MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2014-2015 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu
İçindekiler;
Başvuru Hakkında Genel Bilgiler
………………....
2
Tezli YL, Tezsiz YL ve Doktora Başvuru, Kayıt Ve Sınav Tarihleri
………………....
3
Başvuru Şekli
………………....
4
Yüksek Lisans Ve Doktora Başvuru Koşulları İle İlgili Sınav Puan Şartları
………………....
5
Ön Kayıtta İstenen Bilgi Ve Belgeler
………………....
6
Kesin Kayıtta İstenen Bilgi Ve Belgeler
………………....
8
Yatay Geçiş Kontenjanlarına Başvuru;
………………....
9
Değerlendirme Koşulları Tablosu
………………....
10
Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Kontenjanlar Tablosu
………………....
1
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı,
Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler”
 Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön
kabul için lisans veya yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Eczacılık ve eşdeğer Fen Fakültelerinin (Mühendislik,
Teknik Eğitim, Teknoloji, Fen-Edebiyat) lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olanlar doktora programına başvurabilir. Tezsiz yüksek lisans
programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, ancak 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan
öğrenciler başvurabilir.
 Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans
derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora/Sanatta Yeterlik programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü
Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar.
 Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.
 Adaylar, en fazla 3 farklı programa başvurabilirler.(Tarih ve saatler hakkında ilgili enstitülerin web sayfalarına bakılabilir.) Ancak 3 programa kesin
kayıt yapılamaz.
 Adaylar, aşağıda ve ilgili Anabilim/Anasanat Dalı tarafından ilan edilecek tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı
değerlendirmesinde dikkate alınmazlar.
 Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvuruların ALES, mezuniyet notu, yabancı dil puanı, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği
diğer esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön değerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak öğrenci sayısı; 10 ve altındaki program
kontenjanları için yirmi kişi, 10’un üstündeki program kontenjanları için kontenjanın iki katıdır.
 Tezsiz ve Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans programlarından kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmayacaktır. En düşük
Tezsiz YL ücreti 7750 TL dir.
 Lisansüstü programlara öğrenci başvuruları sadece sistem üzerinden alınacaktır.
 Mülakat Yerleri ve tarihleri ile ilgili bilgiler her Enstitü için değişiklik gösterebileceğinden, ön kayıt sonrasında veya Enstitülerin web sayfalarında
ilan edilecektir.
 Zamanında yapılmayan başvurular ve kayıtlar sebebiyle belirtilen mazeretler kabul edilmeyecektir.
 Kontenjan tablosunda ilan edilen programlardan bazılarında ön koşul veya alan sınırlaması gerektiren durumlar vardır. Gerekli koşullar tabloda
verilmiştir.
 Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılacaktır.
 Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan programlar açılmayabilir.
2
Lisansüstü Başvuru, Kayıt ve Sınav Tarihleri
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
02 Ocak 2015
Lisansüstü Programlara
Başvuru ve Ön Kayıtlar –
Başlangıç
06 Ocak 2015
07 Ocak 2015
08 Ocak 2015
Lisansüstü Programlara
Başvuru ve Ön kayıtlar –
Bitiş
*Lisansüstü Programlar için
Yabancı Dil Sınavı Saat
10:00
Lisansüstü Programlar Mesleki
Bilgi Değerlendirmesi ve Mülakat
- Başlangıç
12 Ocak 2015
14 Ocak 2015
15 Ocak 2015
16 Ocak 2015
Lisansüstü Programlar
Mesleki Bilgi
Değerlendirmesi ve
Mülakat - Bitiş
Lisansüstü Programlar
Sonuçların İlanı
Lisansüstü Programlar Kesin Kayıt
- Başlangıç
Lisansüstü Programlar Kesin
Kayıt - Bitiş
19 Ocak 2015
Lisansüstü Programlar
Yedeklerin İlanı ve Kaydı
*Yabancı Dilde Eğitim veren, yukarıdaki açıklamalarda yabancı dil belgesi isteyen Yüksek Lisans Programları için.
3
 Başvuru şekli;
 Başvurular (ön kayıt), tamamen internet üzerinden yapılacaktır. Tüm değerlendirmeler sonunda ilan edilen sonuca göre kesin kayıt hakkı kazanan
adaylar, kesin kayıt tarihlerinde ilgili Enstitülere belge teslimi yapacaklardır.
 Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvurmak isteyen adayların, ön kayıt için Üniversitemiz web sayfasının (www.marmara.edu.tr)
duyurularında ilan edilen başvuru sistemi üzerinden “yeni hesap” oluşturarak, sırasıyla ilgili pencerelerden istenilen bilgileri girerek, başvuru
ekranında yüklenmesi istenilen belgelerin pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemesi gerekmektedir.(Dosyalar için yeteri kadar kota verilmiştir.
Büyük boyutlu dosyalar için dosya küçültme programlarını kullanınız. Ya da tarama çözünürlüğünü küçülterek tarayınız.)
 Kayıt sırasında, aktif olarak kullanılan e-posta adresinin girilmesi zorunludur.(Bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır.)
 Yüklemesi yapılan bilgi ve belgeler ilgili enstitü personelleri tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Enstitü tarafından onayı verilen adaya bilgi
maili gönderilecektir. Yüklenen bilgi ve belgelerde eksiklik veya hata olması durumunda da ilgili enstitü tarafından, başvuru sırasında belirttiğiniz eposta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. (Geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.) “Onaylanmış olan tercihler değiştirilemez ve
silinemez.”(Onaylanmış her tercih adaya kayıt hakkı tanımaz. Tüm şartların sağlanması şartı aranır.)
 Başvuru tarihleri süresince (ön kayıt sırasında) oluşturulan kullanıcı bilgisiyle sisteme giriş çıkış yapılarak bilgi ve belgelerde güncelleme
yapılabilecektir. Başvurusu belirli bir nedenden dolayı onaylanmayan aday, e-posta adresine gönderilen gerekçe doğrultusunda (Geçersiz başvuru,
onaysız belge, eksik evrak vb.) gerekli düzeltmeleri yaparak tekrar kontrol edilmesini sağlayacaktır.
 Başvurusu tamamen onaylanmış adayın, başvuru yaptığı programın yabancı dil yeterlik zorunluluğuna göre “Yabancı Dil Yeterlik” şartını sağlayıp
sağlamadığına bakılacaktır. Geçerli sınav belgesi olmayan, yeterlik sınavına katılması gereken aday “Yabancı Diller Yüksekokulu” tarafından sınava
alınacaktır. Sınav yeri bilgisi başvuru tamamlandıktan sonra veya Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında ilan edilir.(Yabancı Dil zorunluluğu olan
yüksek lisans programları için.)
 Tüm şartları yerine getirmiş aday, başvuru ekranında belirtilen yer, tarih ve saatte ilgili sınavlara katılacaklardır.
 Değerlendirme tablosunda yer alan, puanlamaya katılacak olan değerlerin tamamlanması sonucunda ilgili hesaplamalar yapılarak sıralama
belirlenecektir.
 Ön kayıt sonrası beyan edilmiş bilgi ve belgelerin, kesin kayıt sırasında ibraz edilen bilgi ve belgelerle uyuşmaması durumunda sorumluluk adaya
aittir. Uygun olmayan başvurular, kesin kayıt hakkı kazanılsa dahi geçersiz sayılacaktır.
4
 Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik başvuru koşulları ile ilgili sınav puan şartları;
 Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;
o ALES puanı en az 60 (GRE yeni sistem dönüşüm, GMAT not karşılığı için tıklayınız. Bknz.(Sayfa/11) “3 yıl geçerlidir.”),
başvurdukları programın puan türünde;
o Fen Bilimleri Enstitüsü Programları ve diğer yabancı dilde eğitim veren programlar için; YDS, ÜDS, veya MÜ Yabancı Dil Yeterlik
Sınavından en az 60, Fen Bilimleri Enstitüsü Türkçe Programlarda 50, (Sınav yerleri ile ilgili bilgi, ön kayıt günü evrak teslimi
sırasında Enstitülerden veya Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Öğrenci İşlerinden alınabilir.) Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen sınav eşdeğerlikleri ve geçerlilik süreleri.
o Yabancı uyruklu kontenjanlarına ve Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına yapılan başvurularda ALES’e girmiş olma şartı
aranmaz.
 Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;
o Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES Puan şartı aranmamaktadır.
o Fen Bilimleri Enstitüsü yabancı dilde eğitim veren programları için; YDS, ÜDS veya MÜ Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 60,
(Sınav yerleri ile ilgili bilgi, ön kayıt günü evrak teslimi sırasında Enstitülerden veya Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Öğrenci İşlerinden alınabilir.) Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerlikleri ve geçerlilik süreleri.
 Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;
o Fen Bilimleri Enstitüsü için; Uzaktan Eğitim Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES Puan şartı aranmamaktadır.
o Fen Bilimleri Enstitüsü için; Yabancı Dil Yeterlik şartı aranmamaktadır.
o Fen Bilimleri Enstitüsü için; Lisans mezuniyet notuna göre değerlendirme yapılacaktır.
5
 Doktora (Yüksek Lisans Sonrası)/Sanatta Yeterlik Programlarına öğrenci alımlarında;
o ALES puanı en az 65 (GRE yeni sistem dönüşüm, GMAT not karşılığı için tıklayınız. Bknz.(Sayfa/11) “3 yıl geçerlidir.”),
başvurdukları programın puan türünde,
o YDS, ÜDS, Puanı en az 60, Sanatta Yeterlik için en az 55 Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerlikleri ve geçerlilik
süreleri;
o Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına yapılan başvurularda ve Yabancı uyruklu kontenjanlarına başvurularda ALES ’e girmiş
olma şartı aranmaz.
 Doktora (Lisans sonrası) Programlarına öğrenci alımlarında;
o ALES puanı en az 80 (GRE yeni sistem dönüşüm, GMAT not karşılığı için tıklayınız. Bknz.(Sayfa/11) “3 yıl geçerlidir.”) başvurdukları
programın puan türünde,
o YDS, ÜDS, Puanı en az 60, Sanatta Yeterlik için en az 55 Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerlikleri ve geçerlilik
süreleri;
o Yabancı uyruklu kontenjanlarına başvurularda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.
Önemli Not: Yukarıda istenen sınavların geçerlilik süreleri ilgili sınavın resmi açıklamasına göre tespit edilmektedir. Geçerlilik süreleri ÖSYM
tarafından ilan edilen eşdeğerlik tablosuna göre tespit edilir.
 Ön Kayıtta istenen bilgi ve belgeler;
 Mezuniyet Belgesi (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); Yüksek Lisans ve Lisans Dereceli Doktora için başvuran adayların
lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans
sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son
yarıyılı öğrenci olmaları gerekir.
o Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış
olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.
o Mezun durumda olmayan adaylar “mezun” kutucuğunu işaretlemeyerek, bu alana belge yüklemeyeceklerdir.
 Transkript Belgesi (onaylı), (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir)(zorunlu); (Başvuru sırasında mezun olmayanlar için
transkriptlerinin 7 dönemlik olarak ve Üniversitesi tarafından hesaplanmış olarak yüklenmesi gerekmektedir.)(4'lük veya 100'lük
6
ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına başvurularda YL Transkripti yüklenmesi
gerekmektedir.
 ALES sonucu (zorunlu); Kullanılmak istenilen sınav puanının alındığı “yıl” ve “dönemi” sisteme girilecektir. Puanlar direkt olarak ÖSYM
den alınacaktır. (Bu sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)( GSE'de Tezsiz ve Yabancı Uyr. ALES aranmaz.)
 Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS veya eşdeğeri) (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir) (zorunlu);
o Yukarıdaki açıklamada bu belgeyi isteyen programlar için.
o Yabancı Dil puanı olmayan Yüksek Lisans adayları, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı yeterlik sınavına
alınacaklardır.(Sınav tarihleri için yukarıda verilen takvime bakınız.)(Doktora için belge şarttır, MÜ’de sınav yapılmaz.)
 Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir) (zorunlu);
o Yüklenen fotoğraflar, sadece adayın tanınmasını sağlayacak şekilde vesikalık formatında olacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan
adayların öğrenci kimlik kartları, yüklemiş oldukları resimlerden basılacaktır. Manzara ve diğer uygun olmayan şekilde yüklenen
fotoğraflar iptal edilecektir.
 Kompozisyon (Mülakat sırasında ilgili Enstitüye teslim edilecektir); Başvurduğu alanda neden lisansüstü eğitim yapmak istediğini belirtir
kompozisyon alınacaktır.
 Denklik Belgesi (Word, pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış
Türk Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir.
 Yabancı uyruklu adaylar ise;
Yukarıda yer alan belgelere ek olarak
o Yabancı Uyruklu adaylar mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, başvurdukları programın dilinde veya Türkçe tercümelerini yaptırarak
başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.(Yeminli tercüman tarafından onaylı ve imzalı olarak sisteme yüklenecektir.) Noter
tasdiki kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan istenecektir. Ön kayıtta noter tasdikine gerek yoktur.
o TÖMER belgesi.
*Tüm belgelerin, başvuru yapılan programın dilinde veya onaylı Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.
7
 Kesin Kayıtta istenen bilgi ve belgeler;
 Mezuniyet Belgesi(zorunlu); Yüksek Lisans ve Lisans Dereceli Doktora programlarına kayıt olacak adayların lisans diplomasına sahip
olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına kayıt olacak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları
gerekir.
o Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar (öğrenciler), mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak
kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.
 Transkript Belgesi (onaylı) (zorunlu); Kesin kayıt sırasında 8 dönemlik hesaplanmış ve onaylı transkriptlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
(4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)
 Askerlik Durum Belgesi(zorunlu),
 ALES Belgesi (Son güncel alınmış ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi çıktısı.) (zorunlu)
(Yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
 Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS veya eşdeğeri) (Yabancı Dil belge zorunluluğu olan programları için.) (zorunlu)
YDS, ÜDS veya eşdeğeri yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı
dil belgeleri geçerli kabul edilecektir.(YDS, ÜDS veya eşdeğer tablosunda yer alan sınavlardan)
 Fotoğraf (2 Adet) (zorunlu);
 Denklik Belgesi (Word, pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir) (zorunlu); Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında
tamamlamış Türk Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi.
 TC Kimlik fotokopisi;
 Yabancı uyruklu adaylar;
Yukarıda yer alan belgelerin aslı mutlaka gösterilecektir (Kesin kayıt hakkı kazananlar asıllarını getireceklerdir.)
o Yabancı Uyruklu adaylar mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, başvurdukları programın dilinde veya Türkçe tercümelerini yaptırarak
kesin kayıtta ilgili enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. (zorunlu)
o Varsa Denklik Belgesi; (Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış varsa denklik belgesinin
fotokopisi. (Denklik belgesinin aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır. Denklik alındıktan sonra ek süre
içerisinde getirilmelidir.)(zorunlu)
8
o Pasaportun fotokopisi (Pasaportun aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır.) (Başvuru yapılan programın
dilinde olması veya Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.) (zorunlu)
o TÖMER belgesi. (zorunlu)
 Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.
o İlgili belgelenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir.
o Mezuniyet belgesinin aslını getiremeyecek olan adaylar, belgenin bulunduğu Üniversite tarafından onaylanmış “aslı gibidir”
fotokopisiyle kayıt yaptırabilecektir.
o Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.
 Yatay Geçiş Kontenjanlarına Başvuru;
 Yatay Geçiş için; ( online başvuru yapılmayacaktır. Belgeler direkt olarak ilgili enstitüye teslim edilecektir.)
o Belgeler ilgili enstitü personelleri tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Yüklenen bilgi ve belgelerde eksiklik veya hata olması
durumunda da ilgili enstitü tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Bu nedenle belgelerin başvurusu sırasında eksiksiz olarak
yanınızda bulunması faydalı olacaktır. (Geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.)
o Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde
başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş
yoluyla kabul edilebilir.
o Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, lisansüstü başvurularındaki yabancı dil şartlarını yerine getirmesi gerekir.
o




Yatay Geçiş Başvurusunda bulunanlar (Başka bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı) için gereken belgeler:
Öğrenim gördüğü Enstitü ’den durumunu belirten resmi yazı (Öğrencinin kayıt olduğu tarih belirtilmeli)
Disiplin cezası almadığına dair belge. (Transkript de belirtilebilir.)
Transkript (başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
Almış olduğu derslerin içerikleri ve müfredat.(Enstitü Onaylı) TC Kimlik fotokopisi.
9
Değerlendirme Koşulları Tablosu
Tezli Programlar
T.C. Uyruklu
ALES veya eşdeğer sınav
Transkript Notu
Mesleki Bilgi Değerlendirme
Mülakat (Sözlü)
TOPLAM
(Yüzde)
50
20
15
15
100
Tezsiz
Programlar
T.C. Uyruklu
(Yüzde)
40
40
20
100
Tezli Programlar
Yabancı Uyruklu
Tezsiz Programlar
Yabancı Uyruklu
(Yüzde)
40
40
20
100
(Yüzde)
40
40
20
100
Uzaktan Eğitim
Tezsiz Yüksek Lisans
Programları
(Yüzde)
100
100
10
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
ENSTİTÜSÜ
Bankacılık
25
Aranmaz
Sermaye Piyasası ve Borsa
25
Aranmaz
Sigortacılık
25
Aranmaz
Sayfa 1
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ortaöğretim Fen ve Matematik
Alanları Eğitimi/
Biyoloji Öğretmenliği
YL: İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans
Programından mezun olmak, Ortaöğretim Fen
ve Matematik Alanları Eğitimi Lisans
Programlarının birinden mezun olmak, Fen
Edebiyat Fakültesi mezunu olup, formasyon
veya Tezsiz Yüksek Lisans mezunu olmak
DR: İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Tezli
Yüksek Lisans programından mezun olmak,
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
tezli yüksek lisans programından mezun olmak
Sayfa 2
Sayısal
2
1
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
1
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
2
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
2
Yabancı Uyr.
6
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Sayfa 3
Sözel
2
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
2
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
4
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
İlköğretim/
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
YL: Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen
Bilimlerine ait Programlardan mezun olanlar
Fen - Edebiyat Fakültelerinin Matematik ve Fen
Bilimleri hariç sosyal bilimler programından
mezun olanlar ile Dil - Tarih - Coğrafya
Fakültelerinin Sosyal Alanlar mezunları Hukuk Siyasal Bilimler - İktisadi İdari Bilimler
Fakültelerinin Sosyal Bilimler Programlarından
Lisans Düzeyinde mezun olanlar
DR: Eğitim Bilimleri Enstitülerinin İlköğretim
Anabilim Dalı - Sınıf Öğretmenliği - Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği - Türkçe Öğretmenliği Ortaöğretim Sosyal Alanlar - Tarih - Coğrafya
Öğretmenliği - Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği Mezunları Sosyal Bilimler
Enstitülerinin Coğrafya - Tarih - Türk Dili ve
Edebiyatı - Sosyoloji - Felsefe bilim dallarından
mezun olanlar
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Alan sınırlaması yoktur.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği/
Spor Eğitimi
Alan sınırlaması yoktur.
6
Sayfa 4
2
Sözel
1
1
Yabancı Uyr.
Sözel
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
2
Yabancı Uyr.
2
1
T.C. Uyruklu
Sözel
Yabancı Uyr.
1
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
3
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
1
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Türkçe Eğitimi/
Türkçe Öğretmenliği
5
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Güzel Sanatlar Eğitimi/
Resim-İş Öğretmenliği
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel,
Fotograf Bölümü mezunları, Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Resim - İş Öğretmenliği
Mezunları
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
1
Yabancı Uyr.
1
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
1
1
1
1
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Biyoloji
17
4
Sayısal
Biyomühendislik (İngilizce)
15
10
Sayısal
Fizik (İngilizce)
5
3
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
5
3
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
3
3
3
2
Sayısal
3
3
Sayısal
2
Sayısal
2
Elektrik Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
10
2
11
2
Sayısal
Elektrik Elektronik Mühendisliği
(Türkçe)
15
4
3
1
Sayısal
Yönetim Bilişim Sistemleri Ve
Müh.Tezsiz II Öğretim (İngilizce)
İş Güvenliği Tezli II Öğr (Türkçe)
30
30
Sayfa 5
2
2
Sayısal
Sayısal
15
2
1
1
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
İş Güvenliği Tezsiz II Öğr.Uzaktan
Eğitim(Türkçe)
200
Sayısal
10
İş Güvenliği Tezsiz II Öğr.(Türkçe)
120
Sayısal
10
İş Güvenliği(Doktora) (Türkçe)
5
Sayısal
Organik Kimya
13
10
Sayısal
Fizikokimya
5
1
Sayısal
Analitik Kimaya
3
Sayısal
Anorganik Kimya
10
Sayısal
Sayfa 6
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Uygulamalı matematik
2
Makine Mühendisliği (İngilizce)
20
Makine Mühendisliği (Türkçe)
10
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
(Türkçe)
15
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
25
Sayfa 7
Yabancı Uyr.
1
1
1
1
1
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
1
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
6
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Teorik Matematik
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
3
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Biyokimya
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Sayısal
2
1
Sayısal
Sayısal
6
1
2
5
3
Sayısal
1
1
Sayısal
Sayısal
3
Sayısal
1
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Mühendislik Yönetimi Tezsiz
II.Öğretim (İngilizce)
30
Sayısal
Mühendislik Yönetimi (Türkçe)
Uzaktan Eğitim
50
Sayısal
Su Ürünleri
3
Kimya Mühendisliği (ingilizce)
5
Tekstil Mühendisliği
10
5
Sayısal
Mekatronik Mühendisliği
10
5
Sayısal
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Sayfa 8
1
Sayısal
Sayısal
2
2
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
1
Yabancı Uyr.
1
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Periodontoloji
Periodontoloji (İngilizce)
Pedodonti
Özel Bakım Gerektiren Çocuklarda
Ağız Diş Sağlığı (İngilizce)
İNGİLİZCE YL: Yabancı Uyruklu olmak, Diş
Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmak,
TOEFL IBT: 72, TOEFL CBT: 199, TOEFL PBT:
533, IELTS: 6 almış olmak
2
Aranmaz
2
Aranmaz
10
Aranmaz
İNGİLİZCE YL: Yabancı Uyruklu olmak, Diş
Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmak
İNGİLİZCE YL: Yabancı Uyruklu olmak, Diş
Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmak
Protetik Diş Tedavisi
Protetik Diş Tedavisi (İngilizce)
TIP FAKÜLTESİ
Sayfa 9
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Tıbbi Farmakoloji
Farmakoloji
YL DAYALI DR: Tıp Doktoru, Eczacı (5 Yıllık
Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmak) veya
Farmakoloji Yüksek Lisans derecesine sahip
olmak
Tıbbi Farmakoloji
Farmakoloji
TEZSİZ YL: Tıp Doktoru, Eczacı, Diş Hekimi,
Veteriner Hekim, Kimya Mühendisi,
Biyokimya, Biyoloji veya Kimya mezunu
olanlar
(II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans)
Tıbbi Farmakoloji
Klinik Farmakoloji
(II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans)
TEZSİZ YL: Tıp Doktoru, Eczacı, Diş Hekimi,
Veteriner Hekim, Kimya Mühendisi,
Biyokimya, Biyoloji veya Kimya mezunu
olanlar
Sayfa 10
2
Sayısal
10
Aranmaz
10
Aranmaz
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Biyokimya (TIP)
Deontoloji
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Nörolojik Bilimler
Işın Cerrahisi
YL DAYALI DR: Yüksek Lisansını Tıp
Fakültesi Biyokimya'da veya Moleküler
Tıp'ta yapmış olmak ve Hücre Kültürü, Kök
Hücre, Moleküler Biyolojisii, İmmünoloji,
Transfeksiyon konularında Laboratuvar
deneyimi olmak
YL DAYALI DR: Tıp Fakültesi mezunu
olmak, İyi derecede İngilizce ve Fransızca
bilmek
YL:
Eğitim
Fakülteleri
(Biyoloji
Öğretmenliği), Fen Fakülteleri (Biyoloji ve
Moleküler Biyoloji ve Genetik), Tıbbi
3
Biyolojik Bilimler bölümü mezunları,
Yatay Geçiş: Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Yüksek Lisans programında okuyor olmak.
YL: Beyin Cerrahisi veya Radyasyon
Onkolojisi ihtisası yapmak yada Radyofizik 2
uzmanı olmak
Sayfa 11
2
Sayısal
1
Sayısal
Sayısal
Sayısal
1
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Nörolojik Bilimler
Nörohistokimya
Nöroşirurji
Mikronöroşirurji
Nörolojik Bilimler
Sinir Bilimleri
Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon
Ortopedik Rehabilitasyon
YL: Tıp Fakültesi mezunu olmak, tercihen
Patoloji, Nöroloji veya Nöroşirurji Tıp
dallarından birinden Uzmanlık diploması 1
almış olmak
YL DAYALI DR: Beyin Cerrahi Uzmanı
olmak
YL DAYALI DR:
Tıp Fakültesi Lisans
diploması almış olmak.
Sinirbilim,
Fizyoloji, Anatomi, Moleküler Biyoloji ve
Genetik, Moleküler Tıp kapsamında yer
alan bir alanda Yüksek Lisans diploması
almış
olmak.
Biyoloji,
Biyomedikal
Mühendisliği, Eczacılık Fakültesi, Edebiyat
Fakültesi ve Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans
diploması almış olanlar
YL: 4 Yıllık Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu veya Bölümü mezunu olmak
2
Sayfa 12
Sayısal
2
Sayısal
2
Sayısal
Sayısal
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Histoloji ve Embriyoloji
YL: Fen Fakültesi (Biyoloji veya Moleküler
Biyoloji) ve Eğitim Fakültesi (Biyoloji 2
Öğretmenliği) mezunu olanlar
Fizyoloji
YL: Beden Eğitimi Meslek Yüksekokulu
mezunu olanlar YL DAYALI DR: Fizyoloji
Yüksek Lisans mezunu olanlar Yatay Geçiş: 1
Fizyoloji Doktora programından olan
Yabancı Uyruklu olanlar
1
Sayısal
Tıp Eğitimi
YL DAYALI DR: Sağlık, Eğitim ve Sosyal
Bilimler alanlarında Lisansüstü eğitimini
tamamlamış olmak Yatay Geçiş: Sağlık,
Eğitim ve Sosyal Bilimler alanlarında
Lisansüstü eğitimini tamamlamış olmak ve
Doktora eğitimine devam ediyor olmak
3
Sayısal
Sayfa 13
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Sayısal
1
2
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Toksikoloji
YL: Eczacı, Tıp Doktoru, Diş Hekimi,
Veteriner
Hekim,
Biyolog/Moleküler
Biyolog, Genetik ve Gıda Mühendisliği,
Çevre
Mühendisi,
Kimya
Mühendisi/Kimyager kökenli olmak YL
DAYALI DR: 5 Yıllık Eczacılık Fakültesi
mezunu olmak, Farmasötik Toksikoloji'de
Yüksek Lisans yapmış olanlar ve/veya
Farmasötik Toksikoloji ile yakın dallarda
2
(Anabilim Dalımızın görüşü alınarak)
Yüksek Lisans yapmış olanlar
Sayfa 14
4
Sayısal
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Biyokimya (ECZ)
YL: Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği ve
Veterinerlik Fakültesi Lisans programlarını
tamamlamış
olmak;
Fen
Edebiyat
Fakültelerin Biyoloji, Biyokimya, Kimya,
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Lisans mezunları; Eğitim Fakültelerinin
Kimya ve Biyoloji Bölümü Lisans
mezunları; Mühendislik Fakültelerinin
Kimya ve Gıda Mühendisliği lisans
programlarını tamamlamış olmak Yabancı
Uyruklu: Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği ve
8
Veterinerlik Fakültesi Lisans programlarını
tamamlamış
olmak;
Fen
Edebiyat
Fakültelerin Biyoloji, Biyokimya, Kimya,
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Lisans mezunları; Eğitim Fakültelerinin
Kimya ve Biyoloji Bölümü Lisans
mezunları; Mühendislik Fakültelerinin
Kimya ve Gıda Mühendisliği lisans
programlarını tamamlamış olmak
Sayfa 15
1
Sayısal
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Sayfa 16
Sayısal
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
1
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
9
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Biyokimya (ECZ)
YL DAYALI DR: Biyokimya, Moleküler
Biyoloji
ve
Genetik,
Biyoteknoloji,
İmmünoloji ve diğer benzer dallarda
Yüksek Lisans yapmış olmak. Tıp, Diş
Hekimliği
Veterinerlik
ve
Eczacılık
Fakültelerinin (5 yıllık) Lisans programlarını
tamamlamış olmak Yabancı Uyruklu:
Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Biyoteknoloji, İmmünoloji ve diğer benzer
dallarda Yüksek Lisans yapmış olmak. Tıp,
Diş Hekimliği Veterinerlik ve Eczacılık
Fakültelerinin (5 yıllık) Lisans programlarını
tamamlamış olmak
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Eczacılık Temel Bilimleri
Genel Kimya
YL: Eczacılık Fakültesi yada Kimya
Mühendisliği, Kimya (Kimyager), Kimya
Öğretmenliği Bölümleri yada biri Kimya
4
olmak üzere herhangi bir çift anadal (veya
yandalı Kimya olan herhangi bir bölüm)
mezunu olmak
Sayısal
Farmasötik Teknoloji
YL: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak
Sayısal
3
Sayfa 17
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Farmasötik Biyoteknoloji
Farmasötik Kimya
YL: Eczacı, Biyolog/Moleküler Biyolog,
Biyomühendis, Kimya/Kimya Mühendisi ve
Biyokimya Bölümü mezunu olmak YL
DAYALI DR: 5 Yıllık Eczacılık Fakültesi
mezunları veya Farmasötik Biyoteknoloji, 3
Biyoteknoloji, Biyomühendislik Yüksek
Lisans derecesine sahip olmak
YL: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak
Yabancı Uyruklu: Eczacılık Fakültesi
mezunu olmak YL DAYALI DR: Farmasötik
Kimya Yüksek Lisans programından mezun
olmak veya Eczacılık Fakültelerinin (5 yıllık)
programlarından mezun olmak Yabancı 5
Uyruklu: Farmasötik Kimya yada Medisinal
Kimya Tezli Yüksek Lisans programından
mezun olmak veya Eczacılık Fakültelerinin
5 yada 6 yıllık programlarından mezun
olmak
Sayfa 18
2
2
5
Sayısal
2
Sayısal
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Farmasötik Kimya
(II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans)
YL: Eczacılık Fakültesi veya Veteriner
Fakültesi yada Kimya Bölümü veya Kimya
Mühendisliği veya Moleküler Biyoloji ve
Genetik veya Biyokimya Bölümü mezunları
Analitik Kimya
YL DAYALI DR: Analitik Kimya Anabilim
Dalı'nda Yüksek Lisans yapmış olmak
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
Sayfa 19
20
Aranmaz
3
Sayısal
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Sayfa 20
Eşit Ağırlık
1
1
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
3
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
7
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
3
Yabancı Uyr.
YL: En az 4 yıllık Lisans eğitimi almış olmak
Yabancı Uyruklu: En az 4 yıllık Lisans
eğitimi almış olmak YL DAYALI DR: Spor
Bilimleri alanında Lisans veya Yüksek Lisans
eğitimini tamamlamak veya Yüksek Lisans
tezini Spor ile ilgili bir konuda yapmış
olmak Yabancı Uyruklu: Spor Bilimleri 6
alanında Lisans veya Yüksek Lisans
eğitimini tamamlamak veya Yüksek Lisans
tezini Spor ile ilgili bir konuda yapmış
olmak Yatay Geçiş: Hareket ve Antrenman
Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora
programından okuyor olmak
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Beden Eğitimi ve Spor
Hareket ve Antrenman Bilimleri
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Beden Eğitimi ve Spor
Hareket ve Antrenman Bilimleri
(II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans)
TEZSİZ YL: En az 4 yıllık Lisans eğitimi almış
olmak
Sayfa 21
20
Aranmaz
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Sayfa 22
Eşit Ağırlık
1
1
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
3
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
7
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
3
Yabancı Uyr.
YL: En az 4 yıllık Lisans eğitimi almış olmak
Yabancı Uyruklu: En az 4 yıllık Lisans
eğitimi almış olmak YL DAYALI DR: Spor
Bilimleri alanında Lisans veya Yüksek Lisans
eğitimini tamamlamak veya Yüksek Lisans
tezini Spor ile ilgili bir konuda yapmış
olmak Yabancı Uyruklu: Spor Bilimleri 6
alanında Lisans veya Yüksek Lisans
eğitimini tamamlamak veya Yüksek Lisans
tezini Spor ile ilgili bir konuda yapmış
olmak Yatay Geçiş: Spor Yönetim Bilimleri
Yüksek Lisans ve Doktora programından
okuyor olmak
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Beden Eğitimi ve Spor Spor Yönetim
Bilimleri
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Beden Eğitimi ve Spor
Spor Yönetim Bilimleri
(II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans)
TEZSİZ YL: En az 4 yıllık Lisans eğitimi almış
olmak
Sayfa 23
20
Aranmaz
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Sayfa 24
Sayısal
1
1
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
3
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
7
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
3
Yabancı Uyr.
YL: En az 4 yıllık Lisans eğitimi almış olmak
Yabancı Uyruklu: En az 4 yıllık Lisans
eğitimi almış olmak YL DAYALI DR: Spor
veya Sağlık Bilimleri alanında Lisans veya
Yüksek Lisans eğitimini tamamlamak veya
Yüksek Lisans tezini Spor ile ilgili bir
konuda yapmış olmak veya Tıp Fakültesi
mezunu olmak Yabancı Uyruklu: Spor veya 6
Sağlık Bilimleri alanında Lisans veya Yüksek
Lisans eğitimini tamamlamak veya Yüksek
Lisans tezini Spor ile ilgili bir konuda
yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu
olmak Yatay Geçiş: Spor Sağlık Bilimleri
Yüksek Lisans ve Doktora programından
okuyor olmak
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Beden Eğitimi ve Spor Spor Sağlık
Bilimleri
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Beden Eğitimi ve Spor Spor Sağlık
TEZSİZ YL: En az 4 yıllık Lisans eğitimi almış
Bilimleri (II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans) olmak
Beden Eğitimi ve Spor
Egzersiz ve Spor Psikolojisi
YL: Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri,
Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışma
alanların herhangi birinden lisans mezunu
olmak Yabancı Uyruklu: Beden Eğitimi ve 10
Spor, Spor Bilimleri, Psikoloji, Rehberlik ve
Psikolojik Danışma alanların herhangi
birinden lisans mezunu olmak
Sayfa 25
20
1
Aranmaz
Eşit Ağırlık
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Sayısal
SAĞLIK BİLİMLERİ
Sağlık Yönetimi
YL DAYALI DR: Herhangi bir alanda Yüksek
Lisans veya Tıpta Uzmanlık diploması
olanlar Yabancı Uyruklu: Herhangi bir
alanda Yüksek Lisans veya Tıpta Uzmanlık
diploması olanlar ve Türkçe Dilbilgisi
yeterliliğine sahip olmak
Sayfa 26
5
2
Eşit Ağırlık
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
1
Yabancı Uyr.
YL: Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri,
Bilişim, Mühendislik veya Fen Bilimleri
alanların herhangi birinden Lisans mezunu
olmak Yabancı Uyruklu: Beden Eğitimi ve 10
Spor, Spor Bilimleri, Bilişim, Mühendislik
veya Fen Bilimleri alanların herhangi
birinden Lisans mezunu olmak
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Beden Eğitimi ve Spor
Sporda Bilişim Teknolojileri
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği
YL: Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri, 4
Yıllık Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve 3
Hemşirelik Bölümlerinin birinden mezun
olmak
Sayfa 27
Aranmaz
Sayısal
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
2
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
10
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
(II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans)
T.C. Uyruklu
Sağlık Yönetimi
TEZSİZ YL: Herhangi bir alanda Lisans
mezunu olmak Yabancı Uyruklu: Herhangi
bir alanda Lisans mezunu olmak ve Türkçe
Dilbilgisi yeterliliğine sahip olmak
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği
(II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans)
TEZSİZ YL: Hemşirelik Fakültesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik
Bölümleri, 4 Yıllık Sağlık Yüksekokulu Ebelik
ve Hemşirelik Bölümlerinin birinden mezun
olmak
Sayfa 28
10
Aranmaz
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Hemşirelik
YL:
Hemşirelik
Fakültesi,
Hemşirelik
Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık
Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Bölümlerinden
mezun
olan
hemşireler, özel ilgi alanının başvuru sırasında
belirtilmesi. (Bu programa alınan öğrenciler
yalnızca Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları
Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim alanlarına
yönlendirilecektir) Yatay Geçiş: Herhangi bir
Hemşirelik
Yüksek
Lisans
programında 14
öğrenimine devam eden öğrenci olmak YL
DAYALI DR: Hemşirelik Anabilim Dallarından
birinde yada Sağlık Yönetiminde Yüksek Lisans
yapmış olmak, özel ilgi alanının başvuru
sırasında belirtilmesi. (Bu programa alınan
öğrenciler; Hemşirelik Esasları, Cerrahi
Hastalıkları
Hemşireliği,
İç
Hastalıkları
Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği,
Sayfa 29
Sayısal
4
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Hemşirelikte Yönetim, Halk Sağlığı Hemşireliği
ve
Psikiyatri
Hemşireliği
alanlarına
yönlendirilecektir)
Yabancı
Uyruklu:
Hemşirelik Anabilim Dallarından birinde yada
Sağlık Yönetiminde Yüksek Lisans yapmış
olmak, özel ilgi alanının başvuru sırasında
belirtilmesi. (Bu programa alınan öğrenciler;
Hemşirelik Esasları, Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Doğum
ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelikte
Yönetim,Halk Sağlığı Hemşireliği ve Psikiyatri
Hemşireliği
alanlarına
yönlendirilecektir)
Yükseköğretim Kurulu tarafından Doktora
programları için öğrenci kabul koşullarına
uygun olmak Yatay Geçiş: Herhangi bir
Hemşirelik Doktora programında öğrenimine
devam eden öğrenci olmak
Sayfa 30
20 4
4
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
20
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
İktisat
40
Finansal İktisat
İktisat
30
Uluslararsı İktisat
İktisat
30
Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi
Sayfa 31
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
İşletme
Finansal Piyasalar ve Yatırım
Yönetimi
30
İşletme
25
Global Pazarlama
İşletme
30
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme
30
Kalite Yönetimi
İşletme
25
Muhasebe Denetimi
Sayfa 32
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
İşletme
30
Muhasebe Finansman
İşletme
25
Stratejik Marka Yönetimi
İşletme
30
Uluslararası İşletmecilik
İşletme
30
Yönetim ve Organizasyon
İşletme
20
Pazarlama
Sayfa 33
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
İşletme
20
Pazarlama Yönetimi
İşletme ( İngilizce )
25
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İng)
İşletme ( İngilizce )
25
Yönetim ve Organizasyon (İng)
Maliye
30
Mali Hukuk
Özel Hukuk
20
Özel Hukuk
Sayfa 34
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve
Başvuru Koşulları”
Özel Hukuk
20
Uygulamalı Ticaret Hukuku
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
20
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
20
Kişilerarası İletişim
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
20
Reklamcılık ve Tanıtım
Sayfa 35
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
YATAY GEÇİŞ
Tezsiz Doktora/
Yüksek Sanatta
Yeterlik
Lisans
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
Download

Başvuru şekli - Marmara Üniversitesi