presentation
sunuş
Uzaklara Bakarken
Selçuk Dinçer
Festival Direktörü
Her yıl farklı bir üslupla, çoğu zaman da alışılmışın dışında
bir biçimde kaleme alınan bu köşe, festivali vareden ekibin
yapmaya çalıştıklarının bir anlatısı aslında. Kimi zaman bugüne
dair beklentilerimizi, kimi zaman da yıllar alacak umutlarımızı
anlatıyorum burada. Bu yıl da yine anlatmaya bu yaklaşımla
başladım, epeyce de ilginç olduğunu düşündüğüm bir sürü
şeyler çiziktirdim. Yazdıklarımın üzerinden geçiyordum ki bir
sabah, ara verdiğim bir an festivalin facebook sayfasına gelen
bir gönderiyi fark ettim. Okudum, sonra bir daha okudum,
durdum bir an ve bu kısacık yazının bu festivalin yapmaya
çabaladığı şeyleri benden daha iyi anlattığını fark ettim. Radikal
bir karar verdim ve yazdıklarımı, belki sonra kullanırım diye,
bilgisayarımda bir yerlere kaydedip facebook’ta okuduğum
yazıyı kopyaladım, üzerine bunları yazmaya başladım.
Facebook grubumuzda tamamını okuyabileceğiniz yazı şöyle
diyordu: “Kızım Defne ilk festivale katıldığında bir yaşındaydı
ve Pepe’ye kahkahalarla gülmüştü. İki yaşındayken parmak
kuklaları parmağına geçirip koltuğun arkasına saklanıyor ve
yarım yamalak konuşmasıyla onları kendince canlandırıyordu.
Üç yaşındayken ilk kuklasını yaptı festival kapsamındaki bir
etkinlikte. Dört yaşına geldiğinde artık festivali takip ediyor ve
2
heyecanla ne zaman başlayacağını soruyordu. Bu yıl Defne 5
yaşında ve merakla bu yılın kahramanlarını bekliyor. Umarım
bir gün torunlarım da bu festivalle büyüyecek ve aynı heyecanı
duyacaklar.” Yaptıklarımız, ettiklerimizle bir çocuğun yaşamına
dokunmuştuk ve bu başından beri en büyük beklentimizdi;
bu kentin yaşamına, bu kentin insanlarına dokunmak. Aslında
sadece bizim festivale özgü bir beklenti değil bu, bir sanat
festivalinin ulaşması gereken hedeflerden en önemlisi; o kentin
yaşamında küçücük de olsa bir fark yaratmak. Belki yalnızca
izleyicilerin yaşamına küçük sevinçler getirmek ya da o kentin
sanatçılarına, açılabilecek yeni kapılar göstermek. Geçtiğimiz
bir yıl içinde İzmir’de iki grup genç sanatçı birer kukla oyunu
sahnelediler ve bu yılın festival programı içerisinde oyunlarını
izleyiciyle buluşturacaklar. On yıllar boyunca, mesleğine
sahip çıkabilmek için, çoğu kez hiç istemeden, doğdukları
ve yaşamak istedikleri bu kentin çok uzaklarında yaşamak
zorunda kalan genç sahne sanatçıları için kukla bir umut ışığı
bugün. Kukla, küçük bir çocuğun yaşamına dokunduğu gibi
onların da yaşamlarına dokundu ve şimdi onların oyunları
yoluyla belki başkalarının da yaşamlarına dokunacak. Kukla
bu kentin yaşamında fark yarattıkça bizim beklentilerimiz de
gerçekleşmiş olacak.
3
presentation
sunuş
Looking into the
Distance
Selçuk Dinçer
Festival Director
This column, penned with a different style of phrasing every
year, almost in an extraordinary manner, is in fact a narration
of what the creative team of this festival is trying to achieve.
Sometimes I intend to tell about what our expectations of
today are and sometimes about our hopes that will take years
to come true. This year I started typing with this approach
and drafted many notes which I believed to be interesting.
While I was editing what I wrote, in a moment of pause, I
saw a message sent to the festival Facebook page. I read it,
and then I read it again and again; then I stopped and all of a
sudden noticed that this message explains what this festival
is about, much better than I did. With a radical decision, I
saved what I had written so far on my computer, maybe to be
used in the future, copied the Facebook message on a fresh
page and started to type this very message. The message,
which is also available on our Facebook group page, says:
“My daughter Defne was only one year old when she visited
the festival for the first time and she laughed out loud at Pepe.
When she was two, she put on the finger puppets on her
fingers, hid behind her seat and vocalized her puppets with her
baby talk. She made her first puppet in one of the workshops
4
of the festival at the age of three. When she turned four, she
was following the festival and excitedly asking when it would
start. This year Defne is five years old and waiting eagerly for
the heroes of this year. I hope my grandchildren will also grow
up with this festival and will feel the same enthusiasm.” We
had the chance to touch the life of a child with what we do and
this has been our biggest expectation since the beginning;
making a difference in the life of this city and in the lives of
the people of our city. As a matter of fact, this is not only our
festival’s expectation, it is the most important target of any art
festival that has to be met; making a difference, big or small,
in the city life. Maybe just to add a little bit of joy to the lives of
the audience or to show the artists of that city that there are
new possibilities. In the last year two groups of young artists
performed two plays in Izmir and this year their plays will be
with the audience during our festival. Today puppetry is a ray
of hope for the young stage performers, who most of the
time have to unwillingly live far from their hometowns just to
be able to continue their profession. The puppets touch their
lives as well, just like the way they touch lives of little children,
and now they will make an effect on more people through
these young artists. The more the puppets make a difference
in this city, the more our expectations will be met.
5
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Üç Maymun Three Monkeys
Oyun Süresi / Performance Time: 75 dk. 75 min.
Yaş Grubu / Age Group
: 13+
Oyun Dili / Language of the Play : Almanca-Türkçe üstyazı German - Turkish surtitle
Ensemble
Material Theater
Almanya Germany
Bir başyapıt! İnsanın çevresiyle olan çatışmasını basit ve açık bir
dille anlatan, üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken çarpıcı bir
öykü. Herkesin ve her şeyin uyum içinde yaşadığı bir altın çağ
vardı. Herkeste bir nesneden sadece bir tane bulunurdu ve ona
iyi bakarlardı. Birinin günlerce sandalyesinin yanında oturduğu
görülmedik bir manzara değildi ve ona nedenini sorduklarında
“sandalyem kendini iyi hissetmiyor” derdi. Nesneler varoluşlarını
anlamlı kılmak için her şeyi yaparlardı. Her şey son derece güzel ve
uyum içindeydi. Ancak böylesi cennet gibi yaşamlar uzun sürmez.
Birden bire biri bir nesneden iki taneye sahip oldu. Protestolar
ve isyanlar başladı. Yaşam ve nesneler kontrolden çıktı. İnsanlar
kendilerini tehdit altında hissetti ve nesnelere savaş açtı. İnsanın
yalın varoluşuna dair en çarpıcı çatışmanın hikâyesi..
........
A masterpiece! A spectacular story about conflicts of human
beings with their surroundings, told in a simple, unambiguous
language. A tale that has to be pondered thoroughly. There was
an age when everyone and everything lived in harmony. People
used to own one piece of every object and take good care of it. It
was not unusual to see someone sitting next to his chair for days
and when he was asked why he was doing this, he would say
“my chair does not feel good”. The objects would do anything
to make their beings meaningful. Everything was so beautiful
and was in such a perfect harmony. But of course heavenly lives
do not last forever. All of a sudden someone owned two of the
same object. Protests and riots started. Life and objects got
out of control. Human beings felt themselves under threat and
declared war against the objects. This is the story of the most
striking conflict about the simple existence of human beings.
13 Mart 20:00 (İzmir Sanat) 20 TL.
14 Mart 20:00 (İzmir Sanat) 20 TL.
9
performance
gösteri
: Beyaz Adamın Maceraları
The Adventures of White - Man
Oyun Süresi / Performance Time: 45 dk. 45 min
Yaş Grubu / Age Group
: 15+
Oyun Dili / Language of the Play : İng. -Türkçe üstyazı Eng.-Turkish surtitle
Oyun Adı / Title of the Play
Beyaz erkeğin tarihine alaycı bir açıdan yaklaşan, canlı ve
zengin bir görselliğe sahip performans, beyazlık fikrini sadece
ırk olarak değil, aynı zamanda saflık, ahlak, masumiyet ve
uygarlık açısından keşfetmek üzere kurgulanmış. Tanrı’nın emri
ile Beyaz Adam Caucazoid isimli gezegeninden ayrılır, Dünya’ya
gelir ve onu uygarlaştırır. Kaderini tamamladıktan sonra Beyaz
Adam toplum iyiliği için çalışmaya başlar ve hayırsever Noel
Baba’ya dönüşür. Usta sanatçı Paul Zaloom’un oyuncak araba,
oyuncak bebek, kurmalı oyuncak, hediyelik eşya, tuhaf eşyalar,
işe yaramaz çer çöpten oluşan objeleri, bir perdeye yüksek
çözünürlükte yansıtılmakta ve böylece izleyici ufak kuklaların
kargaşasını hayranlık uyandıran mizahi bir dille zevkle izlemekte.
........
Paul Zaloom
Amerika USA
A performance with vivacious and rich visuals, approaching
the history of white man in a sarcastic manner, fictionalized
to explore whiteness not only as a race but as purity, morals,
innocence and civilization. White Man leaves the planet named
Caucazoid with the blessing of God and comes to Earth and
civilizes it. After fulfilling his destiny, White Man starts working
for the well-being of human kind and becomes the philanthropist
Santa. Master artist Paul Zaloom reflects objects including toy
cars, dolls, wind-up toys, souvenirs, weird stuff, useless trash
onto the screen with high resolution thus allowing the audience
to watch the turmoil of the little puppets with an admirable
humorous language.
18 Mart 20:00 (İzmir Sanat) 20 TL
19 Mart 20:00 (İzmir Sanat) 20 TL
11
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Deniz Kaşifi Alvin Sputnik’in Maceraları
The Adventures of Alvin Sputnik: Deep Sea Explorer
Oyun Süresi / Performance Time: 60 dk. 60 min
Yaş Grubu / Age Group
: 12+
Oyun Dili / Language of the Play : İng.-Türkçe üstyazı Eng.-Turkish surtitle
Denizler yükselmiş ve milyonlarca insan ölmüştür. Tek umut, Alvin
Sputnik’in okyanusun dibine inip eşinin kaybolan ruhunu bularak
insanoğlunu kurtarmasıdır. Usta bir masal anlatıcısının hayal
gücünden ortaya çıkan oyun, animasyon, kukla, projeksiyon gibi
farklı tekniklerden yararlanarak, sonsuz derinliklerde kaybettiği
aşkını arayan deniz kaşifi Alvin Sputnik’in öyküsünü anlatıyor.
Yürekleri ısıtan bu bol ödüllü epik oyun farklı teknikleri bir araya
getirmede ulaştığı sanatsal başarıyla defalarca izlenmeyi hak
ediyor.
........
Perth Theatre
Company
Avustralya Australia
Fotoğraf: Ella Wright
The seas have risen and billions have died. The only hope is the
journey of Alvin Sputnik down to the depths of the blue ocean to
find the lost soul of his wife and save humanity. The play which
emerges from the imagination of a master storyteller tells the
story of Alvin Sputnik searching for the love he lost, in the endless
depths, using different techniques such as animation, puppetry
and projection. Owner of many awards, this heartwarming epic
performance deserves to be watched over and over again with
its artistic success of combining different techniques.
6 Mart 20:00 (E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi ) 20 TL.
7 Mart 20:00 (İzmir Sanat ) 20 TL
8 Mart 20:00 (İzmir Sanat ) 20 TL.
9 Mart 20:00 (Karşı Sanat Merkezi ) 20 TL
13
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Beyaz Masal A Story in White
Oyun Süresi / Performance Time: 45 dk. 45 min
Yaş Grubu / Age Group
: 4+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Gundacker & Berger ikilisi performanslarının metin, görsel
konsept, dekor, müzik, fotoğraf, kısa film, dramaturji ve
yönetmenliğini kendileri üstleniyorlar. Bu tür bir yaklaşımla kişisel
tarzlarını daha iyi ortaya koyduklarını düşünüyorlar. Derin ve
zeki oyunlarının konusunu bireysellik, saygı ve hümanizm gibi
varoluşsal konuların, mizah ve sosyal eleştiriyle birleştirilmesi
oluşturmakta. Eserlerinin tamamı, daha insani bir dünyayı ve
birbirine daha saygılı davranıp, birbirlerine daha fazla zaman
ayıran insanlardan oluşan bir toplumu yansıtmakta.
........
Gundberg
Figurentheater & Musik
Avusturya Austria
Gundacker & Berger take on text, visual concept, décor, music,
photography, featurette, dramaturgy and directing tasks of their
performance. They believe they present their personal styles
better with such an approach. The subject of their deep and
smart play is uniting existential matters such as individualism,
respect and humanism with humor and social criticize. All of
their works reflect a more humane world and a society formed
of people who treat each other with respect and spare more
time for each other.
11 Mart 11:00 (İzmir Sanat) 20 TL
12 Mart 11:00 (Han Tiyatrosu) 20 TL.
15
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Kırmızı Çiçek The Scarlet Flower
Oyun Süresi / Performance Time: 40 dk. 40 min
Yaş Grubu / Age Group
: 5+
Oyun Dili / Language of the Play : Türkçe Turkish
Bazen her şey göründüğü gibi değildir! Sinemaya, müzikallere,
kukla oyunlarına konu olan pek çok “Güzel ve Çirkin”
uyarlamasından biri olan bu oyun, sevgiyi ve iyiliği, içsel bir ihtiyaç,
hayatın gerekli bir parçası olarak ele alıyor. Rusokoska babasının
göz bebeğidir. Bir gün kızı dünyanın en güzel çiçeği olan kırmızı
çiçeği isteyince babası çiçeğin sahibi olan çirkin canavarın
şatosuna gider. Canavar tarafından esir alınan babasını kurtarmak
için onun yerine kendisini feda eden güzel Rusokoska’nın geri
kalan öyküsünü anlatmaya gerek yok, kuklaların dili size öyküyü
bizden çok daha güzel anlatacak.
........
Burgas State Puppet
Theatre
Bulgaristan Bulgaria
Sometimes things are not as they appear. This show is one of
many “Beauty and The Beast” adaptations that became subject
for movies, musicals and puppet shows and it tackles love
and goodness as an inner need and a necessary part of life.
Rusokoska is the apple of her father’s eye. When one day his
daughter wishes to get the most beautiful flower in the world
“the scarlet flower”, the father goes to the castle of the ugly
monster who owns it. There is no need to tell the rest of the
story of Rusokoska who sacrifices herself to save her father
who was seized by the monster as the puppets will tell this story
much better than us.
13 Mart 11:00 ( Güzelyalı Kültür Merkezi) 20TL.
14 Mart 11:00 ( E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi) 20 TL.
15 Mart 15:30 (Ahmet Piriştina Kültür Merkezi)
16 Mart 11:00 (Ziya Gökalp Kültür Merkezi) 20 TL.
16 Mart 20:00 (Erşan Park Sinema Salonu)
17 Mart 11:00 (Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Sanat Merkezi) 20 TL
17
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Çirkin Ördek Yavrusu The Ugly Duckling
Oyun Süresi / Performance Time: 45 dk. 45 min
Yaş Grubu / Age Group
: 5+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Bir masalcı yeni masalı için bir karakter bulmaya çalışmaktadır.
Maalesef ilham gelmez ve yeni masalına başlama hayalleri suya
düşer. Yazar yıkılır. Sonra bir mucize olur. Tüy elinden kayar ve boş
sayfaya kendi kendine yazmaya başlar ve özgür hayal gücüyle
sihirli bir dünya yaratır. Yaratıcının düşünce balonu yumurtaya
dönüşür; küçük bir ördek yavrusunun dünyadaki macerasına
başlamak üzere içinden çıkacağı bir yumurtaya. Ördek yavrusu
neşeli ve beklentili bir halde pek çok olayla karşılaşır ve dünyada
el üstünde tutulacağı, arzulandığı, sevileceği yeri bulmaya
çalışır. Cesaret ve kader, büyümek ve hayalinizdekilere nasıl
erişebileceğinizle ilgili öykünün blacklight tekniğiyle sahnelenen
performansı bilinen öyküye yepyeni güzellikler katıyor.
........
Mila Theatre
Bulgaristan Bulgaria
A fairy-tale writer is trying to find a new character for his new tale.
Unfortunately his inspiration is completely gone and his plans
for starting a new tale fail. The writer gets disappointed. Then a
miracle happens. The feather that he writes with flies out of his
hand and starts to write on a page by itself and creates a miracle
world with the power of its free imagination. The empty balloon
of the writer’s thoughts turns into an egg, an egg from which a
little duckling will be born to start its journey on earth. Cheerful
and full of expectations, the duckling experiences many turns
of events to find his place where he will be cherished, needed
and loved. The performance of the story about courage, faith,
growing up and how to fulfill our dreams is staged with black
light technique which adds new beauties to the well-known tale.
19 Mart 11:00 (Ahmet Piriştina Kültür Merkezi )
20 Mart 10:30 (Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Sanat Merkezi )
21 Mart 11:00 (İzmir Sanat ) 20 TL.
19
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Sarı Yellow
Oyun Süresi / Performance Time: 35 dk. 35 min
Yaş Grubu / Age Group
: 1+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Zekâ, biyolojik ve genetik temele dayalı bir gelişim izler. Ancak
bu dışarıdan desteklenemez anlamına gelmez. 0 – 6 yaş zekâ
gelişiminde önemli yıllardır. Bu süreçte bebek ve çocuklar çeşitli
aktivitelerle desteklenebilir. Oyun, 0 – 2 yaş bebeği için en önemli
gelişim desteğidir. Yaratıcı ve hayal gücünü arttıran kukla sahnesi
ve kukla, bebekler, sayılar, karşılaştırma oyunları, geometrik
şekiller, renkler ve müzik bu oyunda buluşuyor. Deneyimli sanatçı
Desislava Mincheva’dan kaçırılmayacak eğitici ve eğlendirici bir
oyunla bu yıl festivalimizde minik izleyiciler bir ilki yaşayacak.
........
Pro Rodopi Art
Centre
Bulgaristan Bulgaria
Intelligence develops on a biological and genetic basis. However,
this does not mean it cannot be supported from outside. Ages
between 0 – 6 are important for development of intelligence.
Infants and children can be supported with various activities
during this period. Playing is the most important developmental
support for infants between ages of 0 to 2. A puppet stage and
puppets, dolls, numbers, comparison games, geometric shapes,
colors and music that enhance creativity and imagination
coalesce in this performance. The little viewers will experience
a first in our festival with this not-to-be-missed, educational and
fun show from the experienced artist, Desislava Mincheva.
16 Mart 11:00 (İzmir Sanat) 20 TL.
17 Mart 14:00 (Güzelyalı Civciv Anaokulu)
18 Mart 11:00 (Durukan Anaokulu)
19 Mart 11:00 (İzmir Sanat) 20 TL.
21
performance
gösteri
: Oradan Buradan
View the World from Here and There
Oyun Süresi / Performance Time: 50 dk. 50 min
Yaş Grubu / Age Group
: 5+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Oyun Adı / Title of the Play
Rengârenk kostümler, eğlenceli müzikler, göz alıcı bir oyunculuk…
Güldürürken düşündüren, düşündürürken duygulandıran ve
müzikleriyle insanı mest eden görsel, işitsel ve eğlenceli bir
gösteri... “Oradan Buradan” kukla sanatının tüm güzelliğini
gözler önüne sererek dünyanın farklı ülkelerindeki kültürlerin
renkli dünyalarını on beş ayrı skeçle sunuyor ve kültürlerarası bir
yolculuğa çıkarıyor izleyicileri.
........
Theatre Trio
Colorful costumes, lively music, glamorous acting… A visual,
auditory and an enjoyable show which provokes you into serious thinking while laughing and touches you when you are
thinking and enchants you with its music… With fifteen different
sketches “View the World from Here and There” presents the
colorful world of diverse cultures from different countries of the
world by revealing the art of puppetry with all its beauty, and
takes the audience to a cross-cultural journey.
Bulgaristan Bulgaria
13 Mart 14:30 (Çeşme Çakabey Kültür Merkezi)
13 Mart 20:00 (Alaçatı Atatürk Kültür Merkezi)
14 Mart 13:00 ve 18:00 ( Balçova Kipa AVM)
15 Mart 13:00 ve 18:00 ( Balçova Kipa AVM)
17 Mart 11:00 (Bornova Bel. Mevlana Top. ve Bilim Mer., Prof. Dr. Abdullah Kızılırmak Salonu)
23
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Çılgın Kuklalar Furious Puppets
Oyun Süresi / Performance Time: 45 dk. 45 min
Yaş Grubu / Age Group
: 5+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Boyama kalemleri ve sıradan bir kutu mumlu kille ne yapabiliriz?
Neler yapmayız ki! Neyi hayal edersek onu yapabiliriz. Hayal
gücümüzün yapraklarında, sonsuz fantezinin kanatlarında bir
kukla gösterisi bile yapabiliriz. Eğlenmeyi biliyorsanız, fantezileri
seviyorsanız ve gözleriniz açıkken bile türlü türlü hayaller
kurabiliyorsanız tam bu oyuna göre bir seyircisiniz. Hoş geldiniz!
Lütfen oyunu izlemeye gelirken en içten gülümsemenizi getirmeyi
de unutmayın.
........
Varna State Puppet
Theater
What can we do with crayons and a box of ordinary plasticine?
What can we not! We can do whatever we imagine. On the pages
of our imagination and wings of endless fantasies, we can even
perform a puppet show. If you know how to have fun, if you
enjoy fantasies and if you can dream of many things even when
your eyes are wide open, you are just the right spectator for this
show. Welcome! Please do remember to bring your most sincere
smile while coming to see this performance.
Bulgaristan Bulgaria
7 Mart 13:00 ve 18:00 (Çiğli Kipa AVM)
8 Mart 13:00 ve 18:00 (Çiğli Kipa AVM)
9 Mart 10:00 ve 14:30 (Bornova Kültür Merkezi)
13 Mart 10:00 ve 14:30 (Çiğli Kültür Merkezi)
25
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Sessiz Efsane Silent Legends
Oyun Süresi / Performance Time: 50 dk. 50 min
Yaş Grubu / Age Group
: 13+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Dans tiyatrosu ve multimedyanın başarılı birleşiminden oluşan
gösteri konusunu Bulgar efsanelerinden alıyor. Oyun genç bir
delikanlının bir orman perisiyle evlenebilmek için onun sihirli
güçlerini elinden almasını anlatıyor. Projeksiyon ve animasyonlarla
süslenen ve büyük bir sanatsal başarıyla sahneye koyulan bu
canlı performans, sahnede izleyenlerin unutamayacağı bir
hayal dünyası yaratıyor. Bulgar World Music türünün sayılı
temsilcilerinden olan ve Bulgar Halk Müziği ile dünya müzik
motiflerini bir araya getiren Irfan grubunun müziklerinin kullanıldığı
eser, 2019 Avrupa Kültür Başkenti Adayı Varna girişiminin bir
projesi.
........
Varna State Puppet
Theater
Bulgaristan Bulgaria
The performance, successfully combining dance theatre and
multimedia, is about Bulgarian legends. The play tells the story
of a young man, who takes the magical powers of a woodnymph so he can marry her. This live performance, glamorized
with projections and animations and staged with a huge artistic
success, creates an unforgettable fantasy world on stage for
the audience. The play is based entirely on Irfan musical band’s
music, which is one of the few Bulgarian representatives of the
Bulgarian World Music which has the typical mixing of musical
motives of the national folklore and motives of the world musical
heritage, and this project is a part of Varna’s Candidature for
European Capital of Culture for 2019.
12 Mart 20:00 (E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi) 20 TL.
14 Mart 15:00 (Güzelyalı Kültür Merkezi) 20 TL.
27
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Eller Hands
Oyun Süresi / Performance Time: 50 dk. 50 min
Yaş Grubu / Age Group
: 6+
Oyun Dili / Language of the Play : Türkçe Turkish
Bu performansın başrol oyuncuları her gün kullandığımız,
vücudumuzun önemli bir parçası olan eller. Yaramaz, çılgın,
oyuncu, dansçı, güçlü, hızlı eller sahnede, fantezi dünyasına açılan
bir kapı keşfeder. Eller artık, hikâye anlatan, nefes alan, nabzı
atan ve sahneye enerji yayan canlı varlıklardır. İlk bakışta ortalık
biraz dağınıktır ancak oyun bizi hareketli ve renkli bir dünyaya
götürür ve burada ellerin sıradan işlevi kukla tiyatrosunun fantezi
dünyasıyla yer değiştirir. Bu dünyada her şey harekete, duyguya,
bir düşünceye dönüşebilir. Hatta bir kuklaya bile dönüşebilir. .
........
Vidin State Puppet
Theater
Bulgaristan Bulgaria
The leading actors of this performance are the important part
of our body that we use every day: “the hands”. Naughty, crazy,
playful, dancer, strong, fast hands explore a door opening to a
fantasy world on stage. The hands are now live creatures which
tell stories, breathe and pulsate and diffuse energy to the stage.
At the beginning, things are a little bit messy but the performance
takes us to a vigorous, colorful world where the regular function
of hands is replaced with the fantasy world of puppet theatre.
In this world everything can turn into a motion, an emotion, a
thought, and even to a puppet.
7 Mart 11:00 (Karşı Sanat Merkezi) 20 TL.
8 Mart 11:00 (Han Tiyatrosu) 20 TL.
29
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Macera The Adventure
Oyun Süresi / Performance Time: 45 dk. 45 min
Yaş Grubu / Age Group
: 7+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Hayal dünyasında her şey mümkündür. Uzak diyarlara gidip,
olmak istediğiniz yerlerde gönlünüzce eğlenir, öğrenir ve dünyayı
keşfedersiniz. Yeni kültürler, yeni insanlar, hoşça geçirilen
zaman… Ancak, çılgınca dünyayı gezmeye karar verdiğimizde
ev kelimesinin sadece duygusal bir anı olmadığını fark ederiz. O,
gerçeğin ta kendisi ve duyulan büyük bir özlemdir. Sonunda hep
eve dönmek ister insan. “Macera”, ilgiyle izleyeceğiniz tiyatral bir
oyun, doğaçlamadan yola çıkılarak yaşanan güzel bir yolculuk. .
........
Vidin State Puppet
Theater
Everything is possible in the fantasy world. You can travel to
distant lands, have tons of fun, learn and explore the world. New
cultures, new people, having a good time… But when we decide
to go on a journey around the globe, we will understand that the
word “at home” is not just a sentimental memory. It is the plain
truth and a deep longing. In the end we will always want to go
back home. “The Adventure” is a theatric play which you will
watch with interest and a nice journey based on improvisation.
Bulgaristan Bulgaria
6 Mart 11:00 ( Sabancı Kültür Sarayı) 20 TL.
9 Mart 11:00 (Erşan Park Sinema Salonu)
10 Mart 11:00 (Fatih Koleji)
11 Mart 20:00 ( Ahmet Piriştina Kültür Merkezi)
12 Mart 11:00 ( Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi)
31
performance
gösteri
: Canterville’in Hayaleti
The Canterville Ghost
Oyun Süresi / Performance Time 60 dk.
: 60 min
Yaş Grubu / Age Group
: 9+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Oyun Adı / Title of the Play
Canterville’in Hayaleti, Oscar Wilde’ın aynı adlı kısa öyküsünden
yola çıkılarak sahnelenmiş bir eser. Dört modern genç kendilerini
ailelerinin yeni aldığı evde bulurlar. Ancak yalnız değillerdir, evde
bir de hayalet yaşamaktadır. Hayalet evin kendisine ait olduğunu
düşünmektedir ve bunun için geçerli bir sebebi ve bazı sırları
vardır. Bu iki dünyanın, umarsız ve zalim modern dünya ile gizem
ve geleneklerin egemen olduğu eski dünyanın birlikte var olmaları
mümkün değildir. Etkileyici müzikler eşliğinde, mizahtan da bol
bol yararlanarak sahnelenen gösteri Nuku Theatre’ın övgüye
değer ustalığının önemli bir örneği.
........
Nuku Theatre
Estonya Estonia
Fotoğraf: Jaana Süld
The Canterville Ghost is a performance based on the short story
of Oscar Wild. Four modern teenagers find themselves in the
new house their parents bought. However they are not alone, a
ghost lives in the house as well. The ghost thinks that the house
belongs to him and he has valid ground and some secrets. It
is not possible for these two different worlds, the modern,
irremediable and cruel world and the old one where mystery
and traditions rule, to exist together. The performance staged
in accompaniment of impressive music and lots of humor is
a significant sample of applaud worthy mastership of Nuku
Theatre.
13 Mart 20:00 (E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi) 20 TL.
14 Mart 20:00 (E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi ) 20 TL.
15 Mart 15:30 ( Sabancı Kültür Sarayı) 20 TL.
33
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Turlututu Turlututu
Oyun Süresi / Performance Time: 35 dk. 35 min
Yaş Grubu / Age Group
: 2+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Centre De Créations Pour
L’Enfance &
Lutkovno Gledalisce
Ljubljana
Fransa & Slovenya France & Slovenia
Turlututu ünlü Fransız yazar ve çizer Hervé Tullet tarafından
geliştirilmiş hareketli, dinamik, yaramaz, arkadaş canlısı, yaratıcı
ve yeni düşüncelerle dolu bir karakter. Kukla gösterisinde
Turlututu sahneye iner ve anında kaybolur. Minik izleyiciler onu
ararken kendilerini Turlututu’nun hayal dünyasında bulurlar.
Üfleyerek, alkışlayarak, gözlerini kapatarak, nesnelere hayat
vererek onu bulmaya çalışırlar. Yönlendirme, yorumlama ve
sorularıyla kuklacıya katılıp, gösterinin aktif oyuncusu olurlar.
Küçük Turlututu suskun bir şekilde biraz resim ve bol hayal
gücüyle sahnede hayat bulur. Peki, Turlututu gerçekten nerede?
Her yerde! Dışarıda bir yerde, tam da hayal ettiğimiz gibi!
........
Turlututu is a dynamic, roguish, amicable, an energetic and
inventive character full of ideas, developed by the famous French
author and illustrator Hervé Tullet. In the puppet performance,
Turlututu comes on stage and disappears immediately. While
looking for him, the little viewers find themselves in Turlututu’s
fantasy world. They try to find him by blowing, applauding,
closing their eyes and reviving. They become active players
of the performance by accompanying the puppeteer with their
directing, interpreting and questioning. The little Turlututu
comes to life on stage with a bit of scenery and an abundance of
imagination. But honestly, where is Turlututu? He is everywhere!
Somewhere out there, just as we imagined!
10 Mart 13:30 (Kiraz Şekeri Anaokulu)
11 Mart 14:00 (Güzelyalı Civciv Anaokulu)
13 Mart 11:00 (Han Tiyatrosu) 20 TL.
19 Mart 10:30 (( İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları)
20 Mart 11:00 (Durukan Anaokulu )
35
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Masada Oyun A Play at Table
Oyun Süresi / Performance Time: 55 dk. 55 min
Yaş Grubu / Age Group
: 15+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Bir gün yeni bir gösteri fikri oluştu. Sonra Fingers Theatre’ın
yeni bir üyesi doğdu. Zaman içinde makyajı değişti ve artık
karşımızda büyük beden pantolonuyla bir palyaço vardı.
Ama sıradan bir palyaço olmaktan öte, bu palyaço üzgün ve
düşünceli görünüyordu. Hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini
düşündüğümüz bir dilek tutalım! Çünkü burada tüm dilekler
gerçekleşiyor, tüm hayalleriniz gerçek oluyor. Özgün çalışmalara
dayanan bu gösteri seyirciyi farklı bir dünyaya götürüyor. Etkileyici
sahne tasarımları ve müzik seçimleri ile izleyiciyi derinden
etkilemeyi başaran Fingers Theatre sizleri bu farklı dünyaya bir
yolculuğa davet ediyor.
........
Fingers Theatre
Gürcistan Georgia
One day, the idea of a new performance arose. Then a new
member was born to Fingers Theatre! Gradually, his make-up
changed and with his big-sized pants, a clown stood in front of
us! But aside from an ordinary clown, this one seems to be sad
and thoughtful. Let’s make a wish we believe will never happen
because here, all your dreams come true. The performance
based on authentic works, takes the audience into a different the
world. Managing to impress the audience deeply with striking
stage design and music selection, Fingers Theatre invites you to
this journey to a unique world.
15 Mart 14:00 (İzmir Sanat) 20 TL.
16 Mart 20:00 (Han Tiyatrosu) 20 TL.
17 Mart 20:00 ( Han Tiyatrosu) 20 TL.
18 Mart 20:00 (Karşı Sanat Merkezi) 20 TL.
37
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Ram Hakkında About Ram
Oyun Süresi / Performance Time: 55 dk. 55 min
Yaş Grubu / Age Group
: 15+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Katkatha Puppet
Arts Trust
Hindistan India
Performans, 8. yüzyılda yaşamış oyun yazarı Bhavbhuti’nin Hindu
tanrısı Ramayana’nın erken dönem yaşam öyküsünü anlattığı
eserden adapte edilmiştir. Bu uyarlama Ram’ı “Tanrı” olarak değil,
eşi Sita’dan ayrılmak zorunda kalan acı dolu bir prens olarak
betimlemektedir. Lanka kralı Ravan tarafından kaçırılan eşi Sita’yı
kurtarmak için şeytanlarla savaşan Ram, bir yandan da kendi
şeytanlarıyla mücadele etmektedir. Üç kişi tarafından oynatılan
Bunraku tarzı kuklalar ve kuklacılar arasındaki koordinasyon
görülmeye değer bir birliktelik sergilemekte. Öykü içinde Ram’ın
kimi zaman zihninde canlanan anıları, yani geçmişi, sahne
arkasında kurulu bambu perdede sahnelenmektedir. Festivale
Yeni Delhi’den katılan topluluk, geleneksel bir öyküyü modern
kukla tekniğiyle bütünleştirip, ilgi ve beğeniyle izlenecek bir
performans sunuyor.
........
This performance is adapted from the 8th century playwright
Bhavbhuti’s early age life story of Hindu God Ramayana. In this
adaptation Ram is depicted not as a “God” but as an anguished
prince who got separated from his wife Sita. Ram, fighting with
demons to save his wife abducted by Lanka King Ravan, has
to fight his own demons at the same time. The coordination
between the Bunraku style puppets manipulated by three
puppeteers and the puppeteers represents an association worth
seeing. The memories of Ram, enlivened in his mind, in other
words his past, are staged on the bamboo screen built behind
the stage. This group from Delhi integrates a traditional tale with
modern puppet techniques and presents a show which will be
watched with admiration.
11 Mart 20:00 (Karşı Sanat Merkezi ) 20 TL.
12 Mart 20:00 (İzmir Sanat) 20 TL.
13 Mart 20:00 (Karşı Sanat Merkezi ) 20 TL.
39
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Yarım Civciv The Half Chick
Oyun Süresi / Performance Time: 50 dk. 50 min
Yaş Grubu / Age Group
: 5+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Geleneksel bir İspanyol masalından yola çıkan bu büyülü
gösteri, aynı zamanda “Aya Dokunmak İsteyen Kral” ve Ezop
Masalları’ndan “Rüzgâr ile Güneş”in de hikâyesini anlatmaktadır.
Yumurtadan bedeninin yarısı, ancak kardeşlerinin iki katı gururla
çıkan meraklı yarım civciv Kral’ı görmek üzere yola çıkar.
Yolculuğu sırasında ateş, rüzgâr ve su ile tanışır. Peki, Kral’la
tanışabilecek midir? Usta sanatçı Rod Burnett, bir kuklacı olarak
hayranlık uyandırıcı yeteneklerini kullanarak çocuk ve yetişkinler
için katılımcı ve yaratıcı bir performans sergiliyor.
........
Storybox Theater
İngiltere England
Based on a traditional Spanish tale, this magical and atmospheric
show also tells the story of “The King Who Wanted To Touch The
Moon”, and Aesop’s fable of “The Wind And The Sun”. Hatched
with half the body but twice the pride of his brothers, the curious
Half Chick hops off to see the King. On his travels he crosses
the wind, water and fire - but will he ever meet His Majesty?
Master artist Rod Burnett presents a creative and participative
performance both for kids and adults by using his admirable
puppeteer skills.
15 Mart 11:00 (Han Tiyatrosu) 20 TL.
17 Mart 11:00 (Han Tiyatrosu) 20 TL.
18 Mart 11:00 (Han Tiyatrosu) 20 TL.
19 Mart 11:00 (İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları) 20 TL.
41
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Rapor No. 13752 Report No. 13752
Oyun Süresi / Performance Time: 40 dk. 40 min
Yaş Grubu / Age Group
: 12+
Oyun Dili / Language of the Play : Türkçe Turkish
Marble Puppet
Theater
İran Iran
“Hayat bu; zaman gelir her şey bir anda son bulur. Hayat bu;
son dediğin an, her şey yeniden can bulur.” demiş Seneca, tıpkı
“Rapor No. 13752”nin öyküsünü biliyormuş gibi. Hastanede
yatmakta olan küçük bir çocuk bir tesadüf eseri çok yakında
öleceğini öğrenir. Yaşlı kadın, ya da çocuğun deyişiyle “Pembeli
Kadın” odaya girer ve çocukla oynamaya başlar. Pembeli Kadın
çocuğa yedi adet cam bilye verir ve ondan her gün bir tanesinin
içine bakmasını ister. Yaşamak istediği şeylerden birini görecektir
çocuk bilyelerin her birinde. Çocuk bu isteği yerine getirir ve
bilyeler onun hayatında yeni bir dönem olur. Her bir bilyede,
yaşayamayacağı hayatının en güzel evrelerini hayal eder küçük
çocuk. Artık uzun bir süre yaşadığına inanmaya başlamıştır ve
uzun yılları birkaç güne sığdırır hasta yatağında. Bu hüzünlü öykü
yaşamın değerini sorgulatıyor izleyenlere.
........
Seneca said “This is life, everything ends one day. This is life,
everything will come to life when you think it is the end”, as if he
knew the story of “Report No. 13752”. The little child staying in
a hospital learns by coincidence that he will die very soon. The
old lady, or as the child phrases “The Lady in Pink” enters the
room and starts to play with the child. She gives him seven glass
marbles and asks him to look through one each day. She says
he would see something he wants to live in every one of them.
The child does as he is told and a new phase starts in his life
with the marbles. He fantasizes about the most beautiful days of
his life that he would never have the chance to live. Eventually
he starts believing that he lived a much longer life and in his
sickbed he squeezes long years in those couple of days. This
sad story makes the viewers question the value of life.
17 Mart 20:00 (Fuar Gençlik Tiyatrosu)
18 Mart 20:00 (Fuar Gençlik Tiyatrosu)
19 Mart 20:00 (Fuar Gençlik Tiyatrosu)
43
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Yengeç Oteli Hotel Crab
Oyun Süresi / Performance Time: 50 dk. 50 min
Yaş Grubu / Age Group
: 7+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Truki̇trek Puppet
Company
İspanya Spain
Yaz mevsimi… Uzaklarda bir liman kasabası, deniz kenarında minik
bir otel... Misafirler ve çalışanlar o gün hayatlarının değişeceğinden
habersizdir... Her şeyin sıradan olduğu Yengeç Oteli’nde yeni gelen
bir konukla birlikte gelişen beklenmedik olaylar bir anda bu tuhaf
yerin tekdüzeliğini bozar. İçinde pek çok sürprizi, tutkuyu ve yanlış
anlaşılmaları barındıran, tiyatro dilini sessiz sinema gibi kullanan
müthiş bir komedi. Hepsi farklı sanatsal alanlardan gelen Trukitrek
üyeleri, jestlere dayalı tiyatroyu kukla sanatıyla birleştirerek izlemeye
doyamayacağınız mükemmel bir gösteriye dönüştürüyorlar.
Karakterlerin yarı insan, yarı kukla olduğu “humanette” tekniğinin
kullanıldığı gösteri, Avrupa, Asya ve Latin Amerika’da sayısız kez
sergilenip, pek çok festivalde de “En İyi Performans” ödülünü almış.
Bu görsel şiiri ajandanıza mutlaka işaretlemenizi öneririz.
........
Summer time… Some far away port town, a little hotel by the sea.
Guests and servants don’t suspect that the day will change their
lives...Unexpected events take place with the arrival of a new guest
at Hotel Crab, where nothing ever happens, and changes the routine
of this awkward place. This spectacular comedy which makes use
of theatrical language in a way reminiscent of silent films, holds
many surprises, passion and misunderstandings. The members of
Trukitrek, each from different artistic grounds, combine gestural
theatre with the art of puppetry and present an amazing performance.
The show, in which “humannette” technique where the characters
are half human and half puppet is used, was performed in Europe,
Asia and Latin America countless times and has been granted “The
Best Performance” award in many festivals. We strongly suggest
you mark this visual poetry in your schedule.
6 Mart 20:00 (Sabancı Kültür Sarayı) 20 TL. 7 Mart 15:30 (TED İzmir Koleji)
8 Mart 15:30 (İzmir Sanat ) 20 TL. 10 Mart 20:00 (Aliağa Halk Eğitim Merkezi)
11 Mart 20:00 (İzmir Sanat) 20 TL.
45
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Tatlı ve Ekşi Sevgilim Sweet and Sour, Sweetie
Oyun Süresi / Performance Time: 40 dk. 40 min
Yaş Grubu / Age Group
: 12+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Yaşam ve ilişkiler her zaman mükemmel değildir. İşte bu
performans tatlı ekşi tadındaki ikili ilişkiler üzerine kurgulanmış
etkileyici bir gösteri. Oyunda anılar ve günlük olaylar, kukla ve
oyunculuğun iç içe geçtiği bir ilişki düzleminde yer alıyor. Bu
iki dünya birbirine paraleldir ve birbirini aydınlatır. Oyun bizlere
herhangi bir ilişkide olabilecek değişken duyguları, çeşitli görsel
teknikler ve tiyatronun estetik dili olan objeler, kuklalar, özgün
müzikler ve mizahla anlatıyor. Grubun geliştirdiği kendine özgü
sahne ve beden dili övgüyü fazlasıyla hak ediyor.
........
The Gali̇lee Multicultural
Theatre
İsrail Israel
Life and relationships are not always perfect. This is an impressive
show based on dual relationship, in a sweet-and-sour flavor.
Memories and daily events are presented on a relationship
platform where puppets and acting interweave. These two
worlds are parallel and each lights the other. The show tells us
about possible emotional changes in relationships with various
visual techniques, objects and puppets which are known to be
the aesthetical language of theatre, using authentic music and
humor. The unique stage and body language developed by the
group deserve all the credits.
20 Mart 20:00 (İzmir Sanat) 20 TL.
21 Mart 20:00 (E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi) 20 TL.
22 Mart 15:30 (İzmir Sanat) 20 TL.
47
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Biçilmiş Kaftan Tailor Made
Oyun Süresi / Performance Time: 40 dk. 40 min
Yaş Grubu / Age Group
: 5+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Tıpkı diğerleri gibi bir sabah... Uzun yıllardır terzilik yapan basit bir
terzi doğum gününde bir not alır. “Görevin gece yarısına kadar
bir ceket dikmek. Bedeni önemli değil, ama tam oturmalı.” Saat
gece yarısı olduğunda terzi görevi yerine getirir, ama sonra…
Uyarlama, tasarım, müzik ve metnin İsrailli sanatçı Ornan Braier’e
ait olduğu bu son derece renkli, ilginç, sevimli ve etkileyici
müziklerle dolu gösteri uzun süre zihinlerinizden silinmeyecek.
Her yaştan seyircinin farklı tatlar bulacağı gösterinin sihirli
dünyasına siz de katılın.
........
The Train Theatre
İsrail Israel
Fotoğraf: Dor Kedmi
A morning just like any other… A simple tailor who has been
stitching for years gets a note on his birthday. “Your mission
is to sew a coat by midnight. The size does not matter, but it
must fit just right…” At precisely midnight the tailor completes
his mission, but then… The show, adaptation, design, music and
text which were produced by Israeli artist Ornan Braier, is full
of very lively, interesting, cute and impressive music which will
remain in our memories for the years to come. Come and join
the magical world of the performance which promises different
tastes for people of all ages.
19 Mart 00:00 (Ekin Koleji)
20 Mart 11:00 (E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi) 20 TL.
21 Mart 15:30 (İzmir Sanat ) 20 TL.
49
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Özgür Palyaço Clown in Liberta
Oyun Süresi / Performance Time: 60 dk. 60 min
Yaş Grubu / Age Group
: 5+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Kendilerine ait bir sahne ve izleyici bulmaktan çocuksu bir
heyecan duyan üç hayat dolu palyaçonun sevinçten havalara
uçmalarını ve duygularını dışa vurmalarını izlemek ister misiniz?
“Özgür Palyaço” üç palyaçonun hiç konuşmadan izleyiciyi
eğlendirmek, hayrete düşürmek ve onların gönlünü kazanmak
üzere gösteriye hazırlandıkları bir öğleden sonrasını anlatıyor.
Birbirlerini bunaltma pahasına bile olsa izleyiciyi şaşırtmak için
sergiledikleri akrobatik hareketler, yavaş çekim düellolar, zorlu
hokkabazlıklar ve müzik eşliğinde bol eğlence ve kahkaha her
yaştan izleyiciye hoş vakit geçirme olanağı sunuyor.
........
Teatro Necessario
İtalya Italy
Are you in for the performance of the euphoria and abreaction
of three lively clowns who seem to be taken by a childish
excitement at the idea of having a stage and an audience at
their complete disposal? “Clown in Liberta” tells of a peculiar
afternoon of three clowns getting ready to set up a show to
amuse, amaze and finally win, hug and kiss the audience,
without speaking a word. The acrobatic moves, duels in slow
motion, intricate juggling passages they try to perform by any
means to marvel and surprise, at the cost of overwhelming each
other and lots of fun and laughter in accompaniment of music,
promise a pleasant time to the viewers.
17 Mart 20:30 (Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Kültür Merkezi)
19 Mart 11:00 (E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi) 20 TL.
20 Mart 13:30 ve 15:00 (Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu)
51
performance
gösteri
: Bir Çocuk ve Bir Penguen Hikayesi
Story of a Child and a Penguin
Oyun Süresi / Performance Time: 45 dk. 45 min
Yaş Grubu / Age Group
: 6+
Oyun Dili / Language of the Play : Türkçe Turkish
Oyun Adı / Title of the Play
Bilinmeyen dünyaların karşılaşması... Bizden farklı olanlarla
iletişim kurup onlarla anlaşmanın zorlukları, içimizdeki sevgi ve
dostluğu ortaya çıkarmak için açık denizde yol almak hakkında
komik bir hikâye. Bir gün bir çocuk kapısının önünde bir penguen
bulur. Penguen çok ama çok üzgün görünmektedir. Muhtemelen
kaybolmuştu ve çocuk nereden geldiğini ve ne istediğini
öğrenmeye çalışır. “Bu penguen neden bu kadar üzgün?” Çocuk
onu eve götürmenin bir yolunu bulmaya karar verir ve Güney
Kutbuna yapacakları yolculuk için bir bot yapar çünkü herkes bilir
ki penguenler Güney Kutbunda yaşar. Peki ya penguen aslında
eve dönmek istemiyorsa?
........
Teatro Telaio Brescia
İtalya Italy
The encounter of unknown worlds… A funny story about the
difficulty of communicating and understanding those who are
different from us, about the ocean that we need to cross in order
to make love and friendship blossom inside us. One day a child
finds a penguin at his front door. The penguin looks very, very
sad. It probably got lost and the child tries to understand where
he comes from and what he wants. “Why is he so sad?” The
child decides to find a way to bring him home so he builds a boat
to face the long journey to the South Pole because as everyone
knows penguins live in the South Pole. But what if the penguin
doesn’t really want to return home?
16 Mart 10:30 ve 14:30 (Fuar Gençlik Tiyatrosu)
17 Mart 11:00 ve 14:00 (Karşı Sanat Merkezi) 20 TL.
18 Mart 11:00 (Bornova Belediyesi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri Nedret Güvenç Sahnesi)
53
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Kukla Şehri The Puppet City
Oyun Süresi / Performance Time: 50 dk. 50 min
Yaş Grubu / Age Group
: 5+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
1961 yılında Kore’de Kore Yayın Kuruluşu ile birlikte kurulan
Hyundai Kukla Tiyatrosu’nun televizyon programları dünyaca
tanınmış Susam Sokağı kadar ünlü ve kültürel öneme sahiptir.
Topluluğun misyonu çocukların yaratıcılıklarını ve hayal
güçlerini geliştirmek ve hayallerine destek olmaktır. Televizyon
programlarının yanı sıra Hyundai Kukla Tiyatrosu sahne oyunları
açısından da oldukça zengin bir repertuara sahiptir. En son
yapımları olan 6 farklı Kore dansından oluşan Kukla Şehri adlı
gösterileri Broadway yapımlarına da imza atan PMC Yapımcılık ile
birlikte hazırlanmıştır. Uzak doğunun yıldızı başarılı topluluk tüm
dünyada sergiledikleri gösterilerinde izleyici ve eleştirmenlerden
tam not alarak izlenme rekorları kırmaya devam etmektedir.
........
Hyundai Puppet Theatre
Kore Cumhuriyeti The Republic of Korea
The television shows of Hyundai Puppet Theatre, founded in
1961 in Korea, following the establishment of Korea Media, are
as famous as Sesame Street and have a cultural importance.
The mission of the group is to encourage creativity and
imagination of kids and support their dreams. Besides the TV
shows, Hyundai Puppet Theatre has a rich stage play repertoire.
Their last show “The Puppet City”, including six different Korean
dances, was produced together with PMC Production, known
as the producer of various Broadway shows. Getting thumps
up from critics, the successful, star group of the Far East
continues to set records for the largest audience to watch their
performances they staged all over the world.
19 Mart 20:00 (Aliağa Halk Eğitim Merkezi)
20 Mart 11:00 (Özel Ege Lisesi)
21 Mart 13:00 ve 18:00 (Balçova Kipa AVM)
22 Mart 13:00 ve 18:00 ( Balçova Kipa AVM)
55
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Büyülü Bewitched
Oyun Süresi / Performance Time: 30 dk. 30 min
Yaş Grubu / Age Group
: 5+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Bir kral, siyah beyaz bir dünyada, prensesi ve ineği olan bir cadı ile
birlikte yaşamaktadır. Prensesin sesi çok güzeldir ve onun şarkıları
krala güç verir. Ama bir gün prenses bir kelebeğin peşinden
koşunca oyun oynamanın keyfini keşfeder. Müzik eşliğinde,
sahnede seyircilerin gözlerinin önünde resim ve kâğıtlarla can
bulan karakterler ve öykünün fantastik sunumu, sizlerle birlikte
her seferinde yepyeni heyecan verici bir performansa dönüşüyor.
Gelin bu defa bu gösterinin gala izleyicileri sizler olun.
........
Hordaland Teater
A King lives with his princess and a witch with a cow in a black
and white world. The princess has a beautiful voice and her songs
vitalize the king. However one day the princess explores the joy
of playing games while running after a butterfly. The fantastic
presentation of the play and the characters come to life from
drawings and papers right in front of the viewers accompanied
by music, and turn into a new exciting performance each time,
together with you. Come and this time allow yourselves to be
the premier viewers of this show.
Norveç Norway
5 Mart 11:00 (Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Sanat Merkezi ) 20 TL.
6 Mart 11:00 (Ahmet Piriştina Kültür Merkezi)
7 Mart 12:00 (İzmir Sanat) 20 TL.
8 Mart 14:30 (Han Tiyatrosu) 20 TL.
57
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Hrynek’in Sirki Hrynek Circus
Oyun Süresi / Performance Time: 50 dk. 50 min
Yaş Grubu / Age Group
: 5+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Commedia dell’Arte geleneğine göre hazırlanmış, her yaşa
uygun bir kukla gösterisi. Sirkin yönetmeni Henryk Hryniewicki
gösterinin yıldızlarını kontrol etmeye çalışır, ancak onların işbirliği
yapmaya niyetleri yoktur. Bunun nedeni ise tiyatronun yıldızlarının
sıra dışı olmalarıdır. Aralarında kötü niyetli bir palyaço, insanlara
şaka yapmaktan hoşlanan bir akrobat, oldukça utangaç bir
balerin, uçma hayalleri kuran hassas bir kız, kara büyü yapan
gizemli Fakir ve dertli Pierrot vardır. İlginç karakterlere sahip bu
kukla topluluğunun sonu ne olacak? Kaderlerinde mutluluk mu,
yoksa hüzün mü var? Sanırız en doğru cevap sirkte.
........
Teatr Nemno
Polonya Poland
A puppet show for all ages, produced in accordance with Commedia dell’Arte tradition. Henryk Hryniewicki, the director of the
circus, tries to control the stars of the show that have no intention of cooperating with him as they are extraordinary. Among
them there is a sinister clown, a prankster acrobat, a very shy
ballerina, a sensitive girl dreaming of flying and a mysterious
Poor who casts black magic and an afflicted Pierrot. What will
the end of this puppet group be like? Are they destined for happiness or sorrow? We think the right answer is in the circus.
10 Mart 10:00 ve 14:30 ( Ekrem Akurgal Yaşam Merkezi - Bayraklı)
12 Mart 10:00 ve 14:30 (Bozyaka Kültür Merkezi - Karabağlar)
14 Mart 14:30 ve 16:00 ( Balçova Kipa AVM )
15 Mart 14:30 ve 16:00 ( Balçova Kipa AVM )
59
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Aşka Dair Lover Physics
Oyun Süresi / Performance Time: 50 dk. 50 min
Yaş Grubu / Age Group
: 15+
Oyun Dili / Language of the Play : Türkçe Turkish
2013 yılında kurulan Lightwave Tiyatro Topluluğu henüz çok
genç olmakla birlikte, ilk yıllarında Endonezya ve Tayland’daki
Dünya Kukla Karnavalı’nda iki kez Romanya’yı temsil etmek
üzere seçilerek sanat kariyerlerine başarılı bir adımla başladılar.
Romanyalı yazar Julian Tanase’nin aynı adlı eserinden uyarlanan
performans, kukla sanatıyla tiyatro, dans, ışık ve özel efektlerin
buluştuğu yedi insan boyutunda kuklanın dört farklı teknikle
oynatıldığı görsel ve işitsel bir şölen. Aşkı arayan bir erkeğin
düşüncelerinin ve yolculuğunun sahnelendiği performansı çok
ilginç bulacaksınız.
........
Lightwave Theatre
Company
Romanya Romania
Although it is a very young group Lightwave Theatre Company,
founded in 2013, was selected in their very first year to represent
Romania at the World Puppet Carnival in Indonesia and Thailand
twice and made a good start in their art career. The performance
based on the namesake book by Iulian Tanase, is a visual and
auditory feast that embeds the art of puppetry with theatre,
dance, light design and special effects, brought on stage with
seven life-size puppets and four types of techniques. You will
find this show, in which the thoughts and journey of a man
searching for love are staged, very interesting.
15 Mart 20:00 (İzmir Sanat) 20 TL.
16 Mart 20:00 (İzmir Sanat) 20 TL.
61
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Yol Arkadaşım The Fellow Traveler
Oyun Süresi / Performance Time: 50 dk. 50 min
Yaş Grubu / Age Group
: 5+
Oyun Dili / Language of the Play : Türkçe Turkish
3D sinema ile kukla tiyatrosunu harmanlayan unutulmaz bir
gösteri. Avrupa’da bu tarz kukla oyunları yapan tek topluluk olan
Marionettes Theater “Gepetto” – Arad’ın sıra dışı performansına
hayran olacaksınız. Yetim Zoan prensesini bulmak üzere bir
yolculuğa çıkar. En büyük hazinesi olan cesaret ve iyi niyetle
yola çıkan genç, yolda edindiği arkadaşları ile amacına ulaşana
kadar pek çok macera yaşar. Christian Andersen’in masalından
uyarlanan eser, 7’den 70’e herkesin son derece keyif alacağı
eğlenceli, heyecanlı ve insanı derinden etkileyen, kukla ile 3
boyutlu sinema teknolojisinin bir araya gelerek büyülü bir hayal
dünyası yarattığı olağanüstü bir gösteri. Dağların, tepelerin
üzerinde uçup, nehirlerin üstünde gezinmeye ne dersiniz?
Teatrul de Marionete
Gepetto-Arad
Romanya Romania
........
An unforgettable performance combining 3D movie and puppet
theatre. You will admire the extraordinary show of Marionettes
Theater “Gepetto” – Arad which happens to be the only group
that presents this type of puppet shows. A young orphan boy,
Zoan, embarks on a journey to find his princess. Armed only
with courage and a kind heart, Zoan, accompanied by fellow
travelers, faces many adventures before finally reaching
his goal. Based on a tale by Hans Christian Andersen, this
performance is a spectacular show that creates a magical world
by combining puppet and 3 dimensional movie technology. A
fun, exciting and impressive show, promising a good time for
viewers of all ages. How about flying over mountains and hills
and strolling over rivers?
13 Mart 20:00 (Aliağa Halk Eğitim Merkezi)
16 Mart 11:00 (E.Ü Kültür Sanat Evi) 20 TL.
17 Mart 11:00 ve 20:00 (İzmir Sanat) 20 TL.
63
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Paraşütçüler Parasutisti
Oyun Süresi / Performance Time: 40 dk. 40 min
Yaş Grubu / Age Group
: 5+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Bu gösteride sanatçılar, dansla, hareketle, müzikle, biraz
soytarılıkla, çocuk gösterilerindeki akrobasilerle ve bolca
mizahla seyirci ve sahne arasında doğrudan iletişim kuruyorlar.
“Paraşütçüler”, uçmak (balonlar, çoraplar, kuş tüyleri), dünyaya
inmek, tekrar havalanıp yola devam etmek gibi basit bir öneri
ile çocukların hayal gücünü ve yeteneklerini uyaran bir gösteri.
Gösteri, çocukları masallarla günlük hayata bağlayan konu
yaklaşımıyla çocuk tiyatrosunda sanatsal ifade açısından yeni
ufuklar açıyor. Verilmek istenen mesaj hayallerimize ulaşmak için
engelleri aşmak, yeni insanlar tanımak, arkadaş edinmek, veda
etmeyi bilmek ve ihtiyaç anında başkalarına yardım etmeye hazır
olmak gerektiği.
........
Teatrul Tandarica
Romanya Romania
The artists in this show establish a direct contact between the
stage and the audience with dance, gestures, music, a little
bit of buffoonery, acrobatic moves of children’s performances
and lots of humor. “Parachutists” is a show that stimulates the
imagination and creativity of the children with simple insinuations
such as flying (balloons, socks, and bird feathers), landing, taking
off again and moving on. This performance broadens horizons
in children theatre from artistic expression point of view with
its “connecting kids to the daily life via fairytales” approach.
The message of the show is necessity of overcoming obstacles,
getting to know new people, making friends, being able to say
goodbye and being ready to help others when they are in need.
9 Mart 11:00 (Karşı Sanat Merkezi) 20 TL.
10 Mart 11:00 (Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Sanat Merkezi) 20 TL.
11 Mart 11:00 (E.Ü. Kültür Sanat Evi) 20 TL.
65
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Bir Sirk Parodisi Parody to a Circus
Oyun Süresi / Performance Time: 45 dk. 45 min
Yaş Grubu / Age Group
: 5+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Fuarların ve gösteri merkezlerinin unutulmaz eğlencesi, 7’den
70’e her yaştan seyirciyi büyüleyen Rus Sirki bu defa İzmir
sahnelerinde yer alıyor. Ama bir farkla, bu sirkin çalışanları
birbirinden farklı, birbirinden yetenekli ve eğlenceli küçük sevimli
kuklalar. 1918 yılında kurulan Rusya’nın en eski kukla tiyatrosu
unvanına sahip Demmmeni Kukla Tiyatrosu, repertuarındaki
farklı tekniklerdeki sayısız gösteri ile dünyaca bilinen bir üne
sahip. “Bir Sirk Parodisi”nde yer alan trapezciler, bale dansçıları,
akrobatlar, Piero, Fakir ve daha niceleri, gösteri arasında neşeye
neşe katan iki eğlenceli palyaço ile sizleri unutulmaz dakikalara
davet ediyor.
........
Demmeni Marionette
Theatre
Rusya Russia
Unforgettable entertainment of fairs and performance centers,
the Russian Circus that amazes everyone at every age is now
on stage in Izmir but with a difference, the staff of this circus
is various skilful and fun little puppets. Demmeni Marionette
Theatre, established in 1918, holds the title of the oldest
marionette theatre of Russia and an international fame with
countless number of performances in their repertoire produced
with different techniques. The trapeze and ballet dancers,
acrobats, Piero, Fakir and many others in “Parody to a Circus”
invites you to experience a memorable time with two clowns
that bring joy.
17 Mart 11:00 (Bülent Ecevit Kültür Merkezi)
18 Mart 10:30 (Güzelyalı Kültür Merkezi)
19 Mart 11:00 ( Fatih Koleji)
20 Mart 11:00 ( Aliağa Halk Eğitim Merkezi)
21 Mart 13:00 (E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi) 20 TL.
67
performance
gösteri
: Gerçek Bremen Mızıkacıları
The Real Musicians of Bremen
Oyun Süresi / Performance Time: 60 dk. 60 min
Yaş Grubu / Age Group
: 9+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Oyun Adı / Title of the Play
“Gerçek Bremen Mızıkacıları”, sokakta şarkı söyleyip oyun
oynayarak para kazanmak isteyen dört gencin öyküsünü anlatır.
Oldukça hevesliler ve çok yaratıcı fikirleri var. Sahipleri tarafından
sokağa atılan ama aslında sokak müzisyenleri olmak isteyen
eşek, köpek, kedi ve horozla bu dört gencin nasıl bir bağlantıları
olduğunu göreceğiz. Grimm Kardeşler’in sevilen masalına
yepyeni bir yorum getiren Sibiryalı sanatçı topluluğu Tiyatro
Tomsk, sıradan kıyafetleri muhteşem kostümlere, işe yaramaz
elemanları harika kuklalara ve bu eski masalı yeni bir reggae
şarkısına dönüştürerek övgüyü hak eden ilginç bir performans
sergiliyorlar.
........
Tomsk Regional Puppet And
Actor Theatre “Skomorokh”
Rusya Russia
“The Real Musicians of Bremen” tells us the story of four
youngsters singing and playing on the streets to make money.
They are very eager and have ingenious ideas. We will see
what kind of a connection these four youngsters have with
the abandoned donkey, dog, cat and rooster wishing to be
street performers. The Siberian artist group Tomsk Theatre
presents this favorite tale of Grimm Brothers with a totally new,
interesting interpretation and deserves all the credits by turning
regular clothes into amazing costumes, useless elements into
wonderful puppets and this old tale into a new Reggie song.
6 Mart 14:30 ( Özel İzmir SEV Ortaokulu)
7 Mart 14:00 ( E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi) 20 TL.
9 Mart 11:00 ( İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları) 20 TL.
9 Mart 14:30 ( İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları)
10 Mart 11:00 (Bülent Ecevit Kültür Merkezi)
69
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Üzgün Prens Sad Prince
Oyun Süresi / Performance Time: 60 dk. 60 min
Yaş Grubu / Age Group
: 5+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Üzgün Prens, hayali bir dünyada geçen, izleyenleri kendini
keşfetmeye, yaşamın anlamını sorgulamaya yönelten görsel bir
tiyatro eseri. Bir gün yalnız bir çocuk aynada kendisine bakar ve
kendine yeni bir arkadaş çizmeye karar verir. Bu gölge arkadaş,
Üzgün Prens, ona başka şeyleri keşfetmekte yardımcı olacaktır.
Ama kısa zaman sonra arkadaşının üzgün olduğunu ve onu
mutlu etmek için elinden bir şey gelmediğini fark eder. Soytarılar,
palyaçolar, yapay espriler, hayvanlar, müzik, savaş hiçbiri üzgün
prensin üzüntüsünü gideremez. Tek bir şey vardır tüm üzüntüleri
yok edecek, onu da oyunun sonunda siz keşfedin...
........
Children’s Theatre Of
Republic Of Srpska
Sırbistan Serbia
The “Sad Prince” is a visual theatrical production that takes
place in an imaginary world and leads the spectators to selfdiscovery and to question the meaning of life. One day a lonely
child stares at his image in the mirror and decides to draw a
new friend for himself. This shadow friend, the Sad Prince, will
help him explore other things. But soon after the child notices
that his friend is sad and there is nothing he can do to make him
happy. None of the pranksters, clowns, hollow jokes, animals,
music or war could ease sorrow of the prince. There is only one
thing that shall sweep away all the grief and you should be the
one to discover that one thing at the end of the show.
9 Mart 11:00 (Ahmet Piriştina Kültür Merkezi)
10 Mart 14:00 ( İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları) 20 TL.
11 Mart 11:00 (Karşı Sanat Merkezi) 20 TL.
12 Mart 11:00 ( Güzelyalı Kültür Merkezi) 20 TL.
71
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Sevdalı Bulut A Cloud in Love
Oyun Süresi / Performance Time: 40 dk. 40 min
Yaş Grubu / Age Group
: 6+
Oyun Dili / Language of the Play : Türkçe Turkish
Giresun Belediye
Şehir Tiyatrosu
Türkiye Turkey
Tepenizden hiç ayrılmayan bulut dikkatinizi çekti mi son
zamanlarda? Eğer varsa öyle bir bulut sakın ona kızmayın, niyeti
üzerinize yağmur yağdırıp canınızı sıkmak değil. Sevdalanmış, o
kadar. Hem sonra, beklemediğiniz bir anda yardımınıza koşabilir.
Belki güzel mi güzel bir gonca gül şekline bürünüp sizi mutlu
da eder, kim bilir? Tıpkı Ayşe kıza sevdalanan bulut gibi...
Nâzım Hikmet’in, halkbilimci Pertev Naili Boratav’dan ve onun
öğrencilerinden dinlediği kimi masallardan yola çıkarak yazdığı bir
masal “Sevdalı Bulut”. Masalların yol göstericiliğini dikkate alarak
ve insanlık tarihinin genel bazı sorunlarını masal tekniğinden
yararlanarak anlatan usta şair Nazım Hikmet, sadece çocuklar
için değil yetişkinler için de kaçırılmayacak bir başyapıt bırakmış
bizlere.
........
Have you noticed a cloud that keeps on wandering up above
you lately? If there is such a cloud, don’t get mad at it, it does
not mean to pour rain over you and bother you. The cloud is in
love, that’s all. Besides, it might come in handy when you least
expect it. Who knows, maybe it will turn into a beautiful rose bud
shape and make you happy. Just like the one who fell in love
with Ayse… “A Cloud in Love” is a story narrated by Nazım Hikmet based on the tales he heard from the folklorist Pertev Naili
Boratav and his students. Taking in consideration the guidance
of fairytales and narrating some of the general problems of the
human history in a fairytale technique, the master poet Nazım
Hikmet, bequeathed a masterpiece not only for children but for
us as well.
9 Mart 10:30 ( Rota Koleji)
10 Mart 14:00 ( İzmir Sanat) 20 TL.
73
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Yağmurdan Önce Before the Rain
Oyun Süresi / Performance Time: 40 dk. 40 min
Yaş Grubu / Age Group
: 8+
Oyun Dili / Language of the Play : Türkçe Turkish
Hayalperest Kukla
Tiyatrosu
Türkiye Turkey
Giderek kuraklaşan dünyamızı küçük bir kız kurtarabilir mi? Eğer
kendinizi Gaia’nın hayal dünyasına bırakırsanız bunun mümkün
olduğuna şahit olacaksınız. Yağmurların toprağa küstüğü bir
ülkede su aramaya çıkan Gaia, doğanın yeniden canlanması için
zorluklarla dolu bir maceraya atılıyor. Şişesindeki birkaç damla
suyla hem doğaya meydan okuyor, hem de yeni dostluklar
kuruyor. Adım adım suyun peşinden giden kahramanımız,
izleyenleri sürprizlerle dolu bir dünyaya sürüklüyor. “Yağmurdan
Önce”, çocuklara suyun ne denli önemli olduğunu gösterirken,
yetişkinlerde de bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Gaia’nın umut dolu yolculuğunu izlerken susuz kalan bir dünyanın
burukluğunu hissedecek, aynı zamanda suya ulaşmaya çalışan
canlıların kurnazlıklarıyla neşeleneceksiniz.
........
Can a little girl save our planet which is gradually drying out? You
will witness it happening if you let yourself in the fantasy world
of Gaia. Searching for water in a country where rain drops are
cross to land, Gaia embarks on an adventure full of obstacles to
help nature come to life again. She both challenges nature with a
few drops of water left in her bottle and makes new friendships.
Following water step by step, our hero leads the viewers into a
world full of surprises. “Before the Rain” teaches children the
importance of water while trying to raise awareness in adults.
You will feel both the bitterness of a dry world and be amused
with the cunning creatures that are trying to find water, at the
same time.
5 Mart 14:00 (Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Sanat Merkezi) 20 TL.
6 Mart 11:00 (İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları) 20 TL.
75
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Fazladan Büyüyenler Overgrown
Oyun Süresi / Performance Time: 50 dk. 50 min
Yaş Grubu / Age Group
: 7+
Oyun Dili / Language of the Play : Türkçe Turkish
Buzdolabına girdikten sonra iki kat büyüyen bir salatalık düşünün
ya da aynı buzdolabında armuda benzeyen bir elma. Pazardan
aldığınız portakal eve gelince bir bakmışınız büyümüş greyfurda
benzemiş. Akşam çayın yanında mısır patlatmak istediniz ama
onlar siz daha pişirmeden zaten patladı patlayacak. Gösteri,
genleri değiştirilmiş canlıların buzdolabından fırlayıp evden
kaçarak sokakta buluşmaları ile başlar. Olduklarından çok farklı
biçimlere bürünen zavallı canlılar arasında ilginç ve traji-komik
diyaloglar başlar. Ama öncesinde başından geçeni seyircilerle
paylaşan kukla Cemal’in anlatısına bir kulak verelim.
........
İlker Kılıçer Kukla
Tiyatrosu
Türkiye Turkey
Imagine a cucumber, growing double in size when put in the
refrigerator or an apple that resembles a pear in the same fridge.
The orange you bought from the market all of a sudden turns
into a grapefruit when you bring it home. In the evening you want
to make some popcorn but they are about to pop even before
you put them over the fire. The show starts with the runaway of
genetically modified organisms from home and convening in the
street. Interesting, tragicomic conversations start among the
poor creatures whose appearances are so different than their
regular look. But before all, let’s pay attention to the narration
of puppet Cemal, who shares what he lived through with the
audience.
21 Mart 14:30 ve 16:00 ( Balçova Kipa AVM )
22 Mart 14:30 ve 16:00 ( Balçova Kipa AVM )
77
performance
gösteri
: Gülsu’nun Sağlığa Yolculuğu
Gulsu’s Journey to Health
Oyun Süresi / Performance Time: 20 dk. 20 min
Yaş Grubu / Age Group
: 5+
Oyun Dili / Language of the Play : Türkçe Turkish
Oyun Adı / Title of the Play
Sebze ve meyveyi sever misiniz? Duyamadım, hayır mı dediniz?
Ne yazık o kadar lezzetli ve yararlılar ki... Çocuklarda obezite,
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek daha büyük bir
sorun olmaya başladı! Gülsu’nun Sağlığa Yolculuğu, bu sorunla
mücadele edebilmek için kurgulanmış eğlenceli bir kukla oyunu.
Çocuklarınıza sebze ve meyve sevdirmeyi ve daha fazla fiziksel
aktivite yaptırmayı amaçlıyorsanız, bir de kuklaların sevimli
dünyasında eğlenerek hoş vakit geçirmek istiyorsanız işte tam
size göre kaçırılmaması gereken bir kukla oyunu.
........
Kuklita Kukla
Türkiye Turkey
Do you like fruits and vegetables? I cannot hear you, did you
say no? What a pity! They are so delicious and nutritious… Child
obesity is becoming a more serious problem in our country
every day, just as it is in other countries! “Gulsu’s Journey to
Health” is an amusing puppet show, fictionalized to fight with
this problem. If you aim to endear fruits and vegetables to your
kids, try to get them involved in more physical activities, and if
you want to have quality time in the lovely world of the puppets,
don’t miss this show.
7 Mart 14:30 – 15.15 – 16:00 ( Çiğli Kipa AVM )
8 Mart 14:30 – 15.15 – 16:00 ( Çiğli Kipa AVM )
79
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Romeo ve Juliet Romeo and Juliet
Oyun Süresi / Performance Time: 75 dk. 75 min
Yaş Grubu / Age Group
: 9+
Oyun Dili / Language of the Play : Türkçe Turkish
Shakespeare’in unutulmaz eseri “Romeo ve Juliet” Küçük Salon
Oyuncuları’nın şaşırtıcı yorumuyla yeniden sahnelerde. İki düşman
aile arasındaki gerilimli ilişkinin kukla ve insan arasındaki ilişki ile
biçimlendirildiği yorumda, izleyici farklı sahneleme biçimlerinin bir
araya getirildiği bir oyuna davet ediliyor. Performansta kuklanın
ve gölgenin farklı biçimleri ile temellerini Comedia dell’Arte’den
alan oyunculuk formları bir arada kullanılıyor. Kurulduğu günden
bu yana klasik metinleri yeniden yorumlayarak, izleyen ve
izlenen ilişkisini yeniden biçimlendirmeyi deneyen Küçük Salon
Oyuncuları bu kez Shakespeare’in oyunundan kışkırtıcı bir
sanatsal ironi yaratıyor.
........
Küçük Salon Oyuncuları
Türkiye Turkey
The unforgettable work of Shakespeare “Romeo and Juliet” is
on stage again with the amazing interpretation of Kucuk Salon
Oyunculari. The audience is invited to a show where different
staging styles are combined in this version of the play, and
in which the tense affiliation between two enemy families is
shaped with the relationship between puppets and humans.
In this performance different styles of puppet and shadow are
used along with acting forms based on Comedia dell’Arte.
Reinterpreting classical works since the day were established,
Kucuk Salon Oyunculari try to form a new connection between
viewing and being viewed by presenting a provocative artistic
irony with this play from Shakespeare.
6 Mart 20:00 ( Han Tiyatrosu) 20 TL.
7 Mart 20:00 ( Karşı Sanat Merkezi) 20 TL.
81
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Karagöz’ün Berberliği Karagoz the Barber
Oyun Süresi / Performance Time: 40 dk. 40 min
Yaş Grubu / Age Group
: 6+
Oyun Dili / Language of the Play : Türkçe Turkish
Geleneksel Türk Gölge Oyunu’nun yok olmaya yüz tutmuş
sanat adı altında anılmasını istemediği için hem yurtiçi hem
de yurtdışında birçok etkinliğe ve festivallere katılarak tanıtan,
özellikle geleceğimizin mirasçıları olan çocuklarımızla yaptığı
çalışmalarda gölge oyununu sevdirmiş ve benimsetmiş Hayali
Suat Veral’dan ilgiyle izleyeceğiniz komik bir Karagöz - Hacivat
gösterisi. Karagöz her zamanki gibi işsizdir. Hacivat, Karagöz’ün
hiç parası olmadığını, evine ekmek götüremeyecek kadar
çaresiz olduğunu görünce çarşıdaki dükkânını Karagöz’e verir.
İkisi birlikte bu dükkânı temizlemeye giderler ve orayı güzel bir
berber dükkânı yaparlar. Karagöz bu işte yeni ve acemi olduğu
için ilk müşterisinde Hacivat’tan yardım alır. İşler bundan sonra
karışmaya başlar.
........
Suat Veral
Türkiye Turkey
A funny Karagoz and Hacivat performance from Hayali (image
creator) Suat Veral who has participated in many, many events
and festivals here and abroad to promote Traditional Turkish
Shadow Play as he does not want it to be referred as an almost
extinct field of art, a master artist who endears shadow plays
to the children, the heir of our future, with his work. Karagoz as
always is out of work. Seeing that Karagoz is penniless and so
desperate, Hacivat lets Karagoz run his shop in town. Together
they clean the shop and make it a nice barber shop. Since Karagoz is new to this job, he asks for help from Hacivat for his very
first customer. Things get complicated soon after.
7 - 8 Mart 10:30 (İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi)
14 -15 Mart 10:30 (İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi)
17 Mart 11:00 ( Erşan Park Sinema Salon)
21 - 22 Mart 10:30 (İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi)
83
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Karagöz Şenlikte Karagoz at the Festival
Oyun Süresi / Performance Time: 40 dk. 40 min
Yaş Grubu / Age Group
: 6+
Oyun Dili / Language of the Play : Türkçe Turkish
Dev gölgeler İzmir’de... Günümüz çocuklarının teknolojiye ve
televizyonlara bağlı kaldığı bu dönemde kültürümüzü çocuklara
sevdirerek anlatmanın ve izlemelerinin çeşitli yöntemlerini
keşfetmiş, sayısız projeye imza atmış, Kültür ve Turizm Bakanlığına
bağlı Kültürel Miras Taşıyıcısı, Geleneksel Türk Gölge Oyunu
Karagöz ve Hacivat Ustası Hayali Suat Veral’dan Türkiye’de ilk
defa 1 metrelik Karagöz tasvirleriyle büyük salonda izlenebilecek
bir Karagöz - Hacivat klasiği. Karagöz ile kadim dostu Hacivat
birlikte konuşurlarken, uzaktan gelen müzik seslerini duyan
Karagöz sesin kaynağını merak eder. Bunun sebebini Hacivat’a
sorar. Meydanda kocaman bir çadır kurulduğunu ve içinde
eğlenceler düzenlendiğini öğrenen Karagöz heyecanlanır ve
Hacivat ile birlikte şenliğe giderler.
........
Suat Veral
Türkiye Turkey
Giant shadows are in Izmir… A Karagoz – Hacivat classical that
can be watched in a big hall with 1 meter-tall Karagoz figures for
the first time in Turkey, from Hayali (image creator) Suat Veral,
the Traditional Turkish Shadow Play Karagoz and Hacivat master,
Cultural Heritage Ambassador of Culture and Tourism Ministry
who managed to explore different methods of telling about and
endearing our culture to technology and television-enthusiast
children of our era. While Karagoz and his fellow Hacivat are
chatting, Karagoz hears a distant music and wonders where it
comes from. He asks Hacivat about it. Being told that a huge
tent is built at the town square, Karagoz gets excited and runs
to the festival with Hacivat.
6 Mart 14:00 (Han Tiyatrosu ) 20 TL.
12 Mart 11:00 (İzmir Sanat) 20 TL.
13 Mart 20:00 (Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi) 20 TL.
20 Mart 11:00 (İzmir Sanat) 20 TL.
85
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Karanlık Dark
Oyun Süresi / Performance Time: 35 dk. 35 min
Yaş Grubu / Age Group
: 15+
Oyun Dili / Language of the Play : Türkçe Turkish
“Karanlık” adını asla bilemeyeceğimiz fantastik bir köyde geçiyor.
“Ahlak” kavramını, kapalı toplum yapısını komik bir dille, farklı bir
bakışla ele alan oyun, oyuncuların hızlı performanslarıyla ilerliyor.
Köy halkı saklandıkları karanlık dünyada kendilerine bir dünya
kurmuşlardır. Toplumun kurallarıyla örtülen içgüdülerini gizli saklı
ortaya çıkarmaktadırlar. Ama bu yaptıklarını bir başkası yapsa onu
toplum kuralları ile ezerler. Hatta yok ederler. Sürekli namustan
bahseden köy halkı aslında birçok ahlaksız davranışın içindedir.
Oyuncuların söyledikleri müstehcen türkülerde görülen örtük
konuşma biçimi oyunun genelinde hâkimdir. Blacklight tekniği ile
korkunç bir çizgi film atmosferi yaratılan oyunda oyuncularla kuklalar
birlikte oynamaktadır. Oyunda birçok yerel motif geleneksel Türk
tiyatrosunun postmodern görüntüleri ile sunulmaktadır.
........
Tiyatro Oyun Kutusu
Türkiye Turkey
“Dark” takes place in a fantastic village whose name will never be
revealed to us. The show contextualizes the concept of “morals” from
a different point of view and proceeds with the prompt performance of
the actors. The people in the village have created a world for themselves
in the dark world they hide themselves in. They clandestinely reveal
their instincts secluded by the rules of their society. But if someone
else were to do the same, they would crush them with those rules,
and would even destroy them. The people of the town who speak
of integrity all the time were in fact involved in many dishonest acts.
The implicit way of speech noticed in the kinky folk songs the actors
sing, dominates the play the whole time. The actors perform together
with the puppets in this performance in which a scary animation
atmosphere is generated with black light technique. Many authentic
motifs are presented together with postmodern visuals of traditional
Turkish theatre in this show.
7 Mart 21:30 (TOBAV)
14 Mart 21:30 (TOBAV)
21 Mart 21:30 (TOBAV)
87
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Taş Stone
Oyun Süresi / Performance Time: 40 dk. 40 min
Yaş Grubu / Age Group
: 5+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Günün birinde çok kullanılan bir yolun üzerine büyük bir taş
düşer, O sırada orada olan tırtıl canını zor kurtarır. Burası tek yol
olduğundan karşı tarafla olan tüm irtibat kesilmiştir. İşine gitmek
için bu yolu kullanan işçi, kimya profesörü, memur, Arap ile
devesi, kadın ve asker her biri ayrı ayrı olmak üzere tüm güçlerini
kullanarak taşı yoldan kaldırmaya çalışırlar ama sonuç alamazlar.
Ve bir çocuk görünür sahnede. Yolda büyük bir taş olmasını
çok fazla umursamadan taşın üzerine tırmanarak karşı tarafa
geçmeyi başarır ama... Festivalimize Lüleburgaz’dan katılan
topluluk özenli çalışmaları ile modern Türk kukla sanatının lider
isimlerinden biri olmayı başarıyla sürdürüyorlar.
........
Uçaneller Kukla Evi
Türkiye Turkey
One day a big stone falls on a crowded road. A caterpillar who
happens to be there at that moment survives miraculously. Since
this was the only road, all connection with the other side is lost.
The laborer, chemistry professor, officer, Arab and his camel, the
woman and the soldier who use this road to go to work, do their
best individually, using all their power to move the stone off the
road but cannot not succeed. Then a child appears on the stage.
He does not care that there is a stone in the middle of the road
but succeeds to cross the road by climbing over the stone. The
group participating in our festival from Luleburgaz, continues to
be one of the leading names of modern Turkish puppetry with
their elaborative work.
19 Mart 11:00 (Güzelyalı Kültür Merkezi) 20 TL.
20 Mart 11:00 ( Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Sanat Merkezi) 20 TL.
21 Mart 15:00 ( Karşı Sanat Merkezi) 20 TL.
89
performance
gösteri
Oyun Adı / Title of the Play
: Lemonia Lemonia
Oyun Süresi / Performance Time: 40 dk. 40 min
Yaş Grubu / Age Group
: 12+
Oyun Dili / Language of the Play : Sözsüz Non Verbal
Yunanistan’ın en başarılı ve yurtdışında en çok sahnelenen
gösterilerinden biri Lemonia. Oyun, içinde yaşadığı dünyayı
değiştirmek için hamur kullanarak hayali bir dünya yaratan tatlı bir
yaşlı kadının hikâyesi. Konuşmadan, sadece ufak bir radyodan
gelen müzik eşliğinde öyküsünü anlatan insan boyutundaki kukla,
herkesin kısmen hayalindeki, kısmen de gerçek hayatındaki,
çocukluğunun bir parçası olabilecek bir yaşlı kadın. Bu “nine”,
yalnızlık kokan hareketleriyle, günlük hayattan parçalar ve en
önemlisi en içten duygularını sergilemekte.
........
Nevma Theater
Yunanistan Greece
“Lemonia” is one of the most successful plays in Greece which
has been staged overseas the most. The performance is about
the story of an old lady who uses dough to change the world
she lives in and to create a dream world. A human size puppet
telling the story without speaking but in accompaniment of the
music from a radio is the old lady who might be partially a dream
or reality from our childhood. With her gestures full of loneliness
this “granny” displays fragments of daily life and above all, the
most genuine sentiments.
7 Mart 20:00 (E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi) 20 TL.
10 Mart 20:00 (İzmir Sanat) 20 TL.
91
festival
şenlik
Ki̇pa AVM Kukla Şenliği̇
Kipa Shopping Mall Puppet Carnival
Mart’ta çocuk yetişkin tüm İzmirliler Balçova ve Çiğli Kipa
AVM’lerde buluşuyor. 9. İzmir Uluslararası Kukla Günleri ile
tüm şehre yayılan kukla coşkusu Kipa Kukla Şenliği ile daha
da artıyor. Kipa AVM Kukla Şenliği’nde yer alan birbirinden
güzel ve heyecanlı kukla gösterileri, çocuklar için el kuklası
yapım atölyeleri, Hacivat - Karagöz tasvir atölyesi küçük büyük
herkes için tam bir eğlence atmosferi yaratıyor. Bu yıl İzmirliler
daha da şanslı. Kukla Günleri’ne doyamıyorsanız Kipa AVM
Kukla Şenliği ile bu coşkuyu arttırmak için Cumartesi ve Pazar
günlerinizi Kipa AVM’lere ayırın.
Everyone in Izmir, both adults and kids, will meet at Balcova
and Cigli Kipa Shopping Mall in March. The joy of the puppets
spread through the city with the 9th Izmir International
Puppet Days is escalating with Kipa Shopping Mall Puppet
Carnival. Spectacular and exciting puppet shows, hand
puppet workshops for kids, Hacivat and Karagoz figures
workshop of Kipa Shopping Mall Puppet Carnival create
a fun atmosphere for everyone. This year Izmir is luckier.
If you cannot get enough of Puppet Days, than spare your
Saturdays and Sundays for Kipa Shopping Mall.
95
Program
Atölyeler
Varna State Puppet Theatre
Arkadaşım Kukla
OYUNLAR
Çılgın Kuklalar
Furious Puppets
Tarih: 07 – 08 Mart 2015
Yer: Çiğli Kipa AVM Saat: 13:00 – 18:00
Kuklita Kukla
Gülsu’nun Sağlığa Yolculuğu
Çocuklar için Çorap Kukla Atölyesi
My Friend, the Puppet
Puppet Workshop for Children
View the World From Here and There
Saat: 13:30 18:00 saatleri
Tarih: 7-8 Mart 2015
Yer: Çiğli Kipa AVM
Tarih:14 - 15 - 21 - 22 Mart 2015
Yer: Balçova Kipa AVM
Hrynek’in Sirki
Çocuk Eliyle Karagöz
Gülsu’s Journey to Health
Tarih: 07 – 08 Mart 2015
Yer: Çiğli Kipa AVM Saat: 14:30 – 15.15 – 16:00
Theatre Trio
Oradan Buradan
Tarih: 14 – 15 Mart 2015
Yer: Balçova Kipa AVM Saat: 13:00 – 18:00
Teatr Nemno
Hrynek Circus
Tarih: 14 – 15 Mart 2015
Yer: Balçova Kipa AVM Saat: 14:30 – 16:00
Hyundai Puppet Theatre
Kukla Şehri
The Puppet City
Tarih: 21 – 22 Mart 2015
Yer: Balçova Kipa AVM Saat: 13:00 – 18:00
İlker Kılıçer Kukla Tiyatrosu
Fazladan Büyüyenler
Overgrown
Tarih: 21 – 22 Mart 2015
Yer: Balçova Kipa AVM Saat: 14:30 – 16:00
96
Hacivat-Karagöz Tasvirleri Yapım Atölyesi
Karagoz By Hands of a Child
Karagoz – Hacivat Figures Workshop
Saat:14:00 -17:00
Tarih: 7 – 8 Mart 2015
Yer: Çiğli Kipa AVM
Tarih:14 - 15 - 21 - 22 Mart 2015
Yer: Balçova Kipa AVM
97
contest
yarışma
7. Forum Bornova
Kukla Oyunu Yarışması
7th Forum Bornova
Puppet Show Contest
İzmir’in kültür-sanat yaşamında en önemli geleneklerden
biri ve kukla sanatının gelişmesi adına sürdürülen çabalarda
bir marka haline dönüşen Forum Bornova Kukla Oyunu
Yarışması’nın yedincisi IX. İzmir Kukla Günleri kapsamında
14 – 15 Mart tarihlerinde gerçekleşiyor. Ünü İzmir ve ülke
sınırlarını aşan yarışmada, bu yıl katılımcı 25 okul Charles
Perrault’un ünlü eseri Külkedisi’ni sahneleyecekler. Günümüz
çocuklarının teknolojiye ve televizyona bağımlı hale geldiği
bu dönemde, sanatı çocuklara sevdirmenin yanı sıra sanatın
icracısı ve yorumcusu olma olanağı sunan Forum Bornova
Kukla Oyunu Yarışması, hayal gücünün zenginliğinin ve
yaratıcılığın yadsınamaz değerini gözler önüne seriyor.
Katılımcı okulların sabırsızlıkla beklediği Mart ayında küçük
sanatçıların sahneleyecekleri Külkedisi performanslarını
sizlerin de merakla beklediğinize eminiz.
14 -15 Mart 2015
Yer: Forum Bornova AVM
One of the most important traditions of the cultural and artistic life of
Izmir, the seventh of Forum Bornova Puppet Show Contest, which
became a brand name with the efforts made for developing the art
of puppetry, will take place in the scope of IX. Izmir International
Puppet Days, on 14-15th of March. In this contest, 25 participating
schools will perform “Cinderella”, the famous piece from Charles
Perrault, who is well-known beyond borders of our country. Forum
Bornova Puppet Show Contest not only endears art to children,
who are television and technology enthusiasts in our era, but
also allows them to be the actors and performers of this art and
reveals the undeniable value of imagination and creativity. We are
sure that you are looking forward to the children’s performance of
“Cinderella” which will take place in March, the month participant
schools wait impatiently for.
99
contest
yarışma
contest
yarışma
Jüri Başkanı
Foreperson
7. Forum Bornova
Kukla Oyunu Yarışması’na
Katılan Okullar
Schools Attending the
7th Forum Bornova Puppet Show Contest
Prof. Dr. Hülya Nutku
Eğitimci, Araştırmacı
Dokuz Eylül Üni. Güzel Sanatlar Fakültesi
Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi
Educator, Researcher
Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts
Performing Arts Department
Jüri Üyeleri
Jury Members
Hristina Arsenova
Bulgaristan Burgaz
Devlet Kukla Tiyatrosu
San. Yönetmeni & Müdür
Bulgaria Burgas State
Puppet Theatre
Artistic Director &
Manager
Gürol Tonbul
Yonca Ginyol
İzmir Devlet Tiyatrosu
Sanatçısı
Actor,
Izmir State Theatre
Ege Üniversitesi
Çeşme Turizm ve
Otelcilik Yüksek Okulu
Turizm Animasyonu Bölümü
Öğretim Görevlisi
Ege University
Lecturer, Cesme Tourism
and Hotel Management
School
100
Işınsu Ersan
Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sahne Sanatları Bölümü
Sahne Tasarımı Anasanat
Dalı Öğretim Görevlisi
Dokuz Eylül University
Faculty of Fine Arts
Stage Designer,
Performing Arts
Department
Bornova Koleji
Cemil Midilli Ortaokulu
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
EÇEV ( Altındağ Birimi )
EÇEV ( Yamanlar Birimi )
Gelişim Koleji
Işıkkent Eğitim Kampusü
İzmir Bornova Bahçeşehir Koleji
İzmir Büyükçiğli Özel Türk İlkokulu
İzmir Nokta Koleji
İzmir Özel Tevfik Fikret İlkokulu
Meliha ve Doğan Akad İlkokulu
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları
Mustafa Baykaş Ortaokulu
Özel Çakabey Okulları
Özel Ege Lisesi
Özel Güzelbahçe Piri Reis İlkokulu
Özel İzmir Amerikan Kültür Kolejleri
Özel İzmir Martı Koleji
Özel Karşıyaka Piri Reis İlkokulu
Özel Meridyen İlkokulu
Rota Koleji
Şehit Nazım Bey İlkokulu
TAKEV Özel İlköğretim Okulu Narlıdere Kampüsü
TED Aliağa Koleji
101
exhibition
sergi
Ustadan Çırağa
Karagöz Tasvi̇rleri Sergisi
From Master to Apprentice
Karagoz Figures Exhibition
Günümüzün en önemli Karagöz tasvir ustası Suat
Veral’ın tasvirlerinden oluşan sergi bugüne değin
yurt içinde ya da dışında açılmış en büyük Karagöz
tasvirleri sergisi. Serginin önemli özelliklerinden biri de
ilk kez bir metrelik Karagöz tasvirlerinin sergilenmesi
olacak. Hayali Suat Veral’ın yetiştirdiği Türkiye’nin
ilk kadın Karagöz ustası olan Merve İlken’in tasvir
çalışmalarının da yer alacağı bu sergi, usta-çırak
ilişkisiyle ilerleyen eğitim sürecini en iyi şekilde
yansıtıyor ve yine bu açıdan da Türkiye’de ilk olma
özelliğini taşıyor.
The exhibition with depictions from Suat Veral, the most
important Karagoz depiction master of our era, is the largest
Karagoz Figures Exhibition held in Turkey or overseas so
far. The most intriguing characteristic of this exhibition is
the one meter-tall Karagoz depiction for the first time. This
exhibition, in which the depicts of the first female Karagoz
depiction master Merve Ilken, who was trained by Hayali
(image creator) Suat Veral, reflects the training process
which proceeds through a master-apprentice relationship
in the best possible way and is again a first in Turkey from
this point of view.
5-22 Mart 2015 (İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi)
103
İpler ve Yüzler
exhibition
sergi
Ljudmil Nikolov Resim Sergisi
Strings And Faces
Ljudmil Nikolov Art Exhibition
Kukla sanatçısı, ressam ve müzisyen Ljudmil Nikolov
1954 yılında Bulgaristan’da sanatçı bir ailede doğdu.
Ljudmil Nikolov eğitimini tamamladıktan sonra Sliven
ve Plovdiv devlet kukla tiyatrolarında kukla sanatçısı
olarak çalıştı. 1986 yılında Norveç’e taşınan sanatçı
Bergen’de bulunan Hordaland Teater’da 25 yılı aşkın
bir süredir kukla sanatçılığı ve eğitmenliği yapmaktadır.
Çocukluğundan beri birbirinden ayıramadığı resim,
müzik ve tiyatro tutkusu sanatçıyı bu üç sanat dalını
birlikte icra edebildiği projelere yöneltmiş. Sanatçımızın
deyişiyle o “resim yapmayı seven bir oyuncu ve
oyunculuğu seven bir ressam”. İlgiyle gezeceğinizi
düşündüğümüz, insanın içini açan ve keyif veren “İpler
ve Yüzler” temalı resim sergisi festival süresince Resim
Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi’nde sanat
dostlarıyla buluşuyor.
The puppeteer, painter and musician Ljudmil Nikolov
was born in 1954, in Bulgaria, to an artistic family. After
completing his education, Ljudmil Nikolov started working
as a puppeteer at Sliven and Plovdiv State Puppet Theatres.
He moved to Norway in 1986 and has been working as a
puppet artist and instructor in Hordaland Teater located at
Bergen for over 25 years. His passion for painting, music
and theatre since his early ages led him to projects by
which he could perform all three art fields. As the artist
says he is “an actor who loves to paint and a painter who
loves acting.” The pleasant and amusing exhibition themed
“Strings and Faces”, which we think you will love to visit,
will meet the art-lover audience at the Art and Sculpture
Museum, Kulturpark Art Gallery throughout the festival.
5-22 Mart 2015 (İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi)
105
exhibition
sergi
Fotoğrafçı Gözüyle Kukla
Cenk Güçer Fotoğrafları Segisi
Puppets Through the Eyes
of a Photographer
Photograph Exhibition by Cenk Gucer
“Tüm sanatlar kardeştir, her sanat öbür sanatları
aydınlatır” der Voltaire. Hemen hemen bütün sanat
dallarını içinde barındıran modern kukla sanatı,
hızla devinen ve zamanla yarışan bir sanat dalı. Bu
yapısıyla da bir belleğe ihtiyaç duyuyor. Fotoğraf
sanatı sahnelenen oyunun kalıcılığına ve bu sanat dalı
adına ortaya konan tüm emeklerin sonraki kuşaklara
aktarılmasına yardımcı oluyor, değişmekte ve
eskimekte olan zamanı durdurup, geçmişle gelecek
arasında köprü kuruyor. VIII. İzmir Uluslararası Kukla
Günleri ile 2015 yılı arasındaki köprüyü bu yıl fotoğraf
sanatçısı Cenk Güçer kuruyor. Sanatçının eserleri
festival süresince Resim Heykel Müzesi Kültürpark
Sanat Galerisi’nde izleyici ile buluşuyor
Voltaire says “All art branches are affiliated, each one
illuminates the other.” Modern puppetry embodies almost
all art fields and it is a rapidly changing art branch racing
against time. And so, such structure calls for a memory.
The art of photography helps the staged play become long
lasting and the efforts made for this art to be transferred
to the future generations; stops the changing and aging
time and builds a bridge between the past and the future.
This year the photograph artist Cenk Gucer will be the
one to build this bridge between VIII. Izmir International
Puppet Days and 2015. The works of the artist will meet the
audience at the Art and Sculpture Museum, Kulturpark Art
Gallery, throughout the festival.
5-22 Mart 2015 (İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi)
107
exhibition
sergi
İlk Adımlar 2
Bir Kukla Sergisi
First Steps 2
A Puppet Exhibition
9. İzmir Uluslararası Kukla Günleri artık gelenekselleşmeye başlayan bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor.
D.E.Ü. G.S.F. Sahne Sanatları Bölümü, Sahne Tasarımı
Anasanat Dalı öğrencilerinin “Kukla Yapım Teknikleri”
dersi kapsamında yaptıkları, kukla ile tanışmalarının
ilk ürünleri olan sevimli dostlar izleyicilerin beğenisine
sunuluyor. Sergide, bir dramatik anlatım biçimi olarak
kuklanın olanaklarını araştırılırken, bir yandan da
kuklanın büyülü dünyasına adım atan öğrencilerin
farklı teknikler kullanarak yaptıkları uygulamalar ve
denemeler görülebilir.
9th Izmir International Puppet Days is hosting another
exhibition which is becoming a tradition. The adorable
friends that the students of D.E.U. Fine Arts Faculty, Stage
Design Art Major made in their “Puppet Making and
Application Techniques” class, the very first products
of their acquaintance with puppets are presented to
the viewers. In this exhibition, potential of puppet as a
dramatic expression style can be explored while viewing
the applications and trials of the students stepping into the
magical world of puppets using different techniques.
5-22 Mart 2015 (İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi)
109
workshop
atölye
workshop
atölye
Atıklardan Ti̇yatro
A Theater of Trash
OBIE (Off-Broadway Tiyatro Ödülleri), BESSIE (New York
Dans ve Performans Ödülleri), American Theater Wing
Tasarım Ödülü, LA Weekly Theater Ödülleri ve Guggenheim
Fellowship sahibi olan kuklacı ve performans sanatçısı Paul
Zaloom atölye çalışmasında, oyuncak, küçük mutfak aleti,
paket malzemesi, el aleti ve benzeri sıradan ve sıra dışı küçük
objelerle yeni dünyalar yaratmanın sırlarını paylaşıyor. Bu
çalışmaya katılacak olan profesyonel sanatçılar obje tiyatrosu
ile ilgili kısa bir bilgiye sahip olduktan sonra çeşitli objeleri kukla
olarak kullanıp, neler olduğunu, neden o şekilde olduğunu
ve nasıl bir etki bıraktığı ile ilgili pek çok sanatsal sorunun
cevabını bulmuş olacaklar. Bunlara ek olarak doğaçlama,
serbest çağrışım, mizah, bir süreç olarak çocuğun oyun
oynaması, nesnelerin doğası ve genel olarak kukla sanatı
hakkında önemli bir deneyime sahip olacaklar.
In this workshop puppeteer and performance artist Paul
Zaloom, holder of OBIE (Off-Broadway Theatre Awards),
BESSIE (New York Dance and Performance Awards),
American Theater Wing Design Award, LA Weekly Theater
Awards and Guggenheim Fellowship, shares the secrets of
creating new worlds with ordinary and extraordinary small
objects such as toys, small kitchen appliances, packaging
materials, hand tools, etc. The professional artist participants
will first have the chance to get brief information about
object theatre, then they will use various objects as puppets
and get the answers to various art related questions they
might have, such as what these objects are, why they are
shaped that way and what kind of an impression they leave.
Furthermore they will have a significant experience in free
association, improvisation, humor, child’s play as process,
nature of objects and puppetry in general.
17-18-19 Mart 10:00 (Yer: Karşı Sanat Merkezi)
Ücretsizdir ve sınırlı sayıda profesyonel katılımcı içindir.
Free admittance, limited access for professional participants.
Rez: 232.465 22 55 – 536.858 59 51
Arkadaşım Kukla
Çocuklar İçin Kukla Atölyesi
My Friend, the Puppet
Puppet Workshop for Children
Malzemeler hazır, kuklalar canlanmak için çocukları
bekliyor. Ağabey ve ablaların gözetiminde yapılacak
kuklalar küçüklerin en güzel çocukluk anılarını süsleyecek.
Çocuklar hiç unutamayacakları hayal arkadaşlarını bu
atölyede kendi elleriyle yaparken belki de geleceğin kukla
sanatçıları olma yolunda bir adım atacaklar.
The materials are ready. The puppets are waiting for the
children so they can come to life. Puppets which will be
made under the supervision of elder brothers and sisters
will decorate the most beautiful childhood memories of the
young ones. While making their imaginary friends with their
own hands in this workshop, children will perhaps take a step
towards becoming the puppet artists of the future.
Saat: 13:30 18:00 saatleri
Tarih: 7-8 Mart 2015
Yer: Çiğli Kipa AVM
Tarih:14 - 15 - 21 - 22 Mart 2015
Yer: Balçova Kipa AVM
Ücretsizdir ve sınırlı sayıda çocuk katılımcı içindir.
Limited access for children.
workshop
atölye
workshop
atölye
Çocuk Eli̇yle Karagöz
Karagöz-Hacivat Tasvirleri Yapım Atölyesi
Karagoz from the Hands Of a Child
Küçük Dostum
Çocuklar İçin Kukla Yapım Atölyesi
My Little Buddy
Karagoz-Hacivat Figures Workshop
Puppetry Workshop for Kids
Geleneksel gölge oyunumuzun tipleri Hacivat ve
Karagöz usta sanatçı Suat Veral’ın deneyimleri ile
bu atölyede çocuklarla buluşuyor. 1984 yılından beri
gölge oyunu tasviri yapan Suat Veral o günden bu
yana ürettiği 20.000’den fazla tasvirle dünya çapında
bir üne sahip. Siz de gölgenin gizemlerine açılan yolda
Türk Gölge Oyunu’nun sırlarını eğlenerek keşfetmek
istiyorsanız bu atölye çalışmasını kaçırmayın.
Hepimizin elimizden düşürmediğimiz ya da başucumuzdan ayırmadığımız çok sevdiği bir eşyası,
oyuncağı mutlaka bulunur. Zaman geçtikçe onlar
eskise de kalplerimizdeki yerleri, değerleri hiçbir zaman
azalmaz. Ama yine de bazen insan yeni dostlara
ihtiyaç duyar. Belki yeni belki de ilk küçük dostunuzu
kendiniz yaratmak ve onunla eğlenceli günler geçirmek
istiyorsanız hepinizi bu atölyede bekliyor olacağız.
Küçüklere yönelik bu kukla yapım atölyesi sanatsal
yaratıcılığın kapılarını da aralayarak hayal dünyamızı
zenginleştirecek.
The characters of our traditional shadow plays,
Hacivat and Karagoz, meet the children in this
workshop with the experience of master artist Suat
Veral. Suat Veral has been depicting shadow plays
since 1984 and has a worldwide fame with more than
20.000 depictions he has produced since then. You
should not miss this workshop if you want explore
the secrets of Turkish Shadow Play on this path
blazing on the mysteries of shadow, while having fun.
Saat:14:00 -17:00
Tarih: 7 – 8 Mart 2015
Yer: Çiğli Kipa AVM
Tarih:14 - 15 - 21 - 22 Mart 2015
Yer: Balçova Kipa AVM
Ücretsizdir ve sınırlı sayıda çocuk katılımcı içindir.
Limited access for children.
All of us surely posses an object or a toy that we love
and hold on to. These objects or toys might get old
in time but their place in our hearts always remains
the same. Still, we might be in need of new friends.
If you want to make your new friend or your first
little friend yourself, we will be waiting for you all in
this workshop. This puppetry workshop for kids will
crack the doors of artistic creativity open and will
enrich our fantasy world.
11 ve 18 Mart 11:00-16:00 saatleri arası (Aliağa Belediyesi Sanat Evi)
Ücretsizdir ve sınırlı sayıda çocuk katılımcı içindir.
Limited access for children.
program
5 Mart 2015
Perşembe
Türkiye / Turkey
Suat Veral
Karagöz Şenlikte /
Karagoz at the Festival
Han Tiyatrosu
14:00 20 TL.
Norveç / Norway
Hordaland Teater
Büyülü / Bewitched
Dr. Selahattin Akçiçek
Eşrefpaşa Kültür Sanat Merkezi
11:00 20 TL.
Rusya / Russian
Tomsk Regional Puppet and Actor
Theatre
Gerçek Bremen Mızıkacıları /
The RealMusicians of Bremen
Özel İzmir SEV Orta Okulu
14:30
Türkiye / Turkey
Hayalperest Kukla Tiyatrosu
Yağmurdan Önce / Before the Rain
Dr. Selahattin Akçicek
Eşrefpaşa Kültür Sanat Merkezi
14:00 20 TL.
Avustralya / Australia
Perth Theatre Company
Deniz Kaşifi Alvin Sputnik’in Maceraları /
TheAdventures of Alvin Sputnik
E.Ü. Atatürk Kültür Mer. - Tiyatro Sal.
20:00 20 TL.
6 mart 2015
Cuma
Bulgaristan / Bulgaria
Vidin State Puppet Theatre
Macera / Adventures
Sabancı Kültür Sarayı
11:00 20 TL.
İspanya / Spain
Trukitrek Puppet Company
Yengeç Oteli / Hotel Crab
Sabancı Kültür Sarayı
20:00 20 TL.
Norveç / Norway
Hordaland Teater
Büyülü / Bewitched
Ahmet Piriştina Kültür Merkezi
11:00
Türkiye / Turkey
Küçük Salon Oyuncuları
Romeo ve Juliet / Romeo Juliet
Han Tiyatrosu
20:00 20 TL.
Türkiye / Turkey
Hayalperest Kukla Tiyatrosu
Yağmurdan Önce / Before the Rain
İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları
11:00 20 TL.
Ücret bilgisi bulunmayan gösteriler için festival ofisinden bilgi alınması gerekmektedir.
115
program
program
7 Mart 2015
Cumartesi
Türkiye / Turkey
Kuklita Kukla
Gülsu’nun Sağlığa Yolculuğu /
Gülsu’s Journey to Health
Çiğli Kipa AVM
14:30 - 15.15 - 16:00
Türkiye / Turkey
Suat Veral
Karagöz’ün Berberliği /
Karagoz the Barber
İzmir Resim Heykel Müzesi
Kültürpark Sanat Galerisi
10:30
İspanya / Spain
Trukitrek Puppet Company
Yengeç Oteli / Hotel Crab
İzmir TED Koleji
15:30
Bulgaristan / Bulgaria
Vidin State Puppet Theatre
Eller / Hands
Karşı Sanat Merkezi
11:00 20 TL.
Avustralya / Australia
Perth Theatre Company
Deniz Kaşifi Alvin Sputnik’in Maceraları /
The Adventures of Alvin Sputnik
İzmir Sanat
20:00 20 TL.
Norveç / Norway
Hordaland Teater
Büyülü / Bewitched
İzmir Sanat
12:00 20 TL.
Türkiye / Turkey
Küçük Salon Oyuncular
Romeo ve Juliet / Romeo Juliet
Karşı Sanat Merkezi
20:00 20 TL
Bulgaristan / Bulgaria
Varna State Puppet Theatre
Çılgın Kuklalar / Furious Puppet
Çiğli Kipa AVM
13:00 - 18:00
Yunanistan / Greece
Nevma Theater
Lemonia / Lemonia
E.Ü. Atatürk Kültür Mer. - Tiyatro Sal.
20:00 20 TL.
Rusya / Russian
Tomsk Regional Puppet
and Actor Theatre
Gerçek Bremen Mızıkacıları /
The Real Musicians of Bremen
E.Ü Atatürk Kültür Mer. - Tiyatro Sal.
14:00 20 TL.
Türkiye / Turkey
Tiyatro Oyun Kutusu
Karanlık / Dark
TOBAV - Kardıçalı Han
21:30
8 Mart 2015
Pazar
9 Mart 2015
Pazartesi
Bulgaristan / Bulgaria
Varna State Puppet Theatre
Çılgın Kuklalar / Furious Puppet
Bornova Kültür Merkezi
10:00 - 14:30
Türkiye / Turkey
Suat Veral
Karagöz’ün Berberliği /
Karagoz the Barber
İzmir Res. Hey. Müz. Kültürpark San. Gal.
10:30
Türkiye / Turkey
Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu
Sevdalı Bulut / A Cloud in Love
Rota Koleji
10:30
Bulgaristan / Bulgaria
Vidin State Puppet Theatre
Eller / Hands
Han Tiyatrosu
11:00 20 TL.
Bulgaristan / Bulgaria
Vidin State Puppet Theatre
Macera / The Adventure
Erşan Park Sinema Salonu
11:00
Bulgaristan / Bulgaria
Varna State Puppet Theatre
Çılgın Kuklalar / Furious Puppet
Çiğli Kipa AVM
13:00 - 18:00
Romanya / Romania
Teatrul Tandarica
Paraşütçüler / Parasutisti
Karşı Sanat Merkezi
11:00 20 TL.
Norveç / Norway
Hordaland Teater
Büyülü / Bewitched
Han Tiyatrosu
14:30 20 TL.
Rusya / Russian
Tomsk Regional Puppet and Actor Theatre
Gerçek Bremen Mızıkacıları /
The Real Musicians of Bremen
İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları
11:00 20 TL.
Türkiye / Turkey
Kuklita Kukla
Gülsu’nun Sağlığa Yolculuğu /
Gülsu’sJourney to Health
Çiğli Kipa AVM
14:30 - 15.15 - 16:00
Sırbistan / Serbia
Children’s Theatre of Republic of Srpska
Üzgün Prens / Sad Prince
Ahmet Piriştina Kültür Merkezi
11:00
İspanya / Spain
Trukitrek Puppet Company
Yengeç Oteli / Hotel Crab
İzmir Sanat
15:30 20 TL.
Rusya / Russian
Tomsk Regional Puppet and Actor Theatre
Gerçek Bremen Mızıkacıları /
The Real Musicians of Bremen
İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları
14:30
Avustralya / Australia
Perth Theatre Company
Deniz Kaşifi Alvin Sputnik’in Maceraları
/ The Adventures of Alvin Sputnik
İzmir Sanat
20:00 20 TL.
Ücret bilgisi bulunmayan gösteriler için festival ofisinden bilgi alınması gerekmektedir.
116
Avustralya / Australia
Perth Theatre Company
Deniz Kaşifi Alvin Sputnik’in Maceraları
/ The Adventures of Alvin Sputnik
Karşı Sanat Merkezi
20:00 20 TL.
Ücret bilgisi bulunmayan gösteriler için festival ofisinden bilgi alınması gerekmektedir.
117
10 Mart 2015
Salı
Fransa / France
Centre De Créations pour
L’enfance
Turlututu / Turlututu
Kiraz Şekeri Anaokulu
13:30
Polonya / Poland
Teatr Nemno
Hrynek’in Sirki / Hrynek Circus
Ekrem Akurgal Yaşam Merkezi
10:00 - 14:30
Sırbistan / Serbia
Children’s Theatre of Republic
of Srpska
Üzgün Prens / Sad Prince
İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları
14:00 20 TL.
Bulgaristan / Bulgaria
Vidin State Puppet Theatre
Macera / The Adventure
Fatih Koleji
11:00
Türkiye / Turkey
Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu
Sevdalı Bulut / A Cloud in Love
İzmir Sanat
14:00 20 TL.
Romanya / Romania
Teatrul Tandarica
Paraşütçüler / Parasutisti
Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür
Sanat
Merkezi
11:00 20 TL.
İspanya / Spain
Trukitrek Puppet Company
Yengeç Oteli / Hotel Crab
Aliağa Halk Eğitim Merkezi
20:00
Rusya / Russian
Tomsk Regional Puppet and Actor
Theatre
Gerçek Bremen Mızıkacıları / The Real
Musicians of Bremen
Bülent Ecevit Kültür Merkezi
11:00
Yunanistan / Greece
Nevma Theater
Lemonia / Lemonia
İzmir Sanat
20:00 20 TL.
Ücret bilgisi bulunmayan gösteriler için festival ofisinden bilgi alınması gerekmektedir.
118
11 Mart 2015
Çarşamba
12 Mart 2015
Perşembe
Romanya / Romania
Teatrul Tandarica
Paraşütçüler / Parasutisti
E.Ü Kültür Sanat Evi
11:00 20 TL.
Avusturya / Austria
Gundberg Figurentheater & Musik
Beyaz Masal / A Story in White
Han Tiyatrosu
11:00 20 TL.
Sırbistan / Serbia
Children’s Theatre of Republic of
Srpska
Üzgün Prens / Sad Prince
Karşı Sanat Merkezi
11:00 20 TL.
Bulgaristan / Bulgaria
Vidin State Puppet Theatre
Macera / The Adventure
Bornova Belediyesi Atatürk Kültür Mer.
11:00
Avusturya / Austria
Gundberg Figurentheater & Musik
Beyaz Masal / A Story in White
İzmir Sanat
11:00 20 TL.
Polonya / Poland
Teatr Nemno
Hrynek’in Sirki / Hrynek Circus
Bozyaka Kültür Merkezi
10:00 - 14:30
Fransa / France
Centre De Créations pour L’enfance
Turlututu / Turlututu
Güzelyalı Civciv Anaokulu
14:00
Sırbistan / Serbia
Children’s Theatre of Republic of
Srpska
Üzgün Prens / Sad Prince
Güzelyalı Kültür Merkezi
11:00 20 TL.
Bulgaristan / Bulgaria
Vidin State Puppet Theatre
Macera / The Adventure
Ahmet Piriştina Kültür Merkezi
20:00
Türkiye / Turkey
Suat Veral
Karagöz Şenlikte / Karagoz at the Festival
İzmir Sanat
11:00 20 TL.
Hindistan / India
Katkatha Puppet Arts Trust
Ram Hakkında / About Ram
Karşı Sanat Merkezi
20:00 20 TL.
Bulgaristan / Bulgaria
Varna State Puppet Theatre
Sessiz Efsane / Silent Legends
E.Ü Atatürk Kültür Mer. - Tiyatro Sal.
20:00 20 TL.
İspanya / Spain
Trukitrek Puppet Company
Yengeç Oteli / Hotel Crab
İzmir Sanat
20:00 20 TL.
Hindistan / India
Katkatha Puppet Arts Trust
Ram Hakkında / About Ram
İzmir Sanat
20:00 20 TL.
Ücret bilgisi bulunmayan gösteriler için festival ofisinden bilgi alınması gerekmektedir.
119
13 Mart 2015
Cuma
Bulgaristan / Bulgaria
Theatre Trio
Oradan Buradan / View the World
From Here and There
Alaçatı Atatürk Kültür Merkezi
20:00
Bulgaristan / Bulgaria
Varna State Puppet Theatre
Çılgın Kuklalar / Furious Puppet
Çiğli Kültür Merkezi
10:00 - 14:30
Estonya / Estonia
Nuku Theatre
Canterville’in Hayaleti /
The Canterville Ghost
E.Ü Atatürk Kültür Merkezi - Tiyatro
Salonu
20:00 20 TL.
Bulgaristan / Bulgaria
Burgas State Puppet Theater
Kırmızı Çiçek / The Scarlet Flower
Güzelyalı Kültür Merkezi
11:00 20 TL.
Hindistan / India
Katkatha Puppet Arts Trust
Ram Hakkında / About Ram
Karşı Sanat Merkezi
20:00 20 TL.
Fransa / France
Centre De Créations
pour L’enfance
Turlututu / Turlututu
Han Tiyatrosu
11:00 20 TL.
Romanya / Romania
Teatrul De Marionete Gepetto Arad
Yol Arkadaşım / The Fellow Traveler
Ailağa Halk Eğitim Merkezi
20:00
Bulgaristan / Bulgaria
Theatre Trio
Oradan Buradan / View the World
From Here and There
Çeşme Çakabey Kültür Merkezi
14:30
Türkiye / Turkey
Suat Vera
Karagöz Şenlikte / Karagoz at the Festival
Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi
20:00 20 TL.
Almanya / Germany
Ensemble Material Theater
Üç Maymun / Three Monkeys
İzmir Sanat
20:00 20 TL.
Ücret bilgisi bulunmayan gösteriler için festival ofisinden bilgi alınması gerekmektedir.
120
14 Mart 2015
Cumartesi
Bulgaristan / Bulgaria
Varna State Puppet Theatre
Sessiz Efsane / Silent Legends
Güzelyalı Kültür Merkezi
15:00 20 TL.
Türkiye / Turkey
Suat Veral
Karagöz’ün Berberliği /
Karagoz the Barber
İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark
Sanat Galerisi
10:30
Almanya / Germany
Ensemble Material Theater
Üç Maymun / Three Monkeys
İzmir Sanat
20:00 20 TL.
Bulgaristan / Bulgaria
Burgas State Puppet Theater
Kırmızı Çiçek / The Scarlet Flower
E.Ü Atatürk Kültür Merkezi - Tiyatro
Salonu
11:00 20 TL.
Estonya / Estonia
Nuku Theatre
Canterville’in Hayaleti / The Canterville
Ghost
E.Ü Atatürk Kültür Merkezi - Tiyatro
Salonu
20:00 20 TL.
Bulgaristan / Bulgaria
Theatre Trio
Oradan Buradan / View the World
From Here
and There
Balçova Kipa AVM
13:00 - 18:00
Türkiye / Turkey
Tiyatro Oyun Kutusu
Karanlık / Dark
TOBAV - Kardıçalı Han
21:30
Polonya / Poland
Teatr Nemno
Hrynek’in Sirki / Hrynek Circus
Balçova Kipa AVM
14:30 - 16:00
Ücret bilgisi bulunmayan gösteriler için festival ofisinden bilgi alınması gerekmektedir.
121
15 Mart 2015
Pazar
Polonya / Poland
Teatr Nemno
Hrynek’in Sirki / Hrynek Circus
Balçova Kipa AVM
14:30 - 16:00
Türkiye / Turkey
Suat Veral
Karagöz’ün Berberliği /
Karagoz the Barber
İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark
Sanat Galerisi
10:30
Bulgaristan / Bulgaria
Burgas State Puppet Theater
Kırmızı Çiçek / The Scarlet Flower
Ahmet Piriştina Kültür Merkezi
15:30
İngiltere / England
Storybox Theater
Yarım Civciv / The Half Chick
Han Tiyatrosu
11:00 20 TL.
Estonya / Estonia
Nuku Theatre
Canterville’in Hayaleti /
The Canterville Ghost
Sabancı Kültür Sarayı
15:30 20 TL.
Bulgaristan / Bulgaria
Theatre Trio
Oradan Buradan / View the World
From Here
and There
Balçova Kipa AVM
13:00 - 18:00
Romanya / Romania
Lightwave Theatre Company
Aşka Dair / Lover Physics
İzmir Sanat
20:00 20 TL.
Gürcistan / Georgia
Fingers Theatre
Masada Oyun / A Play at Table
İzmir Sanat
14:00 20 TL.
16 Mart 2015
Pazartesi
17 Mart 2015
Salı
Bulgaristan / Bulgaria
Burgas State Puppet Theater
Kırmızı Çiçek / The Scarlet Flower
Ziya Gökalp Kültür Merkezi
11:00 20 TL.
Bulgaristan / Bulgaria
Theatre Trio
Oradan Buradan / View the World
From Here and There
Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi
11:00
İtalya / Italy
Teatro Telaio Brescia
Bir Çocuk ve Bir Penguen Hikayesi /
Story of a Child and a Penguin
Fuar Gençlik Tiyatrosu
10:30 - 14:30
Bulgaristan / Bulgaria
Burgas State Puppet Theater
Kırmızı Çiçek / The Scarlet Flower
Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür
Sanat Merkezi
11:00 20 TL.
Bulgaristan / Bulgaria
Pro Rodopi Art Centre
Sarı / Yellow
İzmir Sanat
11:00 20 TL.
İngiltere / England
Storybox Theater
Yarım Civciv / The Half Chick
Han Tiyatrosu
11:00 20 TL.
Romanya / Romania
Teatrul De Marionete
Gepetto - Arad
Yol Arkadaşım / The Fellow Traveler
E.Ü. Kültür Sanat Evi
11:00 20 TL.
İtalya / Italy
Teatro Telaio Brescia
Bir Çocuk ve Bir Penguen Hikayesi /
Story of a Child and a Penguin
Karşı Sanat Merkezi
11:00 - 14:00 20 TL.
Bulgaristan / Bulgaria
Burgas State Puppet Theater
Kırmızı Çiçek / The Scarlet Flower
Erşan Park Sinema Salonu
20:00
Romanya / Romania
Teatrul De Marionete Gepetto Arad
Yol Arkadaşım / The Fellow Traveler
İzmir Sanat
11:00 - 20:00 20 TL.
Gürcistan / Georgia
Fingers Theatre
Masada Oyun / A Play at Table
Han Tiyatrosu
20:00 20 TL.
Romanya / Romania
Lightwave Theatre Company
Aşka Dair / Lover Physics
İzmir Sanat
20:00 20 TL.
Ücret bilgisi bulunmayan gösteriler için festival ofisinden bilgi alınması gerekmektedir.
122
Ücret bilgisi bulunmayan gösteriler için festival ofisinden bilgi alınması gerekmektedir.
123
18 Mart 2015
Çarşamba
Rusya /
Demmeni Marionette Theatre
Bir Sirk Paradosi / Parody to a Circus
Bülent Ecevit Kültür Merkezi
11:00
Rusya / Russia
Demmeni Marionette Theatre
Bir Sirk Paradosi / Parody to a Circus
Güzelyalı Kültür Merkezi
10:30
Türkiye / Turkey
Suat Veral
Karagöz’ün Berberliği /
Karagoz the Barber
Erşan Park Sinema Salonu
11:00
Bulgaristan / Bulgaria
Pro Rodopi Art Centre
Sarı / Yellow
Durukan Anaokulu
11:00
Bulgaristan / Bulgaria
Pro Rodopi Art Centre
Sarı / Yellow
Güzelyalı Civciv Anaokulu
14:00
İngiltere / England
Storybox Theater
Yarım Civciv / The Half Chick
Han Tiyatrosu
11:00 20 TL.
Gürcistan / Georgia
Fingers Theatre
Masada Oyun / A Play at Table
Han Tiyatrosu
20:00 20 TL.
İtalya / Italy
Teatro Telaio Brescia
Bir Çocuk ve Bir Penguen Hikayesi /
Story of a Child and a Penguin
B.B. Şehit Er Adem Bilaloğlu Sos. Tes.
11:00
İran / Iran
Marble Puppet Theatre
Rapor No. 13752 / Report No. 13752
Fuar Gençlik Tiyatrosu
20:00
Amerika / USA
Paul Zaloom
Beyaz Adamın Maceraları /
The Adventures of White - Man
İzmir Sanat
20:00 20 TL.
İtalya / Italy
Teatro Necesario
Özgür Palyaço / Clown in Liberta
Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek
Sanat Merkezi
20:30
Gürcistan / Georgia
Fingers Theatre
Masada Oyun / A Play at Table
Karşı Sanat Merkezi
20:00 20 TL.
19 Mart 2015
Perşembe
Türkiye / Turkey
Uçaneller Kukla Evi
Taş / Stone
Güzelyalı Kültür Merkezi
11:00 20 TL.
Slovenya / Slovenia
Lutkovno Gledalisce Ljubljana
Turlututu / Turlututu
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları
10:30
İsrail / Israel
The Train Theater
Biçilmiş Kaftan / Tailor Made
Ekin Koleji
00:00
Bulgaristan / Bulgaria
Mila Theatre
Çirkin Ördek Yavrusu /
The Ugly Duckling
Ahmet Piriştina Kültür Merkezi
11:00
Amerika / USA
Paul Zaloom
Beyaz Adamın Maceraları /
The Adventures of White - Man
İzmir Sanat
20:00 20 TL.
Bulgaristan / Bulgaria
Pro Rodopi Art Centre
Sarı / Yellow
İzmir Sanat
11:00 20 TL.
İran / Iran
Marble Puppet Theatre
Rapor No. 13752 / Report No. 13752
Fuar Gençlik Tiyatrosu
20:00
İngiltere / England
Storybox Theater
Yarım Civciv / The Half Chick
İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları
11:00 20 TL.
Kore Cumhuriyeti /
Republic of Korea
Hyundai Puppet Theatre
Kukla Şehri / The Puppet City
Aliağa Halk Eğitim Merkezi
20:00
İtalya / Italy
Teatro Necesario
Özgür Palyaço / Clown in Liberta
E.Ü Atatürk Kültür Merkezi
11:00 20 TL.
Rusya
Demmeni Marionette Theatre
Bir Sirk Paradosi / Parody to a Circus
Fatih Koleji
11:00
İran / Iran
Marble Puppet Theatre
Rapor No. 13752 / Report No. 13752
Fuar Gençlik Tiyatrosu
20:00
Ücret bilgisi bulunmayan gösteriler için festival ofisinden bilgi alınması gerekmektedir.
124
Ücret bilgisi bulunmayan gösteriler için festival ofisinden bilgi alınması gerekmektedir.
125
20 Mart 2015
Cuma
Rusya /
Demmeni Marionette Theatre
Bir Sirk Paradosi / Parody to a Circus
Aliağa Halk Eğitim Merkezi
11:00
Bulgaristan / Bulgaria
Mila Theatre
Çirkin Ördek Yavrusu /
The Ugly Duckling
Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Sanat
Merkezi
10:30
Türkiye / Turkey
Suat Veral
Karagöz Şenlikte /
Karagoz at the Festival
İzmir Sanat
11:00 20 TL.
İsrail / Israel
The Train Theater
Biçilmiş Kaftan / Tailor Made
E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi
11:00 20 TL.
Türkiye / Turkey
Uçaneller Kukla Evi
Taş / Stone
Prof. Dr. Türkan Saylan
Alsancak Sanat Merkezi
11:00 20 TL.
Kore Cumhuriyeti / Republic of
Korea
Hyundai Puppet Theatre
Kukla Şehri / The Puppet City
Özel Ege Lisesi
11:00
İtalya / Italy
Teatro Necesario
Özgür Palyaço / Clown in Liberta
Özel İzmir SEV İlkokulu
13:30 - 15:00
Slovenya / Slovenia
Lutkovno Gledalisce Ljubljana
Turlututu / Turlututu
Durukan Anaokulu
11:00
İsrail / Israel
The Galilee Multicultural Theatre
Tatlı ve Ekşi Sevgilim /
Sweet and Sour, Sweetie
İzmir Sanat
20:00 20 TL.
Ücret bilgisi bulunmayan gösteriler için festival ofisinden bilgi alınması gerekmektedir.
126
21 Mart 2015
Cumartesi
Türkiye / Turkey
İlker Kılıçer Kukla Tiyatrosu
Fazladan Büyüyenler / Overgrown
Balçova Kipa AVM
14:30 - 16:00
Türkiye / Turkey
Suat Veral
Karagöz’ün Berberliği /
Karagoz the Barber
İzmir Resim Heykel Müzesi
Kültürpark Sanat Galerisi
10:30
Türkiye / Turkey
Uçaneller Kukla Evi
Taş / Stone
Karşı Sanat Merkezi
15:00 20 TL.
Bulgaristan / Bulgaria
Mila Theatre
Çirkin Ördek Yavrusu /
The Ugly Duckling
İzmir Sanat
11:00 20 TL.
İsrail / Israel
The Train Theater
Biçilmiş Kaftan / Tailor Made
İzmir Sanat
15:30 20 TL.
Kore Cumhuriyeti / Republic of
Korea
Hyundai Puppet Theatre
Kukla Şehri / The Puppet City
Balçova Kipa AVM
13:00 - 18:00
İsrail / Israel
The Galilee Multicultural Theatre
Tatlı ve Ekşi Sevgilim /
Sweet and Sour, Sweetie
E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi
20:00 20 TL.
Rusya /
Demmeni Marionette Theatre
Bir Sirk Paradosi / Parody to a Circus
E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi
13:00 20 TL.
Türkiye / Turkey
Tiyatro Oyun Kutusu
Karanlık / Dark
TOBAV - Kardıçalı Han
21:30
Ücret bilgisi bulunmayan gösteriler için festival ofisinden bilgi alınması gerekmektedir.
127
22 Mart 2015
Pazar
Türkiye / Turkey
Suat Veral
Karagöz’ün Berberliği /
Karagoz the Barber
İzmir Resim Heykel Müzesi
Kültürpark Sanat Galerisi
10:30
Kore Cumhuriyeti / Republic of
Korea
Hyundai Puppet Theatre
Kukla Şehri / The Puppet City
Balçova Kipa AVM
13:00 - 18:00
Türkiye / Turkey
İlker Kılıçer Kukla Tiyatrosu
Fazladan Büyüyenler / Overgrown
Balçova Kipa AVM
14:30 - 16:00
İsrail / Israel
The Galilee Multicultural Theatre
Tatlı ve Ekşi Sevgilim /
Sweet and Sour, Sweetie
İzmir Sanat
15:30 20 TL.
Ücret bilgisi bulunmayan gösteriler için festival ofisinden bilgi alınması gerekmektedir.
128
Download

My Friend, the Puppet - İzmir Kukla Günleri Festivali