TERMAL KAMERALAR İÇİN MİLLİ KIZILÖTESİ DEDEKTÖR ÜRETİM TESİSİ AÇILIŞI
“Milli ve kritik” teknolojilerin yer aldığı ASELSAN Kızılötesi Dedektör Üretim
Tesislerinin açılış törenine, Millî Savunma Bakanı İsmet YILMAZ, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür
Vekili Fikri Gönültaş, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve ilgili üniversitelerin
personeli katıldı.
Doğada, eksi 273 santigrat derecede ısıya sahip olan tüm varlıklar belirli
bir dalga boyunda ışın yayıyor. Gece ve kötü hava koşullarında, insan
gözü ile gözükemeyen varlıkları termal kameralar görüntülüyor. Yaklaşık
20 yıldan bu yana termal kamera tasarlayıp üreten ASELSAN bu
sistemlerin gözü olarak tanımlanabilecek kızılötesi dedektörleri, yeni
kurulan tesisinde tamamen milli imkanlarla üretmeyi başardı.
"AR-GE'YE DAHA FAZLA KAYNAK AYIRMAK GEREKİYOR"
Törende konuşan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, dedektörlerin seri
üretiminin yapılmasının Türkiye'nin ileri teknolojide geldiğini gösterdiğine
işaret etti. TSK'nın güçlenebilmesi için ileri teknoloji ile desteklenmesi
gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Hedefimiz ülkemizin teknolojik yeterliliğini yükseltmektir. Ar-Ge'ye daha
fazla kaynak ayırmak gerekiyor. Bu sonsuz yürüyüşü devam ettirmek gerekiyor." dedi.
Savunma sanayi Ar-Ge'sine yılda 1.2 milyar dolar ayrıldığı bilgisini de veren Yılmaz, bu bilinçle savunma
sanayinin geliştirilmesi için Ar-Ge ayrılan payın artırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin birçok firmasının
uluslararası arenada rekabet etme seviyesine geldiğine dikkat çeken Yılmaz, şöyle devam etti:"Türkiye'de
dünyada milli termal kamera üreten 6. ülke konumuna yükselmiştir. Savunma sanayi ihracatında 36 milyar
dolar hedefe ulaşabilmek için katma değeri daha fazla üretmemiz gerekiyor."
"ÜÇ AÇIDAN GURUR VERİCİ"
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da konuşmasında, yüksek teknolojiye dayalı bir üretim tesisi
açıldığından dolayı gururlu olduklarını belirterek, "Bu bizim açımızdan gurur verici. Bu kadar stratejik bir
ürünün seri üretim tesisinde bulunmak gurur verici. Ar-Ge projesinin seri üretime geçirilmesi sevindirici.
Son 10 yıldır Ar-Ge'ye yatırımlar yapıyoruz. Şu üretim tesisi, üniversite kamu sanayi işbirliğinin en güzide
örneklerinden birisi. Bu projelerin hayata geçirilmesinde kritik önemde. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu
işbirliği bu. Bu gün geldiğimiz noktayı küçümsememek durumdayız." diye konuştu. Törenin ardından Bakan
İsmet Yılmaz ve Fikri Işık üretimin yapılacağı tesisleri gezdi.
Sıcaklık, toz, nem gibi üretime etki eden tüm çevresel faktörlerin denetim altına alınarak çok özel koşullarda
üretimin yapıldığı “Temiz Odanın” ilk ürünü olan ve teknolojisi tamamen Türkiye'de geliştirilen kızılötesi
dedektörlerin kullanıldığı termal kameralar da yapılan testlerde başarılı bulunarak Türk Silahlı Kuvvetleri
envanterine alındı.
Kızılötesi dedektörler, termal kameraların en kritik bileşenidir. Mikro ve nano ölçekte yüzbinlerce algılayıcıdan
oluşmaktadır. Görüşün kısıtlı olduğu gece, gündüz ve kötü hava koşullarında cisimlerin ortama yaydıkları çok
küçük sıcaklık farklarını algılayan kızılötesi dedektörler sayesinde, gözle görülemeyen nesnelerin görünebilirliği
sağlanmaktadır.
Kızılötesi dedektörlerin üretimi; birçok disiplinin birlikteliğini,
yüksek nitelikli personel ve teknolojik açıdan oldukça ileri
seviyede bir alt yapıyı gerektirmektedir. Dünyada sayılı
gelişmiş ülkelerin elinde bulunan bu kritik teknoloji, sahip
olan ülkenin ulusal koruması altında olup varlığı gelişmişlik
ve üstünlük göstergesidir.
Ülkemizde kızılötesi dedektör teknolojisinin geliştirilmesine
yönelik ilk çalışmalar, Millî Savunma Bakanlığı önderliğinde,
Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ)'nin bilimsel katkıları ile 1999 yılında başlatılmıştır.
Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ'nün yer aldığı stratejik öneme
sahip bu çalışmalar neticesinde teknolojinin yurt içinde
geliştirilebileceği ispatlanmıştır.
Üniversitelerde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar; Millî
Savunma Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve ASELSAN’ın desteğiyle belli bir olgunluk seviyesine ulaşmış,
üniversite-sanayi işbirliği ile TÜBİTAK Başkanlığınca desteklenen ARGE projeleri kapsamında ürüne yönelik
uygulamalı ARGE çalışmaları yürütülmüştür.
Sanayileşmenin önemli bir ayağı olan seri üretime aktarma çalışmaları da paralelde gerçekleştirilmiş ve
ASELSAN’da kızılötesi dedektörlerin üretimine yönelik olarak temiz oda, gerekli sistemler ve teçhizatlarıyla birlikte
1500 m2’lik alana sahip “Millî Kızılötesi Dedektör Üretim” tesisi kurulmuştur.
Bu kapsamda uzun soluklu akademik çalışmaların önemli bir bölümü sanayiye aktarılarak, tamamen millî imkanlar
kullanılarak ilk özgün kızılötesi dedektörler üretilmiş ve TSK envanterinde mevcut sistemlere başarıyla entegre
edilmiştir.
Böylece kullanım alanına göre çeşitlilik gösteren kızılötesi dedektörlerin millileştirilmesi yönünde önemli bir adım
atılmıştır. Yapılan çalışmalar farklı tipte kızılötesi dedektörlerin de yurt içinde üretiminin önünü açacak, ayrıca
üretilen termal kameraların diğer ülkelere ihracatı önündeki en önemli engelin ortadan kaldırılmasını
sağlayacaktır.
Yüksek teknoloji içeren bu kabiliyetle birlikte dünyada bu teknolojiye sahip sayılı gelişmiş ülkelerden biri olma
gururu elde edilmiştir. Bu başarıyı kalıcı ve sürekli kılabilmek için bu alanda yapılacak ARGE çalışmalarına hız
kesmeden devam edilecektir.
Download

termal kameralar için millî kızılötesi dedektör üretim