BİZ BİR AİLEYİZ PROJESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ÇALIŞMA KONUSU
SORUMLU
BİRİM
Biz Bir Aileyiz Projesi’nin
İlçe Milli
kaymakamlık olurunun alınması
Eğitim Mdr.
Biz Bir Aileyiz Projesi’nin okullara İlçe Milli
gönderilmesi
Eğitim
Müdürlüğü
Okul müdür ve müdür
İlçe Milli
yardımcılarına projenin
Eğitim
tanıtılması
Müdürlüğü
Öğretmenlere projenin tanıtılması Okul
Müdürlüğü
UYGULAMA
SÜRECİ
Aralık 2014
Sınıf/sınıf rehber öğretmenleri
tarafından Form 2’ün
doldurulması
Belirlenen ailelerin ziyaret
edilmesi ve ziyaretlerde Form 3’
ün doldurulması.
Aylık değerlendirme
toplantılarının yapılması. Form
5’in doldurulması
İlçe proje kurulu tarafından
raporların incelenmesi ve Form6’ nın doldurulması.
İlçe proje kurulu tarafından yıl
sonu raporlarının hazırlanması
Okul
Müdürlüğü
Şubat 2015
Okul
Müdürlüğü
Ders yılı
Okul
Müdürlüğü
Ders yılı içinde
her ayın
20’sinden sonra
Haziran 2015
İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR
Biz Bir Aileyiz Projesi’nin kaymakamlık
olurunun alınarak uygulamaya başlatılacaktır.
Şubat 2015
Şubat 2015
Şubat 2015
Haziran 2015
Proje ve ekleri Altıeylül İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü web sayfasında yayınlanacaktır.
Okul Müdürü proje hakkında öğretmenlere bilgi
verecektir. Proje sorumlusu öğretmen
belirlenerek Form-1 doldurulup İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’ ne gönderilecektir.
Ziyaret edilecek aileler belirlenecektir.
Aylık olarak Form 4 doldurularak İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’ ne gönderilecektir.
Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne aylık ve
yılsonu değerlendirme raporu gönderilecektir.
Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yılsonu
değerlendirme raporları basın yolu ile kamu
oyuna duyurulacaktır.
Download

BİZ BİR AİLEYİZ PROJESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA