Döküm Kazanlar
Modern, Yüksek Kaliteli ve İşletme Emniyetli Kazan Dizaynı:
EN 303' e uygun test edilmiş, Thermostream Tekniği sayesinde yüksek işletme emniyetine
sahip,LPG,Sıvıyakıt veya doğalgaza uygun, üflemeli brülörlü, DVGW, CE ve TSE Kalite ve Güvenlik
Belgelerine sahip Esnek Döküm Dilimli Düşük Sıcaklık Kazanı. Üç geçiş prensibi sayesinde ocak yükü
ve dolayısıyla emisyon değerleri düşüktür. DIN ISO 9001 ve EN 29001 kalite belgeleri yüksek kaliteli
üretim ve işletme emniyetinin teminatıdır.
Buderus Patentli Thermostream-Teknolojisi:
Thermostream Teknolojisi, soğuk dönüş suyunun sıcak kazan cidarlarına temas etmeden önce, sıcak
gidiş suyu ile kazan içinde karışmasını sağlayan Buderus patentli özel bir dizayndır. Bu, kazanın üst
kısmında yerleştirilmiş olan dönüş enjektör borusu ve özel dilim dizaynı sayesinde sağlanmıştır.
Thermostream dizaynı sayesinde tüm işletme şartlarında ek önlem alınmaksızın yoğuşma,
korozyon ve termal şok önlenir. Homojen bir sıcaklık elde edilir.
Buderus Thermostream Kazanlarda İşletme Şartları ve Garanti:
1-) Minimum Dönüş Suyu Sıcaklığı Sınırı Yoktur.
2-) Minimum Debi Sınırlaması Yoktur.
3-) Şönt Pompa Kullanılmasına Gerek Yoktur.
4-) Alt Kazan Sıcaklığı Sınırı Yoktur.
5-) Minimum Brülör Yükü Sınırlaması Yoktur.
6-) Oransal Brülör Kullanımında Sınırlama Yoktur.
7-) İşletme Kesintisi ve Düşük İşletme için Sınırlama Yoktur.
8-) Gidiş-Dönüş Sıcaklık Farkı Sınırlaması Yoktur,
9-) Yüksek işletme verimi ve yüksek oranda yakıt tasarrufu, ek tedbir almaksızın %100 işletme
emniyeti ile sağlanır.
Şönt pompa kullanılmaması ilk yatırım ve işletme maliyetini azaltır. İşletme Şartları ile ilgili bir sınır
veya talep (Şönt Pompa v.b.) olmadığından, kazan gövdesinde yoğuşma nedeniyle oluşabilecek
herhangi bir zarar söz konusu değildir ve bu konu da Buderus'un garanti kapsamı içindedir. Yüksek
Norm Kullanma Verimi: %94 ve üzeri. Thermostream sayesinde elde edilen verim artışının
yanında; optimal şekillendirilmiş ısı transfer yüzeyleri,yüksek kaliteli ısıizolasyonu ve bu kazana özel
geliştirilmiş Ecomatic Paneli ile yüksek verimli ısı transferi, düşük baca ve durma kayıpları elde
edilmiş ve %94’ün üzerinde kazan verimine ulaşılmıştır. Harici Yoğuşma Eşanjörü kullanılması
halinde Norm Kullanma Verimi %107' ye çıkabilmektedir. Buderus Patentli, Esnek, Korozyona
Dayanıklı Döküm Malzeme: Buderus patentli, kır döküme göre %40 daha esnek olan GL 180M özel
alaşım ve korozyon önleyici koruyucu kabuk (Barrier skin) kaplı döküm üst yüzeyi sayesinde çok uzun
ömür (40 sene ve üzeri) elde edilir.
G115-21 kW BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN
Yüksek Norm Kullanma Verimi'ne sahip, sıvı veya gaz yakıtla kullanıma uygun üflemeli brülörlü esnek döküm kazan. Mavi alevli
sıvı yakıt brülörü ile motorin yakmaya hazır.
Teknik Özellikler
Sıcak Su Kapasitesi (10/45°C)
Boyler Hacmi
Kapasite (40/30°C)
18000 kcal/h
En
Verim
93 %
Yakıt
Motorin
Yükseklik
Tipi
Mavi Alevli
G-215/5-58 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
Yükseklik
1.111 mm
Boyler Hacmi
En
600 mm
Kapasite (40/30°C)
50.000 kcal/h
Sıcak Su Kapasitesi (10/45°C)
Tipi
Mavi Alevli
G-215/6-70 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
Yükseklik
1.111 mm
Boyler Hacmi
En
600 mm
Kapasite (40/30°C)
60.000 kcal/h
Sıcak Su Kapasitesi (10/45°C)
Tipi
Mavi Alevli
G-215/7-85 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
Yükseklik
1.111 mm
Boyler Hacmi
En
600 mm
Kapasite (40/30°C)
73.000 kcal/h
Sıcak Su Kapasitesi (10/45°C)
Tipi
Mavi Alevli
G215/45 BE DÖKÜM KAZANI
Gaz Yakıtta Kapasite: 21.000 – 52.000 kcal/h
Motorin Yakıtta Kapasite: 18.000 – 60.000 kcal/h
Boyler Kapasitesi: 635 – 690 lt/h
Özel ses yutucu kapağı ile sessiz çalışır.
%95’e varan norm kullanma verimine sahiptir.
Boylerli veya boylersiz kullanılabilir. Boylerli modellerinde boyler pompası üzerindedir.
Gaz yakıtlı modeller düşük gaz basınçlarında (5 mbar) bile sorunsuz çalışır. Yanma kontrolünü iyonizasyon ile
yaparak tam güvenliği garanti eder.
Motorin yakan modellerde özel mavi alev teknolojisi ile motorin yanmadan önce tamamen buharlaştırır. Gaz yakıt gibi
temiz ve tam bir yanma oluşturur. Sonuç olarak kurumsuz, issiz ve yüksek verimli bir yanma elde eder.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Verim
95 %
Yakıt
Motorin
Yükseklik
1.040 mm
Boyler Hacmi
En
600 mm
Kapasite (40/30°C)
40.000 kcal/h
Sıcak Su Kapasitesi (10/45°C)
Tipi
Mavi Alevli
G215/68 BE DÖKÜM KAZANI
Gaz Yakıtta Kapasite: 21.000 – 52.000 kcal/h
Motorin Yakıtta Kapasite: 18.000 – 60.000 kcal/h
Boyler Kapasitesi: 635 – 690 lt/h
Özel ses yutucu kapağı ile sessiz çalışır.
%95’e varan norm kullanma verimine sahiptir.
Boylerli veya boylersiz kullanılabilir. Boylerli modellerinde boyler pompası üzerindedir.
Gaz yakıtlı modeller düşük gaz basınçlarında (5 mbar) bile sorunsuz çalışır. Yanma kontrolünü iyonizasyon ile
yaparak tam güvenliği garanti eder.
Motorin yakan modellerde özel mavi alev teknolojisi ile motorin yanmadan önce tamamen buharlaştırır. Gaz yakıt gibi
temiz ve tam bir yanma oluşturur. Sonuç olarak kurumsuz, issiz ve yüksek verimli bir yanma elde eder.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Verim
95 %
Yakıt
Motorin
Yükseklik
1.040 mm
Boyler Hacmi
En
600 mm
Kapasite (40/30°C)
60.000 kcal/h
Sıcak Su Kapasitesi (10/45°C)
Tipi
GE-234 X/44 kW ATM.BRÜLÖRLÜ KAZAN
Mavi Alevli
Gaz Yakıtta Kapasite: 21.000 – 52.000 kcal/h
Motorin Yakıtta Kapasite: 18.000 – 60.000 kcal/h
Boyler Kapasitesi: 635 – 690 lt/h
Özel ses yutucu kapağı ile sessiz çalışır.
%95’e varan norm kullanma verimine sahiptir.
Boylerli veya boylersiz kullanılabilir. Boylerli modellerinde boyler pompası üzerindedir.
Gaz yakıtlı modeller düşük gaz basınçlarında (5 mbar) bile sorunsuz çalışır. Yanma kontrolünü iyonizasyon ile
yaparak tam güvenliği garanti eder.
Motorin yakan modellerde özel mavi alev teknolojisi ile motorin yanmadan önce tamamen buharlaştırır. Gaz yakıt gibi
temiz ve tam bir yanma oluşturur. Sonuç olarak kurumsuz, issiz ve yüksek verimli bir yanma elde eder.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Boyler Hacmi
En
650 mm
Kapasite (40/30°C)
38.000 kcal/h
Sıcak Su Kapasitesi (10/45°C)
Tipi
Atmosferik
Verim
93 %
Yakıt
Gaz
Yükseklik
1.134 mm
GE-234 X/50 kW ATM. BRÜLÖRLÜ KAZAN
Gaz Yakıtta Kapasite: 21.000 – 52.000 kcal/h
Motorin Yakıtta Kapasite: 18.000 – 60.000 kcal/h
Boyler Kapasitesi: 635 – 690 lt/h
Özel ses yutucu kapağı ile sessiz çalışır.
%95’e varan norm kullanma verimine sahiptir.
Boylerli veya boylersiz kullanılabilir. Boylerli modellerinde boyler pompası üzerindedir.
Gaz yakıtlı modeller düşük gaz basınçlarında (5 mbar) bile sorunsuz çalışır. Yanma kontrolünü iyonizasyon ile
yaparak tam güvenliği garanti eder.
Motorin yakan modellerde özel mavi alev teknolojisi ile motorin yanmadan önce tamamen buharlaştırır. Gaz yakıt gibi
temiz ve tam bir yanma oluşturur. Sonuç olarak kurumsuz, issiz ve yüksek verimli bir yanma elde eder.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Boyler Hacmi
En
740 mm
Kapasite (40/30°C)
43.000 kcal/h
Sıcak Su Kapasitesi (10/45°C)
Tipi
Atmosferik
Verim
93 %
Yakıt
Gaz
Yükseklik
1.134 mm
GE-234 X/60 kW ATM. BRÜLÖRLÜ KAZAN
Gaz Yakıtta Kapasite: 21.000 – 52.000 kcal/h
Motorin Yakıtta Kapasite: 18.000 – 60.000 kcal/h
Boyler Kapasitesi: 635 – 690 lt/h
Özel ses yutucu kapağı ile sessiz çalışır.
%95’e varan norm kullanma verimine sahiptir.
Boylerli veya boylersiz kullanılabilir. Boylerli modellerinde boyler pompası üzerindedir.
Gaz yakıtlı modeller düşük gaz basınçlarında (5 mbar) bile sorunsuz çalışır. Yanma kontrolünü iyonizasyon ile
yaparak tam güvenliği garanti eder.
Motorin yakan modellerde özel mavi alev teknolojisi ile motorin yanmadan önce tamamen buharlaştırır. Gaz yakıt gibi
temiz ve tam bir yanma oluşturur. Sonuç olarak kurumsuz, issiz ve yüksek verimli bir yanma elde eder.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Boyler Hacmi
En
830 mm
Kapasite (40/30°C)
52.000 kcal/h
Sıcak Su Kapasitesi (10/45°C)
Tipi
Atmosferik
Verim
93 %
Yakıt
Gaz
Yükseklik
1.134 mm
GE-334 XZ/71 kW ATM. BRÜLÖRLÜ KAZAN
Yakıt: Doğal gaz, LPG
Kapasite: 61.000 – 650.000 kcal/h
Çok sessiz ve titreşimsiz çalışır. Fansız ve motorsuz brülör yapısı sayesinde yanma sesi kazanın yanında dahi
hissedilmeyecek seviyededir.
Düşük gaz basınçların da (5 mbar) bile sorunsuz çalışır.
130.000 – 650.000 kcal/h kapasite aralığında modeller Thermostream teknolojisine sahiptir. Thermostream ile:
- Şönt poma, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu daha yüksek verim elde edilir (%94,6 maksimum verim).
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Kapasite (40/30°C)
61.000 kcal/h
Verim
94,6 %
Yakıt
Gaz
Yükseklik
1.264 mm
En
880 mm
GE-334 XZ/90 kW ATM. BRÜLÖRLÜ KAZAN
Yakıt: Doğal gaz, LPG
Kapasite: 61.000 – 650.000 kcal/h
Çok sessiz ve titreşimsiz çalışır. Fansız ve motorsuz brülör yapısı sayesinde yanma sesi kazanın yanında dahi
hissedilmeyecek seviyededir.
Düşük gaz basınçların da (5 mbar) bile sorunsuz çalışır.
130.000 – 650.000 kcal/h kapasite aralığında modeller Thermostream teknolojisine sahiptir. Thermostream ile:
- Şönt poma, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu daha yüksek verim elde edilir (%94,6 maksimum verim).
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Kapasite (40/30°C)
80.000 kcal/h
Verim
94,6 %
Yakıt
Gaz
Yükseklik
1.264 mm
En
1.060 mm
GE-334 XZ/110 kW ATM. BRÜLÖRLÜ KAZAN
Yakıt: Doğal gaz, LPG
Kapasite: 61.000 – 650.000 kcal/h
Çok sessiz ve titreşimsiz çalışır. Fansız ve motorsuz brülör yapısı sayesinde yanma sesi kazanın yanında dahi
hissedilmeyecek seviyededir.
Düşük gaz basınçların da (5 mbar) bile sorunsuz çalışır.
130.000 – 650.000 kcal/h kapasite aralığında modeller Thermostream teknolojisine sahiptir. Thermostream ile:
- Şönt poma, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu daha yüksek verim elde edilir (%94,6 maksimum verim).
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Kapasite (40/30°C)
95.000 kcal/h
Verim
94,6 %
Yakıt
Gaz
Yükseklik
1.264 mm
En
1.240 mm
GE-334 XZ/130 kW ATM. BRÜLÖRLÜ KAZAN
Yakıt: Doğal gaz, LPG
Kapasite: 61.000 – 650.000 kcal/h
Çok sessiz ve titreşimsiz çalışır. Fansız ve motorsuz brülör yapısı sayesinde yanma sesi kazanın yanında dahi
hissedilmeyecek seviyededir.
Düşük gaz basınçların da (5 mbar) bile sorunsuz çalışır.
130.000 – 650.000 kcal/h kapasite aralığında modeller Thermostream teknolojisine sahiptir. Thermostream ile:
- Şönt poma, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu daha yüksek verim elde edilir (%94,6 maksimum verim).
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Kapasite (40/30°C)
115.000 kcal/h
Verim
94,6 %
Yakıt
Gaz
Yükseklik
1.264 mm
En
1.420 mm
GE-315/5-105 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Kapasite (40/30°C)
90.000 kcal/h
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
Yükseklik
1.195 mm
En
880 mm
GE-315/6-140 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Kapasite (40/30°C)
120.000 kcal/h
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
Yükseklik
1.195 mm
En
880 mm
GE-315/7-170 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Kapasite (40/30°C)
150.000 kcal/h
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
Yükseklik
1.195 mm
En
880 mm
GE-315/8-200 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Kapasite (40/30°C)
175.000 kcal/h
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
Yükseklik
1.195 mm
En
880 mm
GE-315/9-230 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Kapasite (40/30°C)
200.000 kcal/h
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
Yükseklik
1.195 mm
En
880 mm
GE-434 XZ/150 kW ATM. BRÜLÖRLÜ KAZAN
Yakıt: Doğal gaz, LPG
Kapasite: 61.000 – 650.000 kcal/h
Çok sessiz ve titreşimsiz çalışır. Fansız ve motorsuz brülör yapısı sayesinde yanma sesi kazanın yanında dahi
hissedilmeyecek seviyededir.
Düşük gaz basınçların da (5 mbar) bile sorunsuz çalışır.
130.000 – 650.000 kcal/h kapasite aralığında modeller Thermostream teknolojisine sahiptir. Thermostream ile:
- Şönt poma, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu daha yüksek verim elde edilir (%94,6 maksimum verim).
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
En
1.460 mm
Kapasite (40/30°C)
130.000 kcal/h
Verim
94,6 %
Yakıt
Gaz
Yükseklik
1.466 mm
GE-434 XZ/200 kW ATM. BRÜLÖRLÜ KAZAN
Yakıt: Doğal gaz, LPG
Kapasite: 61.000 – 650.000 kcal/h
Çok sessiz ve titreşimsiz çalışır. Fansız ve motorsuz brülör yapısı sayesinde yanma sesi kazanın yanında dahi
hissedilmeyecek seviyededir.
Düşük gaz basınçların da (5 mbar) bile sorunsuz çalışır.
130.000 – 650.000 kcal/h kapasite aralığında modeller Thermostream teknolojisine sahiptir. Thermostream ile:
- Şönt poma, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu daha yüksek verim elde edilir (%94,6 maksimum verim).
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
En
1.460 mm
Kapasite (40/30°C)
175.000 kcal/h
Verim
94,6 %
Yakıt
Gaz
Yükseklik
1.466 mm
GE-434 XZ/250 kW ATM. BRÜLÖRLÜ KAZAN
Yakıt: Doğal gaz, LPG
Kapasite: 61.000 – 650.000 kcal/h
Çok sessiz ve titreşimsiz çalışır. Fansız ve motorsuz brülör yapısı sayesinde yanma sesi kazanın yanında dahi
hissedilmeyecek seviyededir.
Düşük gaz basınçların da (5 mbar) bile sorunsuz çalışır.
130.000 – 650.000 kcal/h kapasite aralığında modeller Thermostream teknolojisine sahiptir. Thermostream ile:
- Şönt poma, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu daha yüksek verim elde edilir (%94,6 maksimum verim).
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
En
1.460 mm
Kapasite (40/30°C)
215.000 kcal/h
Verim
94,6 %
Yakıt
Gaz
Yükseklik
1.466 mm
GE-434 XZ/275 kW ATM. BRÜLÖRLÜ KAZAN
Yakıt: Doğal gaz, LPG
Kapasite: 61.000 – 650.000 kcal/h
Çok sessiz ve titreşimsiz çalışır. Fansız ve motorsuz brülör yapısı sayesinde yanma sesi kazanın yanında dahi
hissedilmeyecek seviyededir.
Düşük gaz basınçların da (5 mbar) bile sorunsuz çalışır.
130.000 – 650.000 kcal/h kapasite aralığında modeller Thermostream teknolojisine sahiptir. Thermostream ile:
- Şönt poma, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu daha yüksek verim elde edilir (%94,6 maksimum verim).
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
En
1.460 mm
Kapasite (40/30°C)
240.000 kcal/h
Verim
94,6 %
Yakıt
Gaz
Yükseklik
1.466 mm
GE-434 XZ/300 kW ATM. BRÜLÖRLÜ KAZAN
Yakıt: Doğal gaz, LPG
Kapasite: 61.000 – 650.000 kcal/h
Çok sessiz ve titreşimsiz çalışır. Fansız ve motorsuz brülör yapısı sayesinde yanma sesi kazanın yanında dahi
hissedilmeyecek seviyededir.
Düşük gaz basınçların da (5 mbar) bile sorunsuz çalışır.
130.000 – 650.000 kcal/h kapasite aralığında modeller Thermostream teknolojisine sahiptir. Thermostream ile:
- Şönt poma, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu daha yüksek verim elde edilir (%94,6 maksimum verim).
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
En
1.460 mm
Kapasite (40/30°C)
260.000 kcal/h
Verim
94,6 %
Yakıt
Gaz
Yükseklik
1.466 mm
GE-434 XZ/375 kW ATM. BRÜLÖRLÜ KAZAN
Yakıt: Doğal gaz, LPG
Kapasite: 61.000 – 650.000 kcal/h
Çok sessiz ve titreşimsiz çalışır. Fansız ve motorsuz brülör yapısı sayesinde yanma sesi kazanın yanında dahi
hissedilmeyecek seviyededir.
Düşük gaz basınçların da (5 mbar) bile sorunsuz çalışır.
130.000 – 650.000 kcal/h kapasite aralığında modeller Thermostream teknolojisine sahiptir. Thermostream ile:
- Şönt poma, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu daha yüksek verim elde edilir (%94,6 maksimum verim).
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
En
1.460 mm
Kapasite (40/30°C)
325.000 kcal/h
Verim
94,6 %
Yakıt
Gaz
Yükseklik
1.466 mm
GE-515/8-295 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
En
980 mm
Kapasite (40/30°C)
255.000 kcal/h
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
Yükseklik
1.556 mm
GE-515/9-350 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
En
980 mm
Kapasite (40/30°C)
300.000 kcal/h
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
Yükseklik
1.556 mm
GE-515/10-400 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
En
980 mm
Kapasite (40/30°C)
350.000 kcal/h
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
Yükseklik
1.556 mm
GE-515/11-455 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
En
980 mm
Kapasite (40/30°C)
400.000 kcal/h
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
Yükseklik
1.156 mm
GE-515/12-510 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
En
980 mm
Kapasite (40/30°C)
450.000 kcal/h
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
Yükseklik
1.556 mm
GE-615/9-570 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
En
1.281 mm
Kapasite (40/30°C)
500.000 kcal/h
Yükseklik
1.826 mm
GE-615/10-660 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
En
1.281 mm
Kapasite (40/30°C)
570.000 kcal/h
Yükseklik
1.826 mm
GE-615/11-740 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
En
1.281 mm
Kapasite (40/30°C)
640.000 kcal/h
Yükseklik
1.826 mm
GE-615/12-820 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
En
1.281 mm
Kapasite (40/30°C)
700.000 kcal/h
Yükseklik
1.826 mm
GE-615/13-920 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
En
1.281 mm
Kapasite (40/30°C)
800.000 kcal/h
Yükseklik
1.826 mm
GE-615/14-1020 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
En
1.281 mm
Kapasite (40/30°C)
880.000 kcal/h
Yükseklik
1.826 mm
GE-615/15-1110 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
En
1.281 mm
Kapasite (40/30°C)
950.000 kcal/h
Yükseklik
1.826 mm
GE-615/16-1200 kW DÖKÜM KAZAN
Yakıt: Gaz (doğal gaz, LPG) veya Sıvı Yakıt (motorin, fuel-oil)
Kapasite: 50.000 – 1.032.000 kcal/h
İşletme basıncı 50.000 – 73.000 kcal/h kapasite aralığında 4 bar, 90.000 – 1.032.000 kcal/h kapasite aralığında 6
bardır.
Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli ve düşük zararlı gaz emisyon değerleriyle çalışır.
Thermostream
teknolojisine
sahiptir.
Thermostream
ile:
- Şönt pompa, üç yollu vana gibi ilave dönüş suyu kontrol aksesuarlarına gerek kalmaz.
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, minimum debi, alt kazan su sıcaklığı gibi tüm işletme sınırları ortadan kalkar.
Yoğuşma
ve
bunun
getireceği
korozyon
riskleri
oluşmadan
önlenir.
- Ömür boyu çok yüksek verim elde edilir (%96’ya varan).
Çok yüksek verimlidir. Dolayısıyla düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir.
Buderus’un geliştirdiği özel alaşımlı esnek döküm malzeme GL 180M (kır döküme göre %40 daha esnek) sayesinde
ısıl gerilmelere dayanıklıdır. Ayrıca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk BARRIER SKIN ile korozyona karşı koruma
sağlar.
Teknik Özellikler
Verim
95,8 %
Yakıt
Gaz veya Sıvı
En
1.281 mm
Kapasite (40/30°C)
1.032.000 kcal/h
Yükseklik
1.826 mm
Download

Döküm Kazanlar