Kazanımlar
• Problem kavramını tanımlar.
• BİT kullanımında karşılaşılan problemlerin farkına varır.
• Problem çözmenin önemini ifade eder.
• Farklı problem çözme yaklaşımlarını listeler.
• Algoritma ve strateji kavramlarını tanımlar.
• BİT araçları ile algoritma ve strateji kavramlarının ilişkisini farkeder.
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Problem Çözme, Programlama ve Özgün Ürün Geliştirme
Ekrem KELEŞ
Problem Çözme, Programlama ve Özgün
Ürün Geliştirme
Problem Nedir?
Bir işlemin,
otomasyonun yada
bilimsel hesaplamanın
bilgisayarla çözülmesi
fikrinin ortaya
çıkmasına problem
denir.
Problem Çözme, Programlama ve Özgün
Ürün Geliştirme
Problemlere Örnekler
 Okulda karne basılması
 Öğrencilerin fotoğraflarının her yıl çekilmesi ve eokula aktarılması
 Taktir, teşekkür hesabı
 Oyunla öğrenme
 Eğlence sistemleri
 Takip sistemleri
Problem Çözme, Programlama ve Özgün
Ürün Geliştirme
Problem Çözümü
 Sorun çok net olarak programcı tarafından
anlaşılmış olmalıdır
 Tüm ihtiyaçlar ve istekler belirlenmelidir.
 Oluşturulan çözüm algoritma dediğimiz adımlarla
ifade edilmelidir.
 Bu algoritmanın daha anlaşılabilir olması için Akış
Çizgesi oluşturulmalıdır.
 Uygun bir programlama dili seçilmeli ve oluşturulan
algoritma ve akış çizgesi bu programlama dili
aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılmalıdır.
Problem Çözme, Programlama ve Özgün
Ürün Geliştirme
Algoritma Nedir?
Bir sorunu çözebilmek için
gerekli olan sıralı
mantıksal adımların
tümüne denir.
Problem Çözme, Programlama ve Özgün
Ürün Geliştirme
Algoritma Örneği:
Problem: 3 adım ileri git.
 Başla
 İleri bir adım at ve dur.
 İleri bir adım at ve dur.
 İleri bir adım at ve dur.
 Bitir
Problem Çözme, Programlama ve Özgün
Ürün Geliştirme
Akış Çizgesi Nedir?
 Bir algoritmanın daha
görsel gösterimidir.
Çizgiler, Dörtgen, daire
vb. geometrik şekillerle
algoritmanın
gösterilmesini sağlar.
Problem Çözme, Programlama ve Özgün
Ürün Geliştirme
Akış Çizgesi Örneği:
Problem: 3 adım ileri git.
Başla
İleri bir adım at ve dur
İleri bir adım at ve dur
İleri bir adım at ve dur
Bitir
Ödev:

Anneniz sabah kahvaltısı için pişirilmesi gerekenleri
pişirdi her şey hazır. Sizden iki kişilik bir kahvaltı
sofrası kurmanızı istedi. Bu sofrayı kurmak için bir
algoritma yazınız.

Sofra iki kişilik olmalı

Sofrada aşağıdakiler bulunmalı

Rafadan yumurta

Meyve suyu

Peynir

Simit

Çatal

Bardak

Tabak

Kahvaltı sofrası mutfaktaki masaya kurulacak

Masanın üzeri boş
Download

Problem Çözme, Programlama ve Özgün Ürün Geliştirme