ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/185-1339
TEBLİĞ TASLAĞI HK.
Bursa, 25/02/2015
İVEDİ
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO : 84
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 25 Şubat 2015 tarih ve 438 sayılı yazıda,
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca “Bazı
Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve
Denetimine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” nın www.gth.gov.tr
adresindeki duyurular bölümünde görüşe açıldığı iletilmekte ve anılan taslak hakkındaki görüş
ve önerilerin “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” ek-3’ünde yer
alan Görüş Bildirilme Formuna işlenerek bildirilmesi talep edildiği bildirilmektedir.
Söz konusu tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizin, en geç 26/02/2015
Perşembe günü saat I2:00’a kadar Meclisleri [email protected] adresine iletilmesi
gerektiği ifade edilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Burcu KARACA - Sektör Uzmanı
Download

Sirküler No: 84 __ TEBLİĞ TASLAĞI HK.