ADANA ADLİYESİ NÖBETÇİ MÜBAŞİRLERİNE AİT LİSTEDİR
Sıra
No
ADI VE SOYADI
ÜNVANI
Nöbetin Başladığı;
Nöbetin Bittiği;
Tarih
Gün
Saat
Tarih
Gün
Saat
Söz. Personel
18/04/2014
Cuma
17:00
21/04/2014
Pazartesi
08:00
PerĢembe
17:00
18/05/2014
Pazar
08:00
1.
MEHMET DEMĠR
2.
DAMLA FIRAT
MübaĢir
15/05/2014
3.
TUĞBA ġĠMġEK
MübaĢir
18/05/2014
Pazar
08:00
21/05/2014
ÇarĢamba
08:00
4.
SEMĠH KILIÇ
MübaĢir
21/05/2014
ÇarĢamba
17:00
24/05/2014
Cumartesi
08:00
5.
TURAN TEMELLĠ
MübaĢir
24/05/2014
Cumartesi
08:00
27/05/2014
Salı
08:00
6.
AHMET ERKUL
Söz. Personel
27/05/2014
Salı
17:00
30/05/2014
Cuma
08:00
7.
BÜLENT SEZGĠN
Söz. Personel
30/05/2014
Cuma
17:00
02/06/2014
Pazartesi
08:00
8.
MUSA ZENGĠN
MübaĢir
02/06/2014
Pazartesi
17:00
05/06/2014
PerĢembe
08:00
9.
KEMAL TANKUġ
MübaĢir
05/06/2014
PerĢembe
17:00
08/06/2014
Pazar
08:00
10. ÇETĠN GÜLNAZ
Söz. Personel
08/06/2014
Pazar
08:00
11/06/2014
ÇarĢamba
08:00
11. BĠROL KÜÇÜKKARATAġ
Söz. Personel
11/06/2014
ÇarĢamba
17:00
14/06/2014
Cumartesi
08:00
MübaĢir
14/06/2014
Cumartesi
08:00
17/06/2014
Salı
08:00
13. MEHMET ġANLI
Söz. Personel
17/06/2014
Salı
17:00
20/06/2014
Cuma
08:00
14. FARUK ÖZLEN
Söz. Personel
20/06/2014
Cuma
08:00
23/06/2014
Pazartesi
08:00
12. EYÜP ATEġ
15. ĠHSAN TEKĠN
MübaĢir
23/06/2014
Pazartesi
17:00
26/06/2014
PerĢembe
08:00
Söz. Personel
26/06/2014
PerĢembe
17:00
29/06/2014
Pazar
08:00
17. MERVE ÖZKAYA
MübaĢir
29/06/2014
Pazar
08:00
02/07/2014
ÇarĢamba
08:00
18. YUSUF ÖRDEK
MübaĢir
02/07/2014
ÇarĢamba
17:00
05/07/2014
Cumartesi
08:00
19. ALĠ RIZA OKTAY
MübaĢir
05/07/2014
Cumartesi
08:00
08/07/2014
Salı
08:00
20. MEHMET AVġAR
MübaĢir
08/07/2014
Salı
17:00
11/07/2014
Cuma
08:00
21. ĠBRAHĠM TANYERĠ
MübaĢir
11/07/2014
Cuma
08:00
14/07/2014
Pazartesi
08:00
22. ADNAN AKSOY
Söz. Personel
14/07/2014
Pazartesi
17:00
17/07/2014
PerĢembe
08:00
23. ERGÜN PEKDUR
Söz. Personel
17/07/2014
PerĢembe
17:00
20/07/2014
Pazar
08:00
24. HALĠL ÜĞÜCÜ
Söz. Personel
20/07/2014
Pazar
08:00
23/07/2014
ÇarĢamba
08:00
25. MAHMUT SÜNDÜK
MübaĢir
23/07/2014
ÇarĢamba
17:00
26/07/2014
Cumartesi
08:00
26. HÜSEYĠN KÜSKÜ
MübaĢir
26/07/2014
Cumartesi
08:00
29/07/2014
Salı
08:00
27. NAZLI ERGEN
MübaĢir
29/07/2014
Salı
17:00
01/08/2014
Cuma
08:00
16. MUSTAFA NURULOĞLU
28. EYÜP KARAGÖZ
Hizmetli
01/08/2014
Cuma
17:00
04/08/2014
Pazartesi
08:00
29. LEVENT ARDA
Söz. Personel
04/08/2014
Pazartesi
17:00
07/08/2014
PerĢembe
08:00
30. YASEMĠN SARI
MübaĢir
07/08/2014
PerĢembe
17:00
10/08/2014
Pazar
08:00
31. MURAT SABAN
MübaĢir
10/08/2014
Pazar
08:00
13/08/2014
ÇarĢamba
08:00
32. NADĠR ENĠġTE
Söz. Personel
13/08/2014
ÇarĢamba
17:00
16/08/2014
Cumartesi
08:00
33. MURAT YILMAZ
Söz. Personel
16/08/2014
Cumartesi
08:00
19/08/2014
Salı
08:00
34. HÜSEYĠN ÇETĠN
Söz. Personel
19/08/2014
Salı
17:00
22/08/2014
Cuma
08:00
35. SÜMEYRA BĠLGĠN
MübaĢir
22/08/2014
Cuma
17:00
25/08/2014
Pazartesi
08:00
36. OĞUZHAN MUSLU
Kaloriferci
25/08/2014
Pazartesi
17:00
28/08/2014
PerĢembe
08:00
37. FĠLĠZ ATÇIOĞLU
MübaĢir
28/08/2014
PerĢembe
08:00
31/08/2014
Pazar
08:00
38. ADNAN TOKLU
MübaĢir
31/08/2014
Pazar
08:00
03/09/2014
ÇarĢamba
08:00
39. MEHMET EMĠN ALBAYRAK
MübaĢir
03/09/2014
ÇarĢamba
17:00
06/09/2014
Cumartesi
08:00
40. ABDULLAH TUTAR
MübaĢir
06/09/2014
Cumartesi
08:00
09/09/2014
Salı
08:00
41. OĞUZHAN ÖZTÜRK
Söz. Personel
09/09/2014
Salı
08:00
12/09/2014
Cuma
08:00
42. MELĠHA ÇINKIR
MübaĢir
12/09/2014
Cuma
17:00
15/09/2014
Pazartesi
08:00
43. LUTFĠ DAMAKSIZ
Hizmetli
15/09/2014
Pazartesi
17:00
18/09/2014
PerĢembe
08:00
44. YUSUF KILINÇ
MübaĢir
18/09/2014
PerĢembe
17:00
21/09/2014
Pazar
08:00
45. KENAN TEKĠN
Söz. Personel
21/09/2014
Pazar
08:00
24/09/2014
ÇarĢamba
08:00
Hizmetli
24/09/2014
ÇarĢamba
17:00
27/09/2014
Cumartesi
08:00
47. HATĠCE BOYRAZ
Söz. Personel
27/09/2014
Cumartesi
08:00
30/09/2014
Salı
08:00
48. MEHMET KUġÇU
Söz. Personel
30/09/2014
Salı
17:00
03/10/2014
Cuma
08:00
49. YILMAZ BULUġ
MübaĢir
03/10/2014
Cuma
17:00
06/10/2014
Pazartesi
08:00
50. ÖMER ġENATEġ
MübaĢir
06/10/2014
Pazartesi
17:00
09/10/2014
PerĢembe
08:00
Söz. Personel
09/10/2014
PerĢembe
17:00
12/10/2014
Pazar
08:00
46. SUAT KUMSAL
51. MAKSUT AKDOĞAN
52. MUSTAFA ÖZTÜRK
Söz. Personel
12/10/2014
Pazar
08:00
15/10/2014
ÇarĢamba
08:00
53. MURAT AKKUġ
Söz. Personel
15/10/2014
ÇarĢamba
17:00
18/10/2014
Cumartesi
08:00
54. CĠHAD HAYTA
MübaĢir
18/10/2014
Cumartesi
08:00
21/10/2014
Salı
08:00
55. SONER ġĠMġEK
MübaĢir
21/10/2014
Salı
17:00
24/10/2014
Cuma
08:00
56. LEVENT ADAMHASAN
MübaĢir
24/10/2014
Cuma
17:00
27/10/2014
Pazartesi
08:00
57. HATĠCE TEKĠN
MübaĢir
27/10/2014
Pazartesi
17:00
30/10/2014
PerĢembe
08:00
58. BAHRĠ DAĞLI
MübaĢir
30/10/2014
PerĢembe
17:00
02/11/2014
Pazar
08:00
59. YAġAR DURMUġOĞLU
Hizmetli
02/11/2014
Pazar
08:00
05/11/2014
ÇarĢamba
08:00
60. GÖKHAN AKGÜL
MübaĢir
05/11/2014
ÇarĢamba
17:00
08/11/2014
Cumartesi
08:00
61. MENDERES ÇAPAR
Bekçi
08/11/2014
Cumartesi
08:00
11/11/2014
Salı
08:00
62. SEBATTĠN ÖZCAN
MübaĢir
11/11/2014
Salı
17:00
14/11/2014
Cuma
08:00
63. MUSTAFA KÖSE
MübaĢir
14/11/2014
Cuma
17:00
17/11/2014
Pazartesi
08:00
64. HALĠL ÇĠFTÇĠ
Söz. Personel
17/11/2014
Pazartesi
17:00
20/11/2014
PerĢembe
08:00
65. MURAT AYATA
MübaĢir
20/11/2014
PerĢembe
17:00
23/11/2014
Pazar
08:00
66. BAHRĠ BERER
Söz. Personel
23/11/2014
Pazar
08:00
26/11/2014
ÇarĢamba
08:00
67. HASAN CANER KAYAKIRAN
MübaĢir
26/11/2014
ÇarĢamba
17:00
29/11/2014
Cumartesi
08:00
68. ALĠ ÇAVUġ KARAN
MübaĢir
29/11/2014
Cumartesi
08:00
02/12/2014
Salı
08:00
69. ALĠ ĠHSAN YILDIZ
MübaĢir
02/12/2014
Salı
17:00
05/12/2014
Cuma
08:00
70. ABDULLAH KARAKUġ
MübaĢir
05/12/2014
Cuma
17:00
08/12/2014
Pazartesi
08:00
71. KADRĠYE UZTUTAR
MübaĢir
08/12/2014
Pazartesi
17:00
11/12/2014
PerĢembe
08:00
72. EMĠN SAKARYA
Söz. Personel
11/12/2014
PerĢembe
17:00
14/12/2014
Pazar
08:00
73. ALĠ TANRIKULU
MübaĢir
14/12/2014
Pazar
08:00
17/12/2014
ÇarĢamba
08:00
74. GÖKHAN GÖKSU
MübaĢir
17/12/2014
ÇarĢamba
17:00
20/12/2014
Cumartesi
08:00
75. ORHAN ġENAY
MübaĢir
20/12/2014
Cumartesi
08:00
23/12/2014
Salı
08:00
76. MUSTAFA BULGURCU
MübaĢir
23/12/2014
Salı
17:00
26/12/2014
Cuma
08:00
77. ĠBRAHĠM POLAT
MübaĢir
26/12/2014
Cuma
17:00
29/12/2014
Pazartesi
08:00
78. MÜKREMĠN ALTUN
MübaĢir
29/12/2014
Pazartesi
17:00
01/01/2015
PerĢembe
08:00
79. ABDULLAH DOĞAN
MübaĢir
01/01/2015
PerĢembe
17:00
04/01/2015
Pazar
08:00
80. ĠBRAHĠM TOPÇU
MübaĢir
04/01/2015
Pazar
08:00
07/01/2015
ÇarĢamba
08:00
81. MEHMET KAPLAN
MübaĢir
07/01/2015
ÇarĢamba
17:00
10/01/2015
Cumartesi
08:00
82. GIYASETTĠN KÜTÜKOĞLU
MübaĢir
10/01/2015
Cumartesi
08:00
13/01/2015
Salı
08:00
83. AHMET BARMANBAY
MübaĢir
13/01/2015
Salı
17:00
16/01/2015
Cuma
08:00
84. ESRA TÜRKKAN
MübaĢir
16/01/2015
Cuma
17:00
19/01/2015
Pazartesi
08:00
85. KADER ÖKSÜZ
MübaĢir
19/01/2015
Pazartesi
17:00
22/01/2015
PerĢembe
08:00
Kaloriferci
22/01/2015
PerĢembe
17:00
25/01/2015
Pazar
08:00
87. MANSUR YILDIZ
MübaĢir
25/01/2015
Pazar
08:00
28/01/2015
ÇarĢamba
08:00
88. TURAN DOĞAN
MübaĢir
28/01/2015
ÇarĢamba
17:00
31/01/2015
Cumartesi
08:00
89. DEMET ARSLANHAN
MübaĢir
31/01/2015
Cumartesi
08:00
03/02/2015
Salı
08:00
90. EROL ġAHĠN
MübaĢir
03/02/2015
Salı
17:00
06/02/2015
Cuma
08:00
91. ADEM OYANIK
MübaĢir
06/02/2015
Cuma
17:00
09/02/2015
Pazartesi
08:00
92. ADNAN BAġOL
MübaĢir
09/02/2015
Pazartesi
17:00
12/02/2015
PerĢembe
08:00
93. TARIK TAVġAN
MübaĢir
12/02/2015
PerĢembe
17:00
15/02/2015
Pazar
08:00
94. EROL BOZTAġ
MübaĢir
15/02/2015
Pazar
08:00
18/02/2015
ÇarĢamba
08:00
Kaloriferci
18/02/2015
ÇarĢamba
17:00
21/02/2015
Cumartesi
08:00
86. DOĞAN ALTINBAġ
95. CUMALĠ KARAYĠĞĠT
İşbu liste tarafımızdan düzenlenmiştir. 02/05/2014
Mustafa ÇAPAR - 43856
Komisyon Katibi
Mehmet KAYA - 30777
Adalet Komisyonu Başkanı
Yedek ve Mazeretliler
ALĠ SAĞMAK
Hizmetli
HALĠL ĠBRAHĠM ALTINTAġ
MübaĢir
DURMUġ DURMUġOĞLU
MübaĢir
PINAR ALKAN ÖZBEK (Doğum)
MübaĢir
FATMA CENGĠZ
MübaĢir
Halil ġENER
MübaĢir
Hülya KARLIDAĞ
MübaĢir
Mustafa BUDANUR
MübaĢir
Kübra AYCI
Hizmetli
02/05/2016'ya kadar muaf
Download

indir - Adana Adliyesi