriler verilirken ya da yasalar
toplantıları yapıyor. TUHİM bir şey
seçimlerden sonra İTO, asıl yetkili
nedeni zaten biliyor olacak,” dedi.
ILICALIYA DESTEK VERDİK
AR-GE YAPILMALI
HHH
Man Kamyon ve Otobüs Ticaret
A.Ş.’nin başarılı Satış ve Pazarlama
Direktörü değerli kardeşim Eren
Gündüz'ün de ifade ettiği gibi Türkiye'de
üretime başladıkları Neoplan da kısa bir
süre sonra yerlilik oranının önemli
dereceye ulaşacağı ve bunun da biz
otobüsçülere ayrıca artı olarak yazılacağı
yönünde!..
UKOME ÖNEMLİ
ILICALIYI DESTEKLEDİK
Mersin
Mersin Otogarı’nda
Otogarı’nda
çözüm
çözüm bulunamıyor
bulunamıyor
HHH
Turizmin patronu Temsa
Ülke ekonomisine katkıda bulunmak
adına Özkaymak Turizm olarak da bizde
Türkiye'de üretilen Neoplan otobüslerini
filomuza dahil ettik.
Temsa otobüs piyasasındaki pazarını
gün geçtikçe yükseltirken, turizm
taşımacılığı alanına da hakim
konumda. Temsa, 18 adet Safir model
otobüsü turizm sektörünün en büyük
acentelerinden biri olan Diana Travel’a
Antalya Havalimanı’nda teslim etti.
Temsa Safir otobüslerin teknik olarak
üstün bir araç olduğunu belirten,
Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Tonbul, Safir’leri almak için çok
nedenleri olduğunun altını çizerek;
tercih etmelerindeki birinci nedenin
konfor ve bagaj hacminin iyi olması,
ikincisinin dayanıklılığı ve üçüncü ve
en önemli neden olarak gördüğü yakıt
sarfiyatı olduğunu kaydederek,
“Bunların hepsini üst üste
koyduğunuzda ve tabii ki, Murat Anıl
Bey’in de ısrarcılığını ve projelerini
koyduğunuz zaman, bu araçları
almamak çok zor,” diye konuştu.
Temsa’yla araçların bakım ve garantisi
konusunda iyi bir anlaşma
yaptıklarının da belirten Tonbul,
“Filoda 140 adet araç var. Bunların 60
kadarı otobüsten oluşuyor. Diğerleri
ise midibüs. 2 ya da 3 yıl içerisinde
sektörün durumuna göre yeni
yatırımlar yapacağız. Gelecek yıl
elimizde bulunan 2011 model Mercedes
ve Otokar Doruk’ları değiştireceğiz.
Temsa ile şu anda planladığımız farklı
bir proje var. Bu projemizi de en erken
2015 sonu en geç 2016’da
gerçekleştirmiş olacağız,” dedi.
Mersin’de, ihale aşamasında
uzun süren tartışma ve
eylemlerin ardından
tamamlanan Mersin’in yeni
Otogarı’nın 28 Şubat 2015
tarihinde hizmete açılmasıyla
birlikte, 1986 yılından bu
yana Mersinlilere hizmet
veren eski otogar, Mersin
Büyükşehir Belediyesi
tarafından kullanıma kapatıldı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Burhanettin Kocamaz tarafından 28 Şubat
günü açılışı yapılan, Merkez Toroslar
ilçesindeki yeni Mersin Şehirlerarası
Terminal İşletmesi’nin faaliyete başlamasıyla
birlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi, gece
yarısı yaptığı çalışmayla eski otogarı
kullanıma kapattı. Belediye ekipleri, gece 10
kamyon kum getirerek, eski otogarın giriş
ve çıkışlarına döktü. Mersinlilere
29 yıldır hizmet veren ve bugüne kadar
milyonlarca yolcunun giriş-çıkış yaptığı
emektar otogar, böylece kullanıma kapatıldı.
Eski otogardaki esnaf, gece yarısından sonra
yeni otogara taşınmak için dükkânları
boşaltırken, peronlar da sessizliğe gömüldü.
Mersin’e yeni ve modern bir otobüs
terminali kazandırmanın gurur ve
mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan
Kocamaz, MEŞTİ’nin, teknik altyapısı sosyal
donatı alanları ile diğer şehir otogarlarından
çok daha işlevsel özelliklere sahip olduğunu,
25 gelen, 46 giden yolcu peronu bulunan
yeni otogara ulaşımın kolaylıkla sağlanması
için şehir içi toplu taşıma araçlarının 24
saat hizmet vereceğini belirtti.
Nuhoğlu, Slovenya,
Slovakya ve Romanya
İş Forumlarına katıldı
sayfa5_Layout 2 02.04.2015 01:03 Page 1
Lojistik
1-15 Nisan 2015
5
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,
30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Slovenya, Slovakya ve
Romanya'ya yaptığı resmi ziyaretler kapsamında Türk iş dünyası
ve örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla İş Forumları düzenlendi.
Süresi Kısıtlamalarının Ticareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a refakat
eden heyette yer alan UND Yönetim Engellediği gibi sorunları dile getirdi.
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Orta Slovakya’daki toplantıda ise, iki ülke
ticaretinin geleceğinin Türkiye ve
Avrupa ile ticaret ve ekonomik
Slovakya meclislerinde beklediğine
işbirliğinin geliştirilmesi açısından
işaret eden Nuhoğlu, şu görüşleri
önem arz eden İş Forumlarına
katılarak, Türk taşımacılığına
ifade etti: “Slovakya üzerinden yapılan
yönelik kısıtlayıcı uygulamalar ve
transit taşımaların serbestleştirilmesi,
sektörümüze çok önemli bir alternatif
mağduriyetlerin giderilmesiyle
güzergâh yaratmanın ötesinde,
ilgili konuları dile getirdi.
AB ülkelerinde muhatap olduğumuz
ayrımcı kota kısıtlamalarının
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
hukuksuz ve karşılıklı ticareti
Erdoğan, 30 Mart-1 Nisan
zedeleyici nitelikte olduğunun
tarihlerinde Slovenya, Slovakya ve
İngiltere’nin ardından bir kez daha
Romanya'ya resmi ziyaretlerde
teyidini sağlayacak; diğer AB
bulundu. Ziyaret edilen ülkelerle
ülkelerinin de aynı “doğruyu”
ekonomik ve ticari ilişkileri
bulması için ciddi bir emsal
geliştirmek amacıyla her üç ülkede oluşturacaktır. 2012 yılında imzalanan
de iş forumları düzenlendi.
‘Uluslararası Karayolu Taşımacılığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat
Anlaşması’nın Türkiye ve Slovakya
eden iş adamları ve iş dünyası
Parlamentosundan bir an önce
örgütlerinin temsilcileri de bu iş
geçmesine yönelik her türlü girişim
forumlarında yerel muhataplarıyla
sektörümüz ve ülke ekonomimiz
bir araya gelerek, karşılıklı yatırım
açısından büyük önem arz ediyor.”
ve ticaret projelerini değerlendirme,
mevcut projeleri geliştirip, sorunları
ortadan kaldırarak karşılıklı ticari UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
hacimlerini daha üst seviyelere taşıma Nuhoğlu, Romanya’da düzenlenen İş
imkanı buldu. Heyette yer alan
Forumu’nda da, taşımacılık alanında
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
bu ülkeyle yaşanan sorunları dile
(UND) Yönetim Kurulu Başkanı
getirdi. Çetin Nuhoğlu, Türkiye ve
Çetin Nuhoğlu da, Türkiye’nin, Orta
Romanya arasındaki ticarette
Avrupa taşımacılığında karşılaştığı
sorunsuz yürüyen taşımacılık
sorunları muhataplarına aktardı.
ilişkilerinin, Türk araçlarının
Romanya üzerinden gerçekleştirdiği
transit taşımalara yansımadığını
Çetin Nuhoğlu, Slovenya’da
kaydetti. Romanya Hükümeti
düzenlenen İş Forumu’nda, bu ülke
tarafından Türk taşımacılara tahsis
tarafından Türk Taşımacılarına
edilen transit geçiş belgesi sayısının
yönelik Kısıtlamalar ve Hukuka
yetersizliğine dikkat çeken Çetin
Aykırı ve Ayrımcı Uygulamalar,
Nuhoğlu, bu belgelerin bitmesi
Yetersiz Geçiş Belgesi Kotası
akabinde Türk araçlarına uygulanan
Nedeniyle Uzayan Teslim Süreleri
238 Euro tutarındaki transit geçiş
ve Ek Maliyetlerin Türkiye-AB
ücretini eleştirerek, bu ücretin
ticaretine olumsuz etkileri,
uluslararası hukuk ve sözleşmelere
Profesyonel Sürücü Vizeleri ve Kalış
aykırı olduğunu bildirdi.
Recep Tayyip
Erdoğan
TİCARET İMKÂNI
YETERSİZ BELGE
TRANSİT KISITLAMALAR
Lojistik
Lojistik
sektöründe
sektöründe
8,5
8,5 milyon
milyon
metrekare
metrekare
daha
daha depo
depo
yapılacak
yapılacak
Yeni altyapı ve ulaşım projeleri,
gayrimenkul sektörünü yeniden
şekillendiriyor, İstanbul–Kocaeli
hattında arsa fiyatları prim yapıyor.
Büyük altyapı projeleri sonucu yeni
lojistik alanların gelişmesi ile
birlikte İstanbul ve Kocaeli alt
pazarlarını kapsayan Marmara
Bölgesi’ndeki toplam lojistik arzının,
2017 sonunda 8,5 milyon
metrekareye ulaşması bekleniyor.
İstanbul ve çevresinde inşaatı süren
ve başlayacak olan 3. Köprü ve
Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya
Tüneli, İstanbul-İzmir Otoyolu, 3.
Havalimanı, Liman Kent ve
Kocaeli’ndeki Organize Liman
Bölgesi gibi projeler yeni geliştirme
ve yatırım fırsatları doğuracak.
Ticari gayrimenkul üzerine finansal
ve profesyonel hizmetler veren ve
yatırım yönetimi alanında
danışmanlık hizmetleri sunan JLL
Türkiye verilerine göre, İstanbul ve
Kocaeli alt pazarlarını kapsayan
Marmara Bölgesi’ndeki toplam
lojistik arzının 2014 yıl sonu
itibariyle 7,8 milyon metrekareye
ulaştığı, inşaat halindeki stokun ise
563 bin metrekareden 653 bin
metrekareye yükseldiği görülüyor.
Lojistik arzının ise 2017 sonunda
yaklaşık olarak 8,5 milyon
metrekareye ulaşması bekleniyor.
Ayrıca Kocaeli ve İstanbul alt
pazarlarında yaklaşık olarak 2,6
milyon metrekarelik stokun
planlama aşamasında olduğu
gözlemleniyor. Bütün inşaat
halindeki ve planlama aşamasındaki
projelerin tamamlanması
durumunda, toplam lojistik arzının
önümüzdeki 5 yıl içinde 11,1 milyon
metrekareye ulaşacağı öngörülüyor.
Avi Alkaş, 2014 yılında A sınıfı
yüksek kalitede lojistik arzına
yönelik artan talep nedeniyle
lojistik pazarındaki birincil
kiraların kur dalgalanmalarından
etkilenmediğini belirtti.
Ford Trucks’ın bayi
yatırımları sürüyor
Çetin
Nuhoğlu
Ford Trucks’ın 2015’teki ikinci 4S
plazası Sakarya’da açıldı. Ford Trucks
Sakarya bayi Akgün; müşterilerine
satış, servis, ikinci el ve yedek parça
hizmetlerini aynı çatı altında vermek
için inşa ettiği 4S tesisini törenle
hizmete açtı. Ford Otosan Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Y. Koç; “2015 sonu
itibariyle Türkiye genelinde toplam 30
Ford Trucks tesisi ile hizmet vermeyi
hedefliyoruz. Yeni 4S konseptli Ford
Trucks bayi yatırımları, ‘Türkiye’nin
Ticari Gücü’ Ford Otosan’a güç
katıyor” dedi. Ford Otosan’dan yapılan
açıklamaya göre, müşterilerine satış,
servis, ikinci el ve yedek parça olmak
üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında
vermek için yeni bir tesis kuran
Ford Akgün bayinin açılış törenine
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Koç
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve
Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Y. Koç, Ford Otosan Genel
Müdürü Haydar Yenigün katıldı.
sayfa6_Layout 2 02.04.2015 01:03 Page 1
İlhan
Kılınç
Neyin önemi var?
[email protected]
Konumuz ister üretim, ister hizmet,
her ne olursa olsun her bir sektörün iş
yapış süreçleri, prosedürleri, tabi
oldukları yönetmelikleri ve kanunları
bulunmaktadır. Her bir iş yerinin de
kendine özgü kurum kültürü, kurum
iklimi, değerleri, aidiyet esasları, vizyonu
bulunmaktadır. Aslında bakıldığında aynı
alanda çalışan her bir lojistik şirketinin
de yaptıkları iş ve uyguladıkları süreç
yönetimi temelde aynıdır. Bir yerden
istenilen bir yere malzeme nakli, tedarik
zinciri yönetimi; talep değerlendirme,
satınalma, ambarlama, stok kontrol
yönetimi ve sevkiyat, özel malzeme nakli
(yakıt, dondurulmuş ve soğutulmuş
malzeme vb.) ve bunlara ait farklı taşıma
türleri gibi… Her biri farklı süreçler ve
yönetim modelleri üzerine kuruludur.
Her şirketin kendine göre yol, yöntemi,
kendine göre yoğurt yeme tarzı vardır.
Sonuçta herkes yoğurdu yer, aslında
değişen bir şey yoktur. Hatta çok daha
gerilere doğru, İpekyolu’na gidelim, o
zamanlardaki tedarik zinciri yönetimini
incelediğimizde de, iş yapış süreçlerinde
bugüne göre çok büyük farklılıkların
olmadığını anlıyoruz. Örnek olarak
altıncı yüzyıldaki taşımacılıkta da
aktarma yerlerinin olduğunu, ayrıca
zaman ve maliyet analizlerine göre
taşıma türlerinin tespit edildiğini, bunun
bir kanıtı olarak, küresel dünyanın
düzleşmesine yardımcı olan deniz kargo
taşımacılığının yüzyıllar önce
kullanılmakta olduğunu görüyoruz.
Geçmişten günümüze birçok gelişmeler
ve değişmeler yaşandı. Günümüz
şirketleri ise bu iş süreçlerini internet ve
teknolojiyi kullanarak, kendilerine özel
yazılımlar ile daha kısa zamanda ve
maliyet etkin bir şekilde yönetmeye
başladılar. Ancak, değişmeyen bir değer
vardır ki, tüm bu bahsettiğimiz
kavramlara doğrudan etki eden, olmazsa
olmaz kritik varlık insan. Nitekim bu
saydığımız gelişmeleri de insan
sağlamamış mıdır? İş hayatımızda
yanımızdaki, emrimizdeki çalışanlardan
en yüksek verimi almak,
performanslarından istifade etmek ve
onları bu yönde harekete geçirmek
üzere çaba harcarız. İşte bütün mesele
budur. İnsan kaynaklarına ait
projelerdeki başarı düzeyi de buna
odaklıdır. İnsan faktörünün her işyerine
göre değişiklik göstermesi, işe alım
süreçleri ile başlar, şirketin aidiyete
verdiği önem ve bunu oluşturma
yöntemleri, şirketin temel değerleri,
şirket içi iletişim kanallarının kurulması,
kurum iklimi, çalışanlara verilen önem
ve bunu gösterme metotları, başvurulan
motivasyon araçları ile devam eder.
Bunların hepsi çalışanlar için yapılan
veya yapılması gereken faaliyetler
olduğu gibi, her şirkette veya kurumda
farklılıklar göstermektedir. Bu
farklılıkların sebebi yönetim anlayışı ve
yöneticilerdir. Liderin, yöneticinin bakış
açısı o şirketin genel bakış açısını
oluşturur. Uzun yıllar çalışmış,
sorumluluk duygusu yüksek, kurum
aidiyeti bulunan bir çalışanın yöneticisi
değişir. Gelen yeni yönetici, çalışanına
yeni işe giren bir kişiymiş gibi görür, işte
o çalışanın bütün motivasyonu kaybolur,
iş yerine de küser. Bulunduğu psikoloji
ile emekli olmaya veya iş değiştirmeye
karar verir. Sonuç, yıllardır çalışmış ve
belli bir bilgi birikimi ve tecrübesi olan
çalışanımızı küstürdüğümüz gibi,
kendisinin yanında bir çalışan
yetiştirmeden, bilgi ve tecrübelerini
alamadan kendisini kaybederiz. İnsan
kendisine değer verildiğini hissettiği
andan itibaren en yüksek performansı
göstermeye başlar. İşletme için değerli
olduğunu bilmek aynı zamanda
insandaki aidiyet duygusunu da yaratır.
Aidiyeti olan insan, faydalı olur, gerçek
performansını sergiler.
Konuşmalarımızla, tavırlarımızla, vücut
dilimizle çalışanımıza değerli olduğunu
hissettirmek ile güzel bir başlangıç için
ilk adımımız olabilir. Bunu yapmak hiç
de zor olmasa gerek. Çalışanımıza,
performansını sergileme fırsatı
vermeliyiz. İnsana yapılan yatırım, en iyi
yatırımdır. Teknoloji, malzeme,
yöntemler, araçlar dahası, yerine
konulabilecek her şey, neyin önemi var?
Önemli olan “insan” değil midir?
İşlerinizde kolaylıklar dilerim.
Lojistik Dünyası FIATA
Toplantısı’nda Buluştu
6
Lojistik
1-15 Nisan 2015
Lojistik dünyasının aktörlerini bir
araya getiren FIATA Merkez
Toplantısı Zürih’te gerçekleştirildi.
UTİKAD Heyeti de Zürih’te küresel
lojistik sektörü temsilcileriyle bir
araya gelerek, sektörün geleceğine
yönelik yapılması gereken işbirliği
çalışmaları hususunda
değerlendirmelerde bulundu.
Görüşmelerde, geçtiğimiz Ekim ayında UTİKAD’ın İstanbul’da düzenlenen FIATA 2014 Dünya Kongresi
de toplantıların gündemindeydi. İstanbul’da
ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşen FIATA
Dünya Kongresi 2014 İstanbul’a yönelik övgülerini gerçekleşen kongrenin şimdiye dek gerçekleştirilen
en başarılı ve geniş katılımlı organizasyon
de dile getiren katılımcılar, oldukça başarılı geçen
olduğuna dikkat çeken FIATA yöneticileri ve
kongrede Türk lojistik dünyasını yakından tanıma
üyeleri, UTİKAD’a bu başarılı ev sahipliğinden
fırsatı bulduklarını aktardılar. Dünya genelinde
dolayı teşekkür ederken, İstanbul’u ve Türk lojistik
40 binin üzerinde üyesi bulunan Uluslararası
sektörünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını
Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri
belirttiler. Türk lojistik sektörünün temsilcisi
Federasyonu FIATA, sektörün farklı alanlarındaki
olarak, bu övgü dolu sözler karşısında büyük bir
güncel konuları ve sorunları görüşmek üzere her
gurur duyduklarını belirten UTİKAD Başkanı
yıl Mart ayında Zürih’te toplanıyor. Bu yıl da
Turgut Erkeskin, dernek olarak kuruluşundan
FIATA bünyesinde görev yapan enstitü, danışma
bu yana gerek yurtiçinde gerekse de
kurulu ve çalışma grupları üç gün süren
yurtdışında sektörü geliştirmek ve lojistik
toplantılarda, lojistik dünyasının aktörleri ile çeşitli
kültürü oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.
konularda bilgi alışverişinde bulundu.
tamamlanması ile lojistik sektöründeki
sürdürülebilirlik algısının bir sektör politikası
olarak belirlenmiş olacağını söyledi. Yine kongre
sırasında UTİKAD’ın, “FIATA Diploması” eğitimi
verme yetkisini alarak UTİKAD Akademi’yi kurma
yolunda önemli bir adım attıklarını hatırlatan
Erkeskin, bu yıl içinde eğitimlere başlanmak üzere
yoğun bir çalışma içerisinde olduklarından söz etti.
Türk araçlarına Romanya sınırında yaşatılan
sıkıntılar da FIATA Karayolu Çalışma Grubu’nun
gündemindeydi. Başkanlığını, UTİKAD Eski Başkanı
Kosta Sandalcı’nın yürüttüğü ve UTİKAD Yönetim
Kurulu Üyesi Ekin Tırman’ın da üyesi olduğu
çalışma grubunda, Romanya’daki mevzuat değişikliği
sonrası özellikle ülkeyi transit geçiş için kullanan
Türk plakalı araçlara sınırlarda uygulanan
kontrollerin gecikmeleri artırdığına dikkat
Toplantılara, Türkiye’yi ve sektörü temsilen
FIATA Dünya Kongresi 2014 İstanbul’un da bu
çekilerek, sorunun çözülebilmesi amacıyla ilgili
UTİKAD Başkanı, FIATA Genişletilmiş Yönetim
çalışmaların bir yansıması olduğunu ifade eden
ülke ile gerekli adımların atılması gerektiği belirtildi.
Kurulu Üyesi ve Denizyolu Çalışma Grubu Üyesi
Erkeskin, UTİKAD’ın bu yıl gündeminde yer alan
Dünyadaki sahte FIATA konşimento
Turgut Erkeskin, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan
“Sürdürülebilir Lojistik Belgesi” ve “UTİKAD
kullanımlarına ilişkin de FIATA aktif olarak
Yardımcısı ve FIATA Havayolu Taşımacılık
Akademisi” çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
devreye giriyor. UTİKAD Genel Müdürü Cavit
Enstitüsü Üyesi Emre Eldener, UTİKAD Yönetim
Erkeskin, kongre sırasında ilk kez tanıtımı
Uğur’un da katıldığı FIATA alt çalışma komitesi
Kurulu Üyesi ve FIATA Karayolu Çalışma Grubu
gerçekleştirilen ve sektörün sürdürülebilir
önümüzdeki dönemde FIATA konşimento
Üyesi Ekin Tırman, UTİKAD Yönetim Kurulu
büyümesine katkı sağlamak için Bureau Veritas
kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik tanıtım
Üyesi ve FIATA Lojistik Akademisi Mentor Üyesi işbirliğiyle hayata geçirilen “Sürdürülebilir Lojistik
çalışmaları ile sahte doküman kullanımlarının
Kayıhan Özdemir Turan, FIATA Karayolu Çalışma Sertifikası" projesinin firmalara önemli kazanımlar
önüne geçilmesi için çalışmalar yapacak. Ayrıca
Grubu Başkanı Kosta Sandalcı ve UTİKAD Genel
sağladığını aktardı. Türkiye genelinde başarıyla
UTİKAD, lojistik iş yapma biçimlerinin hızla
Müdürü Cavit Uğur katıldı. UTİKAD’ın ev
yürütülen bu projenin FIATA nezdinde de
değiştiği çağımızda FIATA’nın gelecek misyon ve
sahipliğinde 13-18 Ekim 2014 tarihleri arasında
yaygınlaştırılması konusunda görüşmeler
vizyonunun belirlenmesi çalışmalarında da etkin
“Lojistikte Sürdürülebilir Büyüme” teması ile
yaptıklarını ifade eden Erkeskin, bu projenin
biçimde katkısını sürdürecek.
GENİŞ KATILIMLI ORGANİZASYON
SÜRDÜRÜLEBİLİR SERTİFİKA
Çelebi, yöneticilerini eğitiyor
Aktaş, en fazla patent
üreten firma seçildi
düzenlenen açılış töreni ile eğitime
Türkiye sivil havacılığının global
başladı. Bu yıl Kültür Üniversitesi
markası Çelebi’nin, ulusal ve
işbirliği ile düzenlenen Çelebi
uluslararası alandaki stratejik
büyüme hedefleri paralelinde kendi Akademi IV’ün müfredatı; “Muhasebe
içinden yönetici ve yönetici
ve Finans Yönetimi”, “Pazarlama
adaylarını yetiştirmek üzere
Yönetimi” ve “Genel Yönetim” ana
yürüttüğü Çelebi Akademi
modüllerindeki çeşitli konulardan
programının 4’üncüsü eğitime
oluşuyor. Beş hafta sürecek bu
başladı. Çelebi Akademi, Çelebi’nin
eğitim maratonunda, Kültür
global büyüme hedefleri
Üniversitesi akademisyenlerinin
doğrultusunda; yetkinliklerini
hazırladığı derslerin yanı sıra
devamlı geliştiren, yarınlara yetişen Çelebi Havacılık Holding ve Çelebi
değil, yarınları yaratan, çağdaş
Hava Servisi’nin üst
işletme bilgileri ile donanımlı,
yönetimlerinden önemli isimler de
geleceğin stratejik mimarisinde
konuk olarak, iş süreçleri ile ilgili
el ele çalışan bir iş gücü
bilgi ve tecrübelerini paylaşıyorlar.
oluşturmayı amaçlıyor.
ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ
Hava süspansiyon sistemi üreten
Olağan Kongresi’nde yapılan
Aktaş Holding, TAYSAD 37. Olağan
ödül töreninde, Aktaş Holding
Kongresi’nde, dernek üyesi firmalar
adına ödülü, İcra Kurulu Başkanı ve
arasında yapılan değerlendirmeye
Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol aldı.
göre, "Patent” alanında son 3 yıldır
Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına
zirvenin sahibi oldu. Aktaş Holding'ten
büyük önem verdiklerini kaydeden
yapılan yazılı açıklamaya göre,
Erol, “Aktaş Holding olarak
firma Türk otomobil tedarik
hedeflerimiz doğrultusunda
sanayisinin dünyadaki etkinliğini
sürdürülebilir başarıyı çok
ve ülke ekonomisine olan katkısını
önemsiyoruz. Ar-Ge alanında çok
arttırmaya yönelik faaliyetler
ciddi yatırımlarımız söz konusu. Genç,
gerçekleştiren Taşıt Araçları Yan
üretken ve yetkin bir ekiple
Sanayicileri Derneği (TAYSAD)
çalışlarımızı yürütüyoruz. Kurmuş
tarafından, dernek üyesi firmalar
olduğumuz başarılı yapı sayesinde,
arasında yapılan değerlendirme
TAYSAD gibi sektörün en önemli
sonucu, "Patent” alanında birincilik
yapısı tarafından verilen ödüllerden
ödülüne layık görüldü. TAYSAD 37.
birini almanın gururunu yaşıyoruz.
Çelebi'den yapılan açıklamaya göre,
Çelebi’yi geleceğe taşıyacak
yöneticilerin ve yönetici adaylarının
kişisel ve kariyer gelişimlerini
destekleyen etkili bir eğitim
programı olan Çelebi Akademi ile;
şirket içerisinde çalıştıkları iş
kolunda deneyimli, konusunda
uzman, performansı yüksek, liderlik
potansiyeli olan çalışanlara, işletme
formasyonu kazandırmak
hedefleniyor. Katılımcılar
kazandıkları bu bilgileri uzmanlık
alanlarında kullanarak, operasyonel
süreçler dahil, tüm süreçlerde ticari
farkındalık kazanıp, şirket
bütününe bakabilir hale geliyorlar.
Üniversite işbirlikleri Çelebi
Akademi’nin dördüncüsü,
FARKLI ETKİNLİKLER
Çelebi Akademi VI’ün ders
programında, ayrıca 5 saatlik
seramik atölyesi gibi renkli ve
farklı etkinlikler de yer alıyor.
Bugüne kadar pek çok yönetici ve
yönetici adayının kariyer gelişimine
önemli katkıda bulunan Çelebi
Akademi’de bu dönem, farklı
istasyonlardan seçilen 20 katılımcı
yer alıyor. Çelebi Akademi’nin
önceki dönemlerinde eğitim alanlar
arasında bulunan Atilla
Korkmazoğlu bugün Çelebi
Havacılık Holding’de Yer Hizmetleri
ve Kargo Başkanı (EMEA) olarak;
Taner Sarı, Çelebi Hava Servisi’nde
(ÇHS) Operasyon Direktörü; Cem
Şensöz, Çelebi GHA New Delhi’de
CEO; Burak Kurt, ÇHS’de Kargo
Direktörü olarak görev yapıyor.
sayfa7_Layout 2 02.04.2015 01:04 Page 1
Lojistik
1-15 Nisan 2015
7
Diğer marka 100 binde bitti,
2008 Scania ise hâlâ yollarda
MARTAŞ LOJİSTİK ORTAĞI OKAN KURT;
Scania, Martaj Lojistik’e 100 adet G4 00 LA
4x2 çekicinin 70’ini teslim etti. Martaş
Lojistik’in İstanbul Hadımköy tesislerinde
düzelenen teslimat törenine, Scania Türkiye
Genel Müdürü İlhami Eksin, Martaş Lojistik
ortakları Okan Kurt ve Ozan Kurt katıldı. Okan
Kurt, Scania’nın sağlamlığını şöyle bir örnekle
açıkladı: “Filomuzdaki diğer marka aracın
balatası 100 binde bitti. 2008 Scania’larımız
ise balata bakımını daha geçen hafta yaptık.”
adetlik bir araç parkına ulaştık.
Yeni anlaşmalarımız sonucunda
Teslimat töreni öncesi düzenlenen filomuzun bir kısmını yenileme
basın toplantısına Scania
kararı aldık ve bu karar
Türkiye Genel Müdürü İlhami
neticesinde 100 adetlik bir
Eksin, Martaş Lojistik ortakları alımımız oldu. Tercihimizi ise
Okan Kurt ve Ozan Kurt katıldı.
Scania’dan yana kullandık.
Scania araçları neden tercih
Martaş zaten Scania’nın kalesi
ediyorsunuz sorusuna,
konumunda. Scania’nın
“Scania’yı sağlamlığı nedeniyle
Türkiye’deki yükselen pazar
tercih ediyoruz” diyen Okan
payı ve 2. el satışında değer
Kurt, araçların sağlamlığı
kaybının düşük olması,
konusunda şu örneği verdi.
kararımızdaki en büyük
“Martaş, 10 yıldır Scania’nın
etkenler oldu. Son alımımızla
kalesi konumunda. Ben Martaş birlikte 6 yaş üstü araçlarımızı
Grup’un hem satış hem de
gençleştirmiş olduk. Şu an
tamir bakım atölyelerinin
filomuzda en yaşlı araç
başında olduğum için şunu
2009 model. Önümüzdeki 2 yıl
söyleyebilirim. Bizde 2008 model içinde 100 adetlik bir alımımız
bir Scania aracımızın daha
daha olacak” dedi.
geçen hafta balatalarını
kademede yeni değiştirdik.
Diğer firmanın arabası ise,
Scania Türkiye Genel Müdür
ismini vermek istemiyorum, 100
İlhami Eskin de toplantıda
bin kilometrede balata
yaptığı konuşmada satış
değiştirdi. Nakliyede tamir ve
aşamasında olduğu gibi satış
bakım çok önemli.”
sonrasında da Martaş’ın
yanında olacaklarını kaydetti.
Bu yıldan itibaren Scania’da filo
Martaş olarak 2015- 2016
satışlarının ağırlık kazanacağını
yıllarını kapsayan çok önemli ifade eden Eskin şöyle konuştu:
taşıma anlaşmaları
“Scania olarak Martaş ile uzun
imzaladıklarını, Arçelik, Tofaş, yıllara dayanan bir işbirliğimiz
Baymak, Evyap, Zorlu Tekstil
var. 2015’in ilk büyük
gibi dünyaca tanınmış
teslimatını da Türkiye’nin en
markalara hizmet verdiklerini
büyük lojistik firmalarından
kaydeden Okan Kurt, bu
biri olan Martaş’a yapıyoruz.
aşamada araçların
Martaş, Türkiye’de filosunda en
yenilenmesine karar
çok Scania çekici bulunduran
verdiklerini belirtti. Toplam 400 firmalardan olmasının yanı sıra
olan araç parkının 300 adedinin ve Scania Finans’ı kullanan ilk
Scania olduğunun altını da
firmadır. Önümüzdeki günlerde
çizen Kurt, “1978 yılında 2 adet
100 adetlik bir alımın daha
Leyland ile çıktığımız yolda 400
olmasını temenni ederim.”
100 BİNDE BALATA DEĞİŞTİ
Evrim Aras ödülünü
Özgecan için aldı
EN ÇOK BULUNAN SCANIA
FİLO GENÇLEŞİYOR
Aras şöyle konuştu: “Sadece
Türkiye’de değil kargo
sektöründe, dünyada da tek
kadın CEO olmak önemli bir
sorumluluk. Erkek egemen iş
alanlarında kadınların başarılı
olmaması için hiç bir neden
yok. Yeter ki kadınlarımıza eşit
fırsatlar verilsin. Dünyanın
tüm ezilen, şiddete uğrayan,
öldürülen kadınlarına, bu
ödülün daha iyi bir dünya için
umut vermesini diliyorum.
Ödülümü, annesi 20 yıllık Aras
Kargo emekçisi olan ve
geçtiğimiz ay hunharca katledilen
kızımız Özgecan’a adıyorum.
Daha önce de belirttiğim gibi
katilleri cezalandırılana kadar
bu işin takipçisi olacağımıza
bir kez daha buradan söz
veriyorum. Daha iyi bir
dünya hayaliyle çalışan,
üreten, sevgi ve hoşgörüyü
yaymaya kendini adamış tüm
kadınların yolu açık olsun.”
Kurumsal Kimlik
Katalog Tasarımı
Logo Tasarımı
Web Tasarımı
s s s s
0 (216) 693 03 44- www.nilgrafikstudyosu.com
Aras Kargo Yönetim Kurulu
Başkanı ve CEO’su Evrim
Aras, IAIR Global Economy &
Sustainability (Küresel
Ekonomi ve Sürdürülebilirlik)
organizasyonunun özel ödül
kategorisinde “Yılın Kadını”
seçildi. Alanında öncü
kurumlara ve kişilere 14 yıldır
çeşitli dallarda ödül veren,
Avrupa Komisyonu ve Milan
Expo 2015 sponsorluğundaki
IAIR Global Economy &
Sustainability (Küresel
Ekonomi ve Sürdürülebilirlik)
organizasyonun, bu yılki IAIR
Awards ödül töreni Hong
Kong’da gerçekleştirildi. Aras
Kargo Yönetim Kurulu Başkanı
ve CEO’su Evrim Aras, özel
ödül kategorisinde “Yılın
Kadını” ödülünün sahibi oldu.
Aras ödülünü 20 yıllık Aras
Kargo çalışanı bir annenin kızı
olan ve hunharca katledilen
Özgecan Aslan için aldı. Evrim
BULMACA
sayfa8_Layout 2 02.04.2015 01:04 Page 1
26 Kasım 2012 Pazartesi
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
Anahtar
Sözcükler:
1
2
3
4
5
▼
▼
▼
6
8
9
▼
▼
Senedi
başkasına
devretme
Resimdeki
oyuncu
▼
5
▼
Uşak ilçesi
▼
Bir sayı
Sinemada
gece
gösterimi
▼
Fas’ın plaka
işareti
‘... Laçin’
(Aktris)
▼
▼
▼
Girişken
▼
▼
Kurs
basamağı
Hainlik,
hıyanet
Halk dilinde
cin
11
12
▼
Sodyum
(Simgesi)
▼
Giz
Herhangi bir
kişi
10
İngilizce
(Kısaltması)
Radyum
(Simgesi)
▼
▼
▼
Vilayet
▼
▼
Büyük,
yetişkin,
yaşlı
Dinsel
tören
▼
Uyum
Beyaz
▼
Yemek
▼
▼
▼
Kuruntuya
düşürme
Yüce,
yüksek
▼
▼
▼
▼
▼
Arabulucu
Boynun
arkası
Bir pamuk
türü
7
Mısır
firavunlarının mezarı,
ehram
Tozu çok
olan yer
▼
▼
Temel, esas
Ortadoğu’da bir
ülke
▼2
Duvar
içindeki
oyuk, göz
▼
▼
Tombul,
gürbüz
(bebek ya
da küçük
çocuk)
▼
Bir
tür perde
Ayakkabının
yumuşak
olan üst
bölümü
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
Bir nota
▼
▼
▼
Öte
İskambilde
birli
Kuzeyle ilgili
Yok karşıtı
▼
▼
▼
Demiryollarında kullanılan bakım
arabası
▼
▼
▼
Bir yağış
türü
Bası
İstem
Oyunda
berabere
kalma
▼
Bazı
ücretlerde
indirim
sağlayan
belge
▼
Kent
Bir ödeme
aracı
▼
Obje, nesne
7
▼
▼
Bir nota
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼6
▼
Uzun
konçlu,
kapalı
ayakkabı
Gönül,
yürek
Alınması
gerekli şey
Asalak
Sürekli
olarak,
daima
▼
▼
▼
Bir itiraz
ünlemi
İkinci kez
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
Bir tür
konaklama
yeri
▼
9
Kıskançlık
▼
▼
▼
▼
Bir nota
Bir tür hasır
şapka
Kar
fırtınası
Kuzu sesi
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
Gösteriş,
çalım
Uyan, saygı
gösteren
▼
▼
Bir örgütün
etkin üyesi
▼
Akdeniz
anemisi
Bir nota
▼
▼
▼
Resimdeki
oyuncu
Kayıp
▼
Küçük limon
türü
Yararlanılan
imkan
ABD’de bir
eyalet
İlçe
Bir ilimiz
‘... Sandal’
(Şarkıcı,
oyuncu)
▼
Boyuna, boş
yere
Beğeni,
gusto
Uyku
Bir soru eki
▼
Elmasın
yontulmuş
yüzlerinden
her biri
İçeriye
doğru
kaçmış,
batık
12
▼
Boşanma
(Eski dil)
Küçük su
yolu
Büyük
bakraç, su
kovası
▼
▼
▼
▼
▼
▼
Lahza
Gündem
(Eski dil)
▼
▼
▼
Ansızın
▼
Tatlı bir
besin
Endüstri
▼
Ağır, yavaş
Esnek
Velilik
Bir tür cetvel
Bir tür kalın
ve ağır
battaniye
▼
Temelsiz,
eğreti yapı
▼
Papaz
Tel
Klasik Türk
müziği
makamı
Gösterge
bilimi
Resimdeki
oyuncu
▼
▼
▼
▼
Süresi
sınırlanmış
Suç,
kabahat,
sorumluluk
▼
Azarlama,
başa kakma
▼
▼
Bir onaylama sözü
Otomatik
para makinesi
▼
Ağzı sıkı
Gündüzlü
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
Direnme,
ayak direme
Feza
Tediye
etmek
▼
Belli, açık
Çiçek
düzenleme
sanatı
Tüccar
Fransa’nın
en uzun
ırmağı
▼
8
Atıcılık
sporunda bir
dal
▼
▼
▼
Bir
organımız
▼
▼
İnce perde
ya da örtü
‘... Özen’
(Aktris)
▼
Takımlar
grubu,
küme
Hoş koku
Azerbaycan’
ın plaka
işareti
Kalıptan
çekilmiş
resim
kopyası
▼
Patlayıcı bir
madde
Maden
kazımak için
kullanılan
kalem
Mal
Gözün bir
tabakası
Keçiyolu
▼
▼
▼
Lahana
1
11
▼
▼
▼
▼
Saçsız
Avrupa Parlamentosu
(Kısaltması)
▼
10
▼
▼
▼
‘Bireysel
Emeklilik
Sistemi’
Olgunlaşma
▼
Galyum
(Simgesi)
Bir sofra
aracı
Resmi
kurumlarda
işlem gören
belgeler
▼
Yenidünya
aslanı
Etiyopyalı
Dahil
Yeryüzü
parçası,
toprak
Nazizm
yanlısı kimse
Akıl
▼
Helikopter
pisti
‘... Bilginer’
(Aktör)
Olağanı
aşan
büyüklüğü
olan
Tokat ilçesi
▼
▼
▼
İnam, vedia
Küçük bitki
▼
▼
▼
Bir işte
yardımcı
olarak
çalışan
erkek
▼
3
▼
Yanardağ
ağzı
İnce yapılı,
zarif, narin
Boagillerden, zehirsiz
bir yılan
Alkol kökü
Son karşıtı
▼
▼
Avrupa
Birliği para
birimi
Ahlaki
▼
▼
Resimdeki
oyuncu
Dizemli,
tartımlı
İran’da bir
kent
Bir tür sınav
Tekil 3.kişi
zamiri
Koruyucu,
kayırıcı
Çare
▼
▼
Yasak
Çok hızlı
koşan bir
hayvan
Su
Koyu sarı ya
da açık
kestane
rengi
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
Dudak
(Eski dil)
Radon
(Simgesi)
Aktinyum
(Simgesi)
Belirti, iz,
ipucu
▼
İhtiyar kimse
Bir burç adı
▼
▼
Yazın,
literatür
Sümerlerde
su tanrısı
▼
▼
▼
Büyükbaş
hayvan
Duygulu
Safra
Ebabil kuşu
▼
Demir
(Simgesi)
Dans
Konya ilçesi
Lenf
İlgi eki
4
Takım
Halk dilinde
abla
▼
Önde
bulunan
Genellik
▼
Başkenti
‘Funafuti’
olan ülke
Kabiliyetli
Resimdeki
oyuncu
▼
Ek
İnsan
vücudunun
dış yüzü
▼
▼
Mağara
Sarhoşluğu
geçmiş olan
▼
▼
▼
İlave
Kamufle
etmek
▼
▼
▼
▼
Söylenti
En kalın
erkek sesi
Yıldız
(Eski dil)
Örnek
alınacak söz
Bir göz
hastalığı,
glokom
▼
▼
Bir tür geyik,
sığın
Aygıt
Maksimum,
en çok
▼
Hafif sis
İçten,
candan
Jeolojide,
kırık
▼
▼
Resimdeki
oyuncu
▼
▼
▼
▼
Saymaca
Duygu
Alışılagelmiş
düzen içinde
yapılan
▼
▼
▼
Yazı yazma
aracı
Açık seçik
görünmeyen
▼
▼
Matematik
öğretmeni
Uzaklık
belirtir
▼
▼
▼
Birini
başkasına
karşı
kışkırtma
▼
▼
Pişmemiş ya
da az pişmiş
Bir nota
▼
Jüri
▼
Bir tür
beyazpeynir
Gerçek
▼
▼
Herhangi bir
kimse
Bir tür
şekerleme
▼
▼
Zorla
yürüterek,
sürükleye
sürükleye
Nitelikli
Dünkü çözüm:
Hakim isimler
Halk Otobüsü
1-15 Nisan 2015
Göksal
Purtuloğlu
9
şoför mü? sürücü mü?
Örnek olmanız lazım, ördek değil!..
Siz doğru olmalısınız, eğri değil!..
[email protected] Siz güzel olmalısınız, çirkin değil!..
Her halinizle halkın gözüne şirin
görünmeniz lazım. Bu insanlar sizin
Gelişen teknolojiyle birlikte araçların
ekmeğiniz,
aşınız, geleceğiniz!.. İşiniz
konfor ve güvenliği artarken, şoförlük
insana
hizmet
ve bu yüzden de maaş
mesleği de yerini sürücüye bıraktı!..
alıyorsunuz!.. Ey efendi; İnsan
İtibar mı dersiniz, o da tarihin tozlu
üzerinden maaş alıyorsun ama
raflarında kayboldu gitti!.. Şimdi
nereden çıktı bu şoför müydü? sürücü yaptığın hareketle insana insanca
davranmıyorsun bilesin!.. Özel halk
müydü? diye söylenenleri duyar
gibiyim. Kulaklarım çınlıyor. Neyse biz otobüs aracının şoförleri, basın
tarafından reyting aracı oldu!.. Gelişen
konumuza dönelim!.. Son günlerde
çağın teknolojisi olan akıllı telefonlar
özel halk otobüs işletmecileri verdiği
sayesinde herkes artık paparazzi
taşımacılık hizmeti ile değil, sürekli
olmuş. Paparazziler eskiden
şoförleri ile gündeme geliyor!..
Yolcuya kötü davrananları mı dersiniz? sanatçıların peşinde koşardı şimdi ise
halk otobüsü şoförlerinin peşinden
Direksiyon başında cep telefonuyla
koşuyor. Şoförlerin peşinden koşuyor
oynayanı mı ararsınız? Gazete-kitap
okuyanı mı? Arkadaşım senin görevin derken, şoförlerimiz bunu hak etmiyor
otobüsü sağlıklı bir şekilde kullanmak mu? Elbette ki hak ediyor!.. Şimdi
şoför, şoför diyoruz da dil
ve sana emanet edilen canları
alışkanlığından kaynaklanıyor bu!..
korumak!.. Direksiyon başında
Artık bunlara şoförlerimiz
oynamak değil!.. Gözünü seveyim
demeyeceğiz, sürücü diyeceğiz!.. 60'lı
yapmayın böyle!.. İstanbul gibi bir
metropol de şoförlük yapıyorsunuz!.. yıllar ile 90'lı yıllar arasında şoför vardı.
Eskiden şoförler bir öğretmen
edasındaydı. Herhangi bir mekana bir
şoför girdiğinde tüm insanlar ayağa
kalkar ve ona saygı gösterirdi. Şoförün
bir itibarı vardı. Giyinişiyle, tarzıyla
örnek bir insandı. Fakat zamanla
şoförler bu özelliğini kaybetmeye
başladı. Onun için şoför mü? sürücü
mü? diyoruz. Şoför bir arasının her
şeyinden anlar. Sürücü ise adı üstünde
aracın direksiyonuna geçer ve elinde
telefonuyla laylaylom peşinde!..
Eskiden şoförün direksiyondaki hal ve
hareketleri ile yolcuya davranışları bir
başkaydı. İşte biz bu insanlara şoför
diyorduk. Sürücü ise arabayı ötürüp,
getiren!.. Eskiden şoförler, muavinlikle
başlayıp hayat okulunu bitirerek
direksiyon başına geçer ve yolcuyu veli
nimet sayardı!.. Ya kardeşim çok mu
zor yolcuya güler yüzünü göstermek?
Otobüse binen yolcuya "hoş geldiniz"
inenlere ise "güle güle" demek o kadar
mı zor? Hizmet sektöründesin ve
maaşını o insanlardan kazanıyorsun
unutma!.. Unutursan, unutulursun
bunu da unutma!.. Geçtiğimiz
günlerde İETT Genel Müdürümüz
sayın Mümin Kahveci ile yaptığım
sohbete, kendisi aynen şöyle dedi: "Biz
denetim konusunda her yere
yetişemiyoruz! Fakat, özel halk otobüs
şirket yöneticilerine denetim hakkı
verdik. Hepsinin denetim kartı var.
Her türlü özel halk otobüsünü
denetleyebilirler. Bu konuda bize
yardımcı olmanız lazım..." Evet sevgili
dostlar, öncelikle işimize ve aşımıza
sahip çıkmamamız lazım. Her bir özel
halk otobüs işletmecisi kendi
aracındaki personelden sorumlu olmalı
ve onları denetleme. Daha sonra şirket
yöneticileri araçlarda gerekli
denetimleri sağlıklı bir şekilde yapmalı
ve hizmet kalitesinin arttırılması
noktasında başta eğitim projeleri
olmak üzere bir dizi çalışmalar
yapmalıdır. Unutmayalım, işimiz insan
ve insana da değer verilmeli ki,
karşılığı gelsin. Sen güleryüz
gösterirsen, karşındaki de
taş değil ki, sana güleryüz gösterir.
65 yaş ücretsizelere destek
TBMM’de bütçeye alındı
Esnaf arasında “65 yaş
ücretsiz taşıma” olarak
bilinen ve esnafın
sırtına ağır yük bindiren
ücretsizlere destek
verimesi, Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM)
bütçe görüşmelerinde
kabul edildi.
Toplu ulaşım camiasının beklediği “65
yaş ücretsiz taşımalara'' mecliste
kabul edildi. Belediyeler tarafından
yetki verilen özel şahıs ya da
şirketlere ait şehir içi toplu taşıma
hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile
özel deniz ulaşımı aracı için bunların
işletmecilerine, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı bütçesine bu
amaçla konulan ödenekten ilgili
belediyeler aracılığıyla her ay gelir
desteği ödemesi yapılacak. Plan Bütçe
Komisyonu’nda görüşülerek meclise
sunulan kanun teklifi kabul edilerek
yasallaştı. Kanun teklifi kapsamında,
65 yaş üstü vatandaşlar, engelliler ile
şehit, dul ve yetimlerinin ücretsiz
taşınması konusunda özel halk
otobüsleri işletmecilerinin zarar
ettikleri yönündeki beyanları dikkate
alınarak, Plan ve bütçe komisyonunda
düzenleme yapıldı. Bu kanunun
çıkmasına sebep olan, Özel Halk
otobüsleri camiası gayretleri ve
uğraşları sonucunda, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’ndan
belediyelere ödenek aktarılması
kararlaştırılmıştı. Böylece belediyeler
tarafından yetki verilen özel şahıs ya
da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma
hizmeti veren her ulaşım aracı ile özel
deniz ulaşımı aracı için bunların
işletmecilerine, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı bütçesine bu
amaçla konulan ödenekten ilgili
belediyeler aracılığıyla her ay gelir
Ulaştırma sektöründen
Prof. Ilıcalı’ya tam destek
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı için bir araya
gelen ulaştırma sektörünün temsilcileri
milletvekilliği yolunda kendisine tam
destek verdiklerini açıkladılar. Sektörün
her zaman kendisine vefa gösterdiğini
belirten Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı;
“Allah bu işi en iyi yapacaklara nasip
etsin. O nasip olacaklardan birisi de
bensem, yine elimizden gelen en
büyük çabayı göstereceğiz” dedi.
Başkanı Sümer Yığcı, İSDER Başkanı
Murat Erdoğan, TÖHOB Genel Sekreteri
Onur Orhon, Şehir Hatları A.Ş. Genel
Müdürü Süleyman Genç, Otobüs A.Ş.
Genel Müdürü Yasir Şahin, DENTUR
Avrasya Genel Müdür Yardımcısı Ünsal
Savaş ve ulaştırma alanında çalışma
yapan akademisyenler katıldı.
ÇABA GÖSTERECEĞİZ
Sektöre kendisine verdiği destek için
teşekkür ettiğini belirten Prof. Dr.
AK Parti’den, İstanbul 2. Bölge
Mustafa Ilıcalı; “Ulaştırma konusunda 35
Milletvekili Aday Adayı olan Prof.Dr.
yıllık bir mesleki birikimim var. Son on
Mustafa Ilıcalı’ya ulaştırma sektörünün
iki yılda ulaştırma alanında çok önemli
paydaşlarından tam destek geldi. 13 Mart projeler yapıldı ve önemli başarılara imza
Cuma günü, İBB Kasımpaşa Sosyal
atıldı. Ulaşım ve trafikte yapılan çok
Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya; önemli çalışmalardan büyük memnuniyet
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı
duyuyoruz ancak bir takım yasal
Yahya Uğur, UND İcra Kurulu Başkanı
düzenlemelerin de yapılması gerektiği
Fatih Şener, İTO Yönetim Kurulu Üyesi kanaatindeyim. Yasama organında görev
Hakan Orduhan, TOFED Genel Başkanı
alarak hem sektöre hem de İstanbul’a
Mehmet Erdoğan, TOF Genel Başkanı
faydalı olmak istiyorum. Mesela bir toplu
Mustafa Yıldırım, TÖHOB Başkanı İsmail ulaşım kanuna ihtiyacımız var. Allah bu
Yüksel, İSTAB Başkanı Ali
işi en iyi yapacaklara nasip etsin
Bayraktaroğlu, İstanbul Servis Aracı
diyorum, o nasip olacaklardan birisi de
İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza bensem, yine elimizden gelen en büyük
Öztürk, Turizm Taşımacıları Derneği
çabayı göstereceğiz.
STK TEMSİLCİLERİ KATILDI
Serhat
Akçakaya
desteği ödemesi yapılacak. Aylık gelir
desteği ödemesini yıllık olarak
belirlemeye, bu tutarı faaliyette bulunulan
yere ve/veya belediyeler tarafından
yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere
ait şehir içi toplu taşıma hizmeti
veren her bir ulaşım aracını taşıma
kapasitesine göre farklılaştırmaya ve
yapılacak ödemeye ilişkin diğer esas
ve usuller, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı
tarafından müştereken yürütülecek.
[email protected]
65 yaş yasası ve
sübvanse sorunu
Ücretsiz ve İndirimli Kart Yönetmeliği 4
Mart 2014 tarihli resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasanın
gerekçesi ise "Sosyal Devlet..." Girdi
girmesine de biz özel halk otobüs
işletmecilerinin sorunları çözümü
noktasında hala bir adım atılmadı. Toplu
ulaşım hizmetlerinin yaşlılar için ücretsiz
yapılması, halk arasında hükümetin
beğenilen karar ve uygulamaları arasında
bulunuyor! Belediyeler ve işletmecileri
cephesinde ise; 65 yaş ve üzerine tanınan
hak nedeniyle görüş ayrılığı da yaşanıyor
ve ağır basan bir düşünce bulunuyor.
Gerekçe ise maddi kayıp!.. Öte yandan
eleştirel refleks ve kaygılar yaşanıyor.
Şoför-yolcu ihtilafları, kavgalar, tartışmalar
da her gün yaşanır hale geldi. Özel hatların
direksiyonları başında, tepkisini dışa
vuranlar olabiliyor. Duraklar da yaşlıların
alınmak istenmemesi gibi durumlar da ne
yazık ki yaşanıyor!.. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin işletme şirketleri ve özel
otobüs hatlarını işletenler, aylardır kendi
içerisinde ve karşılıklı tartışıyor. Bu sorunu
İETT mi yoksa başka bir kurum mu
çözecek adeta muamma konusu oldu. 65
yaş ve üzerinde olanların yolculuk sayısı,
2014 Ocak'ta 1.930.000 yolcu iken 2015
Ocak ayında bu sayı 4.300.000 yolcuya
çıktı. İşletmecinin her geçen gün zararı
katlanarak artıyor. Bu durum karşısında
perişan olan esnaf, aracını yok pahasına
satıyor. Ücretsiz taşınan yolcu oranları ise
İstanbul'da yüzde 60'a çıktı. Otobüsler,
yaşlıların turisttik gezinti aracı haline
geldi!.. Ücretsiz taşımalar hem esnafı hem
de çalışanları canından bezdirdi. Ve en
sonunda Hükümet, adımı attı. Yeni torba
yasa tasarısı, işletmedeki gelir kaybını telafi
etmeyi ve yaşlıların tepkisel davranışlarını
ortadan kaldırmayı amaçlıyor!.. Çözüm
maddesi, “Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan
ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her
ay gelir desteği ödemesi yapılır.” diyor. Bu
süreçten sonra Aile Bakanlığı'nın, özellikle
elektronik bilet uygulayan şehirlere tam
hakkını vermesi gerekiyor!.. Eğer bu
süreçten sonra ufak pansuman niteliğinde
ödemeler çıkarsa, esnaf artık bu ücretsizleri
taşımamaya kadar gidecektir. Sorunun bir
kangrene dönüşmeden Aile Bakanlığı
bürokratları tarafından her iki tarafı da
memnun edecek bir düzenlemeyle
çözülebilir. Aslında bunun en güzel yolu
ulaşım sektörünün sivil toplum kuruluşları
ve odalarının bir araya gelip, onların
görüşüyle yönetmeliğin çıkarılmasıdır. O
zaman sonuç odaklı bir karar verilebilir.
Bozankaya yeni nesil
araçlarıyla atakta
Uluslararası deneyimini yerli
üretim ile birleştiren Bozankaya,
Eurasia Rail 2015 fuarında
Türkiye’de ilkleri temsil eden
araçlarını tanıtacak. Raylı
sistemler ve ticari araçların
inovatif üreticisi Bozankaya, toplu
taşımacılık alanındaki
deneyimlerini yeni nesil araç
projeleri ile sunuyor. Tüm
dünyada birçok raylı sistem ve
toplu taşımacılık projelerinde yer
alan Bozankaya, yerli üretim
yüzde 100 alçak tabanlı tramvay,
trambüs, metro ve elektrikli otobüs
projeleri ile birçok ilke imza
atıyor. Bozankaya, 05-07 Mart
tarihleri arasında İstanbul’da
düzenlenecek Eurasia Rail
Fuarı'nda yerli tramvay ve
trambüs projelerini tanıtırken,
elektrikli otobüsünü de Türkiye’de
ilk defa görücüye çıkartıyor.
1997 yılından bu yana raylı sistem
üretiminin içinden gelen
Bozankaya’nın, yerli üretim yüzde
100 alçak tabanlı tramvayı Türkiye
için bir çok ilki temsil ediyor.
Bozankaya’nın 2016 yılında
raylarda olacak 66 metre
uzunluğunda ve çift yönlü
tramvayı, Türkiye’deki tramvay
segmentinde yolcu sayısıyla en
yüksek yolcu kapasitesine sahip
ilk araç olma özelliğini taşıyor.
Aynı zamanda Türkiye’de bugüne
kadar gerçekleştirilen satın alma
maliyeti en uygun tramvay projesi
olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor.
Bozankaya, 46 milyon avroluk
ihaleyi kazanarak kentin ulaşımını
rahatlatmak amacıyla ilk olarak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi için
30 adet bu özel tramvayın
üretimini yapıyor.
Bozankaya Grup Genel Müdürü
Aytunç Günay, fuar öncesinde
yaptığı açıklamada: "Bozankaya
olarak uzun soluklu Ar-Ge
çalışmalarımız sonrasında yüzde
100 alçak tabanlı, 33 metre
uzunluğunda ve 5 modülden
oluşan tramvay aracını üretiyoruz.
Uluslararası standartlara uygun
yerli üretimimiz olan bu tramvay,
Avrupa’dan ithal edilen ulaşım
araçlarına kıyasla kalite seviyesi
yüksek ve mali açıdan daha
avantajlı bir ulaşım aracı olarak
ön plana çıkıyor," diyor.
Türkiye’nin ilk yerli trambüsleri,
Malatya’da gerçekleştirilecek resmî
açılış ile hizmet vermeye başladı.
sayfa10_Layout 2 02.04.2015 01:06 Page 1
Avrupa’nın ikinci en büyük fuarı
‘Intertraffic’ 27 Mayıs’ta başlıyor
Güncel
10
1-15 Nisan 2015
“Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol Güvenliği
ve Park Sistemleri -İntertraffic Fuarı” 27 Mayıs
2015’te İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.
Avrupa’nın ikinci en büyük trafik teknolojileri fuarı
olan etkinliğe, 200’e yakın firma katılacak.
M2
M
P
Ş İ
M
M A V E R
M
A
S A Y A
S T O R
N
Öte
İskambilde
birli
M
Kuzeyle ilgili
Yok karşıtı
Ayakkabının
yumuşak
olan üst
bölümü
Duvar
içindeki
oyuk, göz
M
Yemek
Bir pamuk
türü
M
5
M
Uşak ilçesi
Bir sayı
Sinemada
gece
gösterimi
Tombul,
gürbüz
(bebek ya
da küçük
çocuk)
M
Fas’ın plaka
işareti
‘... Laçin’
(Aktris)
Kıskançlık
Kurs
basamağı
Hainlik,
hıyanet
Arabulucu
Boynun
arkası
Kuruntuya
düşürme
Yüce,
yüksek
Uyum
Beyaz
Büyük,
yetişkin,
yaşlı
İngilizce
(Kısaltması)
Radyum
(Simgesi)
Giz
Herhangi bir
kişi
Dinsel
tören
M
M
M
M
M
M
Senedi
başkasına
devretme
Resimdeki
oyuncu
M
Uyku
Bir soru eki
M
Bir nota
Bir tür hasır
şapka
Asalak
Sürekli
olarak,
daima
M
Yararlanılan
imkan
ABD’de bir
eyalet
İstem
Oyunda
berabere
kalma
M
Küçük limon
türü
Bir yağış
türü
Bası
M
M
12
Küçük su
yolu
Büyük
bakraç, su
kovası
M
Bir tür kalın
ve ağır
battaniye
Gönül,
yürek
Alınması
gerekli şey
M
Demiryollarında kullanılan bakım
arabası
M
Bir tür
konaklama
yeri
M
M
M
M
Bir nota
9
M
Bir onaylama sözü
Otomatik
para makinesi
B
A H
R
A Y
K
M
A A
R
M
P İ
A Z
N O
A N
M A
A
M
A
İ Ş
M
M
M
M
M
M
Boyuna, boş
yere
Beğeni,
gusto
Uzun
konçlu,
kapalı
ayakkabı
M
Feza
Tediye
etmek
M
Kuzu sesi
Bir itiraz
ünlemi
İkinci kez
Fransa’nın
en uzun
ırmağı
7
Bir nota
Mısır
firavunlarının mezarı,
ehram
Tozu çok
olan yer
M
M
M
M
M
Gösteriş,
çalım
Uyan, saygı
gösteren
M
K
E
L
E
M
Gösterge
bilimi
Girişken
Halk dilinde
cin
Vilayet
M
Bazı
ücretlerde
indirim
sağlayan
belge
Lahza
Gündem
(Eski dil)
Resimdeki
oyuncu
Lahana
L
O
M
S İ
E R
M E
İ
M
Y O
O T
L E
O L
J
M
İ L
A
M
P
M
İ T
R O
A Z
M A
İ N
T
M
A
M
E T
C I
İ L
N G
N A
İ N
Sodyum
(Simgesi)
M
E
Temel, esas
Ortadoğu’da bir
ülke
Bir
organımız
P
İ
R
İ
F
A
N
İ
M
Bir nota
M
Obje, nesne
Direnme,
ayak direme
M
6
Maden
kazımak için
kullanılan
kalem
Mal
Gözün bir
tabakası
Keçiyolu
M
Kayıp
Galyum
(Simgesi)
Bir sofra
aracı
M
M
İlçe
Bir ilimiz
Alkol kökü
Son karşıtı
M
Kar
fırtınası
1
M
Resimdeki
oyuncu
Boagillerden, zehirsiz
bir yılan
Tüccar
Demir
(Simgesi)
Dans
M
Boşanma
(Eski dil)
Konya ilçesi
Lenf
Nazizm
yanlısı kimse
Akıl
M
Velilik
Bir tür cetvel
M
M
Papaz
İhtiyar kimse
Bir burç adı
M
M
11
Ek
İnsan
vücudunun
dış yüzü
M
A
R
A
Z
İ
M
Y
A
M
A
K
Yıldız
(Eski dil)
M
M
M
M
Kabiliyetli
Resimdeki
oyuncu
En kalın
erkek sesi
M
M
M
M
M
M
Jeolojide,
kırık
Bir tür geyik,
sığın
M
M
M
M
M
M
M
M
Temelsiz,
eğreti yapı
Ağır, yavaş
Esnek
Bir örgütün
etkin üyesi
Bir
tür perde
Dahil
Yeryüzü
parçası,
toprak
M
M
‘... Sandal’
(Şarkıcı,
oyuncu)
Bir işte
yardımcı
olarak
çalışan
erkek
anlatırken, sözlerine, “Oda
olarak, 2015 yılında, uluslararası
ölçekte ses getirecek yepyeni
projeleri hayata taşıyoruz. Bir
süredir üzerinde titizlikle
çalıştığımız çeşitli projeleri bir
konsept dahilinde bir araya
getirdik. Bunları da ‘2015 Küresel
Vizyon Çalışması’ adı altında
topladık” diyerek başladı.
M
M
M
H
F
B
Y
M
M
M
R İ
A L A G E Y
U S O Y
S İ T A
T
Z E Y
İ
T E N
M
N
M E R
A K K A
M
P
A L K
M
M
İ Ç
G
İ R İ S
M
M
T
Ç A P L A
M
M
O M A
A K C İ Ğ
N E T
T
A N
M
M
T A C İ R
A F
M
F A L A K U R T
M
N A Z İ
B
U S
N A F İ
M
U Z A Y
S
Ö D E M E K
M
E V E T
D
M
M
M
V
A R K
K A R
M
M
E S T E
T A L E
M
L İ M
P A R A Z
M
E T
H A B
C İ
M
M
N İ M E T
B A N
S L I P A M U K
M
E
R
B
M
H A S E
M
A
K U R
P
İ H A N
A
A R A
M
M
L İ
İ
E K E
M
A
A H E N K
İ
M
M
K A L A
S I R
K İ M S E
A Y
Duygu
Alışılagelmiş
düzen içinde
yapılan
M
İçeriye
doğru
kaçmış,
batık
4
M
M
Kent
Bir ödeme
aracı
M
HÜsEYin KaraBULUT: 0533 207 02 24
ErOL OsanMaZ: 0537 257 06 11
Elmasın
yontulmuş
yüzlerinden
her biri
M
www.akbildircin.com
sipariş için: aDrEs: akçakese
Köyü-şile/ istanbul
İlgi eki
M
M
M
Tatlı bir
besin
Endüstri
Süresi
sınırlanmış
Suç,
kabahat,
sorumluluk
M
M
M
M
Ağzı sıkı
Gündüzlü
Akdeniz
anemisi
B
U
L
A
N
M
I K
K İ
Atıcılık
sporunda bir
dal
M
M
L İ
K
N E
B
S A
N
M
F A Ç
E
Ç E K
Tel
Klasik Türk
müziği
makamı
Kalıptan
çekilmiş
resim
kopyası
M
Belli, açık
Çiçek
düzenleme
sanatı
Azarlama,
başa kakma
M
K
A
L
E
M
M
8
M
Takımlar
grubu,
küme
M
M
M
N
A
G
E
H
A
N
İnce perde
ya da örtü
‘... Özen’
(Aktris)
Yazı yazma
aracı
Açık seçik
görünmeyen
Resmi
kurumlarda
işlem gören
belgeler
M
Ansızın
Saçsız
Avrupa Parlamentosu
(Kısaltması)
Azerbaycan’
ın plaka
işareti
M
Patlayıcı bir
madde
Olağanı
aşan
büyüklüğü
olan
Tokat ilçesi
İnam, vedia
Küçük bitki
Avrupa
Birliği para
birimi
Ahlaki
3
Hoş koku
M
M
M
10
M
‘Bireysel
Emeklilik
Sistemi’
Olgunlaşma
M
M
Helikopter
pisti
‘... Bilginer’
(Aktör)
Yenidünya
aslanı
Etiyopyalı
M
M
Bir tür sınav
Tekil 3.kişi
zamiri
Su
Koyu sarı ya
da açık
kestane
rengi
M
M
Y
E
P
E
L
E
K
Resimdeki
oyuncu
Dizemli,
tartımlı
Yazın,
literatür
Sümerlerde
su tanrısı
M
Yanardağ
ağzı
İnce yapılı,
zarif, narin
Koruyucu,
kayırıcı
Çare
Aktinyum
(Simgesi)
Belirti, iz,
ipucu
Safra
Ebabil kuşu
M
İran’da bir
kent
Dudak
(Eski dil)
Radon
(Simgesi)
Takım
Halk dilinde
abla
M
M
M
Yasak
Çok hızlı
koşan bir
hayvan
R
İ
V
A
Y
E
T
İlave
Kamufle
etmek
Mağara
Sarhoşluğu
geçmiş olan
M
M
M
T U
M
D U
M
Ç İ
Y
R E
T
O
M
H
H A
B
T E
Ş
D İ
Büyükbaş
hayvan
Duygulu
Söylenti
Örnek
alınacak söz
M
M
Bir göz
hastalığı,
glokom
Matematik
öğretmeni
Uzaklık
belirtir
Birini
başkasına
karşı
kışkırtma
Aygıt
Maksimum,
en çok
M
M
S
M
Saymaca
M
M
Hafif sis
İçten,
candan
Resimdeki
oyuncu
M
M
Ç
F
R
M
M
L İ
İ T İ
A Ğ A T A Y
A
A Z
İ
A Y
E
M
M
İ
Ö
A C
M
M
E D E B İ
M
E B
M A
M
A R K A
E
M
E U R O
M
E H M E T A
T E R
İ
A
M
K E L
V
M
M
O R T
M
Z A R
V
M
A K A Z A
M
L
P E D E
İ F
V E L
M
T
T A L A
M E L İ S
T
T İ
K
S İ
Pişmemiş ya
da az pişmiş
Bir nota
M
M
M
M
H
L
O
K
U
M
Jüri
M
Önde
bulunan
Genellik
Bir tür
beyazpeynir
Gerçek
M
M
B
S
İ T E
R
Ç
İ K İ
S
C
M
İ M İ
E K
M
A S U
L E R
A L U
L
L
M
A R
M
M N U
A
M
M
K R A
İ R
M
S T
M
U M A
L İ P
U K
M
S
T
A M Ü
R
L
M
A M İ
Y A N
H
M
M
T U M
A R İ
L
L
M
A Y İ
S İ T
E T A
M İ N
İ K
M
M
Başkenti
‘Funafuti’
olan ülke
K
Herhangi bir
kimse
Bir tür
şekerleme
M
K
Ç
A
L
A
P
A
Ç
A
M
M
Zorla
yürüterek,
sürükleye
sürükleye
Nitelikli
M
• Öksürük, astım, bronşit, nefes darlığı, mide, karaciğer
ve göğüs hastalıkları tedavisinde,
• çocukların gelişiminde ve iştahlarının arttırılmasında,
• Hastaların, ameliyat sonrası çabuk şifa bulmasında,
• Kansızlık ve anemi tedavisinde, öneriliyor. ayrıca;
• Gençleştirici, kuvvetlendirici özelliği yanında yüksek
derecede afrodizyak özelliği içerir.
• Yüksek enerji ve protein içerir.
• Vitamin ve minarel değeri çok yüksektir.
İstanbul Ticaret Odası (İTO),
‘Küresel Finans Merkezi’ olma
İstanbul’u küresel düzeyde ticaret
yolunda ilerlerken, ‘Paranın
ve yatırım merkezine dönüştürmek
Başkenti İstanbul Projesi’ ile
için atağa kalktı. İTO’nun
önemli bir açılım da
hazırladığı küresel ölçekli ve yedi
İTO’dan geldi. İTO Başkanı
ayaklı yeni vizyonun ulaştırma
İbrahim Çağlar, projeyi, 27 Şubat
sektöründe de hareketlendirme
Cuma günü gerçekleştirdiği basın
getirmesi bekleniyor. Türkiye
toplantısı ile kamuoyuna
Cumhuriyeti Hükümeti’nin yeni
duyurdu. İTO Başkanı İbrahim
vizyonu doğrultusunda, İstanbul, Çağlar, yeni atılımın ayrıntılarını
M
TEsisLEriMiZDE ÜrETiLEn
%100 OrGaniK BILDIrCIn
YUMUrTasInIn FaYDaLarI:
Paranın başkenti İstanbul olacak
M
Geçtiğimiz yıl gelirlerini yüzde 11
basın toplantısında şirketinin 2015
oranında arttıran DHL Express,
hedeflerini kamuoyuyla paylaşan
İstanbul’da yapımı devam eden 3.
DHL Express Türkiye CEO’su
havalimanının işletmecisi İGA ile
Markus Reckling, DPDHL’in
bir mutabakat zaptı imzaladı.
Türkiye’yi öncelikli 11 yatırım
DHL Express, 60 milyon euroluk
pazarından biri olarak gördüğünü
yatırımla Türkiye’yi bölgesel bir
ve önümüzdeki beş yıl içinde
lojistik merkeze dönüştürmeyi
ülkeye en az 100 milyon
amaçlıyor. DP DHL, Türkiye’de
euro değerinde yatırım
Asya, Ortadoğu ve Avrupa’daki ekspres
yapacağını hatırlattı.
kargo trafiğini birbirine bağlayacak ilk
Reckling “Türkiye’nin avantajlı coğrafi
adımını attı. DHL Express bu amacın
konumunu da göz önünde bulunduran
gerçekleşebilmesi için İstanbul’da yapımı
DHL Express, Asya, Orta Doğu ve
devam eden 3. havalimanına 60 milyon Avrupa’yı birbirine bağlayan bir bölgesel
euroluk yatırım yapmayı planlıyor. 4
lojistik merkezi için en az 60 milyon
Mart Çarşamba günü düzenlediği bir
euroluk yatırım yapmayı plânlıyor.
Intertraffic İstanbul 2015’de;
ulaşım sektörü için akıllı ulaşım
çözümleri, park sistemleri, toplu
ulaşım sistemlerindeki
gelişmeler, dikkati çekecek
konular arasında yer alıyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı’nın
desteği, Karayolları Genel
Müdürlüğü, İETT Genel
Müdürlüğü, Emniyet Genel
Müdürlüğü, belediyeler ve özel
sektörün geniş katılımı ile
çeşitli etkinliklerin düzenlendiği
Intertraffic Fuarı’nda, ayrıca
İSPARK’ın sponsorluğunda
‘Ulaşım ve Araç Park Yönetimi
Sempozyumu’nun da
düzenleneceği öğrenildi.
Intertraffic Istanbul’un bu yılki
odak konusu, ulaşım ve otopark
yönetimi olacak. Kentsel
dönüşümün ulaşıma etkisi de
fuar kapsamında tartışılacak.
Y
M
DHL Express’ten Türkiye'de
60 milyon Euroluk yatırım
Avrasya ve Ortadoğu’nun en
büyük, Avrupa’nın ikinci en
büyük trafik teknolojileri fuarı
olma unvanını elinde
bulunduran; Uluslararası
Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol
Güvenliği ve Park Sistemleri İntertraffic Fuarı, bu yıl
sekizinci kez kapılarını açacak.
Fuar, 27-29 Mayıs tarihleri
arasında İstanbul Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Ulaşım sektörü profesyonellerinin
üç gün boyunca dünya çapında
bağlantılar kurmasına olanak
sağlayacak olan fuarın, altyapı,
trafik yönetimi, yol güvenliği ve
park sistemleri alanında faaliyet
gösteren 200 katılımcı firmayı
ve 85 ülkeden 5 bin profesyonel
ziyaretçiyi ağırlaması
bekleniyor. Amsterdam
RAI ve UBM NTSR tarafından
organizasyonu yapılan
Güncel
1-15 Nisan 2015
11
Temsa’dan Kıraç
Turizm’e 40 Safir
Filosunun tamamı Temsa marka araçlardan oluşan Kıraç
Turizm, 2015 yılına yönelik 40 Safir, 60 Prestij olmak üzere
toplam 100 adetlik alımının ilk partisi olan 40 Safir’i teslim aldı.
Firma 60 adetlik Prestij Super Deluxe yatırımı daha yapacak.
Antalya merkezli turizm taşımacılığı
alanının önemli firmalarından Kıraç
Turizm, 2015 yılında Temsa ile araç alımına
yönelik yaptığı 100 adetlik anlaşmanın ilk
partisi olan 40 adet Safir aracı teslim aldı.
Kıraç Turizm merkezinde düzenlenen
törene Kıraç Turizm Acenteler Operasyon
Müdürü Mehmet Ünal, Kıraç Turizm Araç
Operasyon Müdürü Yusuf Hacıoğulları,
Temsa Pazarlama ve Satış Direktörü Murat
Anıl, Yurtiçi Satış Müdürü Baybars Dağ,
Bölge Satış Yöneticisi Volkan Tolunay ve
Ant Oto Otobüs Satış ve Pazarlama Müdürü
Utku Taşkın katıldı.
tatillerini Antalya’da geçiriyor. Dünyanın
en önemli kulüplerini taşımak ta Kıraç
Turizm’e nasip oluyor. Antalya’nın bundan
sonraki en önemli aşaması 2016 Expo
olacak. 2016 Expo ile Antalya gelecek yıl 12
ay boyunca bir hareketlilik yaşayacak.
Antalya’nın hak ettiği turist sayısını
gelecek yıl fazlasıyla alacağına inanıyorum.
2016 EXPO ile Antalya turizm
taşımacılığında da yeni bir dönem
başlayacağını da düşünüyorum. Bu süreçte
filosu kuvvetli olan, hizmet kalitesini ve
sürecini yöneten şirketler daha kazançlı
çıkacak” diye konuştu.
300 araçlık Temsa filosu
Tercihimiz hep Temsa oldu
Törende konuşma yapan Temsa Pazarlama
ve Satış Direktörü Murat Anıl, “Kıraç
Turizm ile 2015 turizm sezonunda yepyeni
bir boyut kazanan araç satışı için bir araya
geldik. 2014’ün son aylarında Mehmet Kıraç
ile bir araya gelmiş ve 2015 yılına yönelik
40 Safir, 60 Prestij alımına yönelik
anlaşmıştık. Bugün bu anlaşmanın 10’luk
partisini teslim ediyoruz. Burada emeği
olan Sayın Mehmet Kıraç, Mehmet Ünal ve
Yusuf Hacıoğulları’na teşekkür ediyorum.
1990 yılında başlayan işbirliğimiz bugün
tamamı 300 adetlik Temsa marka
ürünlerden oluşan bir filoya ulaştı. Bu
kadar yüksek araç parkını, insan kaynağını
yönetmek çok zor bir süreç. Tamamen
hizmet sektörüne yönelik, müşteri
memnuniyetinin çok önemli olduğu bir
alanda yeni yatırımlarla büyümeye devam
etmek çok önemli bir başarı. Ben uzun ve
yorucu yolculukta profesyonel yöneticiler
Mehmet bey ve Yusuf beye özverili
çalışmalarından ve Temsa markasına olan
sadakatlerinden dolayı şahsım ve şirketim
adına teşekkür ediyorum” dedi.
Kıraç Turizm Acenteler Operasyon Müdürü
Mehmet Ünal, araç parklarının tamamının
Temsa markaları ürünlerden oluştuğunu
belirterek, “1990 yılından beri Temsa ile
yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki
süreçte de tercihimiz yine Temsa olacak.
Turizm sezonunun başlamasına az bir süre
kaldı. Bu dönemde araçlarımızı teslim
almak özellikle de daha önce konuştuğumuz
zamandan önce teslim almak bizim için çok
önemli bir prestij oldu. Temsa’ya bugüne
kadar verdikleri destekler için ve
zamanından önce teslimat için ayrıca
teşekkür ediyorum “ dedi.
Temsa’ya sonsuz bir güven
Kıraç Turizm Araç Operasyon Müdürü
Yusuf Hacıoğulları da törende yaptığı
açıklamada, 1990 yılından beri Temsa ile
iletişim halinde olduklarını belirterek, “ Biz
bu garajda yetiştik. Temsa ilk Maraton’u
çıkardığında biz, olur mu, olmaz mı diye
düşünmeden yatırımlara başladık.
Maraton’un arkasından Prenses, onu Safir
takip etti ve bugüne geldik. Temsa’nın hem
yatırım hem satış sonrası hizmet sürecinde
bize olan kesintisiz desteği bizde onlara
Antalya’nın turizm sezonu dışında çok
sonsuz bir güven duygusu oluşturdu.
önemli bir spor turizmine de ev sahipliği
Ayrıca memnuniyetimizi artıran bir unsur
yaptığına dikkat çeken Murat Anıl, “Birçok da taşıdığımız yolculardan aldığımız olumlu
ülkenin önemli futbol kulüpleri devre arası
tepkiler oldu” diye konuştu.
Yatırım yapan kazanacak
Van Büyükşehir Belediyesi
32 Avenue’yu filosuna kattı
Temsa’nın kentiçi ulaşıma yönelik üretimini engelli erişimine uygun, konfor ve güvenlik
gerçekleştirdiği Avenue, Adana, İstanbul,
donanımı üst düzeyde olan 32 yeni Temsa
İzmir, Malatya, Mersin’in ardından şimdi
Avenue otobüs katıldı. 16 Mart Pazartesi
Van kent içi ulaşımında kullanılacak. Van günü Van Büyükşehir Belediyesi önünde
Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda çok
düzenlenen teslimat töreni ile 32 Temsa
önemli bir hamle yaptı. Ulaşım filosuna,
Avenue otobüsün teslimi gerçekleştirildi.
sayfa12_Layout 2 02.04.2015 01:07 Page 1
Türk ihracatının lokomotifi
OSD 40’ıncı yılını kutladı
Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 40.
yılının kutlandığı görkemli törende otomotiv
sanayinin başaktörleri bir araya geldi.
Gerçekleştirilen kutlamada OSD başarı
ödüllerinin yanı sıra geçmiş OSD
başkanlarına şükran plaketleri takdim edildi.
neredeyse kriz öncesi rakamları
yakaladığını belirten OSD
Başkanı, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Otomotiv Sanayimiz,
2008 krizinin etkilerini görse de
pazarımız ve ihracatımız çok
hızlı toparlandı. Fakat detayda
bakıldığında otomotiv sektörü,
iç pazarın da desteği ile krizi
çok iyi yönetmesine ve
atlatmasına rağmen, pazarın
hala 2005 rakamlarına
yükselemediği görülüyor. Tam
bu noktada 2014’te iç pazarın
küçülmesine rağmen üretimin
artmış olması dikkat çekici.”
İç pazarda küçülme ve üretimde
de neredeyse yatay bir seyir
olmasına rağmen ihracattaki
artışın devam etmesinin sektör
adına umut verici olduğunu
söyleyen Önen, “Türk Otomotiv
Sanayii olarak kapasite
artırmaya devam ediyoruz.
Kapasitemizin büyük kısmı
ihracat odaklı ve ülkemiz
KATMA DEĞER YARATIYOR otomotiv sanayi ihracat odaklı
Sektörün kendi profesyonellerini
büyümesini sürdürüyor. 22,8
yetiştirdiğini ifade eden Önen
milyar USD’lik ihracata, 1.75
sözlerine şöyle devam etti:
milyon adet kapasiteye ulaştık.
“Türkiye’ye otomotiv
Özetle teşviklerin çok olumlu
teknolojilerinin kazanılmasını etkisini gördüğümüz bir yatırım
sağlamanın ötesinde uzmanını,
dönemi yaşadığımızı
mühendisini, teknisyenini kendi
söyleyebiliriz” dedi.
yetiştirmiş olan Türk Otomotiv
ARTIŞ YÜZDE 7 OLDU
Sanayii, bugün artık ürettiği,
tasarladığı ve Ar-Ge’sini yaptığı
Önen, Ar-Ge alanında
araçları dünyanın dört bir
otomotivin tüm sektörlerde
yanına ihraç ediyor. Neredeyse
öncülüğünü sürdürdüğünü
yatay seyreden pazar
belirterek şunları söyledi: “57
koşullarında bile kapasite ve
Ar-Ge merkezi ile de ülkemizin
yeni ürün yatırımı yaparak
öncüsü olan otomotiv sanayii
ülkesine katma değer
bugün 1 milyar TL’nin
yaratmaya, ihracatını
üzerindeki Ar-Ge bütçesi, 4 bine
arttırmaya devam eden ihracat yakın Ar-Ge çalışanı ile dikkat
şampiyonu sektörümüz, ülkemiz
çekiyor. Özellikle Ar-Ge
ekonomisine ciddi katma değer
alanındaki bu olumlu
yaratıyor. Son 9 yıllık dönemde
gelişmelerde teşvikler çok
toplam taşıt araçları dış ticareti
önemli bir rol oynuyor. Bu
14 milyar USD fazla verdi.”
alandaki gelişmenin en önemli
Önen: “Daralan iç pazara
adımlarından biri olan Test
rağmen üretim arttı”
Merkezi ve Test Pisti’nin
Sektörün son yıllardaki
kurulmasının da
gelişimine de değinen Önen,
hızlandırılmasını bekliyoruz.”
dünya otomotiv sektöründe
Önen: “Son iki yılın otomotiv
2008’de global kriz ile kesintiye
gündemi yatırım, kapasite ve
uğrayan büyümenin devam
yeni modeller oldu”
ettiğini ve AB’de satışların
2014 rakamlarına da değinen
henüz kriz öncesi seviyelerine
Önen, ihracatın artmasıyla
dönmediğini ifade etti.
üretimin yüzde 4 arttığını ve
Avrupa’da kapasite fazlasının
yeni projelerin bunda önemli
sürdüğünü hatırlatan Önen,
bir paya sahip olduğunu söyledi.
Uzak Doğu’nun, özellikle de
İç pazarın alınan önlemlerle
Çin’in otomotiv üretim ve
yüzde 10 gerilediğini hatırlatan
pazarında gösterdiği muazzam
Önen, otomobil üretimindeki
çıkışının devam ettiğine işaret
yeni projelerin etkisiyle
etti. Ayrıca Kuzey Amerika’da
ihracattaki artışın yüzde 7’ye
sektörün toparlandığını ve
ulaştığını belirtti.
Türk Otomotiv Sanayi’nin
gelişimini ve ülke ekonomisine
daha fazla katma değer
sağlamasını desteklemek üzere
hizmet veren Otomotiv Sanayii
Derneği, 26 Mart 2015’te
40. yılını özel bir törenle kutladı.
Önen: “Son 9 yıllık dönemde
Toplam Taşıt Araçları Dış
Ticareti 14 milyar USD fazla
verdi.” Türk Otomotiv
Sanayii’nin geçmişi, bugünü
ve geleceğini değerlendiren
Otomotiv Sanayii Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Kudret
Önen, “Kurulduğu 1974 yılından
bu yana Türk Otomotiv
Sanayii’nin gelişimi için çaba
gösteren derneğimiz, 40 yıl
içerisinde endüstriler ötesi
başarılara imza attı, pek çok
konuda öncü oldu. 1970’lerde
binler mertebesindeki üretimini
bugün 1,75 milyon araç kapasitesi
ve 1,2 milyon üretime taşıdı.”
www.scania.com.tr
Bakım anlaşmanız varsa
Her şey
yolunda
TTüm
üm bakım ve onarım ihtiyaçlarınız için Scania Yetkili
Yetkili Servisleri’ne
Servisleri’ne gelin, Scania’nızı
onu en iyi tanıyanlar
tanıyanlaraa emanet edin. Scania Bakım Anlașması dahilinde periyodik
bakımlarınızı yaptırın, maliy
maliyetleriniz
etleriniz sabitlensin, siz sadece ișinize odaklanın.
Trafik Hayattır | Doğuș Otomotiv | Scania Finans | DOD Ağır Vasıta | 444 72 44 (444 SC 44)
6
6FDQLDDNWLIELUUQJHOLúWLUPHSROLWLNDVÕL]OHPHNWHGLU%XQHGHQOH'R÷Xú2WRPRWLYYH6FDQLDPRGHOWDVDUÕPUHQNDNVHVXDUYHWHNQLN|]HOOLNOHULOHGL÷HUWPELOJLOHUL
FDQLDDNWLIELUUQJHOLúWLUPHSROLWLNDVÕL]OHPHNWHGLU%XQHGHQOH'R÷Xú2WRPRWLYYH6FDQLDPRGHOWDVDUÕPUHQNDNVHVXDUYHWHNQLN|]HOOLNOHULOHGL÷HUWPELOJLOHUL
|QFHGHQELOGLUPHNVL]LQGH÷LúWLUPHKDNNÕQÕVDNOÕWXWDU'R÷Xú2WRPRWLYYHYH\D6FDQLDWDUDIÕQGDQUQWDQÕPODPDNLoLQNXOODQÕODQLúDUHWYH\DQXPDUDODUODLOJLOLRODUDNELU
|QFHGHQELOGLUPHNVL]LQGH÷LúWWLUP
PHKDNNÕQÕVDNOÕWXWDU'R÷Xú2WRPRWLYYHYH\D6FDQLDWDUDIÕQGDQUQWDQÕPODPDNLoLQNXOODQÕODQLúDUHWYH\DQXPDUDODUODLOJLOLRODUD
DNELU
K
KDNLGGLDHGLOHPH]%XLODQGDNXOODQÕODQúHNLOYHJ|UVHOOHUVWDQGDUWGRQDQÕPDGDKLOROPD\DQDNVHVXDUODUYH|]HOGRQDQÕPODULoHUHELOLU%DVNÕLúOHPOHULQGHNLVÕQÕUODQGÕUPDODU
DNLGGLDHGLOHPH]%XLODQGDNXOODQÕODQúHNLOYHJ|UVHOOHUVWDQGDUWGRQDQÕPDGDKLOROPD\DQDNVHVXDUODUYH|]HOGRQDQÕPODULoHUHELOLU%DVNÕLúOHPOHULQGHNLVÕQÕUODQGÕUPDODU
Q
QHGHQL\OHND÷ÕW]HULQGHNLUHQNOHUUQOHULQJHUoHNUHQNOHULQHJ|UHIDUNOÕOÕNJ|VWHUHELOPHNWHGLU%D]ՁUQYHKL]PHWOHUXOXVDOYH$%\DVDODUÕYH\DLNOLPNRúXOODUÕJHUH÷LQFH
HGHQL\OHND÷ÕW]HULQGHNLUHQNOHUUQOHULQJHUooHNUHQNOHULQHJ|UHIDUNOÕOÕNJ|VWHUHELOPHNWHGLU%D]ՁUQYHKL]PHWOHUXOXVDOYH$%\DVDODUÕYH\DLNOLPNRúXOODUÕJHUH÷LQFH
WWPSD]DUODUGDVXQXODPDPDNWDGÕU6FDQLDUQYHKL]PHWOHULQLVDWÕQDOÕUNHQXOXVDONDQXQLJHUHNOLOLNOHUJ|]|QQGHEXOXQGXUXOPDOÕGÕU%XED÷ODPGDGDKDID]ODELOJLDOPDN
PSD]DUODUG
GDVXQXODPDPDNWDGÕU6FDQLDUQYHKL]PHWOHULQLVDWÕQDOÕUNHQXOXVDONDQXQLJHUHNOLOLNOHUJ|]|QQGHEXOXQGXUXOPDOÕGÕU%XED÷ODPGDGDKDID]ODELOJLDOPDN
LoLQOWIHQ6FDQLD<HWNLOL6DWÕFÕODUÕYH6HUYLVOHULLOHLOHWLúLPHJHoLQYH\DZZZVFDQLDFRPWUDGUHVLQL]L\DUHWHGLQ%XUQYHKL]PHWOHUNDSVDPÕQGDNLDYDQWDMODUD\QÕDQGD
LoLQOWIHQ6FDQLD<HWNLOL6DWWÕFÕODUÕYH6HUYLVOHULLOHLOHWWLúLPHJHoLQYH\DZZZVFDQLDFRPWUDGUHVLQL]L\DUHWHGLQ%XUQYHKL]PHWOHUNDSVDPÕQGDNLDYDQWDMODUD\QÕDQGD
X
X\JXODQDELOHFHNEDúNDELUNDPSDQ\DUQYHKL]PHWOHULQDYDQWDMODUÕ\ODELUOHúWLULOHPH]'R÷Xú2WRPRWLYEDKVLJHoHQEDNÕPDQODúPDVÕQÕQLoHUL÷LQLGH÷LúWLUPHYHLVWHGL÷L
\JXODQDELOHFHNEDúNDELUNDPSDQ\DUQYHKL]PHWOHULQDYDQWDMODUÕ\ODELUOOHúWLULOHPH]'R÷Xú2WRPRWLYEDKVLJHoHQEDNÕPDQODúPDVÕQÕQLoHUL÷LQLGH÷LúWLUPHYHLVWWHGL÷L
K
KHUKDQJLELU]DPDQGDVRQODQGÕUPDKDNNÕQÕVDNOÕWXWDU
HUKDQJLELU]DPDQGDVRQODQGÕUPDKDNNÕQÕVDNOÕWXWDU
Download

1-15 Nisan Tarihli Gazeteyi Okumak İçin Tıklayınız!!!