Dersin Adı:
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Ders
Sorumlusu:
İletişim:
Yrd. Doç. Dr. Mesut TABUK
Oda Numarası
E3-305
Phone
(286) 217 1303-3578
FAX
(286) 212 0751
Email
[email protected]
[email protected]
Değerlendirme
Puanlama
Ders Notu
Aralık
Konu Sunumu
% 30
AA
90 –100
Ödevler
% 30
BA
85– 89
Materyal Geliştirme
% 40
BB
84–80
CB
75–79
CC
70 –74
DC
60–69
DD
50–59
FF
0–49
DS
Devamsız
Derslere %70 devam zorunludur.
Önemli Tarihler
Harf Notu
Derslerin Başlaması:
Derslerin Sonu:
Dönem Sonu Sınavları:
Bütünleme Sınavları:
1
HAFTA
HAFTA
1
2
3
4
5
1.grup
1
2
3
4
5
6
2.grup
6
7
3.grup
7
8
4.grup
8
9
5.grup
9
10
6.grup
10
11
7.grup
11
12
8.grup
12
13
9.grup
13
14
14
10.grup
GRUP
Soner VATANSEVER
Yiğit CIĞIZ
Sıddık KARATEKİN
İzzet KARATEKİN
Sinan HARMANCI
Kübra ÖZCAN
Tugay BAKKAL
Seçil SEZGİN
Seray KATLA
Merve GÜRSOY
Uğur TEKCAN
Sami Can UÇAROĞLU
Tansu ANAKÖK
Özlem ÜRKÜT
Sedef MERCİMEK
Özge ÖZEN
Nuray GÜNAY
Melike ÇAVDAR
Kadriye CON
Şefiye ASLAN
Selim SEVİNÇ
Selim SÜRÜCÜ
Sinan VAR
Kübra ERGEN
Eyüp TEKŞEN
Rıza Kerim SEVİM
Tolga KÜÇÜKKARA
Yasemin AKAN
Melih KARAKOÇ
Meryem KAPÇAK
Sertaç UPRAK
Sakine AKÇELİK
Pelin UYSAL
Tuğçe ZENGİN
Tuğrul SAVAŞ
Rıza MUTAF
Seçil ŞAHİN
Hanife DALGIÇ
Handan KARAHAN
Yeşim KAVRAZ
Şükran KILIÇ
Tuba ÖZALTIN
KONU
Dersi İçeriği
1. Öğretim Tasarımında
Sistem Yaklaşmı ve
Tasarım Modelleri
(ADDIE, ASSURE, ARCS
ve diğerleri)
2. Temel Kavramlar
(Eğitim, Öğretim, İletişim,
Yöntem ve Teknik,
Teknoloji, Eğitim
Teknolojisi, Öğretim
Teknolojisi, v.b.)
3. Öğretim Teknolojileri ve
İletişim
UYGULAMALAR
Ödev 1: Müfredat Programı, Yıllık ve
Günlük planlar (5E ve 7E modellerine ve
seçilebilecek başka bir modele göre)
Ödev 2: Ders Kitapları, Ders Notları ve
Çalışma Kâğıtları
Ödev 3: Kavram Haritaları, Puzzle,
Bulmacalar ve diğer örnekler
4. Mesaj Tasarımı
Ödev 4: Gerçek Eşya ve Modeller
5. Görsel Tasarım İlkeleri
Ödev 5: Etkili Sunu Teknikleri (Excel,
Word, Power Point, Prezi ve
diğerlerinden seçilmiş örnekler)
6. Öğretim araç-gereçlerin
Seçimi ve Hazırlama
İlkeleri
Ödev 6: Bilgisayar, Tablet, Projeksiyon&
Akıllı Tahta Uygulamaları Örnekleri
7. Öğretim Araç ve
Gereçleri
Ödev 7: Genel medya araçları (YazılıGörsel- Sunum -Video)
8. Bilgisayar Destekli
Eğitim ve E-öğrenme
Ödev 8: Yazarlık Yazılımları Projesi
(MovieMaker, Auacity ve Photoshop)
9. Öğretim Teknolojilerinin
Değerlendirilmesi
Ödev 10: Geogebra Örnekleri
(Cabri-Geometry Sketch Path)
10. Türkiye'de ve dünyada
öğretim teknolojilerinin
kullanım durumu
(makale sunumu)
Ödev 10: İnternet (web siteleri vb.) ve
Paket Program Örnekleri
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Rıza Kerim SEVİM
Rıza MUTAF
Sıddık KARATEKİN
İzzet KARATEKİN
Seçil ŞAHİN
Sinan HARMANCI
Tugay BAKKAL
Seçil SEZGİN
Seray KATLA
Sakine AKÇELİK
Kadriye CON
Sami Can UÇAROĞLU
Tansu ANAKÖK
Özlem ÜRKÜT
Soner VATANSEVER
Özge ÖZEN
Nuray GÜNAY
Melike ÇAVDAR
Sertaç UPRAK
Uğur TEKCAN
Selim SEVİNÇ
Selim SÜRÜCÜ
Tuba ÖZALTIN
Sinan VAR
Kübra ERGEN
Eyüp TEKŞEN
Sedef MERCİMEK
Tolga KÜÇÜKKARA
Pelin UYSAL
Yasemin AKAN
Melih KARAKOÇ
Meryem KAPÇAK
Merve GÜRSOY
Yeşim KAVRAZ
Tuğçe ZENGİN
Yiğit CIĞIZ
Şükran KILIÇ
Tuğrul SAVAŞ
Kübra ÖZCAN
Şefiye ASLAN
Hanife DALGIÇ
Handan KARAHAN
3
Download

Formasyon 2. Grup