Sektor Adl
14.01.2015Tarih ve 29236 (Miikerrer) Resmi Gazetede yaYlmlanan
MGM YATIRIM PROGRAMI
: Ulastlrma
PROJENO
PROJEADI
YER
(iL ve
iLeESi)
BA$LAMA
BiTi$ YIU
KARAKTERisTiK
METEOROLOJi GENEL MOoORLOaO TOPLAMI
a) 2015 yllmda bitenler
I
IEtud Proje i~leri (OS)
KADAR TAHMiNI
TOPLAM
HARCAMA
I Muhlelif
1
Elud-Proje
1
2015-2015
B) OEVAM EOEN PROJELER TOPLAMI
b) 2015 Yllmdan sonraya kalanlar
I
2015
YATIRIMI
KOMOLATiF
TnPI
TOPLAM
AMI
54.000
89.866
216.940
A) ETOO-PROJE iSLERi TOPLAMI
2015E030110
PROJE
TUTARI
50
50
50
50
501
-I
50
1
210.030
/89.866
47.090
210.030
89.866
47.090
Meleorolojik Gbzlem Sis. Modernizasyonu ve Erken Uyan Sislemleri
IMETSIS)
Muhlelif
Mak.-Tech.
2006-2017
103.380
55.380
22.001
Meleorolojik Radar Agmm Kurulmasl
Muhlelif
Radar Allml
2006-2018
22.980
9.980
8.500
Deniz Meleoroloji Sislemlerinin Kurulmasl
Muhlelif
Mak.-Tech.
2006-2018
9.250
4.158
Havaalanlan iyin AWOS Allmlan
Muhlelif
Mak.-Tech.
2007-2018
35.500
20.624
6.500
Meleorolojik Sislem, Aiel, Ekipman Yedek.
Muhlelif
Mak.-Tech.
2006-2018
35.650
20.618
7.000
2011E030200
Muhlelif Aiel, Cihaz, Mak. Teyh. ve Yedek Malzeme Ahml
Muhlelif
Makine- Teyhizal
2011-2018
13.800
1.636
1.999
2007E030160
Meleorolojik Sislemler iyin Egilim ve Oanl~manllk Hizmelleri(OS)
Muhlelif
Egilim ve Oanl~manllk
2007-2018
5.500
1.320
1.000
2009E030190
Olomalik Meleoroloji Gbzlem Sislemleri Allml (OS)
Muhlelif
Mak.-Tech.
2009-2018
19.500
9.100
3.000
2010E030210
Meleoroloji Radar Agmm Bak. Ona. 1~1.(OS)
Muhlelif
Mak.-Tech.
2010-2018
28.000
11.930
7.880
2013-2017
14.000
2014-2018
25.850
2006E030230
2013E030130
Meleoroloji Hizmel Binasl Yaplml, Onanmr ile <;evre Ouzenlemesi
(OS)
Muhlelif
Adtyaman,Afyon, Antalya,
izmir, Bursa,Aydin, Kutahya,
Manisa,G(jm(j~hane,Siirt,
Hakkari, Nev~ehir,Bayburt,
Van Canakkale
2014E030100
Meleoroloji Radar Agmm In~aal ve <;evresel Oonanlmlannm
Yapllmasl (OS)
Muhlelif
In~aal-Mak. Teyh.
C) YENi PROJELER TOPLAMI
a) 2015 yllmda bitenler
2015E030090
Muhlelif 1~ler(OS)
Muhlelif
2015E030100
Bilgi Sislemleri Idame ve Yenileme (OS)
Muhlelif
I a~II Allml, IVlaK.I eyn., ljllg.Y~7
Yazilim ve Oonanlm
1
3.710
10.500
7.500
6.860
6.860
6.860
6.860
2015-2015
3.710
2015-2015
3.150
-
~.il'iLs
Genel MU~
3.710
3.150
'
Download

2015 MGM Yatırım Programı - Meteoroloji Genel Müdürlüğü