ÖN DEĞERLENDĠRME FORMU
Sayfa No: I
Tarih: 16.09.2014
Fakülte
Bölüm
Sanat ve Tasarım Fakültesi
ĠletiĢim Tasarımı Bölümü
Adayın Adı - Soyadı
Arş.Grv. Öğr.Grv.
Yabancı Dil
ALES
Onur Alp ULUÇAY - Aday’ın Doktora veya Sanatta Yeterlilik
eğitimi bulunmamaktadır.
Begüm Aylin ÖNDER – Aday’ın baĢvuru dosyasında Yabancı Dil
belgesi bulunmamaktadır.
Başkan
Prof.Dr. Bülent
KÜÇÜKERDOĞAN
Diğer
Uzman
Kontenjan
Müracaat
1
3
X
% 60
% 40
70
60
% 60
% 40
79,109
66,25
% 60
% 40
71,180
0
Dide AKDAĞ SATIR
Değerlendirme
Komisyonu
Okt.
Üye
Yrd.Doç.Dr. Deniz YENGĠN
Toplam Puan
Sıra No
66
1
73,8
-
42,6
-
Raportör Üye
Yrd.Doç.Dr. Okan ORMANLI
Sınav Tarihi: 17 Eylül 2014
Sınav Saati: 10.00
Sınav Yeri: Ġstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Derslik No: 1.B.04.06
Yedek Üye
Yrd.Doç.Dr. Perihan TAġ ÖZ
ÖN DEĞERLENDĠRME FORMU
Sayfa No: II
Tarih: 16.09.2014
Fakülte
Bölüm
Sanat ve Tasarım Fakültesi
ĠletiĢim Tasarımı Bölümü
Adayın Adı - Soyadı
Arş.Grv. Öğr.Grv.
Yabancı Dil
ALES
% 60
% 40
82,29
80
% 60
% 40
82,01
78,75
% 60
% 40
72,46
85
% 60
% 40
79,96
63,75
% 60
% 40
76,748
67
% 60
% 40
83,09
50
% 60
% 40
72,25
63,75
Sernaz TIRPAN
Ali ÖZTÜRK
Ġbrahim ZENGĠN
Ekrem ÇELĠKĠZ
Mustafa AK
Onur UZBAġARAN - Aday’ın Yülsek Lisans, Doktora veya
Sanatta Yeterlilik eğitimi bulunmamaktadır.
Başkan
Prof.Dr. Bülent
KÜÇÜKERDOĞAN
Diğer
Uzman
Kontenjan
Müracaat
1
7
X
Nerim Tetik SOLĠM
Değerlendirme
Komisyonu
Okt.
Üye
Yrd.Doç.Dr. Deniz YENGĠN
Toplam Puan
Sıra No
81,374
1
80,706
2
77,476
3
73,476
4
72,848
5
69,854
6
68,85
-
Raportör Üye
Yrd.Doç.Dr. Okan ORMANLI
Sınav Tarihi: 17 Eylül 2014
Sınav Saati: 10.00
Sınav Yeri: Ġstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Derslik No: 1.B.04.06
Yedek Üye
Yrd.Doç.Dr. Perihan TAġ ÖZ
Download

ÖN DEĞERLENDĠRME FORMU Sınav Tarihi: 17 Eylül 2014 Sınav