Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim bilimleri Enstitüsü
İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans
2014-2015 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Ders Programı
Ders
Saati
GÜNÜ
Dersin Adı
Sorumlu Öğretim Üyesi
1.
2.
İlköğretim Öğrenme-Öğretme Süreçleri
Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN
Karşılaştırmalı Eğitim
Doç. Dr. Salih Zeki GENÇ
İlköğretimde Demokrasi Eğitimi (Seçmeli)
Doç. Dr. Mehmet Kaan DEMİR
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (Seçmeli)
Doç. Dr. Bülent GÜVEN
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
CUMA
10.
11.
12.
Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımı (Seçmeli)
İlköğretimde Araştırma Tasarımı (Seçmeli)
Doç. Dr. Güney H. TABUK
Yrd. Doç. Dr. Barış ÇETİN
Download

sınıf öğretmenliği - Eğitim Bilimleri Enstitüsü