AKKAYA SU SOĞUTMALI TİTREŞİMLİ IZGARA
BİYOKÜTLE - KÖMÜR - ODUN - EVSEL KATI ATIK
İÇİN YÜKSEK VERİMLİ VE YÜKSEK KAPASİTELİ
Uyuml
doğruda
gibi , ikin
elde edil
ocak vey
yerleştiri
oluşan b
kapasitey
edilerek
Teknoloji : AKKAYA - Su soğutmalı titreşimli ızgara sistemi, dünyadaki yakma sistemleri arasında
en güvenilir ve verimli sistemlerden biridir. Özellikle yüksek nem oranına sahip (%55 e kadar) biyo
kütle yakıtların verimli bir şekilde yakılmasını temin etmektedir.
Yüksek Verim : Yakıt tipine ve özelliklerine göre şiddeti ve aralığı ayarlanabilen ızgara yüzeyi
titreşimi ile yakıt hava karışımında optimizasyon sağlanabilmektedir. Zonlara ayrılmış hava bölmeleri
ile ızgara yüzeyindeki yakıt dağılımına uygun bir primer hava ayarı imkanı tanınmaktadır. Sürekli baca
gazı kontrolü ile emisyon değerleri ikincil hava fan hzı değşimi ile optimum düzeye
getirilebilmektedir. Yanma verimi %92 seviyelerine çıkmaktadır. Izgara yüzeyinden elde edilebilen ısıl
güç 2,5 MW/m2 mertebelerine ulaşabilmektedir.
Değişken Yakıt: Yakıt besleme sistemindeki hidrolik ileri itimli sistem sayesinde yakıt
ebatlarında sınırlama büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. 150 mm ebata kadar parçaları olan yakıtlar
ayrı bir öğütme veya parçalama işlemine maruz bırakılmadan yakılabilmektedir. Çeşitli tipte ve
ölçülerde yakıtlar karışım olarak kullanılabilmektedir. Su soğutmalı ızgara sayesinde yüksek kalorifik
değerli yakıtların ızgara yüzeyine zarar vermesi sorunu ortadan kaldırılmıştır.
"
"
AKKAYA SU SOĞUTMALI TİTREŞİMLİ IZGARA ÖZELLİKLERİ
Sağlamlık : Titreşimli, su soğutmalı ızgara sistemi,
az sayıda hareketli parça içermektedir. Basamaklı
kayan ızgara veya zincirli ızgara sistemlerinde sıkça
görülen mekanik arızalara rastlanmaz. Yıllarca bakıma
ihtiyaç duymadan güvenle kullanılabilir.
Uyumluluk : Izgara borularındaki soğutma sistemi
doğrudan kazanın bünyesindeki ısıl yüke eklenebileceği
gibi , ikincil bir soğutma sistemi ile ızgara yüzeyinden
elde edilen ısıdan istifade edilebilir. Yakıcı üzerine ön
ocak veya doğrudan kazan (AKKAYA- YSB örneği gibi)
yerleştirilebilindiği gibi, tamamen refrakter duvarlardan
oluşan bir yanma odası ilavesi de mümkündür. İstenen
kapasiteye veya kazan tipine uygun ölçülerde dizayn
edilerek montaj kolaylığı ve esnekliği sağlanmaktadır.
Kolay Dönüşüm: Kazanda, brülörlü
yakma sistemlerine geçiş yapılacağı zaman, yani katı yakıt
yerine gaz veya sıvı yakıt kullanımına geçiş yapılacağı zaman, ızgara yüzeyini diğer sistemlerde
yapılması zorunlu olduğu gibi bir refrakter malzeme ile kaplama zorunluluğu yoktur.
Su soğutma sistemi ile kendini yüksek ısıya karşı korumakta olan Akkaya su soğutmalı ızgara sistemi
için ilave bir masraf ve zaman kaybı ortaya çıkmaz.
Emniyet ve Güvenlik: Akkaya
su soğutmalı , titreşimli ızgara sisteminin yakıt besleme
düzeneği, alışılagelmiş, helezon sistemlerinden tamamen farklı bir yapıdadır. Hidrolik piston ile ileri
itimli bir sisteme sahip olan besleme düzeneği, alev geri gelmesi veya bunkerdeki yakıtın alevle temas
etmesi riskini ortadan kaldırmaktadır. Bunun yanı sıra , bunker üzerinde yakıt besleme düzeneğine
bağlı bir ısı algılayıcı ile çalışan mekanik yangın söndürme tertibatı bulunmaktadır. Bu sisteme ilave
olarak kumanda panelinden sinyal alan, dijital sıcaklık algılayıcıya bağlı çalışan yangın önleme ve
"
"
AKKAYA SU SOĞUTMALI TİTREŞİMLİ IZGARA ÖZELLİKLERİ
sistemi,
aklı
sıkça
bakıma
Kolaylık : Titreşimli, su soğutmalı ızgara sistemi, kendi bünyesinde bulundurduğu otomatik kül
çekme sistemi ile kullanıcısına minimum iş yükü getirmektedir. Kül çekme aralıkları manuel veya
otomatik olarak kumanda panelinden ayarlanabilmektedir. Yakıcı sistemin arka kısmında bulunan ve
tamamen açılmaya müsait ve yeterli genişlikteki kapısı ile ızgraya manuel müdahele etmek de
oldukça kolaylaştırılmıştır. Bunker üzerinde yakıt seviye algılayıcıları bulunmakta ve ana yakıt silo
veya deposundan bunkere yakıt aktarımı bu algılayıcılardan elde edilen sinyaller ile otomatik olarak
gerçekleştirilebilmektedir.
AKKAYA SU SOĞUTMALI TİTREŞİMLİ IZGARA ÇALIŞMA
PRENSİBİ
e ileri
e temas
eğine
ilave
ve
"
"
AKKAYA SU SOĞUTMALI TİTREŞİMLİ IZGARA ÇALIŞMA
PRENSİBİ
tik kül
eya
lunan ve
e
t silo
olarak
Akkaya Isı Makinaları ve Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İstanbul Ofis: Fevzi Çakmak Cd. Marmara Deniz Sit. E Blk. No:3-4 Maltepe / İstanbul - TURKEY
Tel: +90-216-459 78 92 Fax:+90-216-459 78 82
Fabrika: 1.Organize San. Böl. Yerlisu Sk. No:2 42300 Selçuklu/ Konya - TURKEY
Tel: +90-332-248 92 21 Fax: +90-332-248 77 10
email: [email protected] http://www.akkaya.com.tr
"
Download

akkaya su soğutmalı titreşimli ızgara