T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 26005653-450/E.1105
: Genel Havacılık İşletmeleri
Sürekli Uçuşa Elverişlilik
Yönetimi Kuruluşu Onayı
31/03/2015
TÜM GENEL HAVACILIK İŞLETMELERİNE
Malumları olduğu üzere 14 Mayıs 2013 tarihli Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)
kapsamına giren hava aracı işleticilerinin söz konusu Yönetmeliğin Geçici Madde 1’inde
belirtilen geçiş süreci sonuna kadar Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu
Yönetmeliği (SHY-M) kapsamına giren hava aracı işletmeleri durumunda SHY-6B
Yönetmeliğinin 18 ve 20’inci maddelerinde belirtildiği üzere SHY-M Yönetmeliği gereklerini
yerine getirmeleri gerekmektedir.
Bu kapsamda, Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Talimatı (SHT-M)
M.A.201(k) maddesi kapsamına giren hava aracı işleticileri dışında kalan azami kalkış kütlesi
5700 kg üzerinde olan uçak veya çok motorlu helikopter işletenler ile B2 veya B3 Genel
Havacılık ruhsatı sahibi işleticilerin SHY-M Yönetmeliği Geçici Madde 1 gereğince 14 Mayıs
2015 tarihine kadar işlettiği hava aracının sürekli uçuşa elverişliliğinin yönetimi için söz konusu
Yönetmelik ve Talimatın 7 nci bölümü kapsamında SYK onayı alması veya uygun bir şekilde
onay almış olan bir SYK ile sözleşme yapması gerekmektedir. Aksi takdirde SHY-6B Geçici
Madde 1 gereğince ruhsatın askıya alınması ve/veya söz konusu hava araçlarının uçuşa
elverişlilik sertifikalarının iptali söz konusu olacaktır.
Bu nedenlerle Genel Müdürlüğümüzce gereken değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla
işletmeniz tarafından söz konusu mevzuat kapsamında sürekli uçuşa elverişlilik kuruluşu
(SYK/CAMO) yetkisi alınmasına veya uygun bir şekilde onay almış olan bir SYK ile sözleşme
yapılmasına yönelik yürütülen çalışmaları içeren uyum planının ya da bu kapsamda yetki
alınmasının gerekmediğine dair beyan ve gerekçenin 10 Nisan 2015 tarihine kadar Genel
Müdürlüğümüze resmi yazı ve [email protected] adresine mail yoluyla gönderilmesi
gerekmektedir.
Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.
Bilal EKŞİ
Genel Müdür
1/1
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe ANKARA
Telefon Nu.: (0 312) 203 60 26, Belgegeçer Nu.: (0 312) 203 62 54
e-posta: [email protected], İnternet adresi: www.shgm.gov.tr
Bilgi için:
Ali Tayfun ŞAHİN
Mühendis
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Evrak Kaynak Doğrulama İçin 'http://www.shgm.gov.tr' adresini ziyaret ediniz.
858521641
Download

Genelge için tıklayınız… - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü