Basına ve Kamuoyuna,
YARIN BİZİMDİR!
Türkiye Komünist Partisi'nin 13 Temmuz 2014 tarihinde yapılan iki eşdeğer kongresinden biri
olan TKP 12. Kongresi, aldığı siyasi ve örgütsel kararlarla yoluna yeni bir siyasal irade olarak
devam edeceğini ilan eder.
Bu açıklama 12. Kongre adıyla yapılan son açıklama olacak, yarından itibaren siyasi
mücadelemiz Halkın Türkiye Komünist Partisi adıyla sürdürülecektir.
12. Kongre tarafından görevlendirilen Merkez Komitesi ve Parti Meclisi çalışmalarına
başlamış bulunuyor. 19 Temmuz Cumartesi günü yapılan Merkez Komitesi ve 20 Temmuz
Pazar günü yapılan Parti Meclisi toplantılarında ülke ve dünya siyasetine müdahalede
bulunmak üzere araçlar, yol ve yöntemler ele alınmıştır. Başarıyla tamamlanan bu
toplantılarda, yol haritamız belirlenmiş, bu amaçla "Yeniden Kuruluş Seferberliği" ilan
edilmiştir.
Merkez Komitesi ve Parti Meclisi toplantılarında, hareketimizin yüzünü bir an önce topluma
dönmesi gerektiği konusunda ortaklaşılmış, bizi Türkiye ve dünya siyasetinden uzaklaştıran
tartışmalardan uzak durulması gerektiğinin altı çizilmiştir.
Türkiye Komünist Partisi 12. Kongresini örgütleyen irade, gücünü Türkiye'nin bereketli
topraklarından aldığının farkındadır, hedefini de Türkiye'de sosyalizmin iktidarı olarak
sadeleştirmiştir.
Kapitalizme ve emperyalizme karşı, sosyalist devrimci bir hattı, Leninist ilkeler etrafında
örgütlenmeyi, sosyalist Türkiye hedefini ve sosyalist bir cumhuriyeti savunuyoruz!
Başta işçi
sınıfımız olmak üzere ilerici, yurtsever, eşitlikten, özgürlükten ve emekten yana bütün
yurttaşlarımızı sosyalizm bayrağı altında güçlerimizi birleştirmeye çağırıyoruz!
Bu süreçte, bizden desteğini esirgemeyen dostlarımıza teşekkür ederiz. Bütün dostlarımızı,
sosyalist cumhuriyete giden yolu birlikte örgütlemeye davet ediyoruz.
Tüm yoldaşlarımızla birlikte bu yolda büyük bir iddiayı dillendirdiğimizin farkındayız!
En
başta, 12. Kongre'yi örgütleyen bütün yoldaşlarımıza buradan seslenmek istiyoruz:
Yarın bizimdir yoldaşlar, yolumuz açık olsun!
Türkiye sosyalist kamuoyuna saygıyla duyurulur.
12. KONGRE KARARLARI
Türkiye Komünist Partisi tarafından 13 Temmuz 2014 tarihinde yapılan iki ayrı eşdeğer
kongreden biri olan TKP 12. Kongre, kabul ettiği kongre raporu, aldığı kararlar ve seçtiği
merkezi kurullarla derhal siyasi görevlerine dönmesi gerektiği yönünde irade koymuştur.
Kongremizde, başta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde boykot kampanyası başlatılması olmak
üzere, siyasi sorumluluklarını bir an önce yerine getirmesi gerektiği ifade edilirken, bu
iradenin somut karşılıklarını da en kısa zamanda bulacağına dikkat çekilmiştir.
Üç bölümden oluşan Siyasi Rapor Taslağı her bölüm için ayrı oturumlarda tartışılırken, her
oturumun sonunda ilgili bölüme dair karar tasarısı önerileri oylamaya sunuldu.
1-“Emperyalizmin krizi, Türkiye ve devrimci olanaklar” başlıklı ilk oturumda alınan kararlar:
- Ortadoğu ve bölge ülkelerindeki komünist, sosyalist, ilerici ve seküler parti ve
örgütlerinin yan yana geldiği bir Ortadoğu Konferansı düzenlemesi için çalışmalara
başlanmalıdır.
- Suriye sınırının IŞID benzeri cihatçı çetelere kapatılması talebi yükseltilmeli, bu konuda
her iki ülkenin halkları tarafından yürütülen, sonuç alıcı bir politik kampanya
düzenlenmelidir.
2- “Olanaklar ve partimizin devrimci görevleri: Sosyalizm toplumsal bir güç haline gelecek”
başlıklı ikinci oturumda alınan kararlar:
- Ekim Devrimi'nin yıldönümünde "Sosyalizm Toplumsal Seçenek Haline Gelecek"
başlıklı marksist aydınların ve bilim insanlarının davetli olduğu bir Konferans
düzenlenmelidir.
- Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Recep Tayyip Erdoğan’a
meşruiyet kazandırmak dışında bir karşılığı olmayacağı bilinmektedir. Bu nedenden
dolayı TKP 12. Kongre halkı seçimlerde sandıkları boş bırakmaya çağırmaktadır.
- Başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi halkımıza seslenecek ve örgütlenme aracı olarak
değerlendirilecek bir yayın çıkarma kararı alınmalı, bu yayın “Yeni bir Cumhuriyet,
Sosyalist Cumhuriyet” şiarını örgütleme hedefiyle, düzenli bir periyotla ve ücretsiz
olarak halka dağıtılmalıdır.
- Kongre öncesinde yapılan Kadın Çalıştayında yer alan karar tasarıları oylanarak şu
kararlar alınmıştır; a) farklı toplumsal dinamiklerden gelen kadınların temel ve sade bir
mücadele programı oluşturmak üzere yan yana geleceği, bütün kentlerde örgütlenecek
toplantılarla ilerleyecek bir Türkiye Kadın Konferansı toplanmalıdır. b) Parti örgütlerinin
yaşam alanlarını savunan, dinci gericiliğe karşı mücadele eden, yaşam tarzına
müdahaleye ve yaşamın dincileştirilmesine karşı duran, şiddete ve militarizme karşı
direnen, atölyede, fabrikada, evde, okulda, hastanede, büroda hakları için mücadele
eden tüm kadınları örgütlemeyi hedeflenmelidir.
3- “Büyük parti, güçlü örgüt için örgütsel dönüşüm” başlıklı son oturumda alınan kararlar:
- Partide siyasal, ideolojik ve kuramsal eğitimleri düzenleyecek ve örgütleyecek bir
kurumsallaşmaya gitmek üzere, Mustafa Suphi Parti Okulu kurulmalıdır.
- 12. Kongre, 1920'den bugüne parti tarihimizi anlatan bir sinema filmi-belgeseli
hazırlanması için partili sinema sanatçılarına görev verir. Komünist hareketin bu ülke
topraklarındaki köklü tarihi toplumun bütününe bir propaganda kampanyasıyla
anlatılmalıdır.
MERKEZİ KURULLAR
Üç oturumun tamamlanmasının ardından partinin merkezi kurullarının oylaması
gerçekleştirildi. 25 kişiden oluşan Merkez Komite, 100 kişiden oluşan Parti Meclisi, 5 kişiden
oluşan Denetleme Kurulu ve 3 kişiden oluşan Disiplin Kurulu da yapılan oylama sonucunda
belirlendi. Merkez Komite, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri de kabul edilen tüzük
değişikliği sonucunda Parti Meclisinin doğal üyesi olarak kabul edildi.
Yapılan oylamalar
sonucunda merkezi kurullar aşağıdaki gibi oluşmuştur.
Merkez Komite:
Ahmet Tarık Yenil, Aysel Tekerek, Baran Özkan, Barış Tercioğlu, Bilgütay Hakkı Durna, Can
Soyer, Doğan Ergün, Emrah Akansu, Ercan Bölükbaşı, Erçin Fırat, Erkan Baş, Erkan Kılıç,
Erkin Bulut, Esra Sert, Hande Durna, Hanife Şahan, Kamil Tekerek, Koray Yalçın, Kurtuluş
Kılçer, Mehmet Karaoğlu, Mert Uzun, Metin Çulhaoğlu, Murat Bozbeyoğlu, Umut Kuruç,
Yavuz Karamahmutoğlu
Parti Meclisi:
Ahmet Cemal, Ahmet İnci, Akın Art, Alev Doğan, Ali Aydemir, Alican Tüfenkoğlu, Alper
Cengiz, Alper Dizdar, Andaç Duru, Anıl Kaçar, Baransel Ağca, Barbaros Reis, Başak
Kılıçbeyli, Birtan Altan, Can Aksel Akın, Can Kaderoğlu, Cankat Aydın, Çiçek Kaya, Deniz Ali
Gür, Deniz Gülşen, Dilsaz Padar, Durukan Gündoğdu, Ece Çalıkuşu, Ekim İsmi, Ekim Nehir,
Emrah Pek, Emre Deveci, Ender Helvacıoğlu, Erdoğan Tunç, Eren Doğan, Erkan Altuner,
Erol Özkan, Faysal Azamlı, Gazi Can, Gencer Sümbül, Gökmen Kılıç, Gözde Hazal Yılmaz,
Hakan Yerlikaya, Hande Arpat, Haydar Şahin, Hüsnü Atlıkan, Işıl Genel, Işıtan Gündüz, İlke
Onur Yalçın, İmge Özgen, İrfan Balık, Kadir Durmuş, Kemal Alım, Kemal Parlak, Kenan
Doğan, Kıvanç Yakut, Kübra Bıçak, Levent İncedere, Meltem Kolgazi, Meriç Şenyüz, Mert
Deringöz, Merve Umutlu, Metin Kıyan, Metin Uçak, Murat Yurttaş, Mutlu Güler, Naciye
Babalık, Nihat Aksoy, Nuray Yenil, Onur Aydın, Onur Güneş, Oya Sönmez, Ozan Tan, Ozan
Toraman, Önder Engindeniz, Özge İnce, Özgür Barış Akbayır, Özgür Savaşçıoğlu, Özgür
Urfa, Özkan Karadede, Pelin Yargıç, Rauf Cankurtaran, Rıdvan Gül, Samet Çulha, Seçil
Yalçın, Seher Bülbül, Selin Aksoy, Semih Yıldız, Serdar Varol, Serdilan İnanç, Seven
Cankurtaran, Sezen Altuğ, Sinan Raci Ergün, Süleyman Hacıbektaşoğlu, Tayfun Budak,
Tuncay Çelen, Turan Serin, Umut Dönmez, Utkan Adıyaman, Utku Albayrak, Utku Eroğlu,
Ünal Bayav, Yavuz Yıldız, Zafer İçin, Zozan Baran
Merkez Denetleme Kurulu:
Ahmet Üstün, Ali Önder Öndeş, Emre Gürcanlı, Hande Heper, Noyan Durna
Merkez Disiplin Kurulu:
Eda Yenil, Murat Kara, Yelda Koçak

Download

buradan - Bianet